Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

4961 Bezpečnostní a hygienické předpisy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 49 6101 - Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro svislé rámové pily 
Katalogové číslo:  29298
ČSN 49 6101 - Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro svislé rámové pily
ČSN 49 6101ČSN 49 6101 Norma platí pro svislé rámové pily a pomocné mechanismy podle ČSN 49 6005. Poměrně stručná norma v 21 článcích specifikuje základní bezpečnostní požadavky, chránící obsluh
Cena:  73,- Kč
ČSN 49 6117 - Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci brusek 
Katalogové číslo:  29302
ČSN 49 6117 - Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci brusek
ČSN 49 6117ČSN 49 6117 Touto normou se zavádí ST SEV 4858-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Stručná norma RVHP platí pro brusky pásové, koto
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1218-2+A1 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 2: Dvoustranné čepovací a/nebo profilovací stroje s posouvacím řetězem nebo řetězy 
Katalogové číslo:  84744
ČSN EN 1218-2+A1 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 2: Dvoustranné čepovací a/nebo profilovací stroje s posouvacím řetězem nebo řetězy
ČSN EN 1218-2+A1ČSN EN 1218-2+A1 Změnou A1 byla provedena aktualizace mezinárodních a evropských norem. Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostm
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1870-13+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů 
Katalogové číslo:  91598
ČSN EN 1870-13+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů
ČSN EN 1870-13+A2ČSN EN 1870-13+A2 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-08-13 a změnu A2 schválenou CEN 2012-01-30. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyzna
Cena:  545,- Kč
ČSN 49 6110 ZMĚNA 4 - Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro frézky 
Katalogové číslo:  56341
ČSN 49 6110 ZMĚNA 4 - Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro frézky
ČSN 49 6110 ZMĚNA 4
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 1870-11 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické horizontální kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily) 
Katalogové číslo:  95435
ČSN EN 1870-11 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické horizontální kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)
ČSN EN 1870-11ČSN EN 1870-11 Tato norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, jejichž seznam je uveden v kapitole 4, které jsou relevantní u poloautomatickýc
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1870-16 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů 
Katalogové číslo:  92956
ČSN EN 1870-16 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů
ČSN EN 1870-16ČSN EN 1870-16 Tato evropská norma stanovuje všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a událostmi, jejichž seznam je uveden v kapitole 4, které jsou relevantní pro dvoukotoučo
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1870-7 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním 
Katalogové číslo:  92960
ČSN EN 1870-7 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním
ČSN EN 1870-7ČSN EN 1870-7 Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které jsou uvedeny v kapitole 4, které jsou relevantní pro jednokotoučové rozře
Cena:  545,- Kč
ČSN 49 6104 - Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky na pásové pily 
Katalogové číslo:  29299
ČSN 49 6104 - Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky na pásové pily
ČSN 49 6104ČSN 49 6104 Norma platí pro pásové pily podle ČSN 49 6005. V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 5002-85, ustanovení shodná s normou RVHP jsou po straně označena svislou čárou. ČSN 49
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1870-3 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily 
Katalogové číslo:  97007
ČSN EN 1870-3 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily
ČSN EN 1870-3ČSN EN 1870-3 (49 6130) This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events as listed in Clause 4 which are relevant to down cutting cross-cut
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 1807-1 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 1: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily 
Katalogové číslo:  93891
ČSN EN 1807-1 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 1: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily
ČSN EN 1807-1ČSN EN 1807-1 Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které jsou uvedeny v kapitole 4, které jsou relevantní pro stacionární a
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 1870-15 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním 
Katalogové číslo:  92957
ČSN EN 1870-15 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním
ČSN EN 1870-15ČSN EN 1870-15 Tato evropská norma stanovuje všechny požadavky a/nebo opatření ke snížení nebezpečí a omezení rizik u několikakotoučových pil pro příčné řezání se strojním posuvem o
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1870-5+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání 
Katalogové číslo:  91852
ČSN EN 1870-5+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání
ČSN EN 1870-5+A2ČSN EN 1870-5+A2 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-07-30 a změnu A2 schválenou CEN 2012-07-27. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznače
Cena:  545,- Kč
ČSN 49 6110 ZMĚNA Z5 - Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro frézky 
Katalogové číslo:  64744
ČSN 49 6110 ZMĚNA Z5 - Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro frézky
ČSN 49 6110 ZMĚNA Z5
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 18217 - Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Olepovací stroje poháněné řetězem 
Katalogové číslo:  501704
ČSN EN ISO 18217 - Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Olepovací stroje poháněné řetězem
ČSN EN ISO 18217ČSN EN ISO 18217 Tato mezinárodní norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, jak je uvedeno v kapitole 4, které jsou relevantní pro olepovací
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 847-1 - Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče 
Katalogové číslo:  504745
ČSN EN 847-1 - Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče
ČSN EN 847-1ČSN EN 847-1 This European Standard specifies all hazards arising from the use of tools for woodworking machines, and describes the methods for the elimination or reduction of these h
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12779 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  504010
ČSN EN 12779 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12779ČSN EN 12779 Tato evropská norma se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi relevantními pro odsávací systémy třísek a prachu pro pevnou instalaci a pro připoj
Cena:  605,- Kč
ČSN 49 6105 - Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a válcové pily 
Katalogové číslo:  29300
ČSN 49 6105 - Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a válcové pily
ČSN 49 6105ČSN 49 6105 V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 4859-84, které jsou po straně označeny svislou čárou. Norma platí pro kotoučové a válcové pily podle ČSN 49 6100 a musí být použ
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1807-2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 2: Kmenové pásové pily 
Katalogové číslo:  93892
ČSN EN 1807-2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 2: Kmenové pásové pily
ČSN EN 1807-2ČSN EN 1807-2 Tato evropská norma se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které jsou uvedeny v kapitole 4, které jsou relevantní pro stacionární a přemí
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1870-10 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání 
Katalogové číslo:  94236
ČSN EN 1870-10 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání
ČSN EN 1870-10ČSN EN 1870-10 Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, jejichž seznam je uveden v kapitole 4, které jsou relevantní pro jednokotou
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 848-2+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 2: Jednovřetenové horní frézky s ručním/strojním posuvem 
Katalogové číslo:  92780
ČSN EN 848-2+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 2: Jednovřetenové horní frézky s ručním/strojním posuvem
ČSN EN 848-2+A2ČSN EN 848-2+A2 Změnou A2 byla provedena aktualizace mezinárodních a evropských norem. Tento normativní dokument specifikuje všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a udá
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1870-8 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním 
Katalogové číslo:  92963
ČSN EN 1870-8 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním
ČSN EN 1870-8ČSN EN 1870-8 Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které jsou uvedeny v kapitole 4, které jsou relevantní u jednokotoučovýc
Cena:  545,- Kč
ČSN 49 6110 ZMĚNA 3 - Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro frézky 
Katalogové číslo:  53847
ČSN 49 6110 ZMĚNA 3 - Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro frézky
ČSN 49 6110 ZMĚNA 3
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO 7960 - Hluk vyzařovaný obráběcími stroji, šířený vzduchem - Provozní podmínky pro dřevozpracující stroje 
Katalogové číslo:  21995
ČSN ISO 7960 - Hluk vyzařovaný obráběcími stroji, šířený vzduchem - Provozní podmínky pro dřevozpracující stroje
ČSN ISO 7960ČSN ISO 7960 Tato norma je identická s ISO 7960:1995. Tato mezinárodní norma, spolu se základními mezinárodními normami emise hluku, uvádí mechanické a akustické specifikace, které j
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 847-2 - Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje 
Katalogové číslo:  504744
ČSN EN 847-2 - Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje
ČSN EN 847-2ČSN EN 847-2 This European Standard specifies the determination of the maximum speed for given eccentricity at clamping devices for the shank strength of milling tools with cylindrical
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ
4900 Všeobecně a zkoušení4901 Zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností přírodního dřeva4902 Způsoby opracování dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4906 Ochrana a konzervace dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4908 Bezpečnost práce4910 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4911 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4912 Řezivo jehličnaté a listnaté4914 Pražce, mostnice apod.4915 Hrubé přířezy4917 Obalové přířezy a jejich komplety4921 Opracované řezivo pilařské4923 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4924 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4926 Desky a výrobky zvlášť upravené4928 Desky z rostlého dřeva4929 Vrstvené dřevo4931 Drobné dřevěné výrobky pro průmysl a služby4933 Obaly dřevěné4937 Dřevěné výrobky pro domácnost4938 Žebříky4946 Korkové přípravky, výrobky apod.4947 Zápalky a kuřácké potřeby4951 Dřevěné školní pomůcky4960 Stroje a jiná zařízení na obrábění a zpracování dřeva a výrobků ze dřeva4961 Bezpečnostní a hygienické předpisy4962 Kontrola, přesnost a zkoušení strojů a jiných zařízení používaných při obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4963 Dřevozpracující zařízení4966 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4968 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4969 Prefabrikovaná dřevěná schodiště
50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat