Sponzorovaný odkaz

Příručky a publikace VDA - strana 2

Technické publikace

Příručky a publikace, přehledně řazené podle oborů

Seřadit podle: 
Počet: 
Standard VDA - Sestavení specifických požadavků zákazníka na systém kvality na základě ISO/TS 16949 
Katalogové číslo:  640/208
Standard VDA - Sestavení specifických požadavků zákazníka na systém kvality na základě ISO/TS 16949
V řetězci automobilového průmyslu se setkáváme s doplněním standardních požadavků na systém kvality podle ISO/TS 16949 o specifické požadavky jednotlivých zákazníků. Díky nejednotné struktuře zpracová
Cena:  493,- Kč
Pokyny pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle IATF 16949 
Katalogové číslo:  640-245
Pokyny pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle IATF 16949
Pokyny pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle IATF 16949  Toto 5. vydání  Pokynů pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle ISO/TS 16949 nahrazuje "Pokyny – 4. vydání" a  všechny souvisej
Cena:  653,- Kč
VDA 19.2 - TECHNICKÁ ČISTOTA PŘI MONTÁŽI 
Katalogové číslo:  640-216
VDA 19.2 - TECHNICKÁ ČISTOTA PŘI MONTÁŽI
VDA 19.2 - TECHNICKÁ ČISTOTA PŘI MONTÁŽI 1. české vydání 2012 (originál 2010) Prostředí, logistika, personál a montážní zařízení Obsah tohoto svazku byl zpracován v rámci dvouletého úsilí průmyslov
Cena:  946,- Kč
VDA 4 - Zajišťování kvality před sériovou výrobou (kapitola Six Sigma) 
Katalogové číslo:  640-225
VDA 4 - Zajišťování kvality před sériovou výrobou (kapitola Six Sigma)
VDA 4 - kapitola Six Sigma VDA 4 - Zajišťování kvality před sériovou výrobou (kapitola Six Sigma) 1. vydání, 2011 (české 2013) Design for Six Sigma – DFSS je strukturovaný postup systematické podpo
Cena:  600,- Kč
Hodnocením k excelenci 
Katalogové číslo:  660-009
Hodnocením k excelenci
Hodnocením k excelenci : 2013 Nejnovější vydání publikace Hodnocením k excelenci nebylo pouze aktualizováno na Model excelence EFQM 2013, ale významně se změnila i jeho struktura. Kromě návodu na pos
Cena:  1 319,- Kč
CQI-8 Víceúrovňový audit procesu 
Katalogové číslo:  640/237
CQI-8 Víceúrovňový audit procesu
AIAG - CQI-8 Víceúrovňový audit procesu 2. vydání, 2014 (české 2015) Tato příručka vám ukáže, jak s pomocí víceúrovňového auditu procesu zvýšit výkonnost organizace, pro kterou pracujete. Víceúrovň
Cena:  1 353,- Kč
CQI-15 Speciální proces: Hodnocení systému svařování 
Katalogové číslo:  640/228
CQI-15 Speciální proces: Hodnocení systému svařování
AIAG -CQI-15 Speciální proces: Hodnocení systému svařování 3. vydání, 2010 (české 2014) Publikace je návodem pro vedení Hodnocení systému svařování formou interního auditu organizací, která provozuj
Cena:  2 068,- Kč
Analýza možných způsobů a důsledků závad (FMEA) 4. Vydání 
Katalogové číslo:  640-182
Analýza možných způsobů a důsledků závad (FMEA) 4. Vydání
Čtvrté vydání FMEA je referenční příručkou, kterou mají používat dodavatelé firem Chrysler, Ford a GM jako pomůcku při vypracování jak FMEA návrhu produktu, tak FMEA procesu. Tato příručka nedefinuje
Cena:  935,- Kč
Moderní plánování kvality produktu (APQP) a plán kontroly a řízení 
Katalogové číslo:  640-190
Moderní plánování kvality produktu (APQP) a plán kontroly a řízení
2. vydání 2008 (české 2009) S platností od prvního listopadu 2008 toto druhé vydání „APQP a plán kontroly a řízení“ nahrazuje první vydání, pokud váš zákazník nestanoví jinak. Tato příručka i nadále p
Cena:  813,- Kč
Základy statistického myšlení 
Katalogové číslo:  640-212
Základy statistického myšlení
Nároky na čtenáře, který o statistice neví téměř nic, jsou na úrovni střední školy. Autor se snaží o co nejméně vzorců, pojmy nutné pro základy statistiky popisuje spíše slovně. Čtenář, který o statis
Cena:  605,- Kč
8D Strukturovaný přístup k řešení problémů 
Katalogové číslo:  640-214
8D Strukturovaný přístup k řešení problémů
8D Strukturovaný přístup k řešení problémů Tato publikace je rozdělena do čtyř částí. Část I – Přehled · Co je to metoda 8D? · Proč je užitečná? · Kdy ji používáme? · Jak zvládnout metodu 8D? Část
Cena:  726,- Kč
CQI-9 Speciální proces: Hodnocení tepelného zpracování 
Katalogové číslo:  640-217
CQI-9 Speciální proces: Hodnocení tepelného zpracování
AIAG - CQI-9 Speciální proces: Hodnocení tepelného zpracování 3. vydání, 2011 (české 2012) Procesy tepelného zpracování jsou zařazeny mezi speciální procesy. Posuzování speciálních procesů vyžaduje
Cena:  2 178,- Kč
VDA 5.1 - Inline-měřicí technika pro zpětné sledování ve stavbě karoserií 
Katalogové číslo:  640-222
VDA 5.1 - Inline-měřicí technika pro zpětné sledování ve stavbě karoserií
VDA 5.1 - Inline-měřicí technika pro zpětné sledování ve stavbě karoserií  1. vydání, 2013 (české 2013) Příručka navazuje na VDA 5 – Vhodnost kontrolních procesů.   Výpočet nejistot měření a vhodn
Cena:  545,- Kč
Komentované vydání normy ČSN ISO 21500 pro management projektu 
Katalogové číslo:  640-229
Komentované vydání normy ČSN ISO 21500 pro management projektu
Komentované vydání normy ČSN ISO 21500 pro management projektu Publikace obsahuje platné znění normy. Norma ČSN ISO 21500 poskytuje návod pro řízení projektu a může být použit pro každý typ projekt
Cena:  713,- Kč
CQI-17 Speciální proces: Hodnocení systému pájení 
Katalogové číslo:  640/244
CQI-17 Speciální proces: Hodnocení systému pájení
AIAG - CQI-17 Speciální proces: Hodnocení systému pájení 3. vydání, 2010 (české 2016) Anglicko-český dokument Publikace CQI 9 je návodem pro provedení Hodnocení systému pájení,  formou interního au
Cena:  2 310,- Kč
Komentované vydání ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -  Požadavky s návodem k použití 
Katalogové číslo:  640-260
Komentované vydání ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -  Požadavky s návodem k použití
ISBN: 978-80-02-02840-6 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -  Požadavky s návodem k použití Publikace vydaná ve spolupráci s agenturou ČAS přináší čtenáři schválené znění t
Cena:  850,- Kč
VDA Odbyt a péče o zákazníka – Analýza vadných dílů z provozu 
Katalogové číslo:  640-201
VDA Odbyt a péče o zákazníka – Analýza vadných dílů z provozu
Odbyt a péče o zákazníka –  Analýza vadných dílů z provozu 1. vydání, 2009 (české 2010)  Cílem tohoto nového standardu je zavedení překrývajícího konceptu pro analýzu vadných dílů pro díly z pole (
Cena:  473,- Kč
Odvažte se odlišit! 
Katalogové číslo:  640-205
Odvažte se odlišit!
Vědeckotechnický pokrok pomáhá řešit především technické problémy (urychluje vyhledávání a zpracování dat, přináší nové technologie, softwarové nástroje, specifické systémy managementu a řadu nových m
Cena:  754,- Kč
Analýza kořenových příčin 
Katalogové číslo:  640-211
Analýza kořenových příčin
Analýza kořenových příčin  1. vydání 2011   Přeloženo z anglického originálu Root cause analysis. Kniha pojednává o mnoha různých nástrojích pro analýzu kořenových příčin a prezentuje tyto nástroj
Cena:  968,- Kč
VDA 5.2 – Vhodnost procesů zkoušení utahovacího momentu šroubových spojů 
Katalogové číslo:  640-223
VDA 5.2 – Vhodnost procesů zkoušení utahovacího momentu šroubových spojů
VDA 5.2 – Vhodnost procesů zkoušení utahovacího momentu šroubových spojů  1. vydání, 2013 (české 2013) Příručka navazuje na VDA 5 – Vhodnost kontrolních procesů.   V příručce je uvedena stručná te
Cena:  402,- Kč
MSA - Analýza systémů měření 4. vydání 
Katalogové číslo:  640-206
MSA - Analýza systémů měření  4. vydání
Česká verze této příručky má usnadnit českým a slovenským pracovníkům v automobilovém průmyslu pochopení oficiální verze anglické; je však svým zaměřením a způsobem zpracování vhodná a užitečná i mimo
Cena:  2 420,- Kč
VDA 4 - Zajišťování kvality před sériovou výrobou. Kapitola: FMEA produktu, FMEA procesu 
Katalogové číslo:  640-215
VDA 4 - Zajišťování kvality před sériovou výrobou. Kapitola: FMEA produktu, FMEA  procesu
VDA 4 - FMEA VDA 4 - ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY PŘED SÉRIOVOU VÝROBOU. KAPITOLA: FMEA PRODUKTU, FMEA  PROCESU 2. přepracované vydání 2012 (české 2012) Analýza možností vzniku vad a jejich následků (FMEA) j
Cena:  638,- Kč
VDA 1 - Dokumentované informace a jejich uchovávání (4. vydání) 
Katalogové číslo:  640-261
VDA 1 - Dokumentované informace a jejich uchovávání (4. vydání)
VDA 1 - Dokumentování a archivace  4. vydání tohoto svazku VDA 1 „Dokumentované informace a jejich uchovávání“ se zaměřuje na popis způsobů zacházení s informacemi a dokumentací v rámci životního cyk
Cena:  399,- Kč
VDA 6.4 - Audit systému managementu kvality, Výrobní prostředky 
Katalogové číslo:  640-255
VDA 6.4 - Audit systému managementu kvality, Výrobní prostředky
VDA 6.4 - Audit systému managementu kvality, Výrobní prostředky 3. vydání 2017 (české 2018)   Výrobní prostředky jsou jedním z významných faktorů úspěchu v automobilovém průmyslu. Kvalita výrobních
Cena:  593,- Kč
VDA 6.7 - Audit procesu - Výrobní prostředky 
Katalogové číslo:  640-230
VDA 6.7 - Audit procesu - Výrobní prostředky
2. vydání 2012 (české 2013) Příručka je návodem na provádění interních a externích auditů procesu realizace kusové výroby. Má sloužit jako podklad ke školení, tréninkovým aktivitám a jako pracovní ná
Cena:  589,- Kč
Komentované vydání normy ČSN EN ISO 9001:2016 
Katalogové číslo:  640/242
Komentované vydání normy ČSN EN ISO 9001:2016
ISBN: 978-80-02-02642-6 Cílem této publikace je mimo jiné poskytnout vyšší srozumitelnost, zachovat použitelnost normy pro jakékoli odvětví, velikost a typ organizace, zlepšit a rozšířit kompatibilit
Cena:  975,- Kč
IATF 16949 : 2016 Systém managementu kvality v automobilovém průmyslu 
Katalogové číslo:  640-247
IATF 16949 : 2016 Systém managementu kvality v automobilovém průmyslu
IATF  16949 : 2016 Nahrazuje ISO/TS 16949 : 2009   Česko-anglický dokument IATF 16949:2016 (1. vydání) představuje inovativní dokument vzhledem k jeho silné orientaci na zákazníka se začleněním řa
Cena:  955,- Kč
Interní audity ISO 9001:2015 snadno a efektivně 
Katalogové číslo:  640-251
Interní audity ISO 9001:2015 snadno a efektivně
Interní audity ISO 9001:2015 snadno a efektivně Tato kniha si klade za cíl pomoct manažerům, profesionálům v oblasti kvality, koordinátorům interních auditů a samotným interním auditorům implementova
NOVINKA!
Cena:  680,- Kč
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat