Sponzorovaný odkaz

6503 Zkušební metody

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 760 - Stanovení vody - Metoda Karl Fischera (Všeobecná metoda) 
Katalogové číslo:  41561
ČSN ISO 760 - Stanovení vody - Metoda Karl Fischera (Všeobecná metoda)
ČSN ISO 760ČSN ISO 760 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 760:1978. Mezinárodní norma ISO 760:1978 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma určuje obecnou metodu zná
Cena:  232,- Kč
ČSN 65 0342 ZMĚNA a - Kapalné chemické produkty. Metoda stanovení hustoty 
Katalogové číslo:  14396
ČSN 65 0342 ZMĚNA a - Kapalné chemické produkty. Metoda stanovení hustoty
ČSN 65 0342 ZMĚNA a
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO 6353-1 - Činidla pro chemické rozbory - Všeobecné zkušební metody 
Katalogové číslo:  21944
ČSN ISO 6353-1 - Činidla pro chemické rozbory - Všeobecné zkušební metody
ČSN ISO 6353-1ČSN ISO 6353-1 Norma obsahuje ISO 6353-1:1982. Tato první část normy uvádí všeobecné zkušební metody pro chemické rozbory. V kapitole 3 - Všeobecně, v článku 3. 10 obsahuje tento t
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 6353-2 - Činidla pro chemické rozbory - Část 2: Specifikace - První řada 
Katalogové číslo:  42162
ČSN ISO 6353-2 - Činidla pro chemické rozbory - Část 2: Specifikace - První řada
ČSN ISO 6353-2ČSN ISO 6353-2 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6353-2:1983. Mezinárodní norma ISO 6353-2:1983 má status české technické normy. (ČSN) ISO 6353 sestává ze samostatných čá
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 6353-3 - Činidla pro chemické rozbory - Část 3: Specifikace - Druhá řada 
Katalogové číslo:  42161
ČSN ISO 6353-3 - Činidla pro chemické rozbory - Část 3: Specifikace - Druhá řada
ČSN ISO 6353-3ČSN ISO 6353-3 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6353-3:1987. Mezinárodní norma ISO 6353-3:1987 má status české technické normy. (ČSN) ISO 6353 sestává ze samostatných čá
Cena:  1 155,- Kč
ČSN 65 0342 ZMĚNA Z2 - Kapalné chemické produkty. Metoda stanovení hustoty 
Katalogové číslo:  58043
ČSN 65 0342 ZMĚNA Z2 - Kapalné chemické produkty. Metoda stanovení hustoty
ČSN 65 0342 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN 65 0341 - Kapalné chemické produkty. Stanovení indexu lomu 
Katalogové číslo:  04763
ČSN 65 0341 - Kapalné chemické produkty. Stanovení indexu lomu
ČSN 65 0341ČSN 65 0341 Touto normou se zavádí ST SEV 1674-79 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňují pouze informační údaje, upozorňující na nutnost dodržovat požadavky na ochranu zdraví podl
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6227 - Chemické výrobky technické - Všeobecné metody pro stanovení obsahu chloridových iontů - Potenciometrická metoda 
Katalogové číslo:  21215
ČSN ISO 6227 - Chemické výrobky technické - Všeobecné metody pro stanovení obsahu chloridových iontů - Potenciometrická metoda
ČSN ISO 6227ČSN ISO 6227 Norma obsahuje ISO 6227:1982. Tato mezinárodní norma určuje obecnou potenciometrickou metodu pro stanovení koncentrace chloridových iontů v roztocích, připravených z che
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 758 - Kapalné chemické výrobky pro průmyslové použití - Stanovení hustoty při 20 °C 
Katalogové číslo:  57641
ČSN ISO 758 - Kapalné chemické výrobky pro průmyslové použití - Stanovení hustoty při 20 °C
ČSN ISO 758ČSN ISO 758 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 758:1976. Mezinárodní norma ISO 758:1976 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma specifikuje referenční me
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 0313 - Chemické produkty. Stanovení pH vodných roztoků elektrometrickou metodou 
Katalogové číslo:  29917
ČSN 65 0313 - Chemické produkty. Stanovení pH vodných roztoků elektrometrickou metodou
ČSN 65 0313ČSN 65 0313 Definice: Hodnota pH je záporná hodnota dekadického logaritmu aktivity vodíkových iontů v roztoku. Podstata zkoušky: Stanovení pH roztoku spočívá v měření elektromotorické
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 0342 - Kapalné chemické produkty. Metoda stanovení hustoty 
Katalogové číslo:  04764
ČSN 65 0342 - Kapalné chemické produkty. Metoda stanovení hustoty
ČSN 65 0342ČSN 65 0342 Touto normou se zavádí ST SEV 1504-79 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňují "informační údaje" upozorňující na nutnost dodržovat při normalizovaných rozborech požadav
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6501 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6502 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6503 Zkušební metody6505 Vzorkování, balení, značení6510 Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně6511 Kyseliny anorganické6512 Kyseliny anorganické6513 Zásady anorganické technické6514 Zásady anorganické technické6515 Kysličníky anorganické technické6517 Kysličníky anorganické technické6520 Soli anorganické, technické6521 Soli anorganické, technické6522 Soli anorganické, technické6523 Soli anorganické, technické6524 Soli anorganické, technické6525 Soli anorganické, technické6526 Soli anorganické, technické6528 Soli anorganické, technické6529 Soli anorganické, technické6531 Soli anorganické, technické6533 Soli anorganické, technické6534 Soli anorganické, technické6535 Soli anorganické, technické6541 Soli odrezovací, žíhací, kalicí6543 Plyny technické a ostatní6544 Plyny technické a ostatní6546 Výrobky anorganické, bělicí prostředky6548 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6549 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6557 Výrobky chemického průmyslu, pesticidy6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků6561 Zkušební metody pro světlé ropné produkty6562 Zkušební metody pro ropné oleje6563 Zkušební metody pro plastická maziva (Zkušební metody pro mazací tuky)6564 Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody6565 Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost6566 Minerální oleje, jakost6568 Minerální oleje, jakost6569 Plastická maziva (Mazací tuky)6570 Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky6571 Modifikované asfalty, jakost a zkušební metody6572 Asfalty a ostatní výrobky6573 Různé výrobky ropného průmyslu6579 Topné oleje6580 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6581 Deriváty z pyrolýzy uhlí6583 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6584 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6585 Výrobky získané destilací dřeva6587 Polotovary pro výrobu barviv, báze naftalenová6590 Organická barviva. Všeobecně a zkušební metody6592 Sirná barviva6595 Organická barviva ostatní6596 Organické pigmenty a laky organických barviv6597 Organické pigmenty a laky organických barviv6598 Výrobky z biomasy
66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat