Sponzorovaný odkaz

45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY - strana 6

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 14692-3 - Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 3: Systém návrhu potrubí 
Katalogové číslo:  503810
ČSN EN ISO 14692-3 - Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 3: Systém návrhu potrubí
ČSN EN ISO 14692-3ČSN EN ISO 14692-3 This document gives guidelines for the design of GRP piping systems. The requirements and recommendations apply to layout dimensions, hydraulic design, structur
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 19901-2 - Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 2: Seismické konstrukční postupy a kritéria 
Katalogové číslo:  504523
ČSN EN ISO 19901-2 - Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 2: Seismické konstrukční postupy a kritéria
ČSN EN ISO 19901-2ČSN EN ISO 19901-2 This document contains requirements for defining the seismic design procedures and criteria for offshore structures; guidance on the requirements is included in
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 21809-5 - Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 5: Vnější opláštění z betonu 
Katalogové číslo:  505089
ČSN EN ISO 21809-5 - Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 5: Vnější opláštění z betonu
ČSN EN ISO 21809-5ČSN EN ISO 21809-5 Dokument stanovuje požadavky na způsobilost, používání, zkoušení a manipulaci s materiály požadovaných pro nanášení vnějšího vyztuženého betonového opláštění na
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 19901-9 - Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 9: Řízení strukturální integrity 
Katalogové číslo:  508993
ČSN EN ISO 19901-9 - Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 9: Řízení strukturální integrity
ČSN EN ISO 19901-9ČSN EN ISO 19901-9 This document specifies principles for the structural integrity management (SIM) of offshore structures subjected to known or foreseeable types of actions.
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN ISO 19903 - Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné betonové příbřežní konstrukce 
Katalogové číslo:  509260
ČSN EN ISO 19903 - Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné betonové příbřežní konstrukce
ČSN EN ISO 19903ČSN EN ISO 19903 This document specifies requirements and provides recommendations applicable to fixed, floating and grounded concrete offshore structures for the petroleum and na
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 15138 - Naftový a plynárenský průmysl - Produkční zařízení v moři - Vytápění, větrání a klimatizace 
Katalogové číslo:  505947
ČSN EN ISO 15138 - Naftový a plynárenský průmysl - Produkční zařízení v moři - Vytápění, větrání a klimatizace
ČSN EN ISO 15138ČSN EN ISO 15138 This document specifies requirements and provides guidance for the design, testing, installation and commissioning of heating, ventilation, air-conditioning and p
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN ISO 10418 - Naftový a plynárenský průmysl - Těžba v příbřežních oblastech - Bezpečnostní systémy technologických procesů 
Katalogové číslo:  508408
ČSN EN ISO 10418 - Naftový a plynárenský průmysl - Těžba v příbřežních oblastech - Bezpečnostní systémy technologických procesů
ČSN EN ISO 10418ČSN EN ISO 10418 This document provides objectives, functional requirements and guidelines for techniques for the analysis and design of surface process safety systems for offshor
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 19277 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Kvalifikační zkoušení a kritéria přijatelnosti pro ochranné nátěrové systémy pod izolací 
Katalogové číslo:  507621
ČSN EN ISO 19277 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Kvalifikační zkoušení a kritéria přijatelnosti pro ochranné nátěrové systémy pod izolací
ČSN EN ISO 19277ČSN EN ISO 19277 This document describes various corrosion under insulation (CUI) environments in refineries and other related industries and environments, and establishes CUI env
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 23251 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Systémy pro snižování přetlaku a odtlakování 
Katalogové číslo:  511538
ČSN EN ISO 23251 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Systémy pro snižování přetlaku a odtlakování
ČSN EN ISO 23251ČSN EN ISO 23251 This document is applicable to pressure-relieving and vapour depressuring systems. Although intended for use primarily in oil refineries, it is also applicable to p
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat