Sponzorovaný odkaz

6572 Asfalty a ostatní výrobky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13924-1 - Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální silniční asfalty - Část 1: Tvrdé silniční asfalty 
Katalogové číslo:  500299
ČSN EN 13924-1 - Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální silniční asfalty - Část 1: Tvrdé silniční asfalty
ČSN EN 13924-1ČSN EN 13924-1 Tato část EN 13924 určuje systém specifikace vlastností a odpovídající metody zkoušení pro tvrdé silniční asfalty, které jsou vhodné pro použití při výstavbě a údržbě v
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13808 - Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí 
Katalogové číslo:  93887
ČSN EN 13808 - Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí
ČSN EN 13808ČSN EN 13808 Tato specifikace určuje požadavky funkčních charakteristik tříd kationaktivních asfaltových emulzí, které jsou vhodné pro použití při výstavbě a údržbě vozovek, letišt
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14023 - Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty 
Katalogové číslo:  86800
ČSN EN 14023 - Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty
ČSN EN 14023ČSN EN 14023 Tato revidovaná norma specifikuje systém volby druhů polymerem modifikovaných asfaltových pojiv a metod zkoušení. Každá členská země CEN volí podle svých klimatických a dop
Cena:  347,- Kč
ČSN 65 7222-2 - Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 2: Asfalty modifikované pryžovým granulátem 
Katalogové číslo:  503941
ČSN 65 7222-2 - Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 2: Asfalty modifikované pryžovým granulátem
ČSN 65 7222-2ČSN 65 7222-2 Tato norma stanovuje požadavky České republiky na asfalty modifikované pryžovým granulátem (drcenou, mletou či mechanicky aktivovanou pryží především z použitých pneumati
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 7222-1 - Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 1: Polymerem modifikované asfalty 
Katalogové číslo:  503292
ČSN 65 7222-1 - Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 1: Polymerem modifikované asfalty
ČSN 65 7222-1ČSN 65 7222-1 V této části normy je proveden výběr druhů polymerem modifikovaných asfaltů a výběr volitelných charakteristik, které dosud byly součástí národní přílohy ČSN EN 14023.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13305 - Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro tvrdé průmyslové asfalty 
Katalogové číslo:  83972
ČSN EN 13305 - Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro tvrdé průmyslové asfalty
ČSN EN 13305ČSN EN 13305 Tato evropská norma určuje rámcovou specifikaci pro tvrdé průmyslové asfalty používané převážně pro podlahy, nátěrové hmoty, pryž, střešní izolace a mastixy. Jsou rozlišeny
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13304 - Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro oxidované asfalty 
Katalogové číslo:  83971
ČSN EN 13304 - Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro oxidované asfalty
ČSN EN 13304ČSN EN 13304 Tato evropská norma poskytuje rámcovou specifikaci pro oxidované asfalty používané převážně v střešních izolacích, hydroizolacích, lepidlech, tepelných a protihlukových izo
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13924-2 - Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální asfalty - Část 2: Multigradové silniční asfalty 
Katalogové číslo:  95814
ČSN EN 13924-2 - Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální asfalty - Část 2: Multigradové silniční asfalty
ČSN EN 13924-2ČSN EN 13924-2 Tento dokument určuje systém specifikace vlastností a odpovídající metody zkoušení pro multigradové silniční asfalty, které jsou vhodné pro použití při výstavbě a údržb
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12591 - Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty 
Katalogové číslo:  84044
ČSN EN 12591 - Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty
ČSN EN 12591ČSN EN 12591 Tato evropská norma specifikuje vlastnosti a závazné zkušební metody pro silniční asfalty vhodné pro použití v silničním stavitelství a údržbě. Proti předchozí normě ČSN EN
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15322 - Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv 
Katalogové číslo:  93582
ČSN EN 15322 - Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv
ČSN EN 15322ČSN EN 15322 Tato evropská norma specifikuje vlastnosti a závazné zkušební metody pro ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva vhodná pro regeneraci povrchů pozemních komunikací jako např.
Cena:  446,- Kč
ČSN 65 7204 - Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční asfalty 
Katalogové číslo:  500333
ČSN 65 7204 - Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční asfalty
ČSN 65 7204ČSN 65 7204 Tato norma stanovuje požadavky České republiky na nemodifikované silniční asfalty, definované evropskými normami ČSN EN 12591, ČSN EN 13924-1, ČSN EN 13924-2. Je proveden výb
Cena:  171,- Kč
ČSN 65 7222-3 - Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 3: Speciální polymerem modifikované asfalty 
Katalogové číslo:  504895
ČSN 65 7222-3 - Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 3: Speciální polymerem modifikované asfalty
ČSN 65 7222-3ČSN 65 7222-3 V této normě je proveden výběr druhů a charakteristik pro speciální polymerem modifikované asfalty s elastomerem, které nejsou pokryty částí 1 a částí 2 ČSN 65 7222. Js
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6501 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6502 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6503 Zkušební metody6505 Vzorkování, balení, značení6510 Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně6511 Kyseliny anorganické6512 Kyseliny anorganické6513 Zásady anorganické technické6514 Zásady anorganické technické6515 Kysličníky anorganické technické6517 Kysličníky anorganické technické6520 Soli anorganické, technické6521 Soli anorganické, technické6522 Soli anorganické, technické6523 Soli anorganické, technické6524 Soli anorganické, technické6525 Soli anorganické, technické6526 Soli anorganické, technické6528 Soli anorganické, technické6529 Soli anorganické, technické6531 Soli anorganické, technické6533 Soli anorganické, technické6534 Soli anorganické, technické6535 Soli anorganické, technické6541 Soli odrezovací, žíhací, kalicí6543 Plyny technické a ostatní6544 Plyny technické a ostatní6546 Výrobky anorganické, bělicí prostředky6548 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6549 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6557 Výrobky chemického průmyslu, pesticidy6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků6561 Zkušební metody pro světlé ropné produkty6562 Zkušební metody pro ropné oleje6563 Zkušební metody pro plastická maziva (Zkušební metody pro mazací tuky)6564 Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody6565 Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost6566 Minerální oleje, jakost6568 Minerální oleje, jakost6569 Plastická maziva (Mazací tuky)6570 Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky6571 Modifikované asfalty, jakost a zkušební metody6572 Asfalty a ostatní výrobky6573 Různé výrobky ropného průmyslu6579 Topné oleje6580 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6581 Deriváty z pyrolýzy uhlí6583 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6584 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6585 Výrobky získané destilací dřeva6587 Polotovary pro výrobu barviv, báze naftalenová6590 Organická barviva. Všeobecně a zkušební metody6592 Sirná barviva6595 Organická barviva ostatní6596 Organické pigmenty a laky organických barviv6597 Organické pigmenty a laky organických barviv6598 Výrobky z biomasy
66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat