Sponzorovaný odkaz

45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY - strana 4

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 14692-2 - Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 2: Odborná kvalifikace a výrobek 
Katalogové číslo:  503809
ČSN EN ISO 14692-2 - Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 2: Odborná kvalifikace a výrobek
ČSN EN ISO 14692-2ČSN EN ISO 14692-2 This document gives requirements for the qualification and manufacture of GRP piping and fittings in order to enable the purchase of GRP components with known a
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 10855-3 - Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 3: Pravidelná kontrola, prohlídky a zkoušení 
Katalogové číslo:  505948
ČSN EN ISO 10855-3 - Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 3: Pravidelná kontrola, prohlídky a zkoušení
ČSN EN ISO 10855-3ČSN EN ISO 10855-3 This document specifies requirements for the periodic inspection, examination and testing of offshore freight and service containers, built in accordance with I
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 19900 - Naftový a plynárenský průmysl - Obecné požadavky na příbřežní konstrukce 
Katalogové číslo:  508568
ČSN EN ISO 19900 - Naftový a plynárenský průmysl - Obecné požadavky na příbřežní konstrukce
ČSN EN ISO 19900ČSN EN ISO 19900 This document specifies general requirements and recommendations for the design and assessment of bottom-founded (fixed) and buoyant (floating) offshore structures.
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 13679 - Naftový a plynárenský průmysl - Postupy zkoušení pažení a připojení potrubí 
Katalogové číslo:  509058
ČSN EN ISO 13679 - Naftový a plynárenský průmysl - Postupy zkoušení pažení a připojení potrubí
ČSN EN ISO 13679ČSN EN ISO 13679 This document specifies tests to perform in order to determine the galling tendency, sealing performance and structural integrity of casing and tubing connections.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10426-3 - Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 3: Zkoušení materiálů pro cementaci vrtu v prostředí hlubokých vod 
Katalogové číslo:  509261
ČSN EN ISO 10426-3 - Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 3: Zkoušení materiálů pro cementaci vrtu v prostředí hlubokých vod
ČSN EN ISO 10426-3ČSN EN ISO 10426-3 This document provides procedures for testing well cements and cement blends for use in the petroleum and natural gas industries in a deepwater environment, o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 29001 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Specifické systémy managementu kvality - Požadavky na dodavatelské organizace výrobků a služeb 
Katalogové číslo:  510957
ČSN EN ISO 29001 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Specifické systémy managementu kvality - Požadavky na dodavatelské organizace výrobků a služeb
ČSN EN ISO 29001ČSN EN ISO 29001 This document defines quality management system requirements for product and service supply organizations to the petroleum, petrochemical and natural gas industri
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 18796-1 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povlaky a obklady procesních nádob z uhlíkové oceli - Část 1: Technické požadavky 
Katalogové číslo:  511765
ČSN EN ISO 18796-1 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povlaky a obklady procesních nádob z uhlíkové oceli - Část 1: Technické požadavky
ČSN EN ISO 18796-1ČSN EN ISO 18796-1 This document specifies the minimum technical requirements for surface preparation, materials, application, inspection and testing of internal coating and linin
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 27509 - Naftový a plynárenský průmysl - Kompaktní přírubová spojení s těsnicím kroužkem typu IX 
Katalogové číslo:  512081
ČSN EN ISO 27509 - Naftový a plynárenský průmysl - Kompaktní přírubová spojení s těsnicím kroužkem typu IX
ČSN EN ISO 27509ČSN EN ISO 27509 This document specifies detailed manufacturing requirements for circular steel and nickel alloy compact flanged connections and associated seal rings, for designa
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 27627 - Naftový a plynárenský průmysl - Kalibrování závitu vrtné trubky z hliníkové slitiny 
Katalogové číslo:  95600
ČSN EN ISO 27627 - Naftový a plynárenský průmysl - Kalibrování závitu vrtné trubky z hliníkové slitiny
ČSN EN ISO 27627ČSN EN ISO 27627 This International Standard specifies the technical delivery condition, manufacturing process, material requirements, configuration and dimensions, and verification
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 19901-1 - Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 1: Meteorologická a oceánografická konstrukční a provozní hlediska 
Katalogové číslo:  99351
ČSN EN ISO 19901-1 - Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 1: Meteorologická a oceánografická konstrukční a provozní hlediska
ČSN EN ISO 19901-1ČSN EN ISO 19901-1 This part of ISO 19901 gives general requirements for the determination and use of meteorological and oceanographic (metocean) conditions for the design, constr
Cena:  1 540,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat