Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

5003 Papíry, zkoušení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 12625-15 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 15: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy (vnitřní denní světlo) pomocí C/2° iluminantu 
Katalogové číslo:  97721
ČSN EN ISO 12625-15 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 15: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy (vnitřní denní světlo) pomocí C/2° iluminantu
ČSN EN ISO 12625-15ČSN EN ISO 12625-15 This part of ISO 12625 specifies testing procedures for the instrumental determination of brightness and colour of tissue paper and tissue products viewed i
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12625-7 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 7: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy pomocí D65/10° (venkovní denní světlo) 
Katalogové číslo:  95989
ČSN EN ISO 12625-7 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 7: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy pomocí D65/10° (venkovní denní světlo)
ČSN EN ISO 12625-7ČSN EN ISO 12625-7 This part of ISO 12625 specifies testing procedures for the instrumental determination of brightness and colour of tissue paper and tissue products viewed under o
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 536 - Papír a lepenka - Stanovení plošné hmotnosti 
Katalogové číslo:  92290
ČSN EN ISO 536 - Papír a lepenka - Stanovení plošné hmotnosti
ČSN EN ISO 536ČSN EN ISO 536 Tato mezinárodní norma uvádí metodu pro stanovení plošné hmotnosti papíru a lepenky.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 7263-2 - Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění - Část 2: B-vlna 
Katalogové číslo:  507401
ČSN EN ISO 7263-2 - Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění - Část 2: B-vlna
ČSN EN ISO 7263-2ČSN EN ISO 7263-2 This document describes a method for the determination of the flat crush resistance of a corrugating medium after laboratory fluting using a B-flute geometry.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12625-5 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za mokra 
Katalogové číslo:  502243
ČSN EN ISO 12625-5 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za mokra
ČSN EN ISO 12625-5ČSN EN ISO 12625-5 This document specifies a test method for the determination of the wet tensile strength of tissue paper and tissue products after soaking with water, using a te
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 287 - Papír a lepenka - Stanovení obsahu vlhkosti dávky - Metoda sušení v sušárně 
Katalogové číslo:  504527
ČSN EN ISO 287 - Papír a lepenka - Stanovení obsahu vlhkosti dávky - Metoda sušení v sušárně
ČSN EN ISO 287ČSN EN ISO 287 This document specifies an oven-drying method for the determination of the moisture content of a lot of paper and board. The procedure in Clause 8, describing how the
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12625-6 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 6: Stanovení plošné hmotnosti 
Katalogové číslo:  502244
ČSN EN ISO 12625-6 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 6: Stanovení plošné hmotnosti
ČSN EN ISO 12625-6ČSN EN ISO 12625-6 This document specifies a test method for the determination of grammage of tissue paper and tissue products.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 7263-1 - Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění - Část 1: A-vlna 
Katalogové číslo:  507402
ČSN EN ISO 7263-1 - Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění - Část 1: A-vlna
ČSN EN ISO 7263-1ČSN EN ISO 7263-1 This document describes a method for the determination of the flat crush resistance of a corrugating medium after laboratory fluting using an A-flute geometry.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12625-1 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 1: Slovník 
Katalogové číslo:  508413
ČSN EN ISO 12625-1 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 1: Slovník
ČSN EN ISO 12625-1ČSN EN ISO 12625 This document establishes general principles for the use of terms in the entire working field of tissue paper and tissue products. It permits the use of a commo
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 1974 - Papír - Stanovení pevnosti v dotržení - Metoda Elmendorf 
Katalogové číslo:  92195
ČSN EN ISO 1974 - Papír - Stanovení pevnosti v dotržení - Metoda Elmendorf
ČSN EN ISO 1974ČSN EN ISO 1974 Tato mezinárodní norma uvádí metodu pro stanovení pevnosti v dotržení papíru (mimo rovinu). Může se také použít pro lepenku s nízkou plošnou hmotností, pokud je pevno
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 534 - Papír a lepenka - Stanovení tloušťky, hustoty a měrného objemu 
Katalogové číslo:  90874
ČSN EN ISO 534 - Papír a lepenka - Stanovení tloušťky, hustoty a měrného objemu
ČSN EN ISO 534ČSN EN ISO 534 Tato mezinárodní norma uvádí dvě metody měření tloušťky papíru a lepenky: a) měření jednotlivého archu papíru nebo lepenky jako tloušťky jednotlivého archu; b)
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 186 - Papír a lepenka - Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality 
Katalogové číslo:  64943
ČSN EN ISO 186 - Papír a lepenka - Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality
ČSN EN ISO 186
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15755 - Papír a lepenka - Stanovení nečistot 
Katalogové číslo:  56939
ČSN EN ISO 15755 - Papír a lepenka - Stanovení nečistot
ČSN EN ISO 15755
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 535 - Papír a lepenka - Stanovení absorpce vody podle Cobba 
Katalogové číslo:  96195
ČSN EN ISO 535 - Papír a lepenka - Stanovení absorpce vody podle Cobba
ČSN EN ISO 535ČSN EN ISO 535 Zkouška popsaná v této mezinárodní normě umožňuje stanovit množství vody, které se může absorbovat povrchem papíru nebo lepenky za stanovenou dobu. Schopnost absorpce v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1924-2 - Papír a lepenka - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min) 
Katalogové číslo:  83974
ČSN EN ISO 1924-2 - Papír a lepenka - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min)
ČSN EN ISO 1924-2ČSN EN ISO 1924-2 Tato část ISO 1924 uvádí metodu měření meze pevnosti v tahu, tažnosti při přetržení a absorpce tahové energie papíru a lepenky za použití přístroje pracujícího s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3035 - Vlnitá lepenka - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení 
Katalogové číslo:  90873
ČSN EN ISO 3035 - Vlnitá lepenka - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení
ČSN EN ISO 3035ČSN EN ISO 3035 Lepenkové přepravní bedny mohou být vystaveny tlakovým silám ve směru tloušťky jako části výrobního procesu, stejně jako během přepravy nebo skladování. Tyto síly moh
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 3036 - Lepenka. Určenie pevnosti v prieraze 
Katalogové číslo:  16069
ČSN ISO 3036 - Lepenka. Určenie pevnosti v prieraze
ČSN ISO 3036ČSN ISO 3036 Táto norma popisuje metódu určenia pevnosti lepenky v prieraze.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 17085 - Papír a lepenka - Postupy odběru vzorků papíru a lepenky pro recyklaci 
Katalogové číslo:  508412
ČSN EN 17085 - Papír a lepenka - Postupy odběru vzorků papíru a lepenky pro recyklaci
ČSN EN 17085ČSN EN 17085 This document specifies a method of obtaining representative samples from a lot of paper and board for recycling for testing to determine whether or not its composition and
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 8787 - Papír a lepenka. Stanovení kapilární vsákavosti podle Klemma 
Katalogové číslo:  15180
ČSN ISO 8787 - Papír a lepenka. Stanovení kapilární vsákavosti podle Klemma
ČSN ISO 8787
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 12625-9 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 9: Stanovení odolnosti proti průniku trnu 
Katalogové číslo:  97719
ČSN EN ISO 12625-9 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 9: Stanovení odolnosti proti průniku trnu
ČSN EN ISO 12625-9ČSN EN ISO 12625-9 This part of ISO 12625 specifies a test method for the determination of the resistance to mechanical penetration (ball burst strength procedure) of tissue pap
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12625-3 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 3: Stanovení tloušťky, objemové tloušťky a zdánlivé objemové hustoty a objemu 
Katalogové číslo:  95605
ČSN EN ISO 12625-3 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 3: Stanovení tloušťky, objemové tloušťky a zdánlivé objemové hustoty a objemu
ČSN EN ISO 12625-3ČSN EN ISO 12625-3 This part of ISO 12625 specifies a test method for the determination of thickness and bulking thickness and the calculation of apparent bulk density and bulk
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 16532-3 - Papír a lepenka - Stanovení odolnosti vůči tukům - Část 3: Terpentýnová zkouška pro stanovení propustných míst v pergaminu a papírech nepropustných pro tuky 
Katalogové číslo:  88598
ČSN ISO 16532-3 - Papír a lepenka - Stanovení odolnosti vůči tukům - Část 3: Terpentýnová zkouška pro stanovení propustných míst v pergaminu a papírech nepropustných pro tuky
ČSN ISO 16532-3ČSN ISO 16532-3 Tato část ISO 16532 uvádí metodu stanovení odolnosti papíru a lepenky vůči tukům. Dává urychlené srovnání očekávaných relativních rychlostí, jimiž oleje nebo tuky, ja
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 3037 - Vlnitá lepenka - Stanovení pevnosti v tlaku na hranu (metoda s nevoskovými hranami) 
Katalogové číslo:  95075
ČSN EN ISO 3037 - Vlnitá lepenka - Stanovení pevnosti v tlaku na hranu (metoda s nevoskovými hranami)
ČSN EN ISO 3037ČSN EN ISO 3037 Tato mezinárodní norma určuje metodu pro stanovení pevnosti vlnité lepenky v tlaku na hranu - metodu s nevoskovými hranami. Je použitelná pro všechny stupně vlnité le
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 2759 - Lepenka - Stanovení pevnosti v průtlaku 
Katalogové číslo:  96840
ČSN EN ISO 2759 - Lepenka - Stanovení pevnosti v průtlaku
ČSN EN ISO 2759ČSN EN ISO 2759 Tato mezinárodní norma uvádí metodu měření pevnosti v průtlaku lepenky vystavené zvyšujícímu se hydraulickému tlaku. Je použitelná pro všechny druhy lepenky (včetně v
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat