Sponzorovaný odkaz

4670 Výživa a krmení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15785 - Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Bifidobacterium 
Katalogové číslo:  85599
ČSN EN 15785 - Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Bifidobacterium
ČSN EN 15785ČSN EN 15785 Tato česká norma definuje všeobecná pravidla pro stanovení počtu probiotických bifidobakterií v krmivech, která bifidobakterie obsahují, a to jako jedinou bakteriální složk
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 30024 - Krmiva - Stanovení aktivity fytázy 
Katalogové číslo:  91651
ČSN EN ISO 30024 - Krmiva - Stanovení aktivity fytázy
ČSN EN ISO 30024ČSN EN ISO 30024 Tato mezinárodní norma specifikuje stanovení aktivity fytázy ve vzorcích krmiv. Metoda nerozlišuje mezi fytázou přidanou ve formě doplňkové látky a endogenní f
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16160 - Krmiva - Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou HPLC 
Katalogové číslo:  94893
ČSN EN 16160 - Krmiva - Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou HPLC
ČSN EN 16160ČSN EN 16160 Tato evropská norma se použije pro kvantitativní analýzu (vázané a volné) kyseliny kyanovodíkové (HCN) v krmných surovinách rostlinného původu a krmných směsích, metodou vy
Cena:  232,- Kč
ČSN 46 7092-23 - Metody zkoušení krmiv - Část 23: Stanovení obsahu laktózy 
Katalogové číslo:  54492
ČSN 46 7092-23 - Metody zkoušení krmiv - Část 23: Stanovení obsahu laktózy
ČSN 46 7092-23ČSN 46 7092-23 Tato norma platí pro stanovení laktózy v krmivech. Metodu lze použít pro krmiva obsahující více než 5 g laktózy v 1 kg.
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-28 - Metody zkoušení krmiv - Část 28: Stanovení aktivity ureázy v produktech s obsahem sóji 
Katalogové číslo:  54497
ČSN 46 7092-28 - Metody zkoušení krmiv - Část 28: Stanovení aktivity ureázy v produktech s obsahem sóji
ČSN 46 7092-28ČSN 46 7092-28 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-8 - Metody zkoušení krmiv - Část 8: Stanovení čísla kyselosti tuku 
Katalogové číslo:  54242
ČSN 46 7092-8 - Metody zkoušení krmiv - Část 8: Stanovení čísla kyselosti tuku
ČSN 46 7092-8ČSN 46 7092-8 Tato norma platí pro stanovení čísla kyselosti tuku v krmivech. S ohledem na původ krmiva jsou uvedeny dvě základní metody stanovení podle způsobu, jakým byl tuk z krm
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-17 - Metody zkoušení krmiv - Část 17: Stanovení celkového obsahu síry 
Katalogové číslo:  54252
ČSN 46 7092-17 - Metody zkoušení krmiv - Část 17: Stanovení celkového obsahu síry
ČSN 46 7092-17ČSN 46 7092-17 Tato norma platí pro stanovení celkového obsahu síry v krmivech. Je vhodná pro všechny hodnoty obsahu síry v krmivech i krmných směsích.
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-36 - Metody zkoušení krmiv - Část 36: Stanovení odrolu granulovaných krmiv 
Katalogové číslo:  54505
ČSN 46 7092-36 - Metody zkoušení krmiv - Část 36: Stanovení odrolu granulovaných krmiv
ČSN 46 7092-36ČSN 46 7092-36 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-42 - Metody zkoušení krmiv - Část 42: Zkoušení jakosti siláží 
Katalogové číslo:  54510
ČSN 46 7092-42 - Metody zkoušení krmiv - Část 42: Zkoušení jakosti siláží
ČSN 46 7092-42ČSN 46 7092-42 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  232,- Kč
ČSN 46 7092-61 - Metody zkoušení krmiv - Část 61: Stanovení obsahu amprolia 
Katalogové číslo:  54513
ČSN 46 7092-61 - Metody zkoušení krmiv - Část 61: Stanovení obsahu amprolia
ČSN 46 7092-61ČSN 46 7092-61 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  171,- Kč
ČSN 46 7092-66 - Metody zkoušení krmiv - Část 66: Stanovení obsahu lasalocidu 
Katalogové číslo:  54517
ČSN 46 7092-66 - Metody zkoušení krmiv - Část 66: Stanovení obsahu lasalocidu
ČSN 46 7092-66ČSN 46 7092-66 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-87 - Metody zkoušení krmiv - Část 87: Stanovení obsahu pantothenanu vápenatého 
Katalogové číslo:  54538
ČSN 46 7092-87 - Metody zkoušení krmiv - Část 87: Stanovení obsahu pantothenanu vápenatého
ČSN 46 7092-87ČSN 46 7092-87 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-98 - Metody zkoušení krmiv - Část 98: Stanovení obsahu flavomycinu 
Katalogové číslo:  54557
ČSN 46 7092-98 - Metody zkoušení krmiv - Část 98: Stanovení obsahu flavomycinu
ČSN 46 7092-98ČSN 46 7092-98 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 14181 - Krmiva - Stanovení reziduí organochlorových pesticidů - Metoda plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  62056
ČSN EN ISO 14181 - Krmiva - Stanovení reziduí organochlorových pesticidů - Metoda plynové chromatografie
ČSN EN ISO 14181ČSN EN ISO 14181 Předmětem této mezinárodní normy je postup stanovení reziduí organochlorových pesticidů a některých jejich izomerů a degradačních produktů v krmivech metodou ply
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 6497 - Krmiva - Odběr vzorků 
Katalogové číslo:  87021
ČSN EN ISO 6497 - Krmiva - Odběr vzorků
ČSN EN ISO 6497ČSN EN ISO 6497 Tato česká norma specifikuje postupy odběru vzorků krmiv, včetně krmiv pro ryby, ke kontrole kvality pro komerční, technické a úřední účely. Neplatí pro krmiva určená
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5983-1 - Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Kjeldahlova metoda 
Katalogové číslo:  89795
ČSN EN ISO 5983-1 - Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Kjeldahlova metoda
ČSN EN ISO 5983-1ČSN EN ISO 5983-1 Tato část ISO 5983 specifikuje metodu stanovení obsahu dusíku v krmivech Kjeldahlovým postupem a metodu pro výpočet obsahu hrubého proteinu. Tato metoda neměří
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17049 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Identifikace tylosinu, spiramycinu, virginiamycinu, carbadoxu a olachindoxu při jejich poddávkování v krmných směsích - Konfirmační analýza metodou LC-MS 
Katalogové číslo:  504949
ČSN EN 17049 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Identifikace tylosinu, spiramycinu, virginiamycinu, carbadoxu a olachindoxu při jejich poddávkování v krmných směsích - Konfirmační analýza metodou LC-MS
ČSN EN 17049ČSN EN 17049 This European Standard specifies a high performance liquid chromatography - mass spectrometry (LC-MS/MS) method for the identification of tylosin, spiramycin, virginiamycin
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15621 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES 
Katalogové číslo:  504693
ČSN EN 15621 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES
ČSN EN 15621ČSN EN 15621 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení prvků vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu v krmivech pomocí atomové e
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15781 - Krmiva - Stanovení maduramicinu amonného metodou HPLC na reverzní fázi s postkolonovou derivatizací 
Katalogové číslo:  87173
ČSN EN 15781 - Krmiva - Stanovení maduramicinu amonného metodou HPLC na reverzní fázi s postkolonovou derivatizací
ČSN EN 15781ČSN EN 15781 Tato evropská norma specifikuje postup pro stanovení obsahu maduramicinu v krmivech a premixech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Vzorek se extrahuje
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15792 - Krmiva - Stanovení zearalenonu v krmivech - Metoda HPLC s fluorescenční detekcí a s předčištěním na imunoafinitní kolonce 
Katalogové číslo:  87468
ČSN EN 15792 - Krmiva - Stanovení zearalenonu v krmivech - Metoda HPLC s fluorescenční detekcí a s předčištěním na imunoafinitní kolonce
ČSN EN 15792ČSN EN 15792 Tato norma je použitelná pro stanovení zearalenonu v krmivech v koncentracích od 30 µg/kg do 3 000 µg/kg. Zearalenon je ze vzorku extrahován organickým rozpouštědlem.
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 17764-2 - Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 2: Metoda plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  95486
ČSN P CEN ISO/TS 17764-2 - Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 2: Metoda plynové chromatografie
ČSN P CEN ISO/TS 17764-2ČSN P CEN ISO/TS 17764-2 ISO/TS 17764 specifikuje metodu pro kvantitativní stanovení jednotlivých mastných kyselin a sumy mastných kyselin (těkavých mastných kyselin). Tat
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16215 - Krmiva - Stanovení dioxinů a PCB podobných dioxinům metodou GC/HRMS a indikátorů PCB metodou GC/HRMS 
Katalogové číslo:  94892
ČSN EN 16215 - Krmiva - Stanovení dioxinů a PCB podobných dioxinům metodou GC/HRMS a indikátorů PCB metodou GC/HRMS
ČSN EN 16215ČSN EN 16215 Tato evropská norma je použitelná pro stanovení polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorova-ných dibenzofuranů (PCDF), (společně nazývaných ´dioxiny´ (PCDD/F))
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 15790 - Krmiva - Typizace PCR probiotických kmenů Saccharomyces cerevisiae (kvasinky) 
Katalogové číslo:  95208
ČSN P CEN/TS 15790 - Krmiva - Typizace PCR probiotických kmenů Saccharomyces cerevisiae (kvasinky)
ČSN P CEN/TS 15790ČSN P CEN/TS 15790 Tato metoda je založena na amplifikaci delta prvků, které jsou přítomny v genomu kvasinek. Dva primery se použijí pro PCR reakci, které jsou modifikací dle Ne
Cena:  171,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 17764-1 - Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 1: Příprava methylesterů 
Katalogové číslo:  95381
ČSN P CEN ISO/TS 17764-1 - Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 1: Příprava methylesterů
ČSN P CEN ISO/TS 17764-1ČSN P CEN ISO/TS 17764-1 ISO/TS 17764 specifikuje metodu pro kvantitativní stanovení jednotlivých mastných kyselin a sumy mastných kyselin (těkavých mastných kyselin). Tat
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 13906 - Krmiva - Stanovení obsahu acidodetergentní vlákniny (ADF) a acidodetergentního ligninu (ADL) 
Katalogové číslo:  89284
ČSN EN ISO 13906 - Krmiva - Stanovení obsahu acidodetergentní vlákniny (ADF) a acidodetergentního ligninu (ADL)
ČSN EN ISO 13906ČSN EN ISO 13906 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení nerozpustného zbytku acidodetrgentní vlákniny (ADF) a acidodetergentního ligninu (ADL) ve všech typech krmiv
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15914 - Krmiva - Enzymatické stanovení celkového obsahu škrobu 
Katalogové číslo:  89697
ČSN EN ISO 15914 - Krmiva - Enzymatické stanovení celkového obsahu škrobu
ČSN EN ISO 15914ČSN EN ISO 15914 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro enzymatické stanovení obsahu celkového škrobu v krmivech a surovinách pro výrobu krmiv. Metoda je také použitelná pro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6498 - Krmiva - Pokyny pro přípravu vzorku 
Katalogové číslo:  93509
ČSN EN ISO 6498 - Krmiva - Pokyny pro přípravu vzorku
ČSN EN ISO 6498ČSN EN ISO 6498 Tato mezinárodní norma specifikuje pokyny pro přípravu zkušebních vzorků z laboratorních vzorků krmiv, včetně krmiv pro domácí zvířata.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16007 - Krmiva - Stanovení ochratoxinu A v krmivu metodou HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí 
Katalogové číslo:  91511
ČSN EN 16007 - Krmiva - Stanovení ochratoxinu A v krmivu metodou HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí
ČSN EN 16007ČSN EN 16007 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení ochratoxinu A (OTA) v krmivech cereálního původu, při použití imunoafinitního předčištění následovaného kapalinovou chr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16159 - Krmiva - Stanovení selenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku) 
Katalogové číslo:  91803
ČSN EN 16159 - Krmiva - Stanovení selenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku)
ČSN EN 16159ČSN EN 16159 Selen se ve zkušebním roztoku stanoví atomovou absorpční spektrometrií s generováním hydridů (atomovou fluorescenční absorpcí s generováním hydridů) po mikrovlnném tlakovém
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17375 - Krmiva - Stanovení aflatoxinu B1 
Katalogové číslo:  91652
ČSN EN ISO 17375 - Krmiva - Stanovení aflatoxinu B1
ČSN EN ISO 17375ČSN EN ISO 17375 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení aflatoxinu B1 v krmivech pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s postkolonovou derivatizací. Je použ
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat