Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

8727 Mobilní komunikace

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ETSI EN 301 419-1 V4.1.1 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Část 1: Pohyblivé stanice pracující v pásmech GSM 900 a DCS 1 800 - Přístup (GSM 13.01 verze 4.1.1) 
Katalogové číslo:  62368
ČSN ETSI EN 301 419-1 V4.1.1 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Část 1: Pohyblivé stanice pracující v pásmech GSM 900 a DCS 1 800 - Přístup (GSM 13.01 verze 4.1.1)
ČSN ETSI EN 301 419-1 V4.1.1ČSN ETSI EN 301 419-1 V4.1.1 Tato norma specifikuje technické požadavky, které mají být splněny koncovými zařízeními schopnými připojení na veřejnou telekomunikační s
Cena:  1 155,- Kč
ČSN ETSI EN 301 502 V8.0.1 - Harmonizovaná EN pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Zařízení základnové stanice a opakovače pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (GSM 13.21 verze 8.0.1) 
Katalogové číslo:  63175
ČSN ETSI EN 301 502 V8.0.1 - Harmonizovaná EN pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Zařízení základnové stanice a opakovače pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (GSM 13.21 verze 8.0.1)
ČSN ETSI EN 301 502 V8.0.1ČSN ETSI EN 301 502 V8.0.1 Tato norma specifikuje minimální technické požadavky na funkci těchto typů rádiových zařízení: základnové stanice systému GSM, zařízení opako
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 300 940 V6.3.1 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 6.3.1) 
Katalogové číslo:  58893
ČSN EN 300 940 V6.3.1 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 6.3.1)
ČSN EN 300 940 V6.3.1ČSN EN 300 940 V6.3.1 Uvedený dokument specifikuje postupy používané na rádiovém rozhraní (viz odkaz na bod Um GSM 04.02) pro řízení volání (CC), managementu mobility (MM),
Cena:  73,- Kč
ČSN ETS 300 912 ed. 2 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 5.2.2) 
Katalogové číslo:  58897
ČSN ETS 300 912 ed. 2 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 5.2.2)
ČSN ETS 300 912 ed. 2ČSN ETS 300 912 ed. 2 Tato norma definuje požadavky na synchronizaci rádiových subsystémů GSM. Celkový počet stran originálu této normy schválené k přímému používání je 17.
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 300 924 V6.0.1 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - stupeň 1 (GSM 02.67 verze 6.0.1) 
Katalogové číslo:  59294
ČSN EN 300 924 V6.0.1 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - stupeň 1 (GSM 02.67 verze 6.0.1)
ČSN EN 300 924 V6.0.1ČSN EN 300 924 V6.0.1 Tato norma specifikuje stupeň 1 popisu rozšířené služby přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP). Tato služba má dvě části: přiřazování
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 300 926 V6.0.1 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - stupeň 1 (GSM 02.69 verze 6.0.1) 
Katalogové číslo:  59300
ČSN EN 300 926 V6.0.1 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - stupeň 1 (GSM 02.69 verze 6.0.1)
ČSN EN 300 926 V6.0.1ČSN EN 300 926 V6.0.1 Tato norma specifikuje službu hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - stupeň 1, která umožňuje distribuci hovorů (nebo jiných signálů, které mohou b
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 300 952 V6.0.1 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přesměrování spojení (CF) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.82 verze 6.0.1) 
Katalogové číslo:  59309
ČSN EN 300 952 V6.0.1 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přesměrování spojení (CF) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.82 verze 6.0.1)
ČSN EN 300 952 V6.0.1ČSN EN 300 952 V6.0.1 Tato norma specifikuje postupy použité na rádiovém rozhraní (referenční bod Um, jak je definován v GSM 04.02) pro běžný provoz, registraci, vymazání, a
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 301 113 V6.2.1 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 1 (GSM 02.60 verze 6.2.1) 
Katalogové číslo:  58932
ČSN EN 301 113 V6.2.1 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 1 (GSM 02.60 verze 6.2.1)
ČSN EN 301 113 V6.2.1ČSN EN 301 113 V6.2.1 Uvedený dokument popisuje stupeň 1 všeobecné paketové rádiové služby (GPRS) sítí globálního systému mobilních komunikací (GSM). Stupeň jedna obsahuje v
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat