Sponzorovaný odkaz

6563 Zkušební metody pro plastická maziva (Zkušební metody pro mazací tuky)

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 65 6330 - Stanovenie vypierateľnosti plastických mazív (mazacích tukov) v ložisku vodou 
Katalogové číslo:  04854
ČSN 65 6330 - Stanovenie vypierateľnosti plastických mazív (mazacích tukov) v ložisku vodou
ČSN 65 6330ČSN 65 6330 Norma určuje postup pro zkoušení vypíratelnosti plastických maziv (mazacích tuků) v ložisku vodou. Podstata zkoušky a postup při provádění normalizované zkoušky je popsán.
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 6331 - Stanovenie koloidnej stálosti plastických mazív (mazacích tukov) 
Katalogové číslo:  04855
ČSN 65 6331 - Stanovenie koloidnej stálosti plastických mazív (mazacích tukov)
ČSN 65 6331ČSN 65 6331 Norma určuje postup pro zkoušení koloidní stálosti plastických maziv o penetraci 25 °C podle ČSN 65 6307. Podstata zkoušky a postup při provádění normalizované zkoušky je
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 2176 - Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení bodu skápnutí 
Katalogové číslo:  76689
ČSN ISO 2176 - Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení bodu skápnutí
ČSN ISO 2176ČSN ISO 2176 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 2176:1995 a její opravy Cor. 1 z června 2001. Norma popisuje postup stanovení bodu skápnutí plastických maziv. Výsledky tohoto s
Cena:  171,- Kč
ČSN 65 6335 - Mechanicko-dynamická stálosť plastických mazív v prístroji SKF 
Katalogové číslo:  04857
ČSN 65 6335 - Mechanicko-dynamická stálosť plastických mazív v prístroji SKF
ČSN 65 6335ČSN 65 6335 Norma určuje postup při zkoušce mechanicko-dynamické stálosti plastických maziv ve zkušebním přístroji SKF. Podstata zkoušky a postup při provádění normalizované zkoušky j
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 2137 - Ropné výrobky a maziva - Stanovení penetrace plastických maziv a vazelíny kuželem 
Katalogové číslo:  92233
ČSN ISO 2137 - Ropné výrobky a maziva - Stanovení penetrace plastických maziv a vazelíny kuželem
ČSN ISO 2137ČSN ISO 2137 Tato mezinárodní norma určuje několik metod empirického hodnocení konzistence plastických maziv a vazelín měřením penetrace kuželem standardní velikosti. Tyto postupy zahrn
Cena:  347,- Kč
ČSN 65 6304 - Plastická maziva - Stanovení mechanických nečistot a anorganických přísad 
Katalogové číslo:  80994
ČSN 65 6304 - Plastická maziva - Stanovení mechanických nečistot a anorganických přísad
ČSN 65 6304ČSN 65 6304 Tato norma stanoví postup pro kvalitativní zjištění obsahu mechanických nečistot a anorganických přísad v plastických mazivech (mazacích tucích a mazadlech), v konzervačních
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 6318 - Plastická maziva - Stanovení oxidační stálosti v kyslíkové bombě 
Katalogové číslo:  81088
ČSN 65 6318 - Plastická maziva - Stanovení oxidační stálosti v kyslíkové bombě
ČSN 65 6318ČSN 65 6318 Tato norma určuje metodu pro stanovení oxidační stálosti plastických maziv. Vzorek plastického maziva se vystaví účinkům kyslíku v bombě při stanoveném tlaku a teplotě. Stupe
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 6333 - Plastická maziva. Stanovení volných zásad a volných organických kyselin 
Katalogové číslo:  32065
ČSN 65 6333 - Plastická maziva. Stanovení volných zásad a volných organických kyselin
ČSN 65 6333ČSN 65 6333 Norma platí pro stanovení obsahu volných zásad a volných organických kyselin v plastických mazivech, jejichž složkou je sodné, vápenaté nebo lithné mýdlo. Není vhodná pro
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 6329 - Plastická maziva - Stanovení mechanické stability a regenerační schopnosti 
Katalogové číslo:  81075
ČSN 65 6329 - Plastická maziva - Stanovení mechanické stability a regenerační schopnosti
ČSN 65 6329ČSN 65 6329 Tato norma určuje metodu pro stanovení mechanické stability a regenerační schopnosti plastických maziv (mazacích tuků). Vzorek maziva se vystaví účinkům hnětení ve speciálním
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6501 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6502 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6503 Zkušební metody6505 Vzorkování, balení, značení6510 Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně6511 Kyseliny anorganické6512 Kyseliny anorganické6513 Zásady anorganické technické6514 Zásady anorganické technické6515 Kysličníky anorganické technické6517 Kysličníky anorganické technické6520 Soli anorganické, technické6521 Soli anorganické, technické6522 Soli anorganické, technické6523 Soli anorganické, technické6524 Soli anorganické, technické6525 Soli anorganické, technické6526 Soli anorganické, technické6528 Soli anorganické, technické6529 Soli anorganické, technické6531 Soli anorganické, technické6533 Soli anorganické, technické6534 Soli anorganické, technické6535 Soli anorganické, technické6541 Soli odrezovací, žíhací, kalicí6543 Plyny technické a ostatní6544 Plyny technické a ostatní6546 Výrobky anorganické, bělicí prostředky6548 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6549 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6557 Výrobky chemického průmyslu, pesticidy6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků6561 Zkušební metody pro světlé ropné produkty6562 Zkušební metody pro ropné oleje6563 Zkušební metody pro plastická maziva (Zkušební metody pro mazací tuky)6564 Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody6565 Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost6566 Minerální oleje, jakost6568 Minerální oleje, jakost6569 Plastická maziva (Mazací tuky)6570 Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky6571 Modifikované asfalty, jakost a zkušební metody6572 Asfalty a ostatní výrobky6573 Různé výrobky ropného průmyslu6579 Topné oleje6580 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6581 Deriváty z pyrolýzy uhlí6583 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6584 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6585 Výrobky získané destilací dřeva6587 Polotovary pro výrobu barviv, báze naftalenová6590 Organická barviva. Všeobecně a zkušební metody6592 Sirná barviva6595 Organická barviva ostatní6596 Organické pigmenty a laky organických barviv6597 Organické pigmenty a laky organických barviv6598 Výrobky z biomasy
66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat