Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

8570 Diagnostické systémy in vitro

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13641 - Vyloučení nebo omezení rizika infekce spojeného s diagnostickými činidly in vitro 
Katalogové číslo:  66056
ČSN EN 13641 - Vyloučení nebo omezení rizika infekce spojeného s diagnostickými činidly in vitro
ČSN EN 13641ČSN EN 13641 Norma se zabývá všeobecnými požadavky na omezení rizika infekce způsobené diagnostickými činidly in vitro. Tato činidla se používají ke kvantitativním i kvalitativním ana
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13975 - Postupy odběru vzorků používané pro přejímací zkoušky diagnostických zdravotnických prostředků in vitro - Statistické aspekty 
Katalogové číslo:  67544
ČSN EN 13975 - Postupy odběru vzorků používané pro přejímací zkoušky diagnostických zdravotnických prostředků in vitro - Statistické aspekty
ČSN EN 13975ČSN EN 13975 Norma se zabývá statistickými aspekty požadavků na odběr vzorků pro přejímací zkoušky zdravotnických diagnostických prostředků in vitro. Podobnou problematikou na obecné
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15194 - Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na certifikované referenční materiály a na obsah podpůrné dokumentace 
Katalogové číslo:  84652
ČSN EN ISO 15194 - Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na certifikované referenční materiály a na obsah podpůrné dokumentace
ČSN EN ISO 15194ČSN EN ISO 15194 Norma se zabývá vlastnostmi, přípravou a charakterizací certifikovaných referenčních materiálů a uvádí pravidla pro jejich názvy a popis v podpůrné dokumentaci. Pod
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1659 - Diagnostické systémy in vitro - Kultivační půdy pro mikrobiologii - Názvy a definice 
Katalogové číslo:  52031
ČSN EN 1659 - Diagnostické systémy in vitro - Kultivační půdy pro mikrobiologii - Názvy a definice
ČSN EN 1659ČSN EN 1659 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1659:1996. Evropská norma EN 1659:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma uvádí názvy pro roztřídění kultiva
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 17511 - Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická návaznost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům 
Katalogové číslo:  70541
ČSN EN ISO 17511 - Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická návaznost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům
ČSN EN ISO 17511ČSN EN ISO 17511 Pro měření veličin v laboratorní medicíně je podstatné, aby veličina byla odpovídajícím způsobem definována, a aby výsledky sdělované lékařům nebo ostatním zdravo
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 23640 ed. 2 - Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro 
Katalogové číslo:  99479
ČSN EN ISO 23640 ed. 2 - Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro
ČSN EN ISO 23640 ed. 2ČSN EN ISO 23640 ed. 2 Tato mezinárodní norma platí pro hodnocení stálosti diagnostických zdravotnických prostředků in vitro včetně činidel, kalibrátorů, kontrolních materiálů
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6710 - Nádobky pro jedno použití pro odběr vzorků lidské žilní krve 
Katalogové číslo:  503769
ČSN EN ISO 6710 - Nádobky pro jedno použití pro odběr vzorků lidské žilní krve
ČSN EN ISO 6710
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 20186-2 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA 
Katalogové číslo:  507942
ČSN EN ISO 20186-2 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA
ČSN EN ISO 20186-2ČSN EN ISO 20186-2 This document gives guidelines on the handling, storage, processing and documentation of venous whole blood specimens intended for genomic DNA examination dur
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TS 17305 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro sliny - Izolovaná lidská DNA 
Katalogové číslo:  507937
ČSN P CEN/TS 17305 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro sliny - Izolovaná lidská DNA
ČSN P CEN/TS 17305ČSN P CEN/TS 17305 This document gives requirements on the handling, storage, processing and documentation of saliva specimens intended for human DNA examination during the pre
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 20184-1 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro zmraženou tkáň - Část 1: Izolovaná RNA 
Katalogové číslo:  507453
ČSN EN ISO 20184-1 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro zmraženou tkáň - Část 1: Izolovaná RNA
ČSN EN ISO 20184-1ČSN EN ISO 20184-1 This document gives guidelines on the handling, documentation, storage and processing of frozen tissue specimens intended for RNA examination during the pre-e
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 20186-3 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 3: Bez buněk izolovaná cirkulující DNA z plazmy 
Katalogové číslo:  509318
ČSN EN ISO 20186-3 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 3: Bez buněk izolovaná cirkulující DNA z plazmy
ČSN EN ISO 20186-3ČSN EN ISO 20186-3 This document gives guidelines on the handling, storage, processing and documentation of venous whole blood specimens intended for cellular RNA examination du
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TS 17390-3 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 3: Přípravy pro analytické barvení CTC 
Katalogové číslo:  509994
ČSN P CEN/TS 17390-3 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 3: Přípravy pro analytické barvení CTC
ČSN P CEN/TS 17390-3CEN/TS 17390-3 This document specifies guidelines on the handling, storage, processing and documentation of human venous whole blood specimens intended for staining of circula
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 16835-1 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 1: Izolovaná buněčná RNA 
Katalogové číslo:  98791
ČSN P CEN/TS 16835-1 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 1: Izolovaná buněčná RNA
ČSN P CEN/TS 16835-1ČSN P CEN/TS 16835-1 This Technical Specification recommends the handling, documentation and processing of venous whole blood specimens intended for cellular RNA analysis during
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 18153 - Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická návaznost hodnot katalytické koncentrace enzymů přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům 
Katalogové číslo:  70445
ČSN EN ISO 18153 - Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická návaznost hodnot katalytické koncentrace enzymů přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům
ČSN EN ISO 18153ČSN EN ISO 18153 V této normě je popsána hierarchie kalibrátorů a měřicích postupů pro měření koncentrace katalytické aktivity enzymů. Vychází se přitom ze Směrnice 98/79/EC o dia
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 20166-3 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 3: Izolovaná DNA 
Katalogové číslo:  507449
ČSN EN ISO 20166-3 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 3: Izolovaná DNA
ČSN EN ISO 20166-3ČSN EN ISO 20166-3 This document gives guidelines on the handling, documentation, storage and processing of formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue specimens intended
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 20186-1 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 1: Izolovaná buněčná RNA 
Katalogové číslo:  507941
ČSN EN ISO 20186-1 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 1: Izolovaná buněčná RNA
ČSN EN ISO 20186-1ČSN EN ISO 20186-1 This document gives guidelines on the handling, storage, processing and documentation of venous whole blood specimens intended for cellular RNA examination duri
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TS 17390-1 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 1: Izolovaná RNA 
Katalogové číslo:  509992
ČSN P CEN/TS 17390-1 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 1: Izolovaná RNA
ČSN P CEN/TS 17390-1ČSN P CEN/TS 17390-1 This document gives guidelines on the handling, storage, processing and documentation of human venous whole blood specimens intended for the examination o
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 20776-2 - Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 2: Hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti 
Katalogové číslo:  82503
ČSN EN ISO 20776-2 - Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 2: Hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti
ČSN EN ISO 20776-2ČSN EN ISO 20776-2 Jedná se o druhou část dvoudílné normy, jejíž oba díly se týkají citlivosti mikrobů na antibakteriální činidla. Tato část normy zavádí kritéria účinnosti zkušeb
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15197 ed. 3 - Systémy diagnostických zkoušek in vitro - Požadavky na systémy monitorování glykémie pro sebetestování pacientů s diabetes mellitus 
Katalogové číslo:  98792
ČSN EN ISO 15197 ed. 3 - Systémy diagnostických zkoušek in vitro - Požadavky na systémy monitorování glykémie pro sebetestování pacientů s diabetes mellitus
ČSN EN ISO 15197 ed. 3ČSN EN ISO 15197 ed. 3 This International Standard specifies requirements for in vitro glucose monitoring systems that measure glucose concentrations in capillary blood samp
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 12322 - Zdravotnické prostředky pro diagnostiku in vitro - Kultivační půdy pro mikrobiologii - Kritéria funkce kultivačních půd 
Katalogové číslo:  58392
ČSN EN 12322 - Zdravotnické prostředky pro diagnostiku in vitro - Kultivační půdy pro mikrobiologii - Kritéria funkce kultivačních půd
ČSN EN 12322ČSN EN 12322 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12322:1999. Evropská norma EN 12322:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje požadavky na funkc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 20166-2 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 2: Izolované proteiny 
Katalogové číslo:  507450
ČSN EN ISO 20166-2 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 2: Izolované proteiny
ČSN EN ISO 20166-2ČSN EN ISO 20166-2 This document gives guidelines on the handling, documentation, storage and processing of formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue specimens intended
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TS 16835-2 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA 
Katalogové číslo:  501007
ČSN P CEN/TS 16835-2 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA
ČSN P CEN/TS 16835-2ČSN P CEN/TS 16835-2 This Technical Specification recommends the handling, documentation and processing of venous whole blood specimens intended for genomic DNA analysis during
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14136 - Použití programů externího hodnocení jakosti při posuzování účinnosti diagnostických vyšetřovacích postupů in vitro 
Katalogové číslo:  71799
ČSN EN 14136 - Použití programů externího hodnocení jakosti při posuzování účinnosti diagnostických vyšetřovacích postupů in vitro
ČSN EN 14136ČSN EN 14136 Programy externího hodnocení jakosti (external quality assessment schemes, EQAS) jsou základní součástí mechanismů určených k udržování a zlepšování analytické jakosti a
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat