Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

2805 Pojezdy a podvozky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15437-2 - Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na technické vlastnosti a konstrukci palubních systémů sledování teploty 
Katalogové číslo:  94469
ČSN EN 15437-2 - Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na technické vlastnosti a konstrukci palubních systémů sledování teploty
ČSN EN 15437-2ČSN EN 15437-2 Tato evropská norma definuje minimální požadavky na technické vlastnosti palubních monitorovacích systémů pro sledování stavu ložiskových skříní měřením teploty. T
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13260+A1 - Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek 
Katalogové číslo:  88113
ČSN EN 13260+A1 - Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek
ČSN EN 13260+A1ČSN EN 13260+A1 Tato evropská norma stanovuje vlastnosti nových dvojkolí používaných na evropských že-lezničních sítích. Tato norma platí pro dvojkolí, jejichž součásti odpovída
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12081 - Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva 
Katalogové číslo:  506470
ČSN EN 12081 - Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva
ČSN EN 12081ČSN EN 12081 Tato evropská norma specifikuje minimální požadavky na maziva používaná pro mazání valivých ložisek v železničních nápravových skříních. Účelem je zajistit určitou úroveň t
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15427+A1 - Železniční aplikace - Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice - Mazání okolků 
Katalogové číslo:  88118
ČSN EN 15427+A1 - Železniční aplikace - Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice - Mazání okolků
ČSN EN 15427+A1ČSN EN 15427-1+A1 Tato evropská norma stanovuje požadavky pouze pro mazání vazby okolek/pojížděná hrana kolejnice. Popisuje systémy upevněné na vozidle a v koleji, které mohou být po
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15313 - Železniční aplikace - Požadavky na dvojkolí v provozu - Údržba dvojkolí v provozu na vozidlech a po demontáži 
Katalogové číslo:  503165
ČSN EN 15313 - Železniční aplikace - Požadavky na dvojkolí v provozu - Údržba dvojkolí v provozu na vozidlech a po demontáži
ČSN EN 15313ČSN EN 15313 Pro zajištění bezpečnosti a interoperability tato norma stanoví: - meze pro dvojkolí v provozu a pro dvojkolí demontovanéNP2) z vozidla; - operace, které mají být pro
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 15654-2 - Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 2: Dílenská zkouška nových, změněných a opravovaných vozidel 
Katalogové číslo:  507830
ČSN EN 15654-2 - Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 2: Dílenská zkouška nových, změněných a opravovaných vozidel
ČSN EN 15654-2ČSN EN 15654-2 This document applies to the measurement of vertical wheel forces of railway vehicles in maintenance workshops and at manufacturing sites. It also deals with derived qu
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 14865-1+A1 - Železniční aplikace - Maziva nápravových ložisek - Část 1: Metoda zkoušení mazacích schopností 
Katalogové číslo:  88117
ČSN EN 14865-1+A1 - Železniční aplikace - Maziva nápravových ložisek - Část 1: Metoda zkoušení mazacích schopností
ČSN EN 14865-1+A1ČSN EN 14865-1+A1 Tato evropská norma normalizuje zkušební metodu a přejímací kritéria podle požadavků EN 12081 pro zkoušení schopnosti plastických maziv mazat nápravová ložiska. T
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13262+A2 - Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek 
Katalogové číslo:  89008
ČSN EN 13262+A2 - Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek
ČSN EN 13262+A2ČSN EN 13262+A2 Tato evropská norma stanovuje vlastnosti kol pro použití na evropských železničních sítích. Platí pro celistvá kovaná a válcovaná kola, která jsou vyrobena z vakuově
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 17069-1 - Železniční aplikace - Systémy a postupy změny rozchodu koleje - Část 1: Automatické systémy měnitelného rozchodu 
Katalogové číslo:  507831
ČSN EN 17069-1 - Železniční aplikace - Systémy a postupy změny rozchodu koleje - Část 1: Automatické systémy měnitelného rozchodu
ČSN EN 17069-1ČSN EN 17069-1 This document defines the interfaces and gives guidance for the design of systems and procedures for change of track gauge. It defines also their assessment for technic
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13715+A1 - Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol 
Katalogové číslo:  88119
ČSN EN 13715+A1 - Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol
ČSN EN 13715+A1ČSN EN 13715+A1 Tato evropská norma stanovuje jízdní obrysy kol o průměru 330 mm používaných na vozidlech pro-vozovaných na trati s evropským standardním rozchodem s cílem splnit pož
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15827 - Železniční aplikace - Požadavky na podvozky a pojezdy 
Katalogové číslo:  89339
ČSN EN 15827 - Železniční aplikace - Požadavky na podvozky a pojezdy
ČSN EN 15827ČSN EN 15827 Tato evropská norma slučuje všechny oddělené požadavky stanovené v TSI pro kolejová vozidla a v evropských normách, týkajících se podvozků a pojezdů, do jednoho společného
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 12080 - Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska 
Katalogové číslo:  506226
ČSN EN 12080 - Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska
ČSN EN 12080ČSN EN 12080 Tato evropská norma specifikuje parametry kvality nápravových ložisek nesoucích náklad vozidla, požadované pro spolehlivý provoz vlaků na evropských sítích. Zahrnuje hutní
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13103-1 - Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy 
Katalogové číslo:  505925
ČSN EN 13103-1 - Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy
ČSN EN 13103-1ČSN EN 13103-1 This European Standard: - defines the forces and moments to be taken into account with reference to masses, traction and braking conditions; - gives the stress ca
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13261+A1 - Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek 
Katalogové číslo:  88115
ČSN EN 13261+A1 - Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek
ČSN EN 13261+A1ČSN EN 13261+A1 Tato evropská norma stanoví vlastnosti náprav pro použití na evropských sítích. Definují se vlastnosti kovaných nebo válcovaných plných a dutých náprav, vyrobených
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13749 - Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikování konstrukčních požadavků na rámy podvozků 
Katalogové číslo:  89291
ČSN EN 13749 - Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikování konstrukčních požadavků na rámy podvozků
ČSN EN 13749ČSN EN 13749 Tato evropská norma stanovuje metodu, která se má používat pro vypracování uspokojivých návrhů rámů podvozků, a která obsahuje postup návrhu, metody hodnocení a ověřování a
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15437-1 - Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel 
Katalogové číslo:  84532
ČSN EN 15437-1 - Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel
ČSN EN 15437-1ČSN EN 15437-1 Tato část normy EN 15437 definuje minimální charakteristiky rozhraní mezi traťovým detektorem horkoběžnosti nápravových skříní (HABD) a železničními vozidly (RST), kter
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15654-1 - Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 1: Měřicí místa v koleji pro vozidla za provozu 
Katalogové číslo:  506050
ČSN EN 15654-1 - Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 1: Měřicí místa v koleji pro vozidla za provozu
ČSN EN 15654-1ČSN EN 15654-1 Tato evropská norma byla vytvořena za účelem zajištění společného postupu pro stanovení hmotnosti na nápravu, síly na kolo a hmotnosti vozidel provozovaných v Evropě. T
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12082 - Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti 
Katalogové číslo:  506984
ČSN EN 12082 - Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti
ČSN EN 12082ČSN EN 12082 Tato evropská norma byla vypracována pro standardizaci zkoušek výkonnosti nápravových ložisek pro všechny typy kolejových vozidel, aby byla zajištěna vhodnost pro požadovan
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat