Sponzorovaný odkaz

6570 Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 1426 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou 
Katalogové číslo:  98726
ČSN EN 1426 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou
ČSN EN 1426ČSN EN 1426 Tato evropská norma specifikuje metodu na stanovení konsistence asfaltů a asfaltových pojiv. Běžný postup je popsán pro penetraci do 330 mm x 0,1 mm. Pro penetrace nad tout
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12606-1 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda 
Katalogové číslo:  98727
ČSN EN 12606-1 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda
ČSN EN 12606-1ČSN EN 12606-1 Tato evropská norma určuje postup stanovení obsahu parafínu v asfaltu a asfaltovém pojivu metodou DIN. Asfaltové emulze, fluxovaná nebo ředěná pojiva a modifikovaná p
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12594 - Asfalty a asfaltová pojiva - Příprava analytických vzorků 
Katalogové číslo:  97188
ČSN EN 12594 - Asfalty a asfaltová pojiva - Příprava analytických vzorků
ČSN EN 12594ČSN EN 12594 Tato evropská norma určuje způsob přípravy vzorků asfaltových pojiv pro zkoušení jejich vlastností.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12846-2 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva 
Katalogové číslo:  89128
ČSN EN 12846-2 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva
ČSN EN 12846-2ČSN EN 12846-2 EN 12846-2 vznikla revizí EN 13357:2002 a sloučením s EN 12846:2002, neboť obě normy popisují velmi podobné postupy stanovení doby výtoku s identickým zařízením. Obě čá
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 58 - Asfalty a asfaltová pojiva - Vzorkování asfaltových pojiv 
Katalogové číslo:  91156
ČSN EN 58 - Asfalty a asfaltová pojiva - Vzorkování asfaltových pojiv
ČSN EN 58ČSN EN 58 Tato revidovaná evropská norma popisuje metody vzorkování asfaltových pojiv určené k vyhodnocení průměrné kvality zkoušeného materiálu nebo k hodnocení odchylek od průměrné kvali
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15626 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv zkouškou ponořením do vody - Metoda s kamenivem 
Katalogové číslo:  501038
ČSN EN 15626 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv zkouškou ponořením do vody - Metoda s kamenivem
ČSN EN 15626ČSN EN 15626 This document specifies a method for the determination of the adhesivity of cut-back and fluxed bituminous binders coated onto aggregate when immersed in water. WARNIN
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13074-1 - Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 1: Zpětné získání odpařováním 
Katalogové číslo:  508824
ČSN EN 13074-1 - Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 1: Zpětné získání odpařováním
ČSN EN 13074-1ČSN EN 13074-1 Tento dokument určuje metodu zpětného získání pojiva z asfaltové emulze, ředěného nebo fluxovaného asfaltu odpařováním 24 h při laboratorní teplotě a poté 24 h při 50 °
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1427 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička 
Katalogové číslo:  98724
ČSN EN 1427 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička
ČSN EN 1427ČSN EN 1427 Tato evropská norma specifikuje metodu na stanovení bodu měknutí asfaltu a asfaltových pojiv v rozmezí od 28 °C do 150 °C. Technická výstraha - Přechod od rtuťových tepl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12593 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse 
Katalogové číslo:  98725
ČSN EN 12593 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse
ČSN EN 12593ČSN EN 12593 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení bodu lámavosti podle Fraasse, která měří křehkost asfaltů a asfaltových pojiv při nízké teplotě. UPOZORNĚNÍ: Použití t
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12595 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení kinematické viskozity 
Katalogové číslo:  97078
ČSN EN 12595 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení kinematické viskozity
ČSN EN 12595
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14771 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR) 
Katalogové číslo:  92005
ČSN EN 14771 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR)
ČSN EN 14771ČSN EN 14771 Tato evropská norma určuje metodu stanovení modulu tuhosti asfaltových pojiv při tříbodovém ohybu v pomalém toku (creep) za použití průhybového trámečkového reometru. Na st
Cena:  232,- Kč
ČSN 65 7061 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení duktility 
Katalogové číslo:  81755
ČSN 65 7061 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení duktility
ČSN 65 7061ČSN 65 7061 Tato norma určuje metodu stanovení duktility asfaltových pojiv v duktilometru při dané teplotě. Podstatou metody je stanovení délky v cm, na jakou se až do okamžiku přetržení
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12850 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí 
Katalogové číslo:  83973
ČSN EN 12850 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí
ČSN EN 12850ČSN EN 12850 Tato evropská norma určuje zkušební metodu pro stanovení pH asfaltových emulzí. Norma platí pro anionaktivní, kationaktivní i neionogenní emulze. Hodnota pH se stanovuje po
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12848 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení mísící stability asfaltových emulzí s cementem 
Katalogové číslo:  84097
ČSN EN 12848 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení mísící stability asfaltových emulzí s cementem
ČSN EN 12848ČSN EN 12848 Tato evropská norma určuje zkušební metodu pro stanovení mísící stability pomaluštěpných asfaltových emulzí s cementem. Dané množství asfaltové emulze a Portlandského cemen
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1431 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací 
Katalogové číslo:  506699
ČSN EN 1431 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací
ČSN EN 1431ČSN EN 1431 Tato evropská norma specifikuje kvantitativní stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu v asfaltových emulzích. Zkušební metodu lze také použít k získání zbytku
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13358 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv 
Katalogové číslo:  510268
ČSN EN 13358 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv
ČSN EN 13358ČSN EN 13358 Tato evropská norma určuje metodu stanovení destilačních charakteristik ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv vyrobených z minerálních fluxovadel. VÝSTRAHA - Použit
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14769 - Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV) 
Katalogové číslo:  92049
ČSN EN 14769 - Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV)
ČSN EN 14769ČSN EN 14769 Tato evropská norma určuje postup zkoušky urychleného dlouhodobého stárnutí asfaltových pojiv. Postup spočívá v uchovávání misek s pojivem v tenké nepohyblivé vrstvě pojiva
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1428 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda azeotropní destilace 
Katalogové číslo:  90779
ČSN EN 1428 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda azeotropní destilace
ČSN EN 1428ČSN EN 1428 Tato evropská norma specifikuje metodu na stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích azeotropní destilací. Voda obsažená v asfaltové emulzi se vydestiluje pomocí unášecí ka
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13302 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem 
Katalogové číslo:  506410
ČSN EN 13302 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem
ČSN EN 13302ČSN EN 13302 Tento dokument určuje metodu pro stanovení dynamické viskozity různých asfaltových pojiv: modifikovaných a nemodifikovaných asfaltových pojiv, asfaltových emulzí, ředěných
Cena:  232,- Kč
ČSN 65 7051 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metody alternativních filerů 
Katalogové číslo:  502989
ČSN 65 7051 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metody alternativních filerů
ČSN 65 7051ČSN 65 7051 Tato norma určuje metody pro stanovení hodnot štěpitelnosti a mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí s alternativními minerálními filery s tzv. ručním postupem dávko
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14770 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR) 
Katalogové číslo:  92004
ČSN EN 14770 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR)
ČSN EN 14770ČSN EN 14770 Tato evropská norma stanovuje měření komplexního modulu tuhosti a fázového úhlu asfaltových pojiv při dynamickém oscilačním zatěžování v oblasti lineárního viskoelastického
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15326+A1 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hustoty a specifické hmotnosti - Metoda s pyknometrem s kapilární zátkou 
Katalogové číslo:  84943
ČSN EN 15326+A1 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hustoty a specifické hmotnosti - Metoda s pyknometrem s kapilární zátkou
ČSN EN 15326+A1ČSN EN 15326+A1 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení hustoty a specifické hmotnosti asfaltů. Porovnávají se hmotnosti stejných objemů vzorku asfaltu a zkušební kapaliny v
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6501 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6502 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6503 Zkušební metody6505 Vzorkování, balení, značení6510 Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně6511 Kyseliny anorganické6512 Kyseliny anorganické6513 Zásady anorganické technické6514 Zásady anorganické technické6515 Kysličníky anorganické technické6517 Kysličníky anorganické technické6520 Soli anorganické, technické6521 Soli anorganické, technické6522 Soli anorganické, technické6523 Soli anorganické, technické6524 Soli anorganické, technické6525 Soli anorganické, technické6526 Soli anorganické, technické6528 Soli anorganické, technické6529 Soli anorganické, technické6531 Soli anorganické, technické6533 Soli anorganické, technické6534 Soli anorganické, technické6535 Soli anorganické, technické6541 Soli odrezovací, žíhací, kalicí6543 Plyny technické a ostatní6544 Plyny technické a ostatní6546 Výrobky anorganické, bělicí prostředky6548 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6549 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6557 Výrobky chemického průmyslu, pesticidy6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků6561 Zkušební metody pro světlé ropné produkty6562 Zkušební metody pro ropné oleje6563 Zkušební metody pro plastická maziva (Zkušební metody pro mazací tuky)6564 Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody6565 Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost6566 Minerální oleje, jakost6568 Minerální oleje, jakost6569 Plastická maziva (Mazací tuky)6570 Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky6571 Modifikované asfalty, jakost a zkušební metody6572 Asfalty a ostatní výrobky6573 Různé výrobky ropného průmyslu6579 Topné oleje6580 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6581 Deriváty z pyrolýzy uhlí6583 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6584 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6585 Výrobky získané destilací dřeva6587 Polotovary pro výrobu barviv, báze naftalenová6590 Organická barviva. Všeobecně a zkušební metody6592 Sirná barviva6595 Organická barviva ostatní6596 Organické pigmenty a laky organických barviv6597 Organické pigmenty a laky organických barviv6598 Výrobky z biomasy
66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat