Sponzorovaný odkaz

7224 Malty, maltové směsi, potěry - strana 2

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12808-2 - Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení otěruvzdornosti 
Katalogové číslo:  83496
ČSN EN 12808-2 - Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení otěruvzdornosti
ČSN EN 12808-2ČSN EN 12808-2 Tato norma platí pro všechna lepidla a spárovací malty pro lepení keramických obkladových prvků na stěny i podlahy pro vnitřní i vnější použití. Tato norma stanovuje zk
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13892-2 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku 
Katalogové číslo:  68558
ČSN EN 13892-2 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku
ČSN EN 13892-2ČSN EN 13892-2 Zkušební evropská norma určuje postup pro stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku zatvrdlých potěrových materiálů.
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 2410 - Pokyn pro řízení výroby závodu týkající se označování CE návrhových malt pro zdění (systém prokazování shody 2+) 
Katalogové číslo:  75808
ČSN 72 2410 - Pokyn pro řízení výroby závodu týkající se označování CE návrhových malt pro zdění (systém prokazování shody 2+)
ČSN 72 2410ČSN 72 2410 Norma je českou technickou normou přebírající Technickou zprávu CEN/TR 15225, která navazuje na ČSN EN 998-2 "Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění" a má chara
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 2452 ZMĚNA Z1 - Zkouška mrazuvzdornosti malty 
Katalogové číslo:  73095
ČSN 72 2452 ZMĚNA Z1 - Zkouška mrazuvzdornosti malty
ČSN 72 2452 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 1015-19 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky 
Katalogové číslo:  57106
ČSN EN 1015-19 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 1015-19ČSN EN 1015-19 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1015-19:1998. Evropská norma EN 1015-19:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje metodu pro stan
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12004-2 - Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  505426
ČSN EN 12004-2 - Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 12004-2ČSN EN 12004-2 Tato norma specifikuje metody stanovení vlastností lepidel používaných při vnitřní i vnější instalaci keramických obkladových prvků. Tato norma neobsahuje požadavk
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13892-5 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením 
Katalogové číslo:  69208
ČSN EN 13892-5 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením
ČSN EN 13892-5ČSN EN 13892-5 Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení odolnosti proti opotřebení způsobenému otočným zatěžovacím kolečkem na zkušební tělesa zhotovená z malty pro cementové
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13892-4 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA 
Katalogové číslo:  68560
ČSN EN 13892-4 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA
ČSN EN 13892-4ČSN EN 13892-4 Zkušební evropská norma určuje postup pro stanovení odolnosti zatvrdlých potěrových materiálů proti obrusu metodou BCA.
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 2452 - Zkouška mrazuvzdornosti malty 
Katalogové číslo:  05431
ČSN 72 2452 - Zkouška mrazuvzdornosti malty
ČSN 72 2452
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 1015-9 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty 
Katalogové číslo:  58948
ČSN EN 1015-9 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty
ČSN EN 1015-9ČSN EN 1015-9 Zkušební evropská norma určuje metody pro stanovení doby zpracovatelnosti obyčejných malt i malt pro tenké spáry a času pro úpravu malt pro tenké spáry. Podstata zkouš
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1015-18 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě 
Katalogové číslo:  67106
ČSN EN 1015-18 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě
ČSN EN 1015-18ČSN EN 1015-18 Zkušební evropská norma určuje metodu pro stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě. Podstata zkoušení spočívá ve zjištění hmotnosti vody nasáklé
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12808-1 - Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 1: Stanovení chemické odolnosti malt na bázi reaktivních pryskyřic 
Katalogové číslo:  83495
ČSN EN 12808-1 - Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 1: Stanovení chemické odolnosti malt na bázi reaktivních pryskyřic
ČSN EN 12808-1ČSN EN 12808-1 Tato norma stanovuje zkušební metodu pro stanovení chemické odolnosti lepidel a spárovacích malt pro keramické obkladové prvky za podmínek, které jsou předpokládány při
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13888 - Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Požadavky, hodnocení shody, třídění a označování 
Katalogové číslo:  84169
ČSN EN 13888 - Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Požadavky, hodnocení shody, třídění a označování
ČSN EN 13888ČSN EN 13888 Tato norma platí pro spárovací malty a lepidla určené k instalaci keramických obkladových prvků na stěny i podlahy pro vnitřní i venkovní použití. Norma předepisuje termino
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12808-4 - Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení smrštění 
Katalogové číslo:  84715
ČSN EN 12808-4 - Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení smrštění
ČSN EN 12808-4ČSN EN 12808-4 Tato norma platí pro všechna lepidla nebo spárovací malty pro lepení keramických obkladových prvků na stěny i podlahy pro vnitřní i vnější použití. Norma stanovuje zkuš
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14190 ed. 2 - Upravené výrobky ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  96276
ČSN EN 14190 ed. 2 - Upravené výrobky ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14190 ed. 2ČSN EN 14190 ed. 2 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na výrobky, které jsou vyráběny ze sádrových desek podle EN 520, EN 15283-1 a EN 15283-2. Pro následnou úpravu výrobku
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14891 ed. 2 - Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování 
Katalogové číslo:  505791
ČSN EN 14891 ed. 2 - Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování
ČSN EN 14891 ed. 2ČSN EN 14891 ed. 2 Tato norma platí pro všechny vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, jejichž základem jsou cementové malty modifikované polymery, disperze a reaktivní prysk
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14496 ed. 2 - Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  504254
ČSN EN 14496 ed. 2 - Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14496 ed. 2ČSN EN 14496 ed. 2 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrová lepidla, která jsou složena ze sádrových malt podle EN 13279-1 a příměsí. Tato lepidla se používají k při
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13892-9 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 9: Rozměrová stálost 
Katalogové číslo:  507506
ČSN EN 13892-9 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 9: Rozměrová stálost
ČSN EN 13892-9ČSN EN 13892-9 Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení rozměrové stálosti (tj. smrštění a rozpínání) cementových potěrových materiálů, potěrových materiálů ze síranu vápenatéh
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1015-11 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku 
Katalogové číslo:  509887
ČSN EN 1015-11 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku
ČSN EN 1015-11ČSN EN 1015-11 Tato norma určuje metodu pro stanovení pevnosti zkušebních těles z malty v tahu za ohybu a v tlaku. Norma je použitelná pro malty obsahující směs cementu a vzdušného vá
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13454-1 - Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 1: Definice a požadavky 
Katalogové číslo:  72227
ČSN EN 13454-1 - Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 1: Definice a požadavky
ČSN EN 13454-1ČSN EN 13454-1 Evropská norma EN 13454 pro pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého sestává ze dvou částí: Část 1: Def
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14016-1 - Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice, požadavky 
Katalogové číslo:  71764
ČSN EN 14016-1 - Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice, požadavky
ČSN EN 14016-1ČSN EN 14016-1 ČSN EN 14016-1 "Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice, požadavky" je harmonizovanou evrops
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13892-7 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením 
Katalogové číslo:  69207
ČSN EN 13892-7 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením
ČSN EN 13892-7ČSN EN 13892-7 Zkušební evropská norma určuje postup pro zkoušení odolnosti potěrů, opatřených podlahovou krytinou, proti opotřebení valivým zatížením, vyvozovaným zatěžovacím koleč
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1015-1 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem) 
Katalogové číslo:  57101
ČSN EN 1015-1 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)
ČSN EN 1015-1ČSN EN 1015-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1015-1:1998. Evropská norma EN 1015-1:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje dvě metody stanoven
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1015-10 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty 
Katalogové číslo:  58947
ČSN EN 1015-10 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty
ČSN EN 1015-10ČSN EN 1015-10 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1015-10:1999. Evropská norma EN 1015-10:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje metodu stanoven
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13282-1 - Hydraulická silniční pojiva - Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody 
Katalogové číslo:  93520
ČSN EN 13282-1 - Hydraulická silniční pojiva - Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 13282-1ČSN EN 13282-1 Tato norma definuje a určuje specifikace pro rychle tvrdnoucí silniční pojiva průmyslově vyráběná a dodávaná hotová k zemním pracím a úpravě materiálů pro podkladní a o
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13318 - Potěrové materiály a podlahové potěry - Definice 
Katalogové číslo:  61513
ČSN EN 13318 - Potěrové materiály a podlahové potěry - Definice
ČSN EN 13318ČSN EN 13318 Tato evropská norma stanovuje definice pro výrobu a používání potěrových materiálů a podlahových potěrů.
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat