Sponzorovaný odkaz

Příručky a publikace VDA - strana 2

Technické publikace

Příručky a publikace, přehledně řazené podle oborů

Seřadit podle: 
Počet: 
Nejistoty měření 
Katalogové číslo:  FR08004
Nejistoty měření
Autor: Pavel Němeček Přes všechny pokroky při měření stále můžeme pouze odhadnout interval, v němž s určitou pravděpodobností leží skutečná hodnota měřeného znaku. Jako jedna z nejdůležitějších velič
Cena:  548,- Kč
The Memory Jogger - Pokročilý management projektu  
Katalogové číslo:  640-179
The Memory Jogger - Pokročilý management projektu
Příručka z populární řady Memory Jogger amerického nakladatelství GOAL/QPC dále rozšíří znalosti uživatelů o managementu projektů na úrovni organizační i úrovni strategické.
Cena:  495,- Kč
The Memory Jogger II  
Katalogové číslo:  640-152
The Memory Jogger II
Kapesní průvodce nástroji pro neustálé zlepšování a efektivní plánování Účelem této příručky je pomoci vám a všem pracovníkům ve vaší organizaci zlepšit každodenní postupy, systémy, kvalitu, náklad
Cena:  516,- Kč
Standard VDA - Sestavení specifických požadavků zákazníka na systém kvality na základě ISO/TS 16949 
Katalogové číslo:  640/208
Standard VDA - Sestavení specifických požadavků zákazníka na systém kvality na základě ISO/TS 16949
V řetězci automobilového průmyslu se setkáváme s doplněním standardních požadavků na systém kvality podle ISO/TS 16949 o specifické požadavky jednotlivých zákazníků. Díky nejednotné struktuře zpracová
Cena:  493,- Kč
Pokyny pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle IATF 16949 
Katalogové číslo:  640-245
Pokyny pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle IATF 16949
Pokyny pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle IATF 16949  Toto 5. vydání  Pokynů pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle ISO/TS 16949 nahrazuje "Pokyny – 4. vydání" a  všechny souvisej
Cena:  653,- Kč
Hodnocením k excelenci 
Katalogové číslo:  660-009
Hodnocením k excelenci
Hodnocením k excelenci : 2013 Nejnovější vydání publikace Hodnocením k excelenci nebylo pouze aktualizováno na Model excelence EFQM 2013, ale významně se změnila i jeho struktura. Kromě návodu na pos
Cena:  1 319,- Kč
New AIAG & VDA FMEA Handbook - Potential Failure Mode Effects Analysis 
Katalogové číslo:  P83
New AIAG & VDA FMEA Handbook - Potential Failure Mode Effects Analysis
New AIAG & VDA FMEA Handbook Potential Failure Mode Effects Analysis The AIAG & VDA FMEA Handbook is the new automotive industry reference manual for Failure Mode and Effects Analysis, it is
Cena:  3 990,- Kč
CQI-8 Víceúrovňový audit procesu 
Katalogové číslo:  640/237
CQI-8 Víceúrovňový audit procesu
AIAG - CQI-8 Víceúrovňový audit procesu 2. vydání, 2014 (české 2015) Tato příručka vám ukáže, jak s pomocí víceúrovňového auditu procesu zvýšit výkonnost organizace, pro kterou pracujete. Víceúrovň
Cena:  1 353,- Kč
CQI-15 Speciální proces: Hodnocení systému svařování 
Katalogové číslo:  640/228
CQI-15 Speciální proces: Hodnocení systému svařování
AIAG -CQI-15 Speciální proces: Hodnocení systému svařování 3. vydání, 2010 (české 2014) Publikace je návodem pro vedení Hodnocení systému svařování formou interního auditu organizací, která provozuj
Cena:  2 068,- Kč
VDA 5.1 - Inline-měřicí technika pro zpětné sledování ve stavbě karoserií 
Katalogové číslo:  640-222
VDA 5.1 - Inline-měřicí technika pro zpětné sledování ve stavbě karoserií
VDA 5.1 - Inline-měřicí technika pro zpětné sledování ve stavbě karoserií  1. vydání, 2013 (české 2013) Příručka navazuje na VDA 5 – Vhodnost kontrolních procesů.   Výpočet nejistot měření a vhodn
Cena:  545,- Kč
Komentované vydání normy ČSN ISO 21500 pro management projektu 
Katalogové číslo:  640-229
Komentované vydání normy ČSN ISO 21500 pro management projektu
Komentované vydání normy ČSN ISO 21500 pro management projektu Publikace obsahuje platné znění normy. Norma ČSN ISO 21500 poskytuje návod pro řízení projektu a může být použit pro každý typ projekt
Cena:  713,- Kč
FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků 
Katalogové číslo:  FMEA_CZ
FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků
První zcela přepracované, společné vydání příručky FMEA od AIAG a VDA   FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků   FMEA návrhu produktu FMEA procesu Doplňková FMEA monitorování
NOVINKA, skladem
Cena:  2 860,- Kč
Moderní plánování kvality produktu (APQP) a plán kontroly a řízení 
Katalogové číslo:  640-190
Moderní plánování kvality produktu (APQP) a plán kontroly a řízení
2. vydání 2008 (české 2009) S platností od prvního listopadu 2008 toto druhé vydání „APQP a plán kontroly a řízení“ nahrazuje první vydání, pokud váš zákazník nestanoví jinak. Tato příručka i nadále p
Cena:  813,- Kč
Základy statistického myšlení 
Katalogové číslo:  640-212
Základy statistického myšlení
Nároky na čtenáře, který o statistice neví téměř nic, jsou na úrovni střední školy. Autor se snaží o co nejméně vzorců, pojmy nutné pro základy statistiky popisuje spíše slovně. Čtenář, který o statis
Cena:  605,- Kč
CQI-9 Speciální proces: Hodnocení tepelného zpracování 
Katalogové číslo:  640-217
CQI-9 Speciální proces: Hodnocení tepelného zpracování
AIAG - CQI-9 Speciální proces: Hodnocení tepelného zpracování 3. vydání, 2011 (české 2012) Procesy tepelného zpracování jsou zařazeny mezi speciální procesy. Posuzování speciálních procesů vyžaduje
Cena:  2 178,- Kč
Komentované vydání ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -  Požadavky s návodem k použití 
Katalogové číslo:  640-260
Komentované vydání ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -  Požadavky s návodem k použití
ISBN: 978-80-02-02840-6 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -  Požadavky s návodem k použití Publikace vydaná ve spolupráci s agenturou ČAS přináší čtenáři schválené znění t
Cena:  850,- Kč
CQI-17 Speciální proces: Hodnocení systému pájení 
Katalogové číslo:  640/244
CQI-17 Speciální proces: Hodnocení systému pájení
AIAG - CQI-17 Speciální proces: Hodnocení systému pájení 3. vydání, 2010 (české 2016) Anglicko-český dokument Publikace CQI 9 je návodem pro provedení Hodnocení systému pájení,  formou interního au
Cena:  2 310,- Kč
MSA - Analýza systémů měření 4. vydání 
Katalogové číslo:  640-206
MSA - Analýza systémů měření  4. vydání
Česká verze této příručky má usnadnit českým a slovenským pracovníkům v automobilovém průmyslu pochopení oficiální verze anglické; je však svým zaměřením a způsobem zpracování vhodná a užitečná i mimo
Cena:  2 420,- Kč
VDA 1 - Dokumentované informace a jejich uchovávání (4. vydání) 
Katalogové číslo:  640-261
VDA 1 - Dokumentované informace a jejich uchovávání (4. vydání)
VDA 1 - Dokumentování a archivace  4. vydání tohoto svazku VDA 1 „Dokumentované informace a jejich uchovávání“ se zaměřuje na popis způsobů zacházení s informacemi a dokumentací v rámci životního cyk
Cena:  399,- Kč
VDA 6.4 - Audit systému managementu kvality, Výrobní prostředky 
Katalogové číslo:  640-255
VDA 6.4 - Audit systému managementu kvality, Výrobní prostředky
VDA 6.4 - Audit systému managementu kvality, Výrobní prostředky 3. vydání 2017 (české 2018)   Výrobní prostředky jsou jedním z významných faktorů úspěchu v automobilovém průmyslu. Kvalita výrobních
Cena:  593,- Kč
Komentované vydání normy ČSN EN ISO 9001:2016 
Katalogové číslo:  640/242
Komentované vydání normy ČSN EN ISO 9001:2016
ISBN: 978-80-02-02642-6 Cílem této publikace je mimo jiné poskytnout vyšší srozumitelnost, zachovat použitelnost normy pro jakékoli odvětví, velikost a typ organizace, zlepšit a rozšířit kompatibilit
Cena:  975,- Kč
VDA Odbyt a péče o zákazníka – Analýza vadných dílů z provozu 
Katalogové číslo:  640/267
VDA Odbyt a péče o zákazníka – Analýza vadných dílů z provozu
Odbyt a péče o zákazníka –  Analýza vadných dílů z provozu 2. vydání 2018 (české 2019) ISBN: 978-80-02-02865-9  Po prvním vydání svazku VDA Analýza vadných dílů z provozu z roku 2009 a standardu a
Cena:  538,- Kč
Odvažte se odlišit! 
Katalogové číslo:  640-205
Odvažte se odlišit!
Vědeckotechnický pokrok pomáhá řešit především technické problémy (urychluje vyhledávání a zpracování dat, přináší nové technologie, softwarové nástroje, specifické systémy managementu a řadu nových m
Cena:  754,- Kč
Analýza kořenových příčin 
Katalogové číslo:  640-211
Analýza kořenových příčin
Analýza kořenových příčin  1. vydání 2011   Přeloženo z anglického originálu Root cause analysis. Kniha pojednává o mnoha různých nástrojích pro analýzu kořenových příčin a prezentuje tyto nástroj
Cena:  968,- Kč
VDA 5.2 – Vhodnost procesů zkoušení utahovacího momentu šroubových spojů 
Katalogové číslo:  640-223
VDA 5.2 – Vhodnost procesů zkoušení utahovacího momentu šroubových spojů
VDA 5.2 – Vhodnost procesů zkoušení utahovacího momentu šroubových spojů  1. vydání, 2013 (české 2013) Příručka navazuje na VDA 5 – Vhodnost kontrolních procesů.   V příručce je uvedena stručná te
Cena:  402,- Kč
IATF 16949 : 2016 Systém managementu kvality v automobilovém průmyslu 
Katalogové číslo:  640-247
IATF 16949 : 2016 Systém managementu kvality v automobilovém průmyslu
IATF  16949 : 2016 Nahrazuje ISO/TS 16949 : 2009   Česko-anglický dokument IATF 16949:2016 (1. vydání) představuje inovativní dokument vzhledem k jeho silné orientaci na zákazníka se začleněním řa
Cena:  955,- Kč
Interní audity ISO 9001:2015 snadno a efektivně 
Katalogové číslo:  640-251
Interní audity ISO 9001:2015 snadno a efektivně
Interní audity ISO 9001:2015 snadno a efektivně Tato kniha si klade za cíl pomoct manažerům, profesionálům v oblasti kvality, koordinátorům interních auditů a samotným interním auditorům implementova
NOVINKA!
Cena:  680,- Kč
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat