Sponzorovaný odkaz

0783 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 11621 - Lahve na přepravu plynů - Postupy pro změnu plynu během používání 
Katalogové číslo:  76372
ČSN EN ISO 11621 - Lahve na přepravu plynů - Postupy pro změnu plynu během používání
ČSN EN ISO 11621ČSN EN ISO 11621 Text ISO 11621:2005 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 58 "Lahve na plyny" a byl převzat bez jakýchkoliv modifikací, vyjma údajů v normativní příloze NA jako
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13720 - Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění acetylenových baterií vozidel 
Katalogové číslo:  66325
ČSN EN 13720 - Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění acetylenových baterií vozidel
ČSN EN 13720ČSN EN 13720 Tento dokument EN 13720:2002 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 23 "Lahve na přepravu plynů", jejíž sekretariát je v BSI. Tato evropská norma byla připravena na zákl
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11439 - Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech 
Katalogové číslo:  94453
ČSN EN ISO 11439 - Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech
ČSN EN ISO 11439ČSN EN ISO 11439 Tato norma stanovuje minimální požadavky na lehké znovuplnitelné lahve na plyn, určené pouze pro skladování zemního plynu stlačeného vysokým tlakem, používaného jak
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 720-1 - Lahve na přepravu plynů - Plyny a plynné směsi - Část 1: Vlastnosti čistých plynů 
Katalogové číslo:  60146
ČSN EN 720-1 - Lahve na přepravu plynů - Plyny a plynné směsi - Část 1: Vlastnosti čistých plynů
ČSN EN 720-1ČSN EN 720-1 Účelem této části EN 720 je definovat vlastnosti plynů čtyřmi základními fyzikálně-chemickými kritérii tj. hořlavostí, toxicitou, stavem plynu a žíravostí, korozivitou (
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10286 - Lahve na plyny - Terminologie 
Katalogové číslo:  500931
ČSN EN ISO 10286 - Lahve na plyny - Terminologie
ČSN EN ISO 10286ČSN EN ISO 10286 Tato norma uvádí terminologii pro normy z ISO/TC 58, které se mají používat v souladu s předpisy pro přepravu nebezpečných věcí na základě Modelových předpisů UN. J
Cena:  545,- Kč
ČSN 07 8305 ZMĚNA 9 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla 
Katalogové číslo:  58149
ČSN 07 8305 ZMĚNA 9 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla
ČSN 07 8305 ZMĚNA 9
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 10156 - Lahve na plyny - Plyny a plynné směsi - Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve 
Katalogové číslo:  507074
ČSN EN ISO 10156 - Lahve na plyny - Plyny a plynné směsi - Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve
ČSN EN ISO 10156ČSN EN ISO 10156 Tento dokument uvádí metody pro stanovení, zda je plyn nebo plynná směs při styku se vzduchem hořlavá či není a zda má plyn nebo plynná směs při atmosférických podm
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13096 - Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění plynů do nádob - Jednotlivé složky plynů 
Katalogové číslo:  71530
ČSN EN 13096 - Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění plynů do nádob - Jednotlivé složky plynů
ČSN EN 13096ČSN EN 13096 Tento dokument (EN 13096:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 23 "Lahve na přepravu plynů", jejíž sekretariát je v BSI. Tento dokument byl vypracován na základě
Cena:  358,- Kč
ČSN 07 8305 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla 
Katalogové číslo:  00748
ČSN 07 8305 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla
ČSN 07 8305ČSN 07 8305 Norma platí pro konstrukci, výrobu, značení a zkoušení kovových tlakových nádob k dopravě plynů s výpočtovým přetlakem vyšším než 0,07 MPa. Nádoby, které jsou rozpracovány
Cena:  605,- Kč
ČSN 07 8304 - Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla 
Katalogové číslo:  87376
ČSN 07 8304 - Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla
ČSN 07 8304ČSN 07 8304 Tato norma platí pro plnění, vyprazdňování, skladování, dopravu, obsluhu a údržbu nádob na plyny s nejvyšším dovoleným tlakem (PS) větším než 0,5 bar (0,05 MPa) a pro zařízen
Cena:  347,- Kč
ČSN 07 8304 ZMĚNA Z1 - Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla 
Katalogové číslo:  98920
ČSN 07 8304 ZMĚNA Z1 - Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla
ČSN 07 8304 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 14456 - Lahve na plyny - Vlastnosti plynů a příslušné klasifikační kódy (FTSC) 
Katalogové číslo:  502197
ČSN EN ISO 14456 - Lahve na plyny - Vlastnosti plynů a příslušné klasifikační kódy (FTSC)
ČSN EN ISO 14456ČSN EN ISO 14456 Tato mezinárodní norma uvádí seznam kódů FTSC (hořlavost (tj. "oxidační potenciál a zápalnost"), toxicita, stav plynu a žíravost) určených podle relevantních vlastn
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11372 - Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění 
Katalogové číslo:  90732
ČSN EN ISO 11372 - Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění
ČSN EN ISO 11372ČSN EN ISO 11372 Tato mezinárodní norma stanovuje minimální požadavky týkající se podmínek plnění a kontroly při plnění lahví na acetylen.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13099 - Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění směsí plynů do nádob 
Katalogové číslo:  71531
ČSN EN 13099 - Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění směsí plynů do nádob
ČSN EN 13099ČSN EN 13099 Tento dokument (EN 13099:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 23 "Lahve na přepravu plynů", jejíž sekretariát je v BSI. Tento dokument byl vypracován na základě
Cena:  347,- Kč
ČSN 07 8305 ZMĚNA 8 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla 
Katalogové číslo:  26519
ČSN 07 8305 ZMĚNA 8 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla
ČSN 07 8305 ZMĚNA 8
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 25760 - Lahve na plyny - Provozní postupy pro bezpečnou demontáž ventilů z lahví na plyny 
Katalogové číslo:  99124
ČSN EN ISO 25760 - Lahve na plyny - Provozní postupy pro bezpečnou demontáž ventilů z lahví na plyny
ČSN EN ISO 25760ČSN EN ISO 25760 Norma je určena pro dodavatele, provozní pracovníky ve zkušebních organizacích, pracovníky provádějící údržbu lahví a všechny osoby, které jsou oprávněny demontovat
Cena:  232,- Kč
ČSN 07 8304 OPRAVA 1 - Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla 
Katalogové číslo:  503598
ČSN 07 8304 OPRAVA 1 - Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla
ČSN 07 8304 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN ISO 3807 - Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Základní požadavky a zkoušení typu 
Katalogové číslo:  95027
ČSN EN ISO 3807 - Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Základní požadavky a zkoušení typu
ČSN EN ISO 3807ČSN EN ISO 3807 Tato evropská norma stanovuje základní požadavky a požadavky na zkoušení typu lahví na acetylen, které jsou či nejsou vybaveny tavnými zátkami, s maximálním jmenovitý
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 13088 - Lahve na plyny - Svazky lahví na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění 
Katalogové číslo:  93078
ČSN EN ISO 13088 - Lahve na plyny - Svazky lahví na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění
ČSN EN ISO 13088ČSN EN ISO 13088 Tato mezinárodní norma stanovuje minimální požadavky týkající se podmínek plnění a kontroly během plnění svazků lahví na acetylen. Platí jak pro svazky, které jsou
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 19078 - Lahve na plyn - Kontrola instalace lahve a revize vysokotlakých lahví instalovaných ve vozidlech pro uložení zemního plynu používaného jako palivo v motorových vozidlech 
Katalogové číslo:  97787
ČSN ISO 19078 - Lahve na plyn - Kontrola instalace lahve a revize vysokotlakých lahví instalovaných ve vozidlech pro uložení zemního plynu používaného jako palivo v motorových vozidlech
ČSN ISO 19078ČSN ISO 19078 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na kontrolu, instalaci a revizi vysokotlakých lahví instalovaných ve vozidlech, navržených a vyrobených v souladu s požadavky I
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat