Sponzorovaný odkaz

6565 Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost

Seřadit podle: 
Počet: 
TNI CEN/TR 16680 - Motorová paliva - Výzkum mechanismu tvorby vnitřních úsad ve vstřikovačích vznětových motorů a vliv inhibitorů koroze na jejich tvorbu 
Katalogové číslo:  96711
TNI CEN/TR 16680 - Motorová paliva - Výzkum mechanismu tvorby vnitřních úsad ve vstřikovačích vznětových motorů a vliv inhibitorů koroze na jejich tvorbu
TNI CEN/TR 16680TNI CEN/TR 16680 Zpráva se zabývá problémy vznikajícími s tvorbou vnitřních úsad ve vstřikovačích vznětových motorů. Uvádí zkušenosti výrobců vstřikovacích zařízení (FIEM) a výsledk
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15376 - Motorová paliva - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  96823
ČSN EN 15376 - Motorová paliva - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 15376ČSN EN 15376 Tato evropská norma specifikuje technické požadavky a metody zkoušení prodávaného a dodávaného ethanolu, určeného k použití jako doplňující složka benzinového motorového pa
Cena:  171,- Kč
TNI CEN/TR 16389 - Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot 
Katalogové číslo:  97620
TNI CEN/TR 16389 - Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot
TNI CEN/TR 16389TNI CEN/TR 16389 Tato technická zpráva objasňuje požadavky a zkušební metody pro prodávané a na trh dodávané parafinické nafty vyráběné syntézou (XTL) nebo hydrogenací (HVO) a jejic
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 16569 - Motorová paliva - Hodnocení vlivu benzinu E10 na emise a výkon vozidla 
Katalogové číslo:  95204
TNI CEN/TR 16569 - Motorová paliva - Hodnocení vlivu benzinu E10 na emise a výkon vozidla
TNI CEN/TR 16569TNI CEN/TR 16569 Tato technická normalizační informace popisuje studii provedenou pro vyhodnocení výkonnosti reprezentativních vozů současné i nedávné produkce při provozu na benzin
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15692 - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Metoda potenciometrické titrace podle Karl Fischera 
Katalogové číslo:  84537
ČSN EN 15692 - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Metoda potenciometrické titrace podle Karl Fischera
ČSN EN 15692ČSN EN 15692 Metoda popisuje způsob stanovení vody v ethanolu, který se používá jako složka automobilových benzinů. Je použitelná v rozsahu 0,05 % až 0,54 % hmotnostních vody. Jedná s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16300 - Motorová paliva - Stanovení jodového čísla v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda výpočtu z výsledků plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  92464
ČSN EN 16300 - Motorová paliva - Stanovení jodového čísla v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda výpočtu z výsledků plynové chromatografie
ČSN EN 16300ČSN EN 16300 Tato evropská norma specifikuje postup výpočtu jodového čísla ("CIV" (calculated iodine value) - jodové číslo výpočtem) methylesterů mastných kyselin (FAME) použivaných jak
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15486 - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu síry - Metoda ultrafialové fluorescenční spektrometrie 
Katalogové číslo:  81148
ČSN EN 15486 - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu síry - Metoda ultrafialové fluorescenční spektrometrie
ČSN EN 15486ČSN EN 15486 Tato norma určuje metodu stanovení obsahu síry v ethanolu, jakožto složky automobilových benzinů. Vzorek ethanolu se spálí ve vysokoteplotní spalovací trubici fluorescenční
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15488 - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu mědi - Metoda atomové absorpční spektrometrie v grafitové kyvetě 
Katalogové číslo:  81252
ČSN EN 15488 - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu mědi - Metoda atomové absorpční spektrometrie v grafitové kyvetě
ČSN EN 15488ČSN EN 15488 Norma popisuje stanovení mědi v ethanolu (od 0,07mg/l do 20 mg/l). Použitá analytická metoda je atomová absorpční spektrometrie v grafitové kyvetě, které předchází odpaření
Cena:  171,- Kč
ČSN 65 6514 - Motorová paliva - Bioplyn pro zážehové motory - Technické požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  80012
ČSN 65 6514 - Motorová paliva - Bioplyn pro zážehové motory - Technické požadavky a metody zkoušení
ČSN 65 6514ČSN 65 6514 Norma vymezuje kvalitu bioplynu především pro zážehové motory na takové palivo přizpůsobené. Požadavky a zkušební metody jsou stanoveny pro bioplyn typu L, který je určen jak
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15490 - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení pHe 
Katalogové číslo:  79928
ČSN EN 15490 - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení pHe
ČSN EN 15490
Cena:  232,- Kč
TNI CEN/TR 16884 - Motorová paliva - Motorová nafta - Zkoušení operability za nízkých teplot a porovnání s výkonností paliva 
Katalogové číslo:  500737
TNI CEN/TR 16884 - Motorová paliva - Motorová nafta - Zkoušení operability za nízkých teplot a porovnání s výkonností paliva
TNI CEN/TR 16884TNI CEN/TR 16884 Tato technická normalizační informace uvádí závěry studie v oblasti porovnání výsledků testů rozdílné použitelnosti paliv za nízkých teplot (tekutost, bod zákalu) v
Cena:  803,- Kč
TNI CEN/TR 15993 - Motorová paliva - Automobilové palivo ethanol (E85) - Souvislosti požadovaných parametrů a jejich příslušných mezí a stanovení 
Katalogové číslo:  507299
TNI CEN/TR 15993 - Motorová paliva - Automobilové palivo ethanol (E85) - Souvislosti požadovaných parametrů a jejich příslušných mezí a stanovení
TNI CEN/TR 15993TNI CEN/TR 15993 Tato technická normalizační informace vysvětluje požadavky a zkušební metody pro automobilové palivo ethanol (E85) dodávané na trh podle normy EN 15293. Poskytuje
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15293 - Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  507046
ČSN EN 15293 - Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 15293ČSN EN 15293 Tato norma stanovuje požadavky a metody zkoušení pro prodávané a dodávané automobilové palivo ethanol E85. Platí pro automobilové palivo ethanol E85 určené pro použití ve v
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 14687-2 - Vodíkové palivo - Specifikace produktu - Část 2: Využití v palivových článcích s protonvýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě 
Katalogové číslo:  500574
ČSN ISO 14687-2 - Vodíkové palivo - Specifikace produktu - Část 2: Využití v palivových článcích s protonvýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě
ČSN ISO 14687-2ČSN ISO 14687-2 Tato část ISO 14687 určuje kvalitu vodíkového paliva tak, aby byla zajištěna stejnorodost dodávaného produktu pro využití v silniční dopravě ve vozidlech s PEM palivo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15751 - Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) a směsi s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace 
Katalogové číslo:  96117
ČSN EN 15751 - Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) a směsi s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace
ČSN EN 15751ČSN EN 15751 Tato evropská norma určuje metodu zkoušení pro stanovení oxidační stability paliv pro vznětové motory měřením indukční periody paliva až do 48 h. Metoda je použitelná pro m
Cena:  232,- Kč
ČSN 65 6500 - Motorová paliva - Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti 
Katalogové číslo:  88237
ČSN 65 6500 - Motorová paliva - Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti
ČSN 65 6500ČSN 65 6500 Norma stanovuje podmínky skladování a doporučené doby použitelnosti motorových paliv u konečného spotřebitele, které zajistí zachování jejich kvalitativních parametrů. Povi
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 6517 - Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  84578
ČSN 65 6517 - Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení
ČSN 65 6517ČSN 65 6517 Tato norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro stlačený zemní plyn určený k použití ve vozidlech se spalovacími, především zážehovými motory, které jsou na tento druh p
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15769 - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení vzhledu - Vizuální metoda 
Katalogové číslo:  84536
ČSN EN 15769 - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení vzhledu - Vizuální metoda
ČSN EN 15769ČSN EN 15769 Metoda popisuje způsob stanovení vzhledu ethanolu vizuálním pozorováním ve skleněných válcích na černém a bílém pozadí. Vyhodnocením je stanovení průzračnosti nebo zakalení
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 6513 - Motorová paliva - Ethanol E95 pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  84847
ČSN 65 6513 - Motorová paliva - Ethanol E95 pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení
ČSN 65 6513ČSN 65 6513 Tato norma stanovuje požadavky a metody zkoušení na bioethanol pro přípravu motorového paliva Ethanol E95, které je po přidání vhodných přísad určeno k užití ve vznětových mo
Cena:  171,- Kč
ČSN 65 6508 - Motorová paliva - Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  92279
ČSN 65 6508 - Motorová paliva - Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení
ČSN 65 6508ČSN 65 6508 Tato norma určuje požadavky na kvalitu a metody zkoušení pro směsnou motorovou naftu (SMN) obsahující minimálně 30 % (V/V) methylesterů mastných kyselin (FAME ), např. methyl
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15491 - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení celkové kyselosti - Metoda titrace na barevný indikátor 
Katalogové číslo:  81166
ČSN EN 15491 - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení celkové kyselosti - Metoda titrace na barevný indikátor
ČSN EN 15491ČSN EN 15491 Vzorek se smísí s neutralizovanou vodou. Kyselý obsah se titruje roztokem hydroxidu draselného na fenolftalein do neutrální reakce konce titrace. Celková kyselost se potom
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16900 - Biooleje z rychlé pyrolýzy pro průmyslové kotle - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  503546
ČSN EN 16900 - Biooleje z rychlé pyrolýzy pro průmyslové kotle - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 16900ČSN EN 16900 Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro biooleje z rychlé pyrolýzy používané v průmyslových kotlích (o tepelné kapacitě > 1 MW), nikoliv pro domácí
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16709+A1 - Motorová paliva - Motorová nafta s vysokým obsahem FAME (B20 a B30) - Technické požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  508854
ČSN EN 16709+A1 - Motorová paliva - Motorová nafta s vysokým obsahem FAME (B20 a B30) - Technické požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 16709+A1ČSN EN 16709+A1 Tato evropská norma určuje technické požadavky a metody zkoušení prodávaných a dodávaných motorových naft s vysokým obsahem FAME (B20 a B30) pro použití v motorových
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15940+A1+AC - Motorová paliva - Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací - Technické požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  508880
ČSN EN 15940+A1+AC - Motorová paliva - Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací - Technické požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 15940+A1+ACČSN EN 15940+A1+AC Tato evropská norma popisuje požadavky a zkušební metody pro parafinické motorové nafty prodávané a dodávané jako takové a obsahující až 7,0 % (V/V) methylester
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6501 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6502 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6503 Zkušební metody6505 Vzorkování, balení, značení6510 Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně6511 Kyseliny anorganické6512 Kyseliny anorganické6513 Zásady anorganické technické6514 Zásady anorganické technické6515 Kysličníky anorganické technické6517 Kysličníky anorganické technické6520 Soli anorganické, technické6521 Soli anorganické, technické6522 Soli anorganické, technické6523 Soli anorganické, technické6524 Soli anorganické, technické6525 Soli anorganické, technické6526 Soli anorganické, technické6528 Soli anorganické, technické6529 Soli anorganické, technické6531 Soli anorganické, technické6533 Soli anorganické, technické6534 Soli anorganické, technické6535 Soli anorganické, technické6541 Soli odrezovací, žíhací, kalicí6543 Plyny technické a ostatní6544 Plyny technické a ostatní6546 Výrobky anorganické, bělicí prostředky6548 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6549 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6557 Výrobky chemického průmyslu, pesticidy6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků6561 Zkušební metody pro světlé ropné produkty6562 Zkušební metody pro ropné oleje6563 Zkušební metody pro plastická maziva (Zkušební metody pro mazací tuky)6564 Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody6565 Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost6566 Minerální oleje, jakost6568 Minerální oleje, jakost6569 Plastická maziva (Mazací tuky)6570 Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky6571 Modifikované asfalty, jakost a zkušební metody6572 Asfalty a ostatní výrobky6573 Různé výrobky ropného průmyslu6579 Topné oleje6580 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6581 Deriváty z pyrolýzy uhlí6583 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6584 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6585 Výrobky získané destilací dřeva6587 Polotovary pro výrobu barviv, báze naftalenová6590 Organická barviva. Všeobecně a zkušební metody6592 Sirná barviva6595 Organická barviva ostatní6596 Organické pigmenty a laky organických barviv6597 Organické pigmenty a laky organických barviv6598 Výrobky z biomasy
66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat