Sponzorovaný odkaz

6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 65 6080 - Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou 
Katalogové číslo:  30090
ČSN 65 6080 - Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou
ČSN 65 6080ČSN 65 6080 Touto normou se zavádí ST SEV 2876-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňují dva články, a to čl. 01, upozorňující na nutnost dodržovat při normalizovaných rozborech (
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 3679 - Stanovení vzplane/nevzplane a bodu vzplanutí - Rychlá rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku 
Katalogové číslo:  98493
ČSN EN ISO 3679 - Stanovení vzplane/nevzplane a bodu vzplanutí - Rychlá rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku
ČSN EN ISO 3679ČSN EN ISO 3679 Tato mezinárodní norma je rovnovážnou zkušební metodou v uzavřeném kelímku určenou pro stanovení vzplane/nevzplane a bodu vzplanutí barev, laků, pojiv pro barvy a lak
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 3170 - Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr vzorků 
Katalogové číslo:  73083
ČSN EN ISO 3170 - Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr vzorků
ČSN EN ISO 3170ČSN EN ISO 3170 Norma udává podmínky pro získání kapalných uhlovodíků jak z nádrží, tak sudů nebo z potrubí. Uvádí nejrůznější typy vzorkovačů včetně jejich obrázků. Zabývá se jak
Cena:  545,- Kč
TNI CEN/TR 15138 - Ropné výrobky a kapaliny - Pokyny ke zkoušení bodu vzplanutí 
Katalogové číslo:  79499
TNI CEN/TR 15138 - Ropné výrobky a kapaliny - Pokyny ke zkoušení bodu vzplanutí
TNI CEN/TR 15138TNI CEN/TR 15138 Tato technická zpráva není určena k tomu, aby byla podrobným pokynem pro zkoušky bodu vzplanutí a interpretaci jejich výsledků, nicméně pojednává klíčové aspekty to
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 2160 - Ropné výrobky - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce 
Katalogové číslo:  56558
ČSN EN ISO 2160 - Ropné výrobky - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce
ČSN EN ISO 2160ČSN EN ISO 2160 Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení korozivního působení kapalných ropných výrobků a určitých rozpouštědel na měď. Jsou zahrnuty těkavé výrobky s maxim
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6245 - Ropné výrobky - Stanovení popela 
Katalogové číslo:  67748
ČSN EN ISO 6245 - Ropné výrobky - Stanovení popela
ČSN EN ISO 6245ČSN EN ISO 6245 Tato česká technická norma byla zpracována překladem EN ISO 6245:2002. Norma uvádí kromě souvisících a citovaných norem také změny proti předchozímu vydání, které s
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 1998-1 - Ropný průmysl - Terminologie - Část 1: Suroviny a produkty 
Katalogové číslo:  60169
ČSN ISO 1998-1 - Ropný průmysl - Terminologie - Část 1: Suroviny a produkty
ČSN ISO 1998-1ČSN ISO 1998-1 Norma ČSN ISO 1998 jako celek pokrývá oblast ropného průmyslu, která je orientována na ropy a ropné produkty, včetně všech zpracovatelských postupů, počínaje těžbou
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16896 - Ropné výrobky a příbuzné výrobky - Stanovení kinematické viskozity - Metoda Stabingerovým viskozimetrem 
Katalogové číslo:  501794
ČSN EN 16896 - Ropné výrobky a příbuzné výrobky - Stanovení kinematické viskozity - Metoda Stabingerovým viskozimetrem
ČSN EN 16896ČSN EN 16896 This European Standard specifies a procedure for the determination of kinematic viscosity at 40 °C in the range from 2 mm2/s to 6 mm2/s by calculation from dynamic viscosit
Cena:  232,- Kč
TNI CEN/TR 17225 - Paliva a biopaliva - Zhodnocení metod na stanovení oxidační stability destilátových paliv a jejich směsí s methylestery mastných kyselin (FAME) 
Katalogové číslo:  507783
TNI CEN/TR 17225 - Paliva a biopaliva - Zhodnocení metod na stanovení oxidační stability destilátových paliv a jejich směsí s methylestery mastných kyselin (FAME)
TNI CEN/TR 17225TNI CEN/TR 17225 Tento dokument poskytuje přehled existujících metod na stanovení oxidační stability paliv, informace o jejich přirozené skladovací stabilitě a porovnání metod stano
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 57 - Ropné výrobky. Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku. Uzavřený kelímek podle Abela-Penskyho 
Katalogové číslo:  18377
ČSN EN 57 - Ropné výrobky. Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku. Uzavřený kelímek podle Abela-Penskyho
ČSN EN 57ČSN EN 57 Norma je identická s EN 57:1984. Popisuje metodu stanovení bodu vzplanutí ropných výrobků a jiných kapalin s bodem vzplanutí nad +5°C a pod +65°C při použití přístroje podle A
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 1998-2 - Ropný průmysl - Terminologie - Část 2: Vlastnosti a zkoušky 
Katalogové číslo:  60170
ČSN ISO 1998-2 - Ropný průmysl - Terminologie - Část 2: Vlastnosti a zkoušky
ČSN ISO 1998-2ČSN ISO 1998-2 Norma ČSN ISO 1998 jako celek pokrývá oblast ropného průmyslu, která je orientována na ropy a ropné produkty, včetně všech zpracovatelských postupů, počínaje těžbou
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9029 OPRAVA 1 - Ropa - Stanovení obsahu vody - Destilační metoda 
Katalogové číslo:  97810
ČSN EN ISO 9029 OPRAVA 1 - Ropa - Stanovení obsahu vody - Destilační metoda
ČSN EN ISO 9029 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
TNI CEN/TR 16885 - Kapalné ropné výrobky - Vývoj zkušební metody pro měření oxidační stability motorové nafty a směsí s FAME stanovením čísla kyselosti po stárnutí 
Katalogové číslo:  99906
TNI CEN/TR 16885 - Kapalné ropné výrobky - Vývoj zkušební metody pro měření oxidační stability motorové nafty a směsí s FAME stanovením čísla kyselosti po stárnutí
TNI CEN/TR 16885TNI CEN/TR 16885 Tato technická zpráva popisuje postup vývoje standardní zkušební metody stanovení oxidační stability motorové nafty a směsí s methylestery mastných kyselin (FAME) p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 20783-2 - Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze kapalin s omezenou hořlavostí - Část 2: Kapaliny kategorie HFB 
Katalogové číslo:  71099
ČSN EN ISO 20783-2 - Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze kapalin s omezenou hořlavostí - Část 2: Kapaliny kategorie HFB
ČSN EN ISO 20783-2ČSN EN ISO 20783-2 Norma je českou verzí evropské normy EN ISO 20783-2:2003. Norma popisuje metodu zkoušení pro posouzení stability emulze kategorie HFB, tj. emulze voda v oleji
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6618 - Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti a čísla alkality - Metoda titrace na barevný indikátor 
Katalogové číslo:  76829
ČSN ISO 6618 - Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti a čísla alkality - Metoda titrace na barevný indikátor
ČSN ISO 6618ČSN ISO 6618 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6618:1997. Norma popisuje metodu titrace na barevný indikátor pro stanovení kyselých a zásaditých složek v ropných výrobcích a m
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17057 - Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení obsahu nasycených monoglyceridů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-FID 
Katalogové číslo:  504962
ČSN EN 17057 - Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení obsahu nasycených monoglyceridů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-FID
ČSN EN 17057ČSN EN 17057 This document specifies a method to determine the saturated monoglyceride content in Fatty Acid Methyl Esters (FAME). This method only identifies and quantifies the follo
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 3987 - Ropné výrobky - Stanovení sulfátového popela v mazacích olejích a přísadách 
Katalogové číslo:  88398
ČSN ISO 3987 - Ropné výrobky - Stanovení sulfátového popela v mazacích olejích a přísadách
ČSN ISO 3987ČSN ISO 3987 Tato mezinárodní norma popisuje postup pro stanovení hmotnostních procent sulfátového popela v nepoužitých mazacích olejích obsahujících přísady a v koncentrátech pužívanýc
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14275 - Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic 
Katalogové číslo:  93277
ČSN EN 14275 - Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic
ČSN EN 14275ČSN EN 14275 Tato evropská norma specifikuje postup odběru vzorků bezolovnatého benzinu a motorové nafty z výdejních pistolí čerpacích stanic, které budou použity pro hodnocení kvality
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9029 - Ropa - Stanovení obsahu vody - Destilační metoda 
Katalogové číslo:  21942
ČSN EN ISO 9029 - Ropa - Stanovení obsahu vody - Destilační metoda
ČSN EN ISO 9029
Cena:  232,- Kč
ČSN 65 6074 - Ropné výrobky - Stanovení korozivního působení na kovy 
Katalogové číslo:  76534
ČSN 65 6074 - Ropné výrobky - Stanovení korozivního působení na kovy
ČSN 65 6074ČSN 65 6074 Norma popisuje urychlenou metodu stanovení korozivního působení ropných výrobků na kovové destičky. Norma popisuje dvě metody: metodu korozivního působení paliv na měděnou de
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6501 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6502 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6503 Zkušební metody6505 Vzorkování, balení, značení6510 Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně6511 Kyseliny anorganické6512 Kyseliny anorganické6513 Zásady anorganické technické6514 Zásady anorganické technické6515 Kysličníky anorganické technické6517 Kysličníky anorganické technické6520 Soli anorganické, technické6521 Soli anorganické, technické6522 Soli anorganické, technické6523 Soli anorganické, technické6524 Soli anorganické, technické6525 Soli anorganické, technické6526 Soli anorganické, technické6528 Soli anorganické, technické6529 Soli anorganické, technické6531 Soli anorganické, technické6533 Soli anorganické, technické6534 Soli anorganické, technické6535 Soli anorganické, technické6541 Soli odrezovací, žíhací, kalicí6543 Plyny technické a ostatní6544 Plyny technické a ostatní6546 Výrobky anorganické, bělicí prostředky6548 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6549 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6557 Výrobky chemického průmyslu, pesticidy6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků6561 Zkušební metody pro světlé ropné produkty6562 Zkušební metody pro ropné oleje6563 Zkušební metody pro plastická maziva (Zkušební metody pro mazací tuky)6564 Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody6565 Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost6566 Minerální oleje, jakost6568 Minerální oleje, jakost6569 Plastická maziva (Mazací tuky)6570 Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky6571 Modifikované asfalty, jakost a zkušební metody6572 Asfalty a ostatní výrobky6573 Různé výrobky ropného průmyslu6579 Topné oleje6580 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6581 Deriváty z pyrolýzy uhlí6583 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6584 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6585 Výrobky získané destilací dřeva6587 Polotovary pro výrobu barviv, báze naftalenová6590 Organická barviva. Všeobecně a zkušební metody6592 Sirná barviva6595 Organická barviva ostatní6596 Organické pigmenty a laky organických barviv6597 Organické pigmenty a laky organických barviv6598 Výrobky z biomasy
66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat