Sponzorovaný odkaz

8101 Výrobní a konstrukční směrnice

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 23771 - Textilní stroje - Návod na konstrukci textilních strojů pro snížení emise hluku 
Katalogové číslo:  97914
ČSN EN ISO 23771 - Textilní stroje - Návod na konstrukci textilních strojů pro snížení emise hluku
ČSN EN ISO 23771ČSN EN ISO 23771 Tato mezinárodní norma poskytuje technické informace o konstrukci textilních strojů se sníženou emisí hluku. Textilní stroje se zvýšeným nebezpečím hluku jsou defin
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 9902-2 - Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje 
Katalogové číslo:  63756
ČSN EN ISO 9902-2 - Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje
ČSN EN ISO 9902-2ČSN EN ISO 9902-2 Norma uvádí požadavky k provedení správných a za standardních podmínek určovaných, deklarovaných a ověřovaných společných základních veličin emise hluku u texti
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9902-3 - Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 3: Stroje pro netkané textilie 
Katalogové číslo:  63755
ČSN EN ISO 9902-3 - Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 3: Stroje pro netkané textilie
ČSN EN ISO 9902-3ČSN EN ISO 9902-3 Norma uvádí požadavky k provedení správných a za standardních podmínek určovaných, deklarovaných a ověřovaných společných základních veličin emise hluku u texti
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9902-4 - Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan 
Katalogové číslo:  63754
ČSN EN ISO 9902-4 - Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan
ČSN EN ISO 9902-4ČSN EN ISO 9902-4 Norma uvádí požadavky k provedení správných a za standardních podmínek určovaných, deklarovaných a ověřovaných společných základních veličin emise hluku u texti
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9902-6 - Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií 
Katalogové číslo:  63752
ČSN EN ISO 9902-6 - Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií
ČSN EN ISO 9902-6ČSN EN ISO 9902-6 Norma uvádí požadavky k provedení správných a za standardních podmínek určovaných, deklarovaných a ověřovaných společných základních veličin emise hluku u texti
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9902-5 - Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení 
Katalogové číslo:  63753
ČSN EN ISO 9902-5 - Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení
ČSN EN ISO 9902-5ČSN EN ISO 9902-5 Norma uvádí požadavky k provedení správných a za standardních podmínek určovaných, deklarovaných a ověřovaných společných základních veličin emise hluku u texti
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9902-7 - Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje 
Katalogové číslo:  63751
ČSN EN ISO 9902-7 - Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje
ČSN EN ISO 9902-7ČSN EN ISO 9902-7 Norma uvádí požadavky k provedení správných a za standardních podmínek určovaných, deklarovaných a ověřovaných společných základních veličin emise hluku u texti
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9902-1 - Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 1: Společné požadavky 
Katalogové číslo:  63757
ČSN EN ISO 9902-1 - Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 1: Společné požadavky
ČSN EN ISO 9902-1ČSN EN ISO 9902-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9902-1:2001. Evropská norma EN ISO 9902-1:2001 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezi
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat