Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

6982 Ocelové nádrže

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13160-1 - Systémy pro zjišťování netěsností - Část 1: Obecné zásady 
Katalogové číslo:  500958
ČSN EN 13160-1 - Systémy pro zjišťování netěsností - Část 1: Obecné zásady
ČSN EN 13160-1ČSN EN 13160-1 This European Standard specifies the general principles for leak detection systems for use with double-skin, single-skin, underground or above ground tanks and pipework
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13160-5 - Systémy pro zjišťování netěsností - Část 5: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro měřicí systémy v nádrži a tlakové potrubní systémy 
Katalogové číslo:  500944
ČSN EN 13160-5 - Systémy pro zjišťování netěsností - Část 5: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro měřicí systémy v nádrži a tlakové potrubní systémy
ČSN EN 13160-5ČSN EN 13160-5 This European Standard gives requirements and corresponding test\assessment methods applicable to leak detection kits, based on volumetric loss from within the tank a
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12285-1 ed. 2 - Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 1: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu, s výjimkou topení a chlazení budov 
Katalogové číslo:  505963
ČSN EN 12285-1 ed. 2 - Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 1: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu, s výjimkou topení a chlazení budov
ČSN EN 12285-1 ed. 2ČSN EN 12285-1 (69 8235) This document specifies the product characteristics and test methods for workshop fabricated cylindrical, horizontal steel tanks, single (type S) and
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 12285-2 - Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 2: Horizontální válcové nádrže s jednoduchou a dvojitou stěnou pro nadzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu 
Katalogové číslo:  74398
ČSN EN 12285-2 - Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 2: Horizontální válcové nádrže s jednoduchou a dvojitou stěnou pro nadzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu
ČSN EN 12285-2ČSN EN 12285-2 Tento dokument (EN 12285-2:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 221 "Dílensky vyráběné kovové nádrže a příslušenství pro uskladňovací nádrže a benzinové čerp
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13160-7 - Systémy pro zjišťování netěsností - Část 7: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro meziprostory, obložení proti únikům a ochranné duplikátorové pláště 
Katalogové číslo:  500956
ČSN EN 13160-7 - Systémy pro zjišťování netěsností - Část 7: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro meziprostory, obložení proti únikům a ochranné duplikátorové pláště
ČSN EN 13160-7ČSN EN 13160-7 This European Standard gives requirements and the corresponding test/assessment methods applicable to leak detection lining kits and leak detection jacket kits. Leak de
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13160-4 - Systémy pro zjišťování netěsností - Část 4: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro systémy zjišťování netěsností založených na senzorech 
Katalogové číslo:  500957
ČSN EN 13160-4 - Systémy pro zjišťování netěsností - Část 4: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro systémy zjišťování netěsností založených na senzorech
ČSN EN 13160-4ČSN EN 13160-4 This European Standard gives requirements and the corresponding test/assessment methods applicable to sensor based leak detection systems (leak detection kits). The l
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12285-3 - Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 3: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro topení a chlazení budov určené pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu 
Katalogové číslo:  507899
ČSN EN 12285-3 - Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 3: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro topení a chlazení budov určené pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu
ČSN EN 12285-3ČSN EN 12285-3 This document specifies the product characteristics and test/assessment methods for workshop fabricated cylindrical, horizontal steel tanks, single (type S) and doubl
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13831 - Uzavřené expanzní nádoby s vestavěnou membránou pro instalování ve vodních systémech 
Katalogové číslo:  80968
ČSN EN 13831 - Uzavřené expanzní nádoby s vestavěnou membránou pro instalování ve vodních systémech
ČSN EN 13831ČSN EN 13831 Uzavřené expanzní nádoby s vestavěnou membránou se používají v topných systémech nebo v systémech na čerpání vody pro lidskou spotřebu. V topných systémech kompenzují zvýše
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13160-6 - Systémy pro zjišťování netěsností - Část 6: Snímače v kontrolních sondách 
Katalogové číslo:  500945
ČSN EN 13160-6 - Systémy pro zjišťování netěsností - Část 6: Snímače v kontrolních sondách
ČSN EN 13160-6ČSN EN 13160-6 This European Standard specifies the requirements for leak detection systems - class V for use with systems designed for fuels that are flammable, having a flash point
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13160-2 - Systémy pro zjišťování netěsností - Část 2: Požadavky a metody pro zkoušení/posuzování tlakových a vakuových systémů 
Katalogové číslo:  500960
ČSN EN 13160-2 - Systémy pro zjišťování netěsností - Část 2: Požadavky a metody pro zkoušení/posuzování tlakových a vakuových systémů
ČSN EN 13160-2ČSN EN 13160-2 This European Standard gives requirements and the corresponding test/assessment methods applicable to leak detection kits (leak detector) based on the measurement of
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13160-3 - Systémy pro zjišťování netěsností - Část 3: Požadavky a metody zkoušení/posuzování kapalinových systémů pro nádrže 
Katalogové číslo:  500959
ČSN EN 13160-3 - Systémy pro zjišťování netěsností - Část 3: Požadavky a metody zkoušení/posuzování kapalinových systémů pro nádrže
ČSN EN 13160-3ČSN EN 13160-3 This European Standard gives requirements and the corresponding test/assessment methods applicable to leak detection kits based on the drop of the liquid level in the
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14359 - Plynokapalinové zásobníky pro hydraulické převody 
Katalogové číslo:  502916
ČSN EN 14359 - Plynokapalinové zásobníky pro hydraulické převody
ČSN EN 14359ČSN EN 14359 This European Standard specifies the requirements for materials, design, manufacture, testing inspection, safety equipment configuration and documentation (including instru
Cena:  803,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat