Sponzorovaný odkaz

45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY - strana 5

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 19901-1 - Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 1: Meteorologická a oceánografická konstrukční a provozní hlediska 
Katalogové číslo:  99351
ČSN EN ISO 19901-1 - Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 1: Meteorologická a oceánografická konstrukční a provozní hlediska
ČSN EN ISO 19901-1ČSN EN ISO 19901-1 This part of ISO 19901 gives general requirements for the determination and use of meteorological and oceanographic (metocean) conditions for the design, constr
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN ISO 15156-2 - Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin 
Katalogové číslo:  98975
ČSN EN ISO 15156-2 - Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin
ČSN EN ISO 15156-2ČSN EN ISO 15156-2 This part of ISO 15156 gives requirements and recommendations for the selection and qualification of carbon and low-alloy steels for service in equipment used i
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 15156-1 - Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 1: Obecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin 
Katalogové číslo:  98976
ČSN EN ISO 15156-1 - Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 1: Obecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin
ČSN EN ISO 15156-1ČSN EN ISO 15156-1 This part of ISO 15156 describes general principles and gives requirements and recommendations for the selection and qualification of metallic materials for ser
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17349 - Naftový a plynárenský průmysl - Manipulace s toky, na příbřežních vrtných plošinách, s vysokým obsahem CO2 při vysokých tlacích 
Katalogové číslo:  500168
ČSN EN ISO 17349 - Naftový a plynárenský průmysl - Manipulace s toky, na příbřežních vrtných plošinách, s vysokým obsahem CO2 při vysokých tlacích
ČSN EN ISO 17349ČSN EN ISO 17349 This International Standard contains provisions for design of topside facilities for offshore plants handling CO2-rich streams at high pressures; i.e. CO2 molar con
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 10855-2 - Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 2: Návrh, výroba a značení zdvihacích souprav 
Katalogové číslo:  505945
ČSN EN ISO 10855-2 - Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 2: Návrh, výroba a značení zdvihacích souprav
ČSN EN ISO 10855-2ČSN EN ISO 10855-2 This document specifies requirements for lifting sets for use with containers in offshore service, including technical requirements, marking and statements of c
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 14692-4 - Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 4: Výroba, montáž a provoz 
Katalogové číslo:  503811
ČSN EN ISO 14692-4 - Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 4: Výroba, montáž a provoz
ČSN EN ISO 14692-4ČSN EN ISO 14692-4 This document gives requirements and recommendations for the fabrication, installation, inspection and maintenance of GRP piping systems for use in oil and natu
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 11961 - Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové vrtné potrubí 
Katalogové číslo:  507618
ČSN EN ISO 11961 - Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové vrtné potrubí
ČSN EN ISO 11961ČSN EN ISO 11961 This document specifies the technical delivery conditions for steel drill-pipes with upset pipe-body ends and weld-on tool joints for use in drilling and producti
Cena:  1 155,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 17969 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Směrnice pro management kompetencí provozních pracovníků ropných vrtů 
Katalogové číslo:  504522
ČSN P CEN ISO/TS 17969 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Směrnice pro management kompetencí provozních pracovníků ropných vrtů
ČSN P CEN ISO/TS 17969ČSN P CEN ISO/TS 17969 The purpose of this document is to help members of the oil and gas industry develop, implement, maintain and improve their own competency management sys
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 19906 - Naftový a plynárenský průmysl - Polární příbřežní stavby 
Katalogové číslo:  508991
ČSN EN ISO 19906 - Naftový a plynárenský průmysl - Polární příbřežní stavby
ČSN EN ISO 19906ČSN EN ISO 19906 This document specifies requirements and provides recommendations and guidance for the design, construction, transportation, installation and decommissioning of o
Cena:  4 180,- Kč
ČSN EN ISO 18647 - Naftový a plynárenský průmysl - Modulární vrtné soupravy pro příbřežní pevné plošiny 
Katalogové číslo:  509264
ČSN EN ISO 18647 - Naftový a plynárenský průmysl - Modulární vrtné soupravy pro příbřežní pevné plošiny
ČSN EN ISO 18647ČSN EN ISO 18647 This document gives requirements for the design, fabrication, installation, commissioning and integrity management of modular drilling rigs on offshore fixed platfo
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 13680 - Naftový a plynárenský průmysl - Bezešvé trubky z korozivzdorných slitin pro použití jako pažnice, soustava potrubí a spojovací nátrubky - Technické podmínky dodávky 
Katalogové číslo:  510958
ČSN EN ISO 13680 - Naftový a plynárenský průmysl - Bezešvé trubky z korozivzdorných slitin pro použití jako pažnice, soustava potrubí a spojovací nátrubky - Technické podmínky dodávky
ČSN EN ISO 13680ČSN EN ISO 13680 This document specifies the technical delivery conditions for corrosion-resistant alloy seamless tubular products for casing, tubing, coupling stock and accessory
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 15761 - Ocelová šoupátka, kulové a zpětné ventily velikosti DN 100 a menší, pro naftový a plynárenský průmysl 
Katalogové číslo:  511539
ČSN EN ISO 15761 - Ocelová šoupátka, kulové a zpětné ventily velikosti DN 100 a menší, pro naftový a plynárenský průmysl
ČSN EN ISO 15761ČSN EN ISO 15761 This document specifies the requirements for a series of compact steel gate, globe and check valves for petroleum and natural gas industry applications. It is
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 19905-1 - Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 1: Zvedací zařízení 
Katalogové číslo:  99933
ČSN EN ISO 19905-1 - Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 1: Zvedací zařízení
ČSN EN ISO 19905-1ČSN EN ISO 19905-1 This part of ISO 19905 specifies requirements and guidance for the site-specific assessment of independent leg jack up units for use in the petroleum and natu
Cena:  2 530,- Kč
ČSN EN ISO 17348 - Naftový a plynárenský průmysl - Volba materiálu pro pažnice, potrubí a vrtné zařízení v prostředí s vysokým obsahem CO2 
Katalogové číslo:  500169
ČSN EN ISO 17348 - Naftový a plynárenský průmysl - Volba materiálu pro pažnice, potrubí a vrtné zařízení v prostředí s vysokým obsahem CO2
ČSN EN ISO 17348ČSN EN ISO 17348 This International Standard provides guidelines and requirements for material selection of both seamless casing and tubing, and downhole equipment for CO2 gas injec
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 16440 - Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Navrhování, konstrukce a údržba ocelových oplášťovaných potrubí 
Katalogové číslo:  502078
ČSN EN ISO 16440 - Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Navrhování, konstrukce a údržba ocelových oplášťovaných potrubí
ČSN EN ISO 16440ČSN EN ISO 16440 This document specifies requirements, including corrosion protection, for the design, fabrication, installation and maintenance of steel-cased pipelines for pipelin
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 21809-3 - Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 3: Izolace obvodových svarů 
Katalogové číslo:  502588
ČSN EN ISO 21809-3 - Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 3: Izolace obvodových svarů
ČSN EN ISO 21809-3ČSN EN ISO 21809-3 Tato část ISO 21809 stanovuje požadavky pro izolace obvodových svarů na bezešvých nebo svařovaných ocelových trubkách uložených v zemi nebo ve vodě používanýc
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 16961 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povrchová úprava a obložení ocelových zásobníků 
Katalogové číslo:  98801
ČSN EN ISO 16961 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povrchová úprava a obložení ocelových zásobníků
ČSN EN ISO 16961ČSN EN ISO 16961 This International Standard specifies the minimum requirements for surface preparation, materials, application, inspection and testing of internal coating lining sy
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 19901-8 - Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 8: Zkoumání mořského dna 
Katalogové číslo:  99014
ČSN EN ISO 19901-8 - Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 8: Zkoumání mořského dna
ČSN EN ISO 19901-8ČSN EN ISO 19901-8 This part of ISO 19901 specifies requirements, and provides recommendations and guidelines for marine soil investigations regarding: a) objectives, plannin
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN ISO 17824 - Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Písková síta 
Katalogové číslo:  96207
ČSN EN ISO 17824 - Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Písková síta
ČSN EN ISO 17824ČSN EN ISO 17824 This International Standard provides the requirements and guidelines for sand control screens for use in the petroleum and natural gas industries. Included are th
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 10439-1 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  97484
ČSN EN ISO 10439-1 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN ISO 10439-1ČSN EN ISO 10439-1 This International Standard specifies minimum requirements and gives recommendations for axial compressors, single-shaft, and integrally geared process centri
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 17945 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Kovové materiály odolné sulfidovému napěťovému praskání v korozivním prostředí při rafinaci ropy 
Katalogové číslo:  97906
ČSN EN ISO 17945 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Kovové materiály odolné sulfidovému napěťovému praskání v korozivním prostředí při rafinaci ropy
ČSN EN ISO 17945ČSN EN ISO 17945 This International Standard establishes material requirements for resistance to SSC in sour petroleum refining and related processing environments containing H2S ei
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 15551-1 - Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Elektrické ponorné čerpací systémy pro umělé sání 
Katalogové číslo:  98111
ČSN EN ISO 15551-1 - Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Elektrické ponorné čerpací systémy pro umělé sání
ČSN EN ISO 15551-1ČSN EN ISO 15551-1 This part of ISO 15551 provides requirements for the design, design verification and validation, manufacturing and data control, performance ratings, functional
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 14161+A1 - Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy 
Katalogové číslo:  98362
ČSN EN 14161+A1 - Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy
ČSN EN 14161+A1ČSN EN 14161+A1 This European Standard specifies requirements and gives recommendations for the design, materials, construction, testing, operation, maintenance and abandonment of pi
Cena:  1 320,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat