Sponzorovaný odkaz

9810 Hlavní pojmové třídy společné struktury terminologických systémů - Zprávy týkající se pacienta

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 21549-7 - Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 7: Data o léčbě 
Katalogové číslo:  502284
ČSN EN ISO 21549-7 - Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 7: Data o léčbě
ČSN EN ISO 21549-7ČSN EN ISO 21549-7 ISO 21549-7:2016 applies to situations in which such data is recorded on or transported by patient healthcards compliant with the physical dimensions of ID-1 ca
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO/HL7 27932 - Norma pro výměnu dat - HL7: Architektura klinického dokumentu, 2. vydání 
Katalogové číslo:  89991
ČSN ISO/HL7 27932 - Norma pro výměnu dat - HL7: Architektura klinického dokumentu, 2. vydání
ČSN ISO/HL7 27932ČSN ISO/HL7 27932 Norma poskytuje specifikaci pro normalizaci klinických dokumentů určených k výměně. Upřesňuje jejich strukturu a sémantiku. Neobsahuje formát dat klinických dokum
Cena:  1 320,- Kč
ČSN ISO 20301 - Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Obecné charakteristiky 
Katalogové číslo:  97585
ČSN ISO 20301 - Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Obecné charakteristiky
ČSN ISO 20301ČSN ISO 20301 ČSN ISO 20301 významně doplňuje problematiku zdravotnické informatiky. Tato norma umožní vymezit pravidla a postupy praktického užití zdravotních karet v klinické oblasti
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21549-4 - Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 4: Rozšířená klinická data 
Katalogové číslo:  97207
ČSN EN ISO 21549-4 - Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 4: Rozšířená klinická data
ČSN EN ISO 21549-4ČSN EN ISO 21549-4 Tento dokument byl připraven technickou komisí ISO/TC 215 "Zdravotnická informatika" ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 251 "Zdravotnická informatika".
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14484 - Zdravotnická informatika - Mezinárodní přenos dat o zdravotním stavu osob podle Směrnice EU o ochraně dat - Politika zabezpečení na vysoké úrovni 
Katalogové číslo:  71009
ČSN EN 14484 - Zdravotnická informatika - Mezinárodní přenos dat o zdravotním stavu osob podle Směrnice EU o ochraně dat - Politika zabezpečení na vysoké úrovni
ČSN EN 14484ČSN EN 14484 Norma přebírá originál 1. vydání evropské normy EN 14484:2003. Norma poskytuje návod pro politiku zabezpečení na vysoké úrovni, kterou mají přijmout organizace třetích ze
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 13119 - Zdravotnická informatika - Zdroje klinických znalostí - Metadata 
Katalogové číslo:  94439
ČSN EN ISO 13119 - Zdravotnická informatika - Zdroje klinických znalostí - Metadata
ČSN EN ISO 13119ČSN EN ISO 13119 Zdravotnické informace patří mezi nejvyhledávanější informace na internetu. Zatím v současnosti mají Evropané velmi málo zdrojů pro porovnání kvality a věrohodnosti
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 13606-1 - Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 1: Referenční model 
Katalogové číslo:  508607
ČSN EN ISO 13606-1 - Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 1: Referenční model
ČSN EN ISO 13606-1ČSN EN ISO 13606-1 This document specifies a means for communicating part or all of the electronic health record (EHR) of one or more identified subjects of care between EHR sys
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 11615 - Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura jednoznačnou identifikaci a výměnu informací o regulovaných léčivých přípravcích 
Katalogové číslo:  504771
ČSN EN ISO 11615 - Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura jednoznačnou identifikaci a výměnu informací o regulovaných léčivých přípravcích
ČSN EN ISO 11615ČSN EN ISO 11615 ISO 11615:2017 establishes definitions and concepts and describes data elements and their structural relationships, which are required for the unique identification
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 21549-6 - Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 6: Administrativní data 
Katalogové číslo:  85864
ČSN EN ISO 21549-6 - Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 6: Administrativní data
ČSN EN ISO 21549-6ČSN EN ISO 21549-6 Tato část - Administrativní data - specifikuje základní strukturu dat obsaženou v datovém objektu administrativních dat. Kapitola 5 definuje datový soubor admin
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/HL7 27951 - Zdravotnická informatika - Služby společné terminologie, 1. vydání 
Katalogové číslo:  89990
ČSN ISO/HL7 27951 - Zdravotnická informatika - Služby společné terminologie, 1. vydání
ČSN ISO/HL7 27951ČSN ISO/HL7 27951 Tato norma stanovuje mezinárodní rámec vývoje rozhraní pro programování aplikací (API), které umožní programu zpráv přístup k terminologickému obsahu. Služby spol
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 27953-1 - Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 1: Rámec pro hlášení nežádoucích účinků 
Katalogové číslo:  90774
ČSN EN ISO 27953-1 - Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 1: Rámec pro hlášení nežádoucích účinků
ČSN EN ISO 27953-1ČSN EN ISO 27953-1 Tato norma vytváří rámec pro mezinárodní výměnu dat a sdílení informací. Poskytuje společný formát přenosu zpráv ICSR o nežádoucích účincích (adverse drug react
Cena:  4 180,- Kč
ČSN EN ISO 21549-2 - Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 2: Společné objekty 
Katalogové číslo:  97206
ČSN EN ISO 21549-2 - Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 2: Společné objekty
ČSN EN ISO 21549-2ČSN EN ISO 21549-2 Tento dokument byl připraven technickou komisí ISO/TC 215 "Zdravotnická informatika" ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 251 "Zdravotnická informatika".
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14485 - Zdravotnická informatika - Návod pro zprostředkování dat o zdravotním stavu osob v mezinárodních aplikacích v kontextu se Směrnicí EU o ochraně dat 
Katalogové číslo:  71008
ČSN EN 14485 - Zdravotnická informatika - Návod pro zprostředkování dat o zdravotním stavu osob v mezinárodních aplikacích v kontextu se Směrnicí EU o ochraně dat
ČSN EN 14485ČSN EN 14485 Norma přebírá originál 1. vydání evropské normy EN 14485:2003. Norma poskytuje návod pro opatření, která by se měla zavést na ochranu osobních dat v aplikacích mezinárodn
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 11238 - Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktury pro jednoznačnou identifikaci a výměnu regulovaných informací o látkách 
Katalogové číslo:  506170
ČSN EN ISO 11238 - Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktury pro jednoznačnou identifikaci a výměnu regulovaných informací o látkách
ČSN EN ISO 11238ČSN EN ISO 11238 This document provides an information model to define and identify substances within medicinal products or substances used for medicinal purposes, including dietary
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 13606-3 - Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 3: Referenční archetypy a seznamy termínů 
Katalogové číslo:  508609
ČSN EN ISO 13606-3 - Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 3: Referenční archetypy a seznamy termínů
ČSN EN ISO 13606-3ČSN EN ISO 13606-3 This document specifies a means for communicating part or all of the electronic health record (EHR) of one or more identified subjects of care between EHR syste
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 27953-2 - Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 2: Požadavky ICSR pro humánní farmaceutická hlášení 
Katalogové číslo:  90775
ČSN EN ISO 27953-2 - Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 2: Požadavky ICSR pro humánní farmaceutická hlášení
ČSN EN ISO 27953-2ČSN EN ISO 27953-2 Norma vytváří rámec pro mezinárodní regulatorní hlášení a sdílení informací, poskytnutím souboru společných datových prvků a formátu zpráv přenosu hlášení ICSR
Cena:  4 180,- Kč
ČSN EN ISO 13606-5 - Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 5: Specifikace rozhraní 
Katalogové číslo:  508611
ČSN EN ISO 13606-5 - Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 5: Specifikace rozhraní
ČSN EN ISO 13606-5ČSN EN ISO 13606-5 This document specifies the information architecture required for interoperable communications between systems and services that need or provide EHR data. This
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12381 - Zdravotnická informatika - Explicitní časově podmíněné výrazy pro specifické problémy zdravotní péče 
Katalogové číslo:  508948
ČSN EN ISO 12381 - Zdravotnická informatika - Explicitní časově podmíněné výrazy pro specifické problémy zdravotní péče
ČSN EN ISO 12381ČSN EN ISO 12381 This document specifies a set of representational primitives and semantic relations needed for an unambiguous representation of explicit time-related expressions in
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 17269 - Zdravotnická informatika - Mezinárodní souhrn o pacientovi 
Katalogové číslo:  509585
ČSN EN 17269 - Zdravotnická informatika - Mezinárodní souhrn o pacientovi
ČSN EN 17269ČSN EN 17269 This standard formalises the dataset required to share information about the medical background and history of a patient from the patient's country of affiliation with a he
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12264 - Zdravotnická informatika - Struktury kategorií pro pojmové systémy 
Katalogové číslo:  74662
ČSN EN 12264 - Zdravotnická informatika - Struktury kategorií pro pojmové systémy
ČSN EN 12264ČSN EN 12264 Účelem této normy je vytvořit charakteristiky a pravidla shody požadované pro systematický popis organizace a obsahu terminologického systému ve zdravotnictví. Evropská nor
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/HL7 27931 - Norma pro výměnu dat - Zdravotnictví úroveň sedm, verze 2.5 - Aplikační protokol pro elektronickou výměnu dat v prostředí zdravotní péče 
Katalogové číslo:  87602
ČSN ISO/HL7 27931 - Norma pro výměnu dat - Zdravotnictví úroveň sedm, verze 2.5 - Aplikační protokol pro elektronickou výměnu dat v prostředí zdravotní péče
ČSN ISO/HL7 27931ČSN ISO/HL7 27931 Norma obsahuje specifikaci verze 2.5 normy Zdravotnictví úroveň sedm (HL7) pro elektronickou výměnu dat ve všech oblastech zdravotní péče se zvýšeným zaměřením na
Cena:  1 540,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat