Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TPG 908 02 - Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším
Sponsored link
dodání 10 - 14 dníVydáno: 01.10.2017

TPG 90802

TPG 908 02 - Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším
Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
622 Kč
Označení normy:TPG 90802
Vydáno:01.10.2017
Popis

TPG 908 02 - Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším

Tato technická TPG 908 02 pravidla řeší metodiku při stanovování požadavků na přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva v provedení A a v provedení B se jmenovitým tepelným výkonem jednoho spotřebiče 50 kW a větším, nebo do vnitřních prostorů se spotřebiči, pokud je součet jejich jmenovitých teplených výkonů větší než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW.

Technologie spalování plynu v topeništích spotřebičů vyžaduje přívod potřebného množství spalovacího vzduchu a odvod spalin. Spotřebiče na plynná paliva v provedení A musí být umístěny ve vnitřním prostoru s příslušným požadovaným minimálním objemem a vyžadují větrání, které zajistí přívod spalovacího vzduchu i odvod spalin.
U spotřebičů na plynná paliva v provedení B se spalovací vzduch nasává z vnitřního prostoru, ve kterém jsou spotřebiče umístěny, a spaliny jsou odváděny spalinovou cestou do venkovního prostoru. Proto musí být do vnitřního prostoru se spotřebiči na plynná paliva v provedení A nebo B přiváděn spalovací vzduch z venkovního prostoru přirozeným nebo nuceným způsobem. Intenzita větrání podle hygienických požadavků není předmětem těchto technických pravidel.

TPG 908 02 úzce navazují na normativní dokumenty (např. ČSN 07 0703 a TPG 704 01) a rovněž respektují současný stav řešení větrání, stanovený obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška č. 91/1993 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb.).
Tato pravidla řeší pouze přívod spalovacího vzduchu pro spotřebiče na plynná paliva instalované ve vnitřních prostorech.
Při zpracování projektové dokumentace je nezbytné, aby se vzduchovou bilancí ve vnitřních prostorech zabýval projektant – autorizovaná osoba s odpovídající specializací pro návrh vzduchotechnických systémů ve spolupráci s projektantem – autorizovanou osobou s odpovídající specializací pro návrh plynových zařízení (zákon č. 360/1992 Sb.). Řešení přívodů spalovacího vzduchu pouze pro spotřebiče na plynná paliva podle těchto pravidel prověří revizní technik při výchozí a provozních revizích plynových zařízení.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ
Tato technická pravidla nahrazují TPG 908 02 schválená 31. 3. 2010.

Změny proti předchozím TPG

Při revizi těchto pravidel byly zohledněny zkušenosti s jejich praktickým využitím, poznatky vědy a techniky z oblasti vzduchotechniky a v neposlední řadě byly aktualizovány normativní dokumenty a právní předpisy.
Technická pravidla byla zcela přepracována a výrazně zjednodušena; stanovují pouze průtok spalovacího vzduchu pro spotřebiče na plynná paliva v provedení A a B a zásady vzduchové bilance vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva.

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

Platnost od 1.1.2018