Sponzorovaný odkaz

6549 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 7408 - Průmyslová hnojiva. Stanovení amonného dusíku v přítomnosti látek uvolňujících amoniak působením hydroxidu sodného. Titrační metoda 
Katalogové číslo:  32162
ČSN ISO 7408 - Průmyslová hnojiva. Stanovení amonného dusíku v přítomnosti látek uvolňujících amoniak působením hydroxidu sodného. Titrační metoda
ČSN ISO 7408ČSN ISO 7408 Norma obsahuje ISO 7408:1983. Stanoví zkušební metodu pro stanovení amonného dusíku v průmyslových hnojivech obsahujících jiné látky, jako jsou močovina nebo močovino-al
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 16965 - Hnojiva - Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku s využitím plamenové atomové absorbční spektrometrie (FAAS) 
Katalogové číslo:  506053
ČSN EN 16965 - Hnojiva - Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku s využitím plamenové atomové absorbční spektrometrie (FAAS)
ČSN EN 16965ČSN EN 16965 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku v extraktech hnojiv s využitím plamenové atomové absorbční spektrometrie (FAAS
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17043 - Hnojiva - Stanovení molybdenu v koncentracích <= 10 % s využitím spektrometrie v komplexu s thiokyanátem amonným 
Katalogové číslo:  507733
ČSN EN 17043 - Hnojiva - Stanovení molybdenu v koncentracích <= 10 % s využitím spektrometrie v komplexu s thiokyanátem amonným
ČSN EN 17043ČSN EN 17043 Norma specifikuje metodu pro stanovení celkového a vodorozpustného molybdenu v minerálních hnojivech obsahujících méně než nebo právě 10 % molybdenu s využitím spektrometri
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 16490 - Hnojiva - Srovnání výsledků kruhových testů CEN/TC 260/WG 7 s odchylkami uvedenými v Nařízení (ES) č. 2003/2003 Příloze II a závěry 
Katalogové číslo:  97436
ČSN P CEN/TS 16490 - Hnojiva - Srovnání výsledků kruhových testů CEN/TC 260/WG 7 s odchylkami uvedenými v Nařízení (ES) č. 2003/2003 Příloze II a závěry
ČSN P CEN/TS 16490ČSN P CEN/TS 16490 In Regulation (EC) No. 2003/2003 [2] tolerance limits are mentioned for nutrient contents in mineral fertilizers (Annex II of Regulation (EC) No. 2003/2003) as
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16963 - Hnojiva - Stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku s využitím ICP-AES 
Katalogové číslo:  506054
ČSN EN 16963 - Hnojiva - Stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku s využitím ICP-AES
ČSN EN 16963ČSN EN 16963 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku v extraktech hnojiv s využitím atomové emisní spektrometrie s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16964 - Hnojiva - Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou 
Katalogové číslo:  509513
ČSN EN 16964 - Hnojiva - Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou
ČSN EN 16964ČSN EN 16964 Dokument ČSN EN 16964 specifikuje metodu pro celkovou extrakci obsahu boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku lučavkou královskou z minerálních hnojiv obsah
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16962 - Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv 
Katalogové číslo:  509514
ČSN EN 16962 - Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv
ČSN EN 16962ČSN EN 16962 Tato evropská norma specifikuje metodu pro extrakci vodorozpustných forem boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku z minerálních hnojiv obsahujících jednu ne
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 17042 - Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích > 10 % s využitím acidimetrické titrace 
Katalogové číslo:  507481
ČSN EN 17042 - Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích > 10 % s využitím acidimetrické titrace
ČSN EN 17042ČSN EN 17042 Dokument ČSN EN 17042 specifikuje metodu pro stanovení celkového a vodorozpustného boru v minerálních hnojivech obsahujících více než 10 % boru s využitím acidimetrické tit
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17041 - Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích ? 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H 
Katalogové číslo:  507352
ČSN EN 17041 - Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích ? 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H
ČSN EN 17041ČSN EN 17041 Norma specifikuje spektrometrickou metodu s azomethinem-H k stanovení celkového a vodorozpustného boru v minerálních hnojivech obsahujících méně než nebo právě 10 % boru. P
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17090 - Hnojiva - Stanovení inhibitoru nitrifikace DMPSA v hnojivech - Metoda využívající vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) 
Katalogové číslo:  507747
ČSN EN 17090 - Hnojiva - Stanovení inhibitoru nitrifikace DMPSA v hnojivech - Metoda využívající vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)
ČSN EN 17090ČSN EN 17090 Dokument ČSN EN 17090 specifikuje metodu stanovení inhibitoru nitrifikace DMPSA (kyseliny 2-(3.4-dimethylpyrazol-1-yl)-jantarové) v minerálních hnojivech s využitím vysokoú
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6501 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6502 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6503 Zkušební metody6505 Vzorkování, balení, značení6510 Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně6511 Kyseliny anorganické6512 Kyseliny anorganické6513 Zásady anorganické technické6514 Zásady anorganické technické6515 Kysličníky anorganické technické6517 Kysličníky anorganické technické6520 Soli anorganické, technické6521 Soli anorganické, technické6522 Soli anorganické, technické6523 Soli anorganické, technické6524 Soli anorganické, technické6525 Soli anorganické, technické6526 Soli anorganické, technické6528 Soli anorganické, technické6529 Soli anorganické, technické6531 Soli anorganické, technické6533 Soli anorganické, technické6534 Soli anorganické, technické6535 Soli anorganické, technické6541 Soli odrezovací, žíhací, kalicí6543 Plyny technické a ostatní6544 Plyny technické a ostatní6546 Výrobky anorganické, bělicí prostředky6548 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6549 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6557 Výrobky chemického průmyslu, pesticidy6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků6561 Zkušební metody pro světlé ropné produkty6562 Zkušební metody pro ropné oleje6563 Zkušební metody pro plastická maziva (Zkušební metody pro mazací tuky)6564 Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody6565 Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost6566 Minerální oleje, jakost6568 Minerální oleje, jakost6569 Plastická maziva (Mazací tuky)6570 Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky6571 Modifikované asfalty, jakost a zkušební metody6572 Asfalty a ostatní výrobky6573 Různé výrobky ropného průmyslu6579 Topné oleje6580 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6581 Deriváty z pyrolýzy uhlí6583 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6584 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6585 Výrobky získané destilací dřeva6587 Polotovary pro výrobu barviv, báze naftalenová6590 Organická barviva. Všeobecně a zkušební metody6592 Sirná barviva6595 Organická barviva ostatní6596 Organické pigmenty a laky organických barviv6597 Organické pigmenty a laky organických barviv6598 Výrobky z biomasy
66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat