Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

4921 Opracované řezivo pilařské

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14915+A1 - Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení 
Katalogové číslo:  503374
ČSN EN 14915+A1 - Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení
ČSN EN 14915+A1ČSN EN 14915+A1 This European Standard defines and specifies the relevant characteristics and the appropriate test methods to determine these characteristics for solid wood product
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13629 - Dřevěné podlahoviny - Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva 
Katalogové číslo:  504232
ČSN EN 13629 - Dřevěné podlahoviny - Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva
ČSN EN 13629ČSN EN 13629 Tato evropská norma určuje vlastnosti dílců z jednoho kusu a spojovaných dílců z rostlého listnatého dřeva s drážkou a/nebo perem pro použití jako podlahovina v interiéru.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13227 - Dřevěné podlahoviny - Lamparkety z rostlého dřeva 
Katalogové číslo:  509331
ČSN EN 13227 - Dřevěné podlahoviny - Lamparkety z rostlého dřeva
ČSN EN 13227ČSN EN 13227 Tato evropská norma stanovuje vlastnosti lamparket z rostlého dřeva pro použití jako podlahovina v interiéru. Vztahuje se na jednotlivé prvky. Tato evropská norma se nevzta
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14322 - Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Definice, požadavky a klasifikace 
Katalogové číslo:  505914
ČSN EN 14322 - Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Definice, požadavky a klasifikace
ČSN EN 14322ČSN EN 14322 Tato evropská norma určuje požadavky na povrch a přípustné odchylky rozměrů pro dekorativní laminované desky pro vnitřní použití, které jsou společné pro třískové a výtlačn
Cena:  171,- Kč
ČSN 49 2120 - Dřevěné podlahy - Montáž a posuzování 
Katalogové číslo:  91342
ČSN 49 2120 - Dřevěné podlahy - Montáž a posuzování
ČSN 49 2120ČSN 49 2120 Norma navazuje na evropskou technickou směrnici CEN/TS 15717 "Parquet flooring - General guideline for installation" a obsahuje požadavky na hotové dřevěné podlahy vyrobené n
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 15717 - Parkety - Všeobecná směrnice pro montáž 
Katalogové číslo:  86502
ČSN P CEN/TS 15717 - Parkety - Všeobecná směrnice pro montáž
ČSN P CEN/TS 15717
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14761+A1 - Dřevěné podlahoviny - Parkety z rostlého dřeva - Vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky 
Katalogové číslo:  82227
ČSN EN 14761+A1 - Dřevěné podlahoviny - Parkety z rostlého dřeva - Vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky
ČSN EN 14761+A1ČSN EN 14761+A1 Tato evropská norma stanovuje vlastnosti vertikálních a širokých lamel a ležatých špalíků z rostlého listnatého a jehličnatého dřeva včetně montážních sestav pro použ
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13226 - Dřevěné podlahoviny - Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou 
Katalogové číslo:  86074
ČSN EN 13226 - Dřevěné podlahoviny - Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou
ČSN EN 13226ČSN EN 13226 Tato evropská norma stanoví vlastnosti parketových vlysů z rostlého dřeva s drážkou a/nebo perem pro vnitřní použití jako podlahovina.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15146 - Vnitřní a venkovní obložení z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované dílce bez pera a drážky 
Katalogové číslo:  79247
ČSN EN 15146 - Vnitřní a venkovní obložení z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované dílce bez pera a drážky
ČSN EN 15146ČSN EN 15146 Tato evropská norma definuje vlastnosti vnitřních a vnějších obkladů z rostlého jehličnatého dřeva bez pera a drážky, vyrobených z následujících nejběžnějších evropských je
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  79720
ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky
ČSN EN 942ČSN EN 942 Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky na vizuální třídění dřeva na truhlářské výrobky.
Cena:  232,- Kč
ČSN 49 2105 - Dřevěné součásti stavebně truhlářských výrobků. Požadavky na jakost 
Katalogové číslo:  16196
ČSN 49 2105 - Dřevěné součásti stavebně truhlářských výrobků. Požadavky na jakost
ČSN 49 2105ČSN 49 2105 Norma navazuje na ČSN 74 6101 a ČSN 74 6401 a platí pro výrobu a posuzování dřevěných součástí stavebně truhlářských výrobků. ČSN 49 2105 byla vydána v srpnu 1994.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13488 - Dřevěné podlahoviny - Mozaikové parkety 
Katalogové číslo:  69706
ČSN EN 13488 - Dřevěné podlahoviny - Mozaikové parkety
ČSN EN 13488ČSN EN 13488 Tato evropská norma je jednou z řady norem týkajících se dřevěných podlahovin a dřevěných stěnových a stropních obkladů. Stanovuje vlastnosti mozaikových parket z rostléh
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14519 - Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované profily s perem a drážkou 
Katalogové číslo:  76277
ČSN EN 14519 - Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované profily s perem a drážkou
ČSN EN 14519ČSN EN 14519 Tato evropská norma stanovuje vlastnosti vnitřních a vnějších obkladů z rostlého dřeva s vyfrézovaným perem a drážkou z následujících nejběžnějších evropských jehličnatýc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14762 - Dřevěné podlahoviny - Odběr vzorků a hodnocení shody 
Katalogové číslo:  77051
ČSN EN 14762 - Dřevěné podlahoviny - Odběr vzorků a hodnocení shody
ČSN EN 14762ČSN EN 14762 Tato evropská norma stanoví pravidla pro odběr vzorků a pravidla pro hodnocení shody s příslušnou výrobkovou normou. Pravidla jsou založena na statistické přejímce srovnává
Cena:  171,- Kč
ČSN 49 2100 - Opracované přířezy řeziva 
Katalogové číslo:  16549
ČSN 49 2100 - Opracované přířezy řeziva
ČSN 49 2100ČSN 49 2100 Norma platí pro výrobu a dodávání opracovaných jehličnatých a listnatých přířezů řeziva. Obsahuje základní a společenská ustanovení a technické požadavky na třídění přířez
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13307-1 - Dřevěné desky a přířezy pro nekonstrukční použití - Část 1: Požadavky 
Katalogové číslo:  79113
ČSN EN 13307-1 - Dřevěné desky a přířezy pro nekonstrukční použití - Část 1: Požadavky
ČSN EN 13307-1ČSN EN 13307-1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na desky a polotovary profilů pro nekonstrukční použití, včetně lepených lamelovaných a lepených napojovaných výrobků. Tato no
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1910 - Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení rozměrové stálosti 
Katalogové číslo:  507227
ČSN EN 1910 - Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení rozměrové stálosti
ČSN EN 1910ČSN EN 1910 Tato evropská norma stanovuje zkušební metodu k určení rozměrových změn a zakřivení prvků dřevěných podlahovin a dřevěných stěnových a stropních obkladů.
Cena:  232,- Kč
ČSN 49 2108 - Opracované jehličnaté přířezy pro dopravní prostředky. Technické požadavky. Rozměry 
Katalogové číslo:  32191
ČSN 49 2108 - Opracované jehličnaté přířezy pro dopravní prostředky. Technické požadavky. Rozměry
ČSN 49 2108ČSN 49 2108 Norma platí pro výrobu a dodávání opracovaných jehličnatých přířezů i podlahových, používaných pro dopravní prostředky, zejména železniční vozy. ČSN 49 2108 byla vydána v
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14220 - Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna, vnější dveřní křídla a vnější zárubně - Požadavky a specifikace 
Katalogové číslo:  79112
ČSN EN 14220 - Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna, vnější dveřní křídla a vnější zárubně - Požadavky a specifikace
ČSN EN 14220ČSN EN 14220 Tato evropská norma specifikuje zásadní materiálové požadavky na dřevo a výrobky na bázi dřeva ve vnějších oknech, vnějších dveřních křídlech a vnějších zárubních (s nebo b
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13990 - Dřevěné podlahoviny - Podlahové palubky z jehličnatého dřeva 
Katalogové číslo:  71250
ČSN EN 13990 - Dřevěné podlahoviny - Podlahové palubky z jehličnatého dřeva
ČSN EN 13990ČSN EN 13990 Tato norma stanovuje charakteristiky podlahových palubek z jehličnatého dřeva s perem a drážkou pro použití jako podlahovina v interiéru. Tato norma obsahuje specifikaci
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14951 - Vnitřní a venkovní obložení z rostlého listnatého dřeva - Profilové prvky 
Katalogové číslo:  77050
ČSN EN 14951 - Vnitřní a venkovní obložení z rostlého listnatého dřeva - Profilové prvky
ČSN EN 14951ČSN EN 14951 Tato evropská norma stanoví znaky vnitřního a vnějšího obložení z rostlého listnatého dřeva. Stanoví pravidla třídění pro jednotlivá dřeva
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14323 - Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  502909
ČSN EN 14323 - Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Metody zkoušení
ČSN EN 14323ČSN EN 14323 This European Standard specifies test methods for the determination of characteristics of melamine faced boards (MFB) as defined in EN 14322.
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ
4900 Všeobecně a zkoušení4901 Zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností přírodního dřeva4902 Způsoby opracování dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4906 Ochrana a konzervace dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4908 Bezpečnost práce4910 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4911 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4912 Řezivo jehličnaté a listnaté4914 Pražce, mostnice apod.4915 Hrubé přířezy4917 Obalové přířezy a jejich komplety4921 Opracované řezivo pilařské4923 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4924 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4926 Desky a výrobky zvlášť upravené4928 Desky z rostlého dřeva4929 Vrstvené dřevo4931 Drobné dřevěné výrobky pro průmysl a služby4933 Obaly dřevěné4937 Dřevěné výrobky pro domácnost4938 Žebříky4946 Korkové přípravky, výrobky apod.4947 Zápalky a kuřácké potřeby4951 Dřevěné školní pomůcky4960 Stroje a jiná zařízení na obrábění a zpracování dřeva a výrobků ze dřeva4961 Bezpečnostní a hygienické předpisy4962 Kontrola, přesnost a zkoušení strojů a jiných zařízení používaných při obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4963 Dřevozpracující zařízení4966 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4968 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4969 Prefabrikovaná dřevěná schodiště
50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat