Sponzorovaný odkaz

4611 Obiloviny, luštěniny

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 46 1100-1 ZMĚNA Z1 - Obilí potravinářské - Část 1: Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  62233
ČSN 46 1100-1 ZMĚNA Z1 - Obilí potravinářské - Část 1: Společná ustanovení
ČSN 46 1100-1 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN 46 1100-3 ZMĚNA Z1 - Obiloviny potravinářské - Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum) 
Katalogové číslo:  71255
ČSN 46 1100-3 ZMĚNA Z1 - Obiloviny potravinářské - Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum)
ČSN 46 1100-3 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN 46 1100-1 - Obilí potravinářské - Část 1: Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  43029
ČSN 46 1100-1 - Obilí potravinářské - Část 1: Společná ustanovení
ČSN 46 1100-1ČSN 46 1100-1 ČSN 46 1100 se skládá z těchto částí: Část 1: Společná ustanovení, Část 2: Pšenice potravinářská, Část 3: Pšenice tvrdá, Část 4: Žito, Část 5: Ječmen sladovnický, Část
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 1100-4 - Obiloviny potravinářské - Část 4: Žito 
Katalogové číslo:  61740
ČSN 46 1100-4 - Obiloviny potravinářské - Část 4: Žito
ČSN 46 1100-4ČSN 46 1100-4 Tato norma stanovuje požadavky pro zrno žita jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Požadavky na jakost odpovídají podmínkám stanoveným pro jako
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 1100-2 - Obiloviny potravinářské - Část 2: Pšenice potravinářská 
Katalogové číslo:  61741
ČSN 46 1100-2 - Obiloviny potravinářské - Část 2: Pšenice potravinářská
ČSN 46 1100-2ČSN 46 1100-2 Tato norma stanovuje požadavky pro zrno pšenice jako zemědělského výrobku určeného k mlýnskému zpracování. Za pšenici potravinářskou se považují zralé obilky pšenice o
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 1100-3 - Obiloviny potravinářské - Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum) 
Katalogové číslo:  63906
ČSN 46 1100-3 - Obiloviny potravinářské - Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum)
ČSN 46 1100-3ČSN 46 1100-3 Tato norma stanovuje požadavky na zrno pšenice tvrdé (Triticum durum) jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Požadavky na jakost odpovídají podm
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 1100-5 - Obiloviny potravinářské - Část 5: Ječmen sladovnický 
Katalogové číslo:  72683
ČSN 46 1100-5 - Obiloviny potravinářské - Část 5: Ječmen sladovnický
ČSN 46 1100-5ČSN 46 1100-5 Tato norma stanoví požadavky na zrno ječmene setého (Hordeum vulgare L.), jako zemědělského výrobku určeného na výrobu pivovarského sladu. Za zrno ječmene sladovnického
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 1100-5 ZMĚNA Z1 - Obiloviny potravinářské - Část 5: Ječmen sladovnický 
Katalogové číslo:  74868
ČSN 46 1100-5 ZMĚNA Z1 - Obiloviny potravinářské - Část 5: Ječmen sladovnický
ČSN 46 1100-5 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN 46 1100-7 - Obiloviny potravinářské - Část 7: Oves potravinářský 
Katalogové číslo:  63903
ČSN 46 1100-7 - Obiloviny potravinářské - Část 7: Oves potravinářský
ČSN 46 1100-7ČSN 46 1100-7 Tato norma stanovuje požadavky na zrno ovsa jako zemědělského výrobku určeného k mlýnskému zpracování na mlýnské obilné výrobky. Za oves potravinářský se považují zral
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat