Sponzorovaný odkaz

4720 Zemědělské a lesnické stroje a traktory

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 5692-1 - Zemědělská vozidla - Mechanická spojení na tažených vozidlech - Část 1: Rozměry závěsných ok průřezů 50/30 mm 
Katalogové číslo:  77914
ČSN ISO 5692-1 - Zemědělská vozidla - Mechanická spojení na tažených vozidlech - Část 1: Rozměry závěsných ok průřezů 50/30 mm
ČSN ISO 5692-1ČSN ISO 5692-1 Tato část ISO 5692 stanovuje požadavky na připojování zemědělských nevyvážených přívěsných vozů a nářadí pomocí závěsných ok majících průměr otvoru 50 mm a průměr oka 3
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 5674 - Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Ochranné kryty kloubových hřídelů - Pevnostní zkoušky a zkouška opotřebení a přejímací kritéria 
Katalogové číslo:  84197
ČSN EN ISO 5674 - Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Ochranné kryty kloubových hřídelů - Pevnostní zkoušky a zkouška opotřebení a přejímací kritéria
ČSN EN ISO 5674ČSN EN ISO 5674 Tato mezinárodní norma stanovuje laboratorní zkoušky pro stanovení pevnosti a odolnosti proti opotřebení ochranných krytů kloubových hřídelů traktorů a strojů používa
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 789-6 - Zemědělské traktory - Zkušební metody - Část 6: Těžiště 
Katalogové číslo:  508891
ČSN ISO 789-6 - Zemědělské traktory - Zkušební metody - Část 6: Těžiště
ČSN ISO 789-6ČSN ISO 789-6 Tato norma stanovuje metodu stanovení polohy těžiště zemědělských traktorů. Metoda je použitelná pro zemědělské traktory, které mají nejméně dvě nápravy vybavené koly neb
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15694+A1 - Zemědělské a lesnické traktory - Sedadlo spolujezdce - Požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  99444
ČSN EN 15694+A1 - Zemědělské a lesnické traktory - Sedadlo spolujezdce - Požadavky a zkušební postupy
ČSN EN 15694+A1ČSN EN 15694+A1 This standard is applicable to agricultural and forestry tractors on which provision is made for carrying one person in addition to the driver. It specifies minimum r
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 6489-4 - Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženým a tažným vozidlem - Část 4: Rozměry spojovacího zařízení typu piton 
Katalogové číslo:  75353
ČSN ISO 6489-4 - Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženým a tažným vozidlem - Část 4: Rozměry spojovacího zařízení typu piton
ČSN ISO 6489-4ČSN ISO 6489-4 Tato část ČSN ISO 6489 stanovuje požadavky na rozměry spojovacích zařízení typu piton používaných pro připojení tažených nevyvážených přívěsných vozů a nářadí, vybavený
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16831 - Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnost - Formát pro hlášení nehod 
Katalogové číslo:  501157
ČSN EN 16831 - Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnost - Formát pro hlášení nehod
ČSN EN 16831ČSN EN 16831 This European Standard establishes a uniform format for reporting accidents where the following equipment are involved: - agricultural and forestry tractors (NACE code
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 24347 - Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženými a tažnými vozidly - Rozměry spojovacího zařízení typu koule (80 mm) 
Katalogové číslo:  80436
ČSN ISO 24347 - Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženými a tažnými vozidly - Rozměry spojovacího zařízení typu koule (80 mm)
ČSN ISO 24347ČSN ISO 24347 Cílem této mezinárodní normy je zajistit vzájemnou zaměnitelnost mechanického spojení na zemědělských tažných vozidlech. Tato mezinárodní norma stanovuje rozměry a umístě
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17989-1 - Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Udržitelnost - Část 1: Zásady 
Katalogové číslo:  99781
ČSN EN ISO 17989-1 - Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Udržitelnost - Část 1: Zásady
ČSN EN ISO 17989-1ČSN EN ISO 17989-1 This part of ISO 17989 provides guidelines to assist designers and manufacturers of tractors and machinery for agriculture and forestry to integrate sustainab
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16944 - Zemědělské stroje a traktory - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě (RMI) - Požadavky 
Katalogové číslo:  503805
ČSN EN 16944 - Zemědělské stroje a traktory - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě (RMI) - Požadavky
ČSN EN 16944ČSN EN 16944 This European Standard specifies the requirements to be fulfilled by manufacturers of tractors, interchangeable towed equipment and trailers used in agriculture and fores
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat