Sponzorovaný odkaz

0758 Hořáky na plynná a kapalná paliva

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 299 - Trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním - Stanovení úhlů a charakteristik rozprašování 
Katalogové číslo:  85514
ČSN EN 299 - Trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním - Stanovení úhlů a charakteristik rozprašování
ČSN EN 299ČSN EN 299 Tato evropská norma stanovuje metodu pro určování charakteristik rozprašování a index úhlu trysek s tlakovým rozprašováním kapalného paliva.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 293 - Trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním. Základní požadavky. Zkoušení 
Katalogové číslo:  16579
ČSN EN 293 - Trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním. Základní požadavky. Zkoušení
ČSN EN 293ČSN EN 293 Norma je identická s EN 293:1992. Platí pro trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním bez vratného toku (dále jen rozprašovací trysky) s jmenovitým průtokem kapalnéh
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12514-1 - Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva - Část 1: Požadavky na bezpečnost a zkoušení - Konstrukční části, palivová čerpadla, řídicí a zabezpečovací přístroje, palivové nádrže 
Katalogové číslo:  62495
ČSN EN 12514-1 - Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva - Část 1: Požadavky na bezpečnost a zkoušení - Konstrukční části, palivová čerpadla, řídicí a zabezpečovací přístroje, palivové nádrže
ČSN EN 12514-1ČSN EN 12514-1 Tato norma stanoví požadavky na bezpečnost a příslušné metody zkoušek všech konstrukčních částí olejového hospodářství, jednotek vybavených palivovými čerpadly, pali
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 267+A1 - Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením 
Katalogové číslo:  90400
ČSN EN 267+A1 - Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením
ČSN EN 267+A1ČSN EN 267+A1 Tato norma stanovuje terminologii, všeobecné požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti hořáků na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením. Norma rovněž
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12514-2 - Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva - Část 2: Požadavky na bezpečnost a zkoušení - Konstrukční části, uzavírací armatury, palivové rozvody, filtry, odvzdušňovací zařízení a měřidla 
Katalogové číslo:  62494
ČSN EN 12514-2 - Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva - Část 2: Požadavky na bezpečnost a zkoušení - Konstrukční části, uzavírací armatury, palivové rozvody, filtry, odvzdušňovací zařízení a měřidla
ČSN EN 12514-2ČSN EN 12514-2 Tato norma stanoví požadavky na bezpečnost a příslušné zkoušky všech konstrukčních částí, uzavíracích armatur, filtrů, odvzdušňovacího zařízení a měřidel v zařízeníc
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 23550 - Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  506740
ČSN ISO 23550 - Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky
ČSN ISO 23550ČSN ISO 23550 Tento dokument stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci, provedení a zkoušení řídicích přístrojů pro hořáky na plynná paliva hořáků a spotřebiče plynných paliv pro
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 676+A2 - Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením 
Katalogové číslo:  83002
ČSN EN 676+A2 - Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením
ČSN EN 676+A2ČSN EN 676+A2 Tato evropská norma stanovuje termíny a definice, všeobecné požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti hořáků na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením.
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 23553-1 - Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury 
Katalogové číslo:  96671
ČSN EN ISO 23553-1 - Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury
ČSN EN ISO 23553-1ČSN EN ISO 23553-1 Tato část ISO 23553 stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukční a provozní požadavky a zkoušení automatických a poloautomatických uzavíracích armatur na kapa
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 226 - Rozprašovací hořáky na topné oleje. Rozměry pro připojení hořáků k vyvíječům tepla 
Katalogové číslo:  28498
ČSN EN 226 - Rozprašovací hořáky na topné oleje. Rozměry pro připojení hořáků k vyvíječům tepla
ČSN EN 226ČSN EN 226 Norma je identická s EN 226:1987. Tato evropská norma platí pro rozprašovací hořáky na topné oleje s jmenovitým tepelným výkonem do 150 kW, které jsou rozděleny do dvou sku
Cena:  73,- Kč
ČSN 07 5851 - Hořáky na kapalná paliva s ručním ovládáním 
Katalogové číslo:  00743
ČSN 07 5851 - Hořáky na kapalná paliva s ručním ovládáním
ČSN 07 5851ČSN 07 5851 Norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení hořáků na kapalná paliva s ručním ovládáním. Hořáky specifikované touto normou jsou určeny ke spalování kapalných paliv v nor
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat