Sponzorovaný odkaz

4670 Výživa a krmení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15785 - Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Bifidobacterium 
Katalogové číslo:  85599
ČSN EN 15785 - Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Bifidobacterium
ČSN EN 15785ČSN EN 15785 Tato česká norma definuje všeobecná pravidla pro stanovení počtu probiotických bifidobakterií v krmivech, která bifidobakterie obsahují, a to jako jedinou bakteriální složk
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16160 - Krmiva - Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou HPLC 
Katalogové číslo:  94893
ČSN EN 16160 - Krmiva - Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou HPLC
ČSN EN 16160ČSN EN 16160 Tato evropská norma se použije pro kvantitativní analýzu (vázané a volné) kyseliny kyanovodíkové (HCN) v krmných surovinách rostlinného původu a krmných směsích, metodou vy
Cena:  232,- Kč
ČSN 46 7092-23 - Metody zkoušení krmiv - Část 23: Stanovení obsahu laktózy 
Katalogové číslo:  54492
ČSN 46 7092-23 - Metody zkoušení krmiv - Část 23: Stanovení obsahu laktózy
ČSN 46 7092-23ČSN 46 7092-23 Tato norma platí pro stanovení laktózy v krmivech. Metodu lze použít pro krmiva obsahující více než 5 g laktózy v 1 kg.
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-28 - Metody zkoušení krmiv - Část 28: Stanovení aktivity ureázy v produktech s obsahem sóji 
Katalogové číslo:  54497
ČSN 46 7092-28 - Metody zkoušení krmiv - Část 28: Stanovení aktivity ureázy v produktech s obsahem sóji
ČSN 46 7092-28ČSN 46 7092-28 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-8 - Metody zkoušení krmiv - Část 8: Stanovení čísla kyselosti tuku 
Katalogové číslo:  54242
ČSN 46 7092-8 - Metody zkoušení krmiv - Část 8: Stanovení čísla kyselosti tuku
ČSN 46 7092-8ČSN 46 7092-8 Tato norma platí pro stanovení čísla kyselosti tuku v krmivech. S ohledem na původ krmiva jsou uvedeny dvě základní metody stanovení podle způsobu, jakým byl tuk z krm
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-17 - Metody zkoušení krmiv - Část 17: Stanovení celkového obsahu síry 
Katalogové číslo:  54252
ČSN 46 7092-17 - Metody zkoušení krmiv - Část 17: Stanovení celkového obsahu síry
ČSN 46 7092-17ČSN 46 7092-17 Tato norma platí pro stanovení celkového obsahu síry v krmivech. Je vhodná pro všechny hodnoty obsahu síry v krmivech i krmných směsích.
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-36 - Metody zkoušení krmiv - Část 36: Stanovení odrolu granulovaných krmiv 
Katalogové číslo:  54505
ČSN 46 7092-36 - Metody zkoušení krmiv - Část 36: Stanovení odrolu granulovaných krmiv
ČSN 46 7092-36ČSN 46 7092-36 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-42 - Metody zkoušení krmiv - Část 42: Zkoušení jakosti siláží 
Katalogové číslo:  54510
ČSN 46 7092-42 - Metody zkoušení krmiv - Část 42: Zkoušení jakosti siláží
ČSN 46 7092-42ČSN 46 7092-42 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  232,- Kč
ČSN 46 7092-61 - Metody zkoušení krmiv - Část 61: Stanovení obsahu amprolia 
Katalogové číslo:  54513
ČSN 46 7092-61 - Metody zkoušení krmiv - Část 61: Stanovení obsahu amprolia
ČSN 46 7092-61ČSN 46 7092-61 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  171,- Kč
ČSN 46 7092-66 - Metody zkoušení krmiv - Část 66: Stanovení obsahu lasalocidu 
Katalogové číslo:  54517
ČSN 46 7092-66 - Metody zkoušení krmiv - Část 66: Stanovení obsahu lasalocidu
ČSN 46 7092-66ČSN 46 7092-66 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-87 - Metody zkoušení krmiv - Část 87: Stanovení obsahu pantothenanu vápenatého 
Katalogové číslo:  54538
ČSN 46 7092-87 - Metody zkoušení krmiv - Část 87: Stanovení obsahu pantothenanu vápenatého
ČSN 46 7092-87ČSN 46 7092-87 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-98 - Metody zkoušení krmiv - Část 98: Stanovení obsahu flavomycinu 
Katalogové číslo:  54557
ČSN 46 7092-98 - Metody zkoušení krmiv - Část 98: Stanovení obsahu flavomycinu
ČSN 46 7092-98ČSN 46 7092-98 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 14181 - Krmiva - Stanovení reziduí organochlorových pesticidů - Metoda plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  62056
ČSN EN ISO 14181 - Krmiva - Stanovení reziduí organochlorových pesticidů - Metoda plynové chromatografie
ČSN EN ISO 14181ČSN EN ISO 14181 Předmětem této mezinárodní normy je postup stanovení reziduí organochlorových pesticidů a některých jejich izomerů a degradačních produktů v krmivech metodou ply
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 6497 - Krmiva - Odběr vzorků 
Katalogové číslo:  87021
ČSN EN ISO 6497 - Krmiva - Odběr vzorků
ČSN EN ISO 6497ČSN EN ISO 6497 Tato česká norma specifikuje postupy odběru vzorků krmiv, včetně krmiv pro ryby, ke kontrole kvality pro komerční, technické a úřední účely. Neplatí pro krmiva určená
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 30024 - Krmiva - Stanovení aktivity fytázy 
Katalogové číslo:  91651
ČSN EN ISO 30024 - Krmiva - Stanovení aktivity fytázy
ČSN EN ISO 30024ČSN EN ISO 30024 Tato mezinárodní norma specifikuje stanovení aktivity fytázy ve vzorcích krmiv. Metoda nerozlišuje mezi fytázou přidanou ve formě doplňkové látky a endogenní f
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5983-1 - Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Kjeldahlova metoda 
Katalogové číslo:  89795
ČSN EN ISO 5983-1 - Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Kjeldahlova metoda
ČSN EN ISO 5983-1ČSN EN ISO 5983-1 Tato část ISO 5983 specifikuje metodu stanovení obsahu dusíku v krmivech Kjeldahlovým postupem a metodu pro výpočet obsahu hrubého proteinu. Tato metoda neměří
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15621 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES 
Katalogové číslo:  504693
ČSN EN 15621 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES
ČSN EN 15621ČSN EN 15621 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení prvků vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu v krmivech pomocí atomové e
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 17049 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Identifikace tylosinu, spiramycinu, virginiamycinu, carbadoxu a olachindoxu při jejich poddávkování v krmných směsích - Konfirmační analýza metodou LC-MS 
Katalogové číslo:  504949
ČSN EN 17049 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Identifikace tylosinu, spiramycinu, virginiamycinu, carbadoxu a olachindoxu při jejich poddávkování v krmných směsích - Konfirmační analýza metodou LC-MS
ČSN EN 17049ČSN EN 17049 This European Standard specifies a high performance liquid chromatography - mass spectrometry (LC-MS/MS) method for the identification of tylosin, spiramycin, virginiamycin
Cena:  358,- Kč
ČSN 46 7092-24 - Metody zkoušení krmiv - Část 24: Stanovení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových 
Katalogové číslo:  54493
ČSN 46 7092-24 - Metody zkoušení krmiv - Část 24: Stanovení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových
ČSN 46 7092-24ČSN 46 7092-24 Tato norma platí pro způsob výpočtu obsahu bezdusíkatých látek výtažkových z výsledků stanovení základních složek krmiv, vlhkosti, dusíkatých látek (N x 6,25), tuku,
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-29 - Metody zkoušení krmiv - Část 29: Stanovení obsahu amoniaku v rybích moučkách 
Katalogové číslo:  54498
ČSN 46 7092-29 - Metody zkoušení krmiv - Část 29: Stanovení obsahu amoniaku v rybích moučkách
ČSN 46 7092-29ČSN 46 7092-29 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-9 - Metody zkoušení krmiv - Část 9: Stanovení obsahu popela 
Katalogové číslo:  54243
ČSN 46 7092-9 - Metody zkoušení krmiv - Část 9: Stanovení obsahu popela
ČSN 46 7092-9ČSN 46 7092-9 Tato norma platí pro stanovení popela v krmivech. Metoda stanovení platí pro všechna krmiva obsahující výhradně či převážně organickou složku a pro všechny hodnoty obs
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-30 - Metody zkoušení krmiv - Část 30: Stanovení kyselosti vodního výluhu v mléčných krmných směsích 
Katalogové číslo:  54499
ČSN 46 7092-30 - Metody zkoušení krmiv - Část 30: Stanovení kyselosti vodního výluhu v mléčných krmných směsích
ČSN 46 7092-30ČSN 46 7092-30 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-32 - Metody zkoušení krmiv - Část 32: Stanovení velikosti tukových částic v mléčných krmných směsích 
Katalogové číslo:  54501
ČSN 46 7092-32 - Metody zkoušení krmiv - Část 32: Stanovení velikosti tukových částic v mléčných krmných směsích
ČSN 46 7092-32ČSN 46 7092-32 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-38 - Metody zkoušení krmiv - Část 38: Stanovení pevnosti granulí v tlaku 
Katalogové číslo:  54506
ČSN 46 7092-38 - Metody zkoušení krmiv - Část 38: Stanovení pevnosti granulí v tlaku
ČSN 46 7092-38ČSN 46 7092-38 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-62 - Metody zkoušení krmiv - Část 62: Stanovení obsahu avilamycinu 
Katalogové číslo:  54555
ČSN 46 7092-62 - Metody zkoušení krmiv - Část 62: Stanovení obsahu avilamycinu
ČSN 46 7092-62ČSN 46 7092-62 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  95,- Kč
ČSN 46 7092-67 - Metody zkoušení krmiv - Část 67: Stanovení obsahu hydrochloridu lyzinu 
Katalogové číslo:  54518
ČSN 46 7092-67 - Metody zkoušení krmiv - Část 67: Stanovení obsahu hydrochloridu lyzinu
ČSN 46 7092-67ČSN 46 7092-67 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  171,- Kč
ČSN 46 7092-89 - Metody zkoušení krmiv - Část 89: Stanovení obsahu vitaminu B12 
Katalogové číslo:  54540
ČSN 46 7092-89 - Metody zkoušení krmiv - Část 89: Stanovení obsahu vitaminu B12
ČSN 46 7092-89ČSN 46 7092-89 ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dus
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 6865 - Metody zkoušení krmiv - Stanovení obsahu vlákniny - Metoda s mezifiltrací 
Katalogové číslo:  62376
ČSN EN ISO 6865 - Metody zkoušení krmiv - Stanovení obsahu vlákniny - Metoda s mezifiltrací
ČSN EN ISO 6865ČSN EN ISO 6865 Norma uvádí postup stanovení obsahu vlákniny v krmivech s vyjímkou krmiv s obsahem vlákniny nižším než 10 g/kg. Stanovení je možno provádět manuálním nebo poloauto
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15781 - Krmiva - Stanovení maduramicinu amonného metodou HPLC na reverzní fázi s postkolonovou derivatizací 
Katalogové číslo:  87173
ČSN EN 15781 - Krmiva - Stanovení maduramicinu amonného metodou HPLC na reverzní fázi s postkolonovou derivatizací
ČSN EN 15781ČSN EN 15781 Tato evropská norma specifikuje postup pro stanovení obsahu maduramicinu v krmivech a premixech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Vzorek se extrahuje
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15914 - Krmiva - Enzymatické stanovení celkového obsahu škrobu 
Katalogové číslo:  89697
ČSN EN ISO 15914 - Krmiva - Enzymatické stanovení celkového obsahu škrobu
ČSN EN ISO 15914ČSN EN ISO 15914 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro enzymatické stanovení obsahu celkového škrobu v krmivech a surovinách pro výrobu krmiv. Metoda je také použitelná pro
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat