Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka - strana 2

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 50364 ed. 2 - Omezení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích 
Katalogové číslo:  86941
ČSN EN 50364 ed. 2 - Omezení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích
ČSN EN 50364 ed. 2ČSN EN 50364 ed. 2 Tato norma platí pro zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, která jsou používaná při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční ident
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 62311 - Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz) 
Katalogové číslo:  82526
ČSN EN 62311 - Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)
ČSN EN 62311ČSN EN 62311 Tato norma se týká elektronických a elektrických zařízení, pro které neplatí žádná určená výrobková norma nebo norma skupiny výrobků týkající se vystavení člověka elektroma
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 50413 - Základní norma o postupech měření a výpočtu pro vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz) 
Katalogové číslo:  83777
ČSN EN 50413 - Základní norma o postupech měření a výpočtu pro vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)
ČSN EN 50413ČSN EN 50413 Tato evropská norma přispívá k zavedení metod měření a výpočtů veličin spojených s posuzováním člověka vystavovaného elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (EM
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50401 ed. 2 - Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění do provozu 
Katalogové číslo:  505251
ČSN EN 50401 ed. 2 - Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění do provozu
ČSN EN 50401 ed. 2ČSN EN 50401 ed. 2 Tato norma výrobku platí pro vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím vyzařovaným ze zařízení základnových stanic v kmitočtovém rozsahu od 1
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50647 - Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie 
Katalogové číslo:  504197
ČSN EN 50647 - Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie
ČSN EN 50647ČSN EN 50647 Tato evropská norma uvádí obecný postup pro posouzení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím (EMF) na pracovištích spojených s výrobou, přenosem a distribucí
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62232 - Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti radiokomunikačních základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka 
Katalogové číslo:  503899
ČSN EN 62232 - Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti radiokomunikačních základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka
ČSN EN 62232ČSN EN 62232 This document provides methods for the determination of radio-frequency (RF) field strength and specific absorption rate (SAR) in the vicinity of radiocommunication base
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN 50496 ed. 2 - Určení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím a hodnocení rizika na vysílacím stanovišti 
Katalogové číslo:  506192
ČSN EN 50496 ed. 2 - Určení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím a hodnocení rizika na vysílacím stanovišti
ČSN EN 50496 ed. 2ČSN EN 50496 ed. 2 This European Standard provides methods for assessing compliance with the requirements of the Directive 2013/35/EU at a site operating one or more broadcast tra
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50527-2-2 - Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-2: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními kardioverzními defibrilátory 
Katalogové číslo:  506765
ČSN EN 50527-2-2 - Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-2: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními kardioverzními defibrilátory
ČSN EN 50527-2-2ČSN EN 50527-2-2 Tato evropská norma uvádí postup při specifickém hodnocení, které je požadováno v EN 50527-1:2016, příloha A pro zaměstnance s implantovanými kardioverzními defibri
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50527-2-1 ed. 2 - Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory 
Katalogové číslo:  502551
ČSN EN 50527-2-1 ed. 2 - Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory
ČSN EN 50527-2-1 ed. 2ČSN EN 50527-2-1 ed. 2 Tato evropská norma uvádí postup při specifickém hodnocení, které je požadováno v EN 50527-1:2016, příloha A pro zaměstnance s implantovanými kardiost
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 62209-1 ed. 2 - Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 1: Zařízení používaná v blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 6 GHz) 
Katalogové číslo:  501865
ČSN EN 62209-1 ed. 2 - Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 1: Zařízení používaná v blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 6 GHz)
ČSN EN 62209-1 ed. 2ČSN EN 62209-1 ed. 2 Tato část IEC 62209 specifikuje protokoly a zkušební postupy pro měření špičkového prostorově-průměrného SAR indukovaného uvnitř zjednodušeného modelu hlavy
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN IEC 62209-3 - Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 3: Systémy založené na vektorovém měření (kmitočtový rozsah 600 MHz až 6 GHz) 
Katalogové číslo:  509553
ČSN EN IEC 62209-3 - Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 3: Systémy založené na vektorovém měření (kmitočtový rozsah 600 MHz až 6 GHz)
ČSN EN IEC 62209-3ČSN EN IEC 62209-3 This part of IEC 62209 specifies measurement protocols and test procedures for the reproducible measurement of peak spatial-average specific absorption rate (ps
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 62479 - Posuzování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz) 
Katalogové číslo:  88956
ČSN EN 62479 - Posuzování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz)
ČSN EN 62479ČSN EN 62479 Tato norma poskytuje jednoduché metody pro posouzení shody nízkovýkonových elektronických a elektrických zařízení s významnou mezí pro vystavení elektromagnetickým polím (E
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50400 - Základní norma pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz až 40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uváděna do provozu 
Katalogové číslo:  77557
ČSN EN 50400 - Základní norma pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz až 40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uváděna do provozu
ČSN EN 50400ČSN EN 50400 Účelem této základní normy je pro takováto zařízení, když jsou uváděna do provozu ve svém provozním prostředí, specifikovat metody určení hodnoty celkového poměru vystavení
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50421 - Výrobková norma pro prokazování shody osamocených rozhlasových vysílačů s referenčními úrovněmi nebo základními omezeními při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (30 MHz až 40 GHz) 
Katalogové číslo:  77609
ČSN EN 50421 - Výrobková norma pro prokazování shody osamocených rozhlasových vysílačů s referenčními úrovněmi nebo základními omezeními při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (30 MHz až 40 GHz)
ČSN EN 50421ČSN EN 50421 Tato výrobková norma platí pro pevný osamoceně stojící rozhlasový vysílač pracující v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 40 GHz, když je uváděn na trh. Termín rozhlasový vysílač
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50499 ZMĚNA Z1 - Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím 
Katalogové číslo:  509060
ČSN EN 50499 ZMĚNA Z1 - Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím
ČSN EN 50499 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN IEC 62311 ed. 2 - Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) 
Katalogové číslo:  510160
ČSN EN IEC 62311 ed. 2 - Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz)
ČSN EN IEC 62311 ed. 2ČSN EN IEC 62311 ed. 2 Tento dokument se vztahuje na elektronická a elektrická zařízení, pro která neplatí žádná určená norma výrobku nebo norma skupiny výrobků týkající se vy
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50665 - Kmenová norma pro posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) 
Katalogové číslo:  505465
ČSN EN 50665 - Kmenová norma pro posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz)
ČSN EN 50665ČSN EN 50665 Tato evropská norma platí pro elektrická a elektronická zařízení, pro která neexistuje žádná příslušná har-monizovaná norma výrobku nebo skupiny výrobků nebo norma vztahují
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50384 - Výrobková norma pro prokazování shody základnových stanic a pevných koncových stanic pro bezdrátové telekomunikační systémy se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 40 GHz) - Pracovníci 
Katalogové číslo:  67532
ČSN EN 50384 - Výrobková norma pro prokazování shody základnových stanic a pevných koncových stanic pro bezdrátové telekomunikační systémy se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 40 GHz) - Pracovníci
ČSN EN 50384ČSN EN 50384 Předmětem normy je prokázat shodu vysílací základnové stanice a pevné koncové stanice bezdrátové telekomunikační sítě, pracující v kmitočtovém rozsahu 110 MHz až 40 GHz,
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50527-1 ed. 2 - Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  502549
ČSN EN 50527-1 ed. 2 - Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně
ČSN EN 50527-1 ed. 2ČSN EN 50527-1 ed. 2 Tato evropská norma uvádí postup pro hodnocení rizika vystavení zaměstnanců s jedním nebo více aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektrick
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50385 ed. 2 - Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění na trh 
Katalogové číslo:  505252
ČSN EN 50385 ed. 2 - Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění na trh
ČSN EN 50385 ed. 2ČSN EN 50385 ed. 2 Tato norma výrobku platí pro vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím vyzařovaným ze zařízení základnových stanic v kmitočtovém rozsahu od 1
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA
3600 Osvětlování, všeobecně3601 Žárovky3602 Výbojky a zářivky3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů3604 Vnitřní a venkovní osvětlení3605 Terminologie svítidel a předřadníku3606 Elektrická svítidla3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy3609 Stomatologická svítidla3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost3612 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost3614 Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel3623 Sběrače proudu kolejových vozidel3627 Trolejové sběrače jeřábů3638 Elektrické sirény3641 Primární články a baterie3643 Akumulátory3646 Fotovoltaické součástky3647 Rentgeny3648 Zdravotnické elektrické přístroje3649 Elektrické přístroje pro laboratoře3652 Světelná hledací zařízení3656 Světelná signalizační zařízení3657 Dálkové měření3660 Drátová spojovací technika, všeobecně3661 Telegrafní a telefonní přístroje3667 Signály a impedance přenosových systémů3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně3671 Vysílače3672 Antény3673 Přijímače3674 Zesilovače3675 Televize3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy3677 Plynové lasery a modulátory laserů3678 Navigační a bezpečnostní systémy3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka3680 Aplikovaná elektronika3682 Mikrofony, sluchátka, reproduktory3683 Elektroakustická zařízení3684 Záznam a reprodukce zvuku3685 Záznam a reprodukce obrazu3686 Záznamové materiály3688 Elektroakustická měření3690 Informační technika všeobecně a terminologie3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky3692 Lokální počítačové sítě (LAN)3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam3694 Optické disky3695 Kancelářské zařízení3696 Propojení otevřených systémů3697 Identifikační karty a ochrana dat3698 Zpracování a výměna dokumentů3699 Propojení zařízení informační techniky
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat