Sponzorovaný odkaz

4921 Opracované řezivo pilařské - strana 2

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14354 - Desky na bázi dřeva - Dýhované podlahoviny 
Katalogové číslo:  503802
ČSN EN 14354 - Desky na bázi dřeva - Dýhované podlahoviny
ČSN EN 14354ČSN EN 14354 This European Standard defines terms and specifies requirements and test methods for wood veneer floor coverings with multilayer built up for internal use. It gives guidanc
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 17009 - Podlahoviny z lignifikovaných materiálů jiných než ze dřeva - Charakteristika, posuzování a ověřování stálosti vlastností a značení 
Katalogové číslo:  507877
ČSN EN 17009 - Podlahoviny z lignifikovaných materiálů jiných než ze dřeva - Charakteristika, posuzování a ověřování stálosti vlastností a značení
ČSN EN 17009ČSN EN 17009 This document defines and specifies the relevant characteristics, requirements and appropriate assessment methods for determination of the suitability of floorings made w
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13489 - Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce 
Katalogové číslo:  509330
ČSN EN 13489 - Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce
ČSN EN 13489ČSN EN 13489 Tato evropská norma stanovuje vlastnosti vícevrstvých parketových prvků pro použití jako podlahovina v interiéru.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14221 - Dřevo a materiály na bázi dřeva pro interiérová okna, vnitřní dveřní křídla a vnitřní zárubně - Požadavky a specifikace 
Katalogové číslo:  79111
ČSN EN 14221 - Dřevo a materiály na bázi dřeva pro interiérová okna, vnitřní dveřní křídla a vnitřní zárubně - Požadavky a specifikace
ČSN EN 14221ČSN EN 14221 Tato evropská norma specifikuje zásadní materiálové požadavky na dřevo a výrobky na bázi dřeva ve vnitřních oknech, vnitřních dveřních křídlech a vnitřních zárubních (s neb
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13810-1 - Desky na bázi dřeva - Plovoucí podlahy - Část 1: Specifikace užitných vlastností a požadavky 
Katalogové číslo:  70315
ČSN EN 13810-1 - Desky na bázi dřeva - Plovoucí podlahy - Část 1: Specifikace užitných vlastností a požadavky
ČSN EN 13810-1ČSN EN 13810-1 Tato evropská norma stanovuje specifikace užitných vlastností a požadavky pro desky na bázi dřeva používané v celoplošně podepřených nenosných plovoucích podlahách. P
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14342 - Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení 
Katalogové číslo:  502000
ČSN EN 14342 - Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení
ČSN EN 14342ČSN EN 14342 Tato evropská norma vymezuje a určuje příslušné charakteristiky plošných dřevěných podlahovin a parket a požadavky na ně, stejně jako příslušné zkušební metody pro stanov
Cena:  358,- Kč
ČSN 49 2102 - Opracované jehličnaté přířezy nábytkové. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  16466
ČSN 49 2102 - Opracované jehličnaté přířezy nábytkové. Technické požadavky
ČSN 49 2102ČSN 49 2102 Norma platí pro výrobu a dodávání opracovaných nábytkových přířezů z jehličnatých dřevin. Obsahuje základní a společenská ustanovení a technické požadavky na třídění příře
Cena:  95,- Kč
ČSN CEN/TS 13810-2 - Desky na bázi dřeva - Plovoucí podlahy - Část 2: Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  72322
ČSN CEN/TS 13810-2 - Desky na bázi dřeva - Plovoucí podlahy - Část 2: Metody zkoušení
ČSN CEN/TS 13810-2
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ
4900 Všeobecně a zkoušení4901 Zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností přírodního dřeva4902 Způsoby opracování dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4906 Ochrana a konzervace dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4908 Bezpečnost práce4910 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4911 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4912 Řezivo jehličnaté a listnaté4914 Pražce, mostnice apod.4915 Hrubé přířezy4917 Obalové přířezy a jejich komplety4921 Opracované řezivo pilařské4923 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4924 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4926 Desky a výrobky zvlášť upravené4928 Desky z rostlého dřeva4929 Vrstvené dřevo4931 Drobné dřevěné výrobky pro průmysl a služby4933 Obaly dřevěné4937 Dřevěné výrobky pro domácnost4938 Žebříky4946 Korkové přípravky, výrobky apod.4947 Zápalky a kuřácké potřeby4951 Dřevěné školní pomůcky4960 Stroje a jiná zařízení na obrábění a zpracování dřeva a výrobků ze dřeva4961 Bezpečnostní a hygienické předpisy4962 Kontrola, přesnost a zkoušení strojů a jiných zařízení používaných při obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4963 Dřevozpracující zařízení4966 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4968 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4969 Prefabrikovaná dřevěná schodiště
50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat