Sponzorovaný odkaz

4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy - strana 2

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 10297-2 - Bezešvé ocelové trubky pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli 
Katalogové číslo:  75902
ČSN EN 10297-2 - Bezešvé ocelové trubky pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli
ČSN EN 10297-2ČSN EN 10297-2 Evropská normy blíže určuje technické dodací podmínky pro bezešvé trubky kruhového příčného průřezu, které jsou vyrobeny z korozivzdorných ocelí pro strojírenství a vše
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 10341 - Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z nelegovaných a legovaných ocelí dodávané bez závěrečného žíhání 
Katalogové číslo:  76732
ČSN EN 10341 - Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z nelegovaných a legovaných ocelí dodávané bez závěrečného žíhání
ČSN EN 10341ČSN EN 10341 Tento dokument specifikuje za studena válcované elektrotechnické izotropní, nelegované nebo legované ocelové plechy a pásy dodávané s jmenovitou tloušťkou 0,50 mm a 0,65
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10312 - Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  69048
ČSN EN 10312 - Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky
ČSN EN 10312ČSN EN 10312 Norma obsahuje technické dodací předpisy pro tenkostěnné svařované trubky z korozivzdorných ocelí, určené především pro dopravu vody, včetně vody pitné, dodávané v přímýc
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10222-1 - Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky 
Katalogové číslo:  504023
ČSN EN 10222-1 - Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky
ČSN EN 10222-1ČSN EN 10222-1 Tato část evropské normy stanoví obecné technické dodací podmínky pro ocelové volné výkovky, kruhové válcované výrobky a kované tyče pro tlakové účely.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 683-17 - Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska 
Katalogové číslo:  97150
ČSN EN ISO 683-17 - Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska
ČSN EN ISO 683-17ČSN EN ISO 683-17 Norma EN ISO 683-17 specifikuje technické dodací požadavky pro pět skupin ocelí na kuličková a válečková ložiska, a to z prokalitelné oceli na valivá ložiska (oce
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10360 - Výkovky kované za tepla nebo za studena - Opravy před dodáním 
Katalogové číslo:  99288
ČSN EN 10360 - Výkovky kované za tepla nebo za studena - Opravy před dodáním
ČSN EN 10360ČSN EN 10360 Norma definuje podmínky pro opravu vad povrchu kovaných součástí a kontrolu k uchování jejich funkčnosti.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10254 - Ocelové zápustkové výkovky - Všeobecné technické dodací podmínky 
Katalogové číslo:  59266
ČSN EN 10254 - Ocelové zápustkové výkovky - Všeobecné technické dodací podmínky
ČSN EN 10254ČSN EN 10254 Tato evropská norma stanoví požadavky pro předvýrobky a tyče a dráty válcované, určené na upevňovací prvky určené pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách z nel
Cena:  232,- Kč
ČSN 42 0283 - Předpisy pro zpracování uhlíkových a legovaných tvářených ocelí, užívaných na tlaková zařízení pracující při snížených teplotách 
Katalogové číslo:  03590
ČSN 42 0283 - Předpisy pro zpracování uhlíkových a legovaných tvářených ocelí, užívaných na tlaková zařízení pracující při snížených teplotách
ČSN 42 0283ČSN 42 0283 Norma platí pro svařování a tváření za tepla i za studena pro tepelné zpracování neaustenitických tvářených ocelí tř. 11, 16 a 17, určených obvykle pro stavbu zařízení pra
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10222-2 - Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách 
Katalogové číslo:  504022
ČSN EN 10222-2 - Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách
ČSN EN 10222-2ČSN EN 10222-2 Tato část evropské normy stanovuje technické dodací podmínky pro výkovky pro konstrukci tlakového zařízení, vyrobených z feritických a martenzitických ocelí pro použití
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10222-4 - Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu 
Katalogové číslo:  504020
ČSN EN 10222-4 - Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu
ČSN EN 10222-4ČSN EN 10222-4 Tato část evropské normy stanovuje technické dodací podmínky pro výkovky pro konstrukce tlakových zařízení, vyrobených ze svařitelných jemnozrnných ocelí s vyšší mez
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10297-1 - Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí 
Katalogové číslo:  70428
ČSN EN 10297-1 - Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí
ČSN EN 10297-1ČSN EN 10297-1 Norma ČSN EN 10297-1 obsahuje technické dodací podmínky pro bezešvé trubky kruhového příčného průřezu, vyráběné z nelegovaných a legovaných ocelí, určené pro strojíre
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 10250-1 - Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  60981
ČSN EN 10250-1 - Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 10250-1ČSN EN 10250-1 Norma stanoví technické dodací podmínky pro volně kované výkovky, kované tyče a výrobky předkované a dotvářené na válcovací stolice určené pro všeobecné použití.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10250-3 - Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 3: Legované ušlechtilé oceli 
Katalogové číslo:  60983
ČSN EN 10250-3 - Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 3: Legované ušlechtilé oceli
ČSN EN 10250-3ČSN EN 10250-3 Norma stanoví značky ocelí, chemické složení, mechanické vlastnosti a podmínky pro tepelné zpracování.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10357 - Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a feritické korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl 
Katalogové číslo:  95223
ČSN EN 10357 - Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a feritické korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl
ČSN EN 10357ČSN EN 10357 Tato evropská norma stanovuje rozměry, mezní úchylky, materiály, jakost vnitřního a vnějšího povrchu, značení korozivzdorných ocelí podélně tavně svařovaných trubek pro pot
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10222-5 - Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli 
Katalogové číslo:  504019
ČSN EN 10222-5 - Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli
ČSN EN 10222-5ČSN EN 10222-5 Tato část evropské normy stanovuje technické dodací podmínky pro výkovky z korozivzdorných ocelí, včetně žáropevných ocelí pro tlakové účely.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10222-3 - Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách 
Katalogové číslo:  504021
ČSN EN 10222-3 - Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách
ČSN EN 10222-3ČSN EN 10222-3 Tato evropská norma specifikuje technické dodací podmínky na výkovky pro tlakové účely, vyrobené z niklových ocelí pro použití při nízkých teplotách
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10216-2+A1 - Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách 
Katalogové číslo:  509967
ČSN EN 10216-2+A1 - Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
ČSN EN 10216-2+A1ČSN EN 10216-2+A1 This European Standard specifies the technical delivery conditions in two test categories for seamless tubes of circular cross section, with specified elevated
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ
4200 Všeobecné předpisy4201 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4203 Mechanické zkoušení kovů4204 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů4205 Chemické zkoušení kovů a feroslitin4206 Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin4207 Zkoušení kovů4208 Prášková metalurgie4209 Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry4210 Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy4211 Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy4212 Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy4213 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4214 Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy4215 Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy4216 Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin4218 Bezpečnostní předpisy4219 Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti4220 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení4221 Surové železo, materiálové listy4222 Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy4223 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy4224 Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky4225 Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy4226 Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy4227 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy4228 Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy4229 Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy4230 Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy4231 Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy4232 Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy4233 Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy4234 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy4235 Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4236 Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy4237 Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy4238 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy4239 Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy4240 Hliník tvářený. Materiálové listy4241 Hliník na odlitky. Materiálové listy4242 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4243 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4244 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy4245 Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy4249 Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy4250 Výrobky z ocelí. Rozměry4251 Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry4252 Výrobky z ocelí. Rozměry4253 Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)4254 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry4255 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4256 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4257 Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry4258 Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry4259 Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry4260 Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry4263 Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry4264 Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry4265 Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry4266 Ocelové dráty a výrobky z drátu4267 Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry4268 Ohýbané profily ocelové4269 Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry4272 Výkovky z neželezných kovů. Rozměry4273 Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4274 Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4275 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry4276 Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry4277 Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4278 Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry4281 Kompozice. Rozměry4283 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4284 Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry4285 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry4286 Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry4287 Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4288 Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry4290 Výkovky z ocelí4292 Výkovky z neželezných kovů4296 Tlakové odlitky4297 Zkoušení odlitků4298 Různé hutní výrobky
43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat