Sponzorovaný odkaz

4704 Lesnické stroje, bezpečnost práce, metody zkoušení a měření

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 16122-2 - Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné) 
Katalogové číslo:  98570
ČSN EN ISO 16122-2 - Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné)
ČSN EN ISO 16122-2ČSN EN ISO 16122-2 Tato část ISO 16122, pokud je použita spolu s ISO 16122-1, stanovuje požadavky a zkušební metody pro kontrolu postřikovačů s vodorovným postřikovacím rámem (p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16119-3 - Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury) 
Katalogové číslo:  94022
ČSN EN ISO 16119-3 - Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury)
ČSN EN ISO 16119-3ČSN EN ISO 16119-3 Tato část ISO 16119 stanovuje požadavky a prostředky pro jejich ověřování konstrukce a technických parametrů postřikovačů pro keřové a stromové kultury a podobn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15695-1 - Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  504575
ČSN EN 15695-1 - Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy
ČSN EN 15695-1ČSN EN 15695-1 Tato evropská norma platí pro kabiny zemědělských a lesnických traktorů a samojízdných postřikovačů. Jejím účelem je omezit vystavení obsluhy (řidiče) nebezpečným lát
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16122-3 - Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury) 
Katalogové číslo:  98571
ČSN EN ISO 16122-3 - Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury)
ČSN EN ISO 16122-3ČSN EN ISO 16122-3 Tato část ISO 16122, pokud je použita spolu s ISO 16122-1, stanovuje požadavky a zkušební metody pro kontrolu postřikovačů pro keřové a stromové kultury (pro pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15695-2 - Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 2: Filtry, požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  504610
ČSN EN 15695-2 - Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 2: Filtry, požadavky a zkušební postupy
ČSN EN 15695-2ČSN EN 15695-2 Tato evropská norma platí pro filtry jako části kabin kategorií 2, 3 a 4 zemědělských a lesnických traktorů a samojízdných postřikovačů podle specifikace v EN 15695-1
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 16122-1 - Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  98569
ČSN EN ISO 16122-1 - Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 1: Obecně
ČSN EN ISO 16122-1ČSN EN ISO 16122-1 Tato část ISO 16122 stanovuje všeobecné požadavky, které mají být splněny pro kontrolu všech typů postřikovačů pro přípravky na ochranu rostlin s výjimkou zád
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16119-4 - Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 4: Pevné a částečně pohyblivé postřikovače 
Katalogové číslo:  97980
ČSN EN ISO 16119-4 - Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 4: Pevné a částečně pohyblivé postřikovače
ČSN EN ISO 16119-4ČSN EN ISO 16119-4 Tato část ISO 16119 stanovuje požadavky a prostředky pro jejich ověřování konstrukce a technických parametrů pevných a částečně pohyblivých postřikovačů, jak je
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13739-1 - Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou pracovní šířkou - Ochrana životního prostředí - Část 1: Požadavky 
Katalogové číslo:  90792
ČSN EN 13739-1 - Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou pracovní šířkou - Ochrana životního prostředí - Část 1: Požadavky
ČSN EN 13739-1ČSN EN 13739-1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na ochranu životního prostředí pro návrh a konstrukci nesených, tažených a samojízdných rozmetadel s plnou pracovní šířkou a r
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16119-2 - Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné) 
Katalogové číslo:  94021
ČSN EN ISO 16119-2 - Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné)
ČSN EN ISO 16119-2ČSN EN ISO 16119-2 Tato část ISO 16119 stanovuje požadavky a prostředky pro jejich ověřování konstrukce a technických parametrů postřikovačů s vodorovným rámem s ohledem na minima
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16122-4 - Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 4: Pevné a částečně pohyblivé postřikovače 
Katalogové číslo:  98572
ČSN EN ISO 16122-4 - Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 4: Pevné a částečně pohyblivé postřikovače
ČSN EN ISO 16122-4ČSN EN ISO 16122-4 Tato část ISO 16122, pokud je použita spolu s ISO 16122-1, stanovuje požadavky a zkušební metody pro kontrolu pevných a částečně pohyblivých postřikovačů při po
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13739-2 - Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou pracovní šířkou - Ochrana životního prostředí - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  90791
ČSN EN 13739-2 - Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou pracovní šířkou - Ochrana životního prostředí - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 13739-2ČSN EN 13739-2 Tato evropská norma specifikuje metody pro zkoušení nesených, tažených a samojízdných rozmetadel tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou pracovní šířkou
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 16119-1 - Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  94020
ČSN EN ISO 16119-1 - Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 1: Obecně
ČSN EN ISO 16119-1ČSN EN ISO 16119-1 Tato část ISO 16119 stanovuje obecné požadavky na konstrukci a technické parametry postřikovačů, jak je definováno v ISO 5681, s ohledem na minimalizaci možného
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat