Sponzorovaný odkaz

0778 Válcové kotle

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12953-12 - Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu 
Katalogové číslo:  70116
ČSN EN 12953-12 - Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu
ČSN EN 12953-12ČSN EN 12953-12 Tato část této evropské normy stanoví požadavky na vnitřní a vnější spalovací zařízení pro spalování na roštu, počínaje zásobníky paliva a konče odpopelňovacím a od
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12953-8 - Válcové kotle - Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku 
Katalogové číslo:  65127
ČSN EN 12953-8 - Válcové kotle - Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku
ČSN EN 12953-8ČSN EN 12953-8 Tato norma je českou verzí normy ČSN EN 12953-8:2001 a stanovuje požadavky na zabezpečení tlakového systému , používané ve válcových kotlích podle definic v EN 12953-
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14222 - Válcové kotle z korozivzdorné oceli 
Katalogové číslo:  68675
ČSN EN 14222 - Válcové kotle z korozivzdorné oceli
ČSN EN 14222ČSN EN 14222 Tato evropská norma stanoví požadavky pro elektricky vytápěné válcové kotle vyráběné z korozivzdorné oceli, které jsou určeny k výrobě páry pro sterilizátory a dezinfekčn
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12953-3 - Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem 
Katalogové číslo:  501461
ČSN EN 12953-3 - Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem
ČSN EN 12953-3ČSN EN 12953-3 Tato část této evropské normy specifikuje požadavky na konstrukci a výpočet tlakových částí válcových kotlů, které jsou definovány v EN 12953-1.
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 12953-6 - Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle 
Katalogové číslo:  89165
ČSN EN 12953-6 - Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle
ČSN EN 12953-6ČSN EN 12953-6 Tato část evropské normy stanovuje minimální požadavky na výstroj válcových kotlů definovaných v EN 12953-1 z hlediska bezpečnosti tak, aby byl provoz kotle zajištěn v
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12953-13 - Válcové kotle - Část 13: Návody k obsluze 
Katalogové číslo:  91471
ČSN EN 12953-13 - Válcové kotle - Část 13: Návody k obsluze
ČSN EN 12953-13ČSN EN 12953-13 Tato evropská norma obsahuje požadavky, které musí výrobce splnit při tvorbě návodů k obsluze tlakových zařízení definovaných v EN 12953-1 a dodávaných na trh.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12953-2 - Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem 
Katalogové číslo:  91595
ČSN EN 12953-2 - Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem
ČSN EN 12953-2ČSN EN 12953-2 Tato evropská norma stanovuje dále uvedené materiály pro tlakové části a tlakovou výstroj válcových kotlů (např. armatur) namáhaných vnitřním a vnějším tlakem, včetně i
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12953-7 - Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva 
Katalogové číslo:  67385
ČSN EN 12953-7 - Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva
ČSN EN 12953-7ČSN EN 12953-7 Tato část této evropské normy stanoví požadavky na spalovací zařízení na kapalná a plynná paliva pro válcové kotle definované v EN 12953-1, bez ohledu na stupeň dozor
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12953-9 - Válcové kotle - Část 9: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství 
Katalogové číslo:  80552
ČSN EN 12953-9 - Válcové kotle - Část 9: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství
ČSN EN 12953-9ČSN EN 12953-9 Tato norma stanovuje požadavky na omezovače (nebo omezovací zařízení), které jsou zabudovány v bezpečnostních systémech válcových kotlů, jak je definováno v EN 12953-1.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12953-10 - Válcové kotle - Část 10: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody 
Katalogové číslo:  80961
ČSN EN 12953-10 - Válcové kotle - Část 10: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody
ČSN EN 12953-10ČSN EN 12953-10 Tato norma platí pro všechny válcové kotle pro generování páry a/nebo horké vody, jak jsou definovány v EN 12953-1, které jsou vytápěny spalováním jednoho paliva nebo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12953-5 - Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem 
Katalogové číslo:  67007
ČSN EN 12953-5 - Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem
ČSN EN 12953-5ČSN EN 12953-5 Tato část této evropské normy stanoví požadavky na kontrolu při výrobě, na dokumentaci a značení válcových kotlů definovaných v EN 12953-1.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12953-1 - Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  91596
ČSN EN 12953-1 - Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 12953-1ČSN EN 12953-1 Tato evropská norma platí pro válcové kotle s objemy většími než 2 litry, k výrobě páry a/nebo k přípravě horké vody při nejvyšším dovoleném tlaku větším než 0,5 bar a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12953-11 - Válcové kotle - Část 11: Přejímací zkoušky 
Katalogové číslo:  70109
ČSN EN 12953-11 - Válcové kotle - Část 11: Přejímací zkoušky
ČSN EN 12953-11ČSN EN 12953-11 Tato část evropské normy stanoví postup pro zkoušky tepelného výkonu nepřímou metodou (zjišťováním ztrát) používané u parních nebo horkovodních kotlů. Zkušební výsl
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12953-4 - Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem 
Katalogové číslo:  505319
ČSN EN 12953-4 - Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem
ČSN EN 12953-4ČSN EN 12953-4 This European Standard specifies requirements for the workmanship and construction of shell boilers as defined in EN 12953 1.
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat