Sponzorovaný odkaz

6548 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15559 - Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Arnda 
Katalogové číslo:  86732
ČSN EN 15559 - Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Arnda
ČSN EN 15559ČSN EN 15559 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení dusičnanového a amonného dusíku redukcí podle Arnda. Tato metoda je použitelná pro všechna dusíkatá hnojiva včetně ví
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15561 - Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém s obsahem dusičnanů 
Katalogové číslo:  87034
ČSN EN 15561 - Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém s obsahem dusičnanů
ČSN EN 15561ČSN EN 15561 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém. Metoda je použitelná na kyanamid vápenatý obsahující dusičnany. Redukce dusič
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15957 - Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v neutrálním citranu amonném 
Katalogové číslo:  89565
ČSN EN 15957 - Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v neutrálním citranu amonném
ČSN EN 15957ČSN EN 15957 Tento dokument určuje metodu pro extrakci fosforu rozpustného v neutrálním citranu amonném. Metoda je použitelná pro všechna hnojiva, pro která je stanovena rozpustnost v n
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15960 - Hnojiva - Extrakce celkového vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů 
Katalogové číslo:  89825
ČSN EN 15960 - Hnojiva - Extrakce celkového vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů
ČSN EN 15960ČSN EN 15960 Tato technická specifikace určuje metodu pro extrakci celkového vápníku, celkového hořčíku, celkového sodíku a pro extrakci celkové síry přítomné ve formě síranů tak, aby s
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1482-1 - Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 1: Vzorkování 
Katalogové číslo:  93993
ČSN EN 1482-1 - Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 1: Vzorkování
ČSN EN 1482-1ČSN EN 1482-1 Tato evropská norma specifikuje vzorkovací plány a metody reprezentativního vzorkování hnojiv a materiálů k vápnění půd, vedoucí k získání vzorků pro fyzikální a chemické
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15452 - Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného o,p-EDDHA metodou HPLC na reverzní fázi 
Katalogové číslo:  84588
ČSN EN 15452 - Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného o,p-EDDHA metodou HPLC na reverzní fázi
ČSN EN 15452ČSN EN 15452 Tato evropská norma specifikuje metodu chromatografického stanovení celkového množství železa chelatovaného každým individuálním izomerem chelatačního činidla orto-para EDD
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16196 - Hnojiva - Manganometrické stanovení vyextrahovaného vápníku po vysrážení ve formě oxalátu 
Katalogové číslo:  92045
ČSN EN 16196 - Hnojiva - Manganometrické stanovení vyextrahovaného vápníku po vysrážení ve formě oxalátu
ČSN EN 16196ČSN EN 16196 Tato evropská norma specifikuje manganometrickou metodu pro stanovení obsahu vápníku v extraktech hnojiv. Tato metoda je použitelná pro hnojiva ES, kde je podle nařízení 20
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16198 - Hnojiva - Komplexometrické stanovení hořčíku 
Katalogové číslo:  92043
ČSN EN 16198 - Hnojiva - Komplexometrické stanovení hořčíku
ČSN EN 16198ČSN EN 16198 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení hořčíku v extraktech hnojiv komplexometricky.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16328 - Hnojiva - Stanovení 3,4-dimethyl-1H-pyrazol fosfátu (DMPP) - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie 
Katalogové číslo:  93093
ČSN EN 16328 - Hnojiva - Stanovení 3,4-dimethyl-1H-pyrazol fosfátu (DMPP) - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
ČSN EN 16328ČSN EN 16328 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení 3,4-dimethyl-1H-pyrazol fosfátu (DMPP, CAS: 202842-98-6) ve hnojivech obsahujících minerální N s využitím vysokoúčinné
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15749 - Hnojiva - Stanovení obsahu sulfátů s použitím tří různých metod 
Katalogové číslo:  91641
ČSN EN 15749 - Hnojiva - Stanovení obsahu sulfátů s použitím tří různých metod
ČSN EN 15749ČSN EN 15749 Tato evropská norma specifikuje tři různé metody (metody A, B a C) pro stanovení síry přítomné ve formě síranů ve výluzích hnojiv. Metoda A specifikuje gravimetrickou metod
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15922 - Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při laboratorní teplotě 
Katalogové číslo:  91681
ČSN EN 15922 - Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při laboratorní teplotě
ČSN EN 15922ČSN EN 15922 Tato evropská norma specifikuje postup pro extrakci fosforu rozpustného v zásaditém citranu amonném za studena. Metoda je použitelná výhradně pro rozložené fosfáty.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15950 - Hnojiva - Stanovení kyseliny N-(1,2-dikarboxyethyl)-D,L-aspartamové (kyselina iminodibutandiová (IDHA)) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) 
Katalogové číslo:  91796
ČSN EN 15950 - Hnojiva - Stanovení kyseliny N-(1,2-dikarboxyethyl)-D,L-aspartamové (kyselina iminodibutandiová (IDHA)) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)
ČSN EN 15950ČSN EN 15950 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení kyseliny N-(1,2-dikarboxyethyl)-D,L-asparagové (kyseliny iminodibutandiová (IDHA)) v hnojivech. Metoda je použitelná pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13299 - Hnojiva - Stanovení průtokové rychlosti 
Katalogové číslo:  59193
ČSN EN 13299 - Hnojiva - Stanovení průtokové rychlosti
ČSN EN 13299
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13535 - Hnojiva a materiály k vápnění půd - Specifikace 
Katalogové číslo:  62265
ČSN EN 13535 - Hnojiva a materiály k vápnění půd - Specifikace
ČSN EN 13535
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16651 - Hnojiva - Stanovení N-(n-butyl)thiofosforečnantriamidu (NBPT) a N-(n-propyl)thiofosforečnantriamidu (NPPT) - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) 
Katalogové číslo:  99102
ČSN EN 16651 - Hnojiva - Stanovení N-(n-butyl)thiofosforečnantriamidu (NBPT) a N-(n-propyl)thiofosforečnantriamidu (NPPT) - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)
ČSN EN 16651ČSN EN 16651 Tato evropská norma specifikuje metodu pro kvantitativní stanovení obsahu inhibitorů ureázy N-(n-butyl)thiofosforečnantriamidu a N-(n-propyl)thiofosforečnantriamidu (v hnoj
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14984 - Materiály k vápnění půd - Stanovení vlivu výrobku na půdní reakci (pH) - Půdní inkubační metoda 
Katalogové číslo:  501730
ČSN EN 14984 - Materiály k vápnění půd - Stanovení vlivu výrobku na půdní reakci (pH) - Půdní inkubační metoda
ČSN EN 14984ČSN EN 14984 Tento dokument specifikuje dvě metody (metodu A a metodu B) pro měření efektu přidání jakéhokoli materiálu, u kterého je deklarován vápnící účinek, do půdy s využitím stejn
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1482-3 - Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 3: Vzorkování statických hromad 
Katalogové číslo:  502170
ČSN EN 1482-3 - Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 3: Vzorkování statických hromad
ČSN EN 1482-3ČSN EN 1482-3 Tato evropská norma je použitelná pro vzorkování minerálních hnojiv a materiálů k vápnění půd dodávaných nebo připravených k dodání třetím stranám jako partie nebo v menš
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 7837 - Hnojiva - Stanovení sypné hmotnosti (volné) jemnozrnných hnojiv 
Katalogové číslo:  61377
ČSN EN ISO 7837 - Hnojiva - Stanovení sypné hmotnosti (volné) jemnozrnných hnojiv
ČSN EN ISO 7837ČSN EN ISO 7837 ČSN EN ISO 7837 (65 4812) definuje postup stanovení sypné hmotnosti (volné) tuhých jemnozrnných hnojiv. Tento postup je určen pro hnojiva, která obsahují vysoký po
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 5315 - Průmyslová hnojiva. Stanovení celkového dusíku. Titrační metoda po destilaci 
Katalogové číslo:  17906
ČSN ISO 5315 - Průmyslová hnojiva. Stanovení celkového dusíku. Titrační metoda po destilaci
ČSN ISO 5315ČSN ISO 5315 Norma obsahuje ISO 5315:1984. Určuje titrační metodu po destilaci pro stanovení celkového dusíku v průmyslových hnojivech obsahujících dusík ve všech formách, tedy včetn
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1236 - Hnojiva - Stanovení sypné hmotnosti (volné) 
Katalogové číslo:  52597
ČSN EN 1236 - Hnojiva - Stanovení sypné hmotnosti (volné)
ČSN EN 1236ČSN EN 1236 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení sypné hmotnosti (volné) tuhých hnojiv, s výjimkou hnojiv práškových. Metodu lze použít pro hnojiva, která jsou sypká
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15479 - Hnojiva - Stanovení biuretu v močovině spektrofotometricky 
Katalogové číslo:  86733
ČSN EN 15479 - Hnojiva - Stanovení biuretu v močovině spektrofotometricky
ČSN EN 15479ČSN EN 15479 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení biuretu v močovině. Tato metoda je použitelná pro močovinu a hnojiva založená na močovině. V alkalickém prostředí v p
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15560 - Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém bez obsahu dusičnanů 
Katalogové číslo:  87036
ČSN EN 15560 - Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém bez obsahu dusičnanů
ČSN EN 15560ČSN EN 15560 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém bez obsahu dusičnanů. Rozklad v kyselině sírové za pomoci katalyzátoru. Destil
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15604 - Hnojiva - Stanovení různých forem dusíku ve vzorku obsahujícím dusičnanový, amonný, močovinový a kyanamidový dusík 
Katalogové číslo:  89491
ČSN EN 15604 - Hnojiva - Stanovení různých forem dusíku ve vzorku obsahujícím dusičnanový, amonný, močovinový a kyanamidový dusík
ČSN EN 15604ČSN EN 15604 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení obsahu jakékoli formy dusíku za přítomnosti jakékoli jiné formy. Metoda je použitelná pro všechna dusíkatá hnojiva uved
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12948 - Materiály k vápnění půd - Stanovení velikostního rozdělení proséváním za sucha a za mokra 
Katalogové číslo:  89534
ČSN EN 12948 - Materiály k vápnění půd - Stanovení velikostního rozdělení proséváním za sucha a za mokra
ČSN EN 12948ČSN EN 12948 Tato evropská norma specifikuje dvě metody pro stanovení distribuce zrnitosti částic materiálů k vápnění půd. Metoda suchého prosévání (metoda A) je použitelná pro všechn
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6501 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6502 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6503 Zkušební metody6505 Vzorkování, balení, značení6510 Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně6511 Kyseliny anorganické6512 Kyseliny anorganické6513 Zásady anorganické technické6514 Zásady anorganické technické6515 Kysličníky anorganické technické6517 Kysličníky anorganické technické6520 Soli anorganické, technické6521 Soli anorganické, technické6522 Soli anorganické, technické6523 Soli anorganické, technické6524 Soli anorganické, technické6525 Soli anorganické, technické6526 Soli anorganické, technické6528 Soli anorganické, technické6529 Soli anorganické, technické6531 Soli anorganické, technické6533 Soli anorganické, technické6534 Soli anorganické, technické6535 Soli anorganické, technické6541 Soli odrezovací, žíhací, kalicí6543 Plyny technické a ostatní6544 Plyny technické a ostatní6546 Výrobky anorganické, bělicí prostředky6548 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6549 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6557 Výrobky chemického průmyslu, pesticidy6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků6561 Zkušební metody pro světlé ropné produkty6562 Zkušební metody pro ropné oleje6563 Zkušební metody pro plastická maziva (Zkušební metody pro mazací tuky)6564 Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody6565 Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost6566 Minerální oleje, jakost6568 Minerální oleje, jakost6569 Plastická maziva (Mazací tuky)6570 Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky6571 Modifikované asfalty, jakost a zkušební metody6572 Asfalty a ostatní výrobky6573 Různé výrobky ropného průmyslu6579 Topné oleje6580 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6581 Deriváty z pyrolýzy uhlí6583 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6584 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6585 Výrobky získané destilací dřeva6587 Polotovary pro výrobu barviv, báze naftalenová6590 Organická barviva. Všeobecně a zkušební metody6592 Sirná barviva6595 Organická barviva ostatní6596 Organické pigmenty a laky organických barviv6597 Organické pigmenty a laky organických barviv6598 Výrobky z biomasy
66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat