Sponzorovaný odkaz

9160 Úschovné objekty

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14450 - Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezorové schránky 
Katalogové číslo:  508236
ČSN EN 14450 - Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezorové schránky
ČSN EN 14450ČSN EN 14450 Tento dokument stanoví základ pro zkoušení a klasifikaci trezorových schránek. Norma zahrnuje výrobky, kde je požadována menší odolnost proti vloupání než v EN 1143-1. No
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1143-1 - Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory 
Katalogové číslo:  509152
ČSN EN 1143-1 - Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory
ČSN EN 1143-1ČSN EN 1143-1 Tento dokument stanoví základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových trezorů, vestavěných trezorů (do podlahy a stěny), ATM trezorů a ATM podstavců, trezorových
Cena:  446,- Kč
ČSN 91 6012 - Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností 
Katalogové číslo:  63411
ČSN 91 6012 - Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností
ČSN 91 6012ČSN 91 6012 Tato evropská norma platí pro zkoušení a klasifikaci mobilních trezorů se základní bezpečností a vestavěných trezorů se základní bezpečností podle jejich odolnosti proti v
Cena:  232,- Kč
ČSN 91 6010 - Úschovné objekty. Zkušební metody a klasifikace odolnosti proti vloupání. Skříňové a komorové trezory 
Katalogové číslo:  18687
ČSN 91 6010 - Úschovné objekty. Zkušební metody a klasifikace odolnosti proti vloupání. Skříňové a komorové trezory
ČSN 91 6010ČSN 91 6010 Norma stanoví zkušební metody a způsob klasifikace úschovných objektů (skříňových a komorových trezorů) do 14-ti bezpečnostních tříd podle jejich odolnosti proti vloupání.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15659 - Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti - Lehké ohnivzdorné skříně 
Katalogové číslo:  508813
ČSN EN 15659 - Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti - Lehké ohnivzdorné skříně
ČSN EN 15659ČSN EN 15659 This document specifies requirements for light fire storage units providing protection against fire. The method of test is specified to determine the ability of light fir
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1047-1 - Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky 
Katalogové číslo:  508815
ČSN EN 1047-1 - Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky
ČSN EN 1047-1ČSN EN 1047-1 This document specifies requirements for fire resisting data cabinets and diskette inserts. Two methods of test are specified to determine the ability of fire resisting
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1047-2 - Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery 
Katalogové číslo:  507965
ČSN EN 1047-2 - Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery
ČSN EN 1047-2ČSN EN 1047-2 This part of the document EN 1047 specifies requirements for data rooms and data containers. It includes a method of test for the determination of the ability of data r
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15713 - Bezpečné ničení důvěrných materiálů - Pravidla správné praxe 
Katalogové číslo:  84859
ČSN EN 15713 - Bezpečné ničení důvěrných materiálů - Pravidla správné praxe
ČSN EN 15713ČSN EN 15713 Tato Evropská norma poskytuje taková doporučení pro správu a řízení ničení důvěrných materiálů, aby bylo zajištěno, že tyto materiály jsou likvidovány spolehlivě a bezpečně
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1143-2 - Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 2: Depozitní systémy 
Katalogové číslo:  96391
ČSN EN 1143-2 - Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 2: Depozitní systémy
ČSN EN 1143-2ČSN EN 1143-2 Tato evropská norma umožňuje klasifikovat depozitní systémy podle jejich odolnosti proti vloupání. Laboratorní zkoušky simulují známé metody napadení a také předpokládané
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat