Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

8552 Všeobecné předpisy a směrnice pro výrobky zdravotnické techniky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 13408-7 - Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 7: Alternativní procesy pro zdravotnické prostředky a kombinované výrobky 
Katalogové číslo:  98850
ČSN EN ISO 13408-7 - Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 7: Alternativní procesy pro zdravotnické prostředky a kombinované výrobky
ČSN EN ISO 13408-7ČSN EN ISO 13408-7 This part of ISO 13408 specifies requirements and provides guidance on alternative approaches to process simulations for the qualification of the aseptic proc
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 13408-3 - Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 3: Lyofilizace 
Katalogové číslo:  89700
ČSN EN ISO 13408-3 - Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 3: Lyofilizace
ČSN EN ISO 13408-3ČSN EN ISO ISO 13408-3 stanovuje požadavky a uvádí pokyny týkající se technického zařízení, procesů, programů a postupů pro řízení a validaci lyofilizace jako aseptického procesu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13408-6 - Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 6: Izolátorové systémy 
Katalogové číslo:  89863
ČSN EN ISO 13408-6 - Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 6: Izolátorové systémy
ČSN EN ISO 13408-6ČSN EN ISO 13408-6 stanovuje požadavky na izolátorové systémy používané pro aseptické zpracování a uvádí pokyny pro kvalifikaci, biologickou dekontaminaci, validaci, provoz a kont
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14160 - Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Kapalná chemická sterilizační činidla pro jednorázové zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Požadavky na charakterizaci, vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky 
Katalogové číslo:  90063
ČSN EN ISO 14160 - Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Kapalná chemická sterilizační činidla pro jednorázové zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Požadavky na charakterizaci, vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky
ČSN EN ISO 14160ČSN EN ISO 14160 stanovuje požadavky na charakterizaci kapalného chemického sterilizačního činidla a na vývoj, validaci, kontrolu postupu a monitorování sterilizace jednorázových zd
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 10993-9 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 9: Obecné zásady pro kvalitativní a kvantitativní stanovení potenciálních degradačních produktů 
Katalogové číslo:  86719
ČSN EN ISO 10993-9 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 9: Obecné zásady pro kvalitativní a kvantitativní stanovení potenciálních degradačních produktů
ČSN EN ISO 10993-9ČSN EN ISO 10993-9 Tato norma uvádí obecné zásady pro systematické hodnocení potenciální a pozorované biodegradace zdravotnických prostředků a pro navrhování a provádění biodegrad
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1640 - Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Vybavení 
Katalogové číslo:  85873
ČSN EN 1640 - Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Vybavení
ČSN EN 1640ČSN EN 1640 Tento dokument (EN 1640:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 55 "Stomatologie", jejíž sekretariát zajišťuje DIN. Tato evropská norma specifikuje všeobecné požad
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10993-17 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 17: Stanovení přípustných limitů pro vyluhovatelné látky 
Katalogové číslo:  84387
ČSN EN ISO 10993-17 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 17: Stanovení přípustných limitů pro vyluhovatelné látky
ČSN EN ISO 10993-17ČSN EN ISO 10993-17 Tato část ISO 10993 specifikuje metodu pro stanovení přípustných limitů vyluhovatelných látek ze zdravotnických prostředků. Je určena k použití při vypracován
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 10993-6 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 6: Zkoušky lokálních účinků po implantaci 
Katalogové číslo:  502607
ČSN EN ISO 10993-6 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 6: Zkoušky lokálních účinků po implantaci
ČSN EN ISO 10993-6ČSN EN ISO 10993-6 Tato norma specifikuje metody zkoušek pro posuzování lokálních účinků po implantaci biomateriálů určených k použití ve zdravotnických prostředcích. Vztahuje n
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 16409 - Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Ruční interdentální kartáčky 
Katalogové číslo:  502105
ČSN EN ISO 16409 - Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Ruční interdentální kartáčky
ČSN EN ISO 16409ČSN EN ISO 16409 This International Standard specifies requirements and test methods for performance criteria for manual interdental brushes with a round cross-section of the brush
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11139 - Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Slovník - Termíny používané v normách pro sterilizaci a v normách pro souvisící zařízení a procesy 
Katalogové číslo:  507225
ČSN EN ISO 11139 - Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Slovník - Termíny používané v normách pro sterilizaci a v normách pro souvisící zařízení a procesy
ČSN EN ISO 11139ČSN EN ISO 11139 ČSN EN ISO 11139:2019 je slovník obsahující termíny a definice, které se používají v normách pro čištění, dezinfekci, sterilizaci a aseptické zpracování výrobků pro
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 11737-1 - Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 1: Stanovení populace mikroorganismů na výrobcích 
Katalogové číslo:  505479
ČSN EN ISO 11737-1 - Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 1: Stanovení populace mikroorganismů na výrobcích
ČSN EN ISO 11737-1ČSN EN ISO 11737-1 Tento dokument specifikuje požadavky a poskytuje návody pro výpočet a charakterizaci mikrobiální populace životaschopných mikroorganismů na prostředku nebo v pr
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 11607-2 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Požadavky na validaci procesů tváření, utěsnění a sestavení 
Katalogové číslo:  510229
ČSN EN ISO 11607-2 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Požadavky na validaci procesů tváření, utěsnění a sestavení
ČSN EN ISO 11607-2ČSN EN ISO 11607-2 Tento norma specifikuje požadavky na vývoj a validaci procesů pro balení zdravotnických prostředků, které se sterilizují v konečném obalu. Tyto procesy zahrnují
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13408-1 - Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  99132
ČSN EN ISO 13408-1 - Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 13408-1ČSN EN ISO 13408-1 Tato norma stanovuje všeobecné požadavky a uvádí pokyny týkající se procesů, programů a postupů pro vývoj, validaci a průběžnou kontrolu výrobního procesu pro a
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 10993-10 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 10: Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže 
Katalogové číslo:  94915
ČSN EN ISO 10993-10 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 10: Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže
ČSN EN ISO 10993-10ČSN EN ISO 10993-10 Norma popisuje postup pro posuzování zdravotnických prostředků a materiálů, z nichž jsou vyrobeny, z hlediska jejich schopnosti vyvolávat podráždění a senzibi
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 14937 - Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Obecné požadavky na charakterizaci sterilizačního činidla a vývoj, validaci a průběžnou kontrolu postupu sterilizace zdravotnických prostředků 
Katalogové číslo:  86059
ČSN EN ISO 14937 - Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Obecné požadavky na charakterizaci sterilizačního činidla a vývoj, validaci a průběžnou kontrolu postupu sterilizace zdravotnických prostředků
ČSN EN ISO 14937ČSN EN ISO 14937 Tato norma stanovuje obecné požadavky na charakterizaci sterilizačního činidla a na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu a řízení sterilizačního procesu pro zdrav
Cena:  446,- Kč
ČSN P ISO/TS 10993-20 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 20: Zásady a metody imunotoxikologického zkoušení zdravotnických prostředků 
Katalogové číslo:  82711
ČSN P ISO/TS 10993-20 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 20: Zásady a metody imunotoxikologického zkoušení zdravotnických prostředků
ČSN P ISO/TS 10993-20ČSN P ISO/TS 10993-20 podává přehled imunotoxikologie se zvláštním zaměřením na možnou imunotoxicitu zdravotnických prostředků. Uvádí metody pro zkoušení imunotoxicity různých
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1639 - Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Nástroje 
Katalogové číslo:  85872
ČSN EN 1639 - Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Nástroje
ČSN EN 1639ČSN EN 1639 Tento dokument (EN 1639:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 55 "Stomatologie", jejíž se-kretariát zajišťuje DIN. Tato evropská norma specifikuje všeobecné požadav
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13408-4 - Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 4: Technologie čištění na místě 
Katalogové číslo:  89861
ČSN EN ISO 13408-4 - Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 4: Technologie čištění na místě
ČSN EN ISO 13408-4ČSN EN ISO 13408-4 stanovuje všeobecné požadavky pro procesy čištění na místě používané k čištění povrchů technického zařízení používaného při výrobě sterilních výrobků pro zdra
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 10993-15 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 15: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z kovů a slitin 
Katalogové číslo:  84385
ČSN EN ISO 10993-15 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 15: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z kovů a slitin
ČSN EN ISO 10993-15ČSN EN ISO 10993-15 Tato část ISO 10993 obsahuje pokyny týkající se všeobecných požadavků na navrhování zkoušek pro kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10993-5 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 5: Zkoušky na cytotoxicitu in vitro 
Katalogové číslo:  85037
ČSN EN ISO 10993-5 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 5: Zkoušky na cytotoxicitu in vitro
ČSN EN ISO 10993-5ČSN EN ISO 10993-5 Tato norma popisuje metody zkoušek pro hodnocení cytotoxicity zdravotnických prostředků in vitro.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 17664 - Zpracování výrobků pro zdravotní péči - Informace, které mají být poskytnuty výrobcem zdravotnických prostředků pro zpracování zdravotnických prostředků 
Katalogové číslo:  505124
ČSN EN ISO 17664 - Zpracování výrobků pro zdravotní péči - Informace, které mají být poskytnuty výrobcem zdravotnických prostředků pro zpracování zdravotnických prostředků
ČSN EN ISO 17664ČSN EN ISO 17664 Tato evropská norma specifikuje požadavky na informace, které mají být poskytnuty výrobcem zdravotnického prostředku pro zpracování zdravotnického prostředku vyžadu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 25424 - Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního procesu pro zdravotnické prostředky 
Katalogové číslo:  510002
ČSN EN ISO 25424 - Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního procesu pro zdravotnické prostředky
ČSN EN ISO 25424ČSN EN ISO 25424 Norma specifikuje požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního procesu nízkoteplotní parou a formaldehydem pro zdravotnické prostředky s použití
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 14971 - Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky 
Katalogové číslo:  510230
ČSN EN ISO 14971 - Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky
ČSN EN ISO 14971ČSN EN ISO 14971 Tato norma specifikuje terminologii, zásady a proces managementu rizik zdravotnických prostředků včetně softwaru jako zdravotnického prostředku a diagnostických zdr
Cena:  446,- Kč
ČSN P ISO/TS 22367 - Zdravotnické laboratoře - Omezování chyb uplatněním řízení rizika a neustálého zlepšování 
Katalogové číslo:  82708
ČSN P ISO/TS 22367 - Zdravotnické laboratoře - Omezování chyb uplatněním řízení rizika a neustálého zlepšování
ČSN P ISO/TS 22367ČSN P ISO/TS 22367 popisuje použití ISO 15189 jako systému pro omezení laboratorních chyb a zvýšení bezpečnosti pacienta použitím zásad řízení rizika cyklu laboratorní zdravotnick
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat