Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

6510 Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 65 1048 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu fosforečného 
Katalogové číslo:  29944
ČSN 65 1048 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu fosforečného
ČSN 65 1048ČSN 65 1048 Norma platí pro oxid hlinitý používaný především pro výrobu hliníku a určuje pro stanovení oxidu fosforečného při hmotnostním zlomku od 0,0004 do 0,01 % metodou fotometric
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 1055 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu zinečnatého 
Katalogové číslo:  29949
ČSN 65 1055 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu zinečnatého
ČSN 65 1055ČSN 65 1055 Norma platí pro oxid hlinitý používaný především pro výrobu hliníku a určuje pro stanovení oxidu zinečnatého metody atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek
Cena:  171,- Kč
ČSN 65 1044 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu železitého 
Katalogové číslo:  29940
ČSN 65 1044 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu železitého
ČSN 65 1044ČSN 65 1044 Norma platí pro oxid hlinitý používaný především pro výrobu hliníku a určuje pro stanovení oxidu železitého metody atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 1049 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu sodného a oxidu draselného 
Katalogové číslo:  29945
ČSN 65 1049 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu sodného a oxidu draselného
ČSN 65 1049ČSN 65 1049 Norma platí pro oxid hlinitý používaný především pro výrobu hliníku a určuje pro stanovení oxidu sodného a oxidu draselného metody emisní plamenové fotometrie a atomové ab
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 1045 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu křemičitého 
Katalogové číslo:  29941
ČSN 65 1045 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu křemičitého
ČSN 65 1045ČSN 65 1045 Norma platí pro oxid hlinitý používaný především pro výrobu hliníku a určuje pro stanovení oxidu křemičitého metodu fotometrickou. V této normě jsou zapracovány údaje z IS
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 1052 - Oxid hlinitý. Metody přípravy roztoku vzorku 
Katalogové číslo:  29946
ČSN 65 1052 - Oxid hlinitý. Metody přípravy roztoku vzorku
ČSN 65 1052ČSN 65 1052 Norma platí pro oxid hlinitý používaný především pro výrobu hliníku a určuje metody přípravy roztoku vzorku rozkladem tavením nebo kyselinami pod tlakem. V této normě jsou
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 1057 - Oxid hlinitý. Stanovení granulometrického složení metodou sítového rozboru 
Katalogové číslo:  29951
ČSN 65 1057 - Oxid hlinitý. Stanovení granulometrického složení metodou sítového rozboru
ČSN 65 1057ČSN 65 1057 Norma platí pro oxid hlinitý o zrnitosti od 0,04 do 0,20 mm, převážně používaný pro výrobu hliníku a normalizuje metodu pro stanovení rozdělení zrn podle jejich velikosti.
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 1041 - Oxid hlinitý. Metody chemického rozboru. Všeobecné údaje 
Katalogové číslo:  29939
ČSN 65 1041 - Oxid hlinitý. Metody chemického rozboru. Všeobecné údaje
ČSN 65 1041ČSN 65 1041 Tato norma je překladem ST SEV 449-86. Platí pro oxid hlinitý určený především pro výrobu hliníku. Ve většině článků se odvolává na jiné normy, stanovující požadavky např.
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 1046 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu titaničitého 
Katalogové číslo:  29942
ČSN 65 1046 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu titaničitého
ČSN 65 1046ČSN 65 1046 Norma platí pro oxid hlinitý používaný především pro výrobu hliníku a určuje pro stanovení oxidu titaničitého při hmotnostním zlomku od 0,001 do 0,02 % metodou fotometrick
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 1053 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu chromitého 
Katalogové číslo:  29947
ČSN 65 1053 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu chromitého
ČSN 65 1053ČSN 65 1053 Norma platí pro oxid hlinitý používaný především pro výrobu hliníku a určuje pro stanovení oxidu chromitého metody atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 1047 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu vanadičného 
Katalogové číslo:  29943
ČSN 65 1047 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu vanadičného
ČSN 65 1047ČSN 65 1047 Norma platí pro oxid hlinitý používaný především pro výrobu hliníku a určuje pro stanovení oxidu vanadičného fotometrické metody s použitím N-benzoyl-N-fenylhydroxylaminu
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 1054 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu manganatého 
Katalogové číslo:  29948
ČSN 65 1054 - Oxid hlinitý. Stanovení oxidu manganatého
ČSN 65 1054ČSN 65 1054 Norma platí pro oxid hlinitý používaný především pro výrobu hliníku a určuje pro stanovení oxidu manganatého metody atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 1059 - Oxid hlinitý. Metoda atomové absorpční spektrometrie a fotometrická metoda stanovení obsahu oxidu měďnatého 
Katalogové číslo:  29953
ČSN 65 1059 - Oxid hlinitý. Metoda atomové absorpční spektrometrie a fotometrická metoda stanovení obsahu oxidu měďnatého
ČSN 65 1059ČSN 65 1059 Norma je překladem ST SEV 5620-86. Platí především pro oxid hlinitý, určený pro výrobu hliníku a určuje metody stanovení oxidu měďnatého metodou atomové absorpční spektrom
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6501 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6502 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6503 Zkušební metody6505 Vzorkování, balení, značení6510 Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně6511 Kyseliny anorganické6512 Kyseliny anorganické6513 Zásady anorganické technické6514 Zásady anorganické technické6515 Kysličníky anorganické technické6517 Kysličníky anorganické technické6520 Soli anorganické, technické6521 Soli anorganické, technické6522 Soli anorganické, technické6523 Soli anorganické, technické6524 Soli anorganické, technické6525 Soli anorganické, technické6526 Soli anorganické, technické6528 Soli anorganické, technické6529 Soli anorganické, technické6531 Soli anorganické, technické6533 Soli anorganické, technické6534 Soli anorganické, technické6535 Soli anorganické, technické6541 Soli odrezovací, žíhací, kalicí6543 Plyny technické a ostatní6544 Plyny technické a ostatní6546 Výrobky anorganické, bělicí prostředky6548 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6549 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6557 Výrobky chemického průmyslu, pesticidy6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků6561 Zkušební metody pro světlé ropné produkty6562 Zkušební metody pro ropné oleje6563 Zkušební metody pro plastická maziva (Zkušební metody pro mazací tuky)6564 Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody6565 Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost6566 Minerální oleje, jakost6568 Minerální oleje, jakost6569 Plastická maziva (Mazací tuky)6570 Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky6571 Modifikované asfalty, jakost a zkušební metody6572 Asfalty a ostatní výrobky6573 Různé výrobky ropného průmyslu6579 Topné oleje6580 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6581 Deriváty z pyrolýzy uhlí6583 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6584 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6585 Výrobky získané destilací dřeva6587 Polotovary pro výrobu barviv, báze naftalenová6590 Organická barviva. Všeobecně a zkušební metody6592 Sirná barviva6595 Organická barviva ostatní6596 Organické pigmenty a laky organických barviv6597 Organické pigmenty a laky organických barviv6598 Výrobky z biomasy
66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat