Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

7224 Malty, maltové směsi, potěry

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15368+A1 - Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody 
Katalogové číslo:  87033
ČSN EN 15368+A1 - Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 15368+A1ČSN EN 15368+A1 Tato norma se vztahuje na hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití ve stavebnictví a používá se pro přípravu malt pro zdění, malt pro vnitřní a vnější om
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13279-1 - Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky 
Katalogové číslo:  83017
ČSN EN 13279-1 - Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky
ČSN EN 13279-1ČSN EN 13279-1 Tato norma uvádí vlastnosti a požadavky na práškové výrobky určené pro stavební účely, jejichž základní složkou je sádrové pojivo. Tato norma zahrnuje předem umísené st
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12808-5 - Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení nasákavosti 
Katalogové číslo:  83498
ČSN EN 12808-5 - Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení nasákavosti
ČSN EN 12808-5ČSN EN 12808-5 Tato norma platí pro všechna lepidla a spárovací malty pro lepení keramických obkladových prvků na stěny i podlahy pro vnitřní i vnější použití. Tato norma stanovuje zk
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14016-2 - Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  71763
ČSN EN 14016-2 - Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 14016-2ČSN EN 14016-2 Tato evropská norma určuje požadavky pro kaustický magnezit a chlorid hořečnatý, které mají být použity pro potěrové materiály z hořečnaté maltoviny a potěry z hořečn
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13813 - Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky 
Katalogové číslo:  68238
ČSN EN 13813 - Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky
ČSN EN 13813ČSN EN 13813 Harmonizovaná evropská norma určuje požadavky na vlastnosti čerstvých a zatvrdlých potěrových materiálů, jejich pojivovými složkami jsou cement, síran vápenatý, hořečnaté
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13892-8 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti 
Katalogové číslo:  68557
ČSN EN 13892-8 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti
ČSN EN 13892-8ČSN EN 13892-8 Zkušební evropská norma určuje postup pro zkoušení přídržnosti zatvrdlých potěrových materiálů.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1015-3 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku) 
Katalogové číslo:  58363
ČSN EN 1015-3 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)
ČSN EN 1015-3ČSN EN 1015-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1015-3:1999. Evropská norma EN 1015-3:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje metodu stanovení ko
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1015-2 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt 
Katalogové číslo:  57102
ČSN EN 1015-2 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt
ČSN EN 1015-2ČSN EN 1015-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1015-2:1998. Evropská norma EN 1015-2:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje metodu odběru zákla
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1015-6 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty 
Katalogové číslo:  57104
ČSN EN 1015-6 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty
ČSN EN 1015-6ČSN EN 1015-6 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1015-6:1998. Evropská norma EN 1015-6:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje metodu stanovení ob
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 998-1 ed. 3 - Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky 
Katalogové číslo:  502379
ČSN EN 998-1 ed. 3 - Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 998-1 ed. 3ČSN EN 998-1 ed. 3 Tuto normu lze použít pro průmyslově vyráběné malty pro vnitřní a vnější omítky s anorganickými pojivy pro vnitřní a vnější omítání stěn, stropů, pilířů a příče
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1015-12 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu 
Katalogové číslo:  501489
ČSN EN 1015-12 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu
ČSN EN 1015-12ČSN EN 1015-12 Tato norma určuje metodu stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13892-3 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme 
Katalogové číslo:  97280
ČSN EN 13892-3 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme
ČSN EN 13892-3ČSN EN 13892-3 Tato norma určuje metodu pro stanovení odolnosti proti obrusu na zkušebních tělesech zhotovených z malty pro cementové potěrové materiály, především pro potěrové materi
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13279-2 - Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  95556
ČSN EN 13279-2 - Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 13279-2ČSN EN 13279-2 Tato norma určuje zkušební metody pro sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky, které splňují požadavky podle EN 13279-1.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13282-3 - Hydraulická silniční pojiva - Část 3: Hodnocení shody 
Katalogové číslo:  98023
ČSN EN 13282-3 - Hydraulická silniční pojiva - Část 3: Hodnocení shody
ČSN EN 13282-3ČSN EN 13282-3 Tato norma stanovuje postup pro posuzování a ověřování stálosti vlastností hydraulických silničních pojiv a jejich shodu s příslušnými normami výrobku EN 13282-1 a EN 1
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13282-2 - Hydraulická silniční pojiva - Část 2: Normálně tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody 
Katalogové číslo:  98266
ČSN EN 13282-2 - Hydraulická silniční pojiva - Část 2: Normálně tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 13282-2ČSN EN 13282-2 Tato norma definuje a určuje specifikace pro normálně tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva průmyslově vyráběná a dodávaná hotová k úpravě materiálů pro podkladní a och
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15319 - Obecné zásady navrhování konstrukcí ze sádrových výrobků vyztužených vlákny 
Katalogové číslo:  80525
ČSN EN 15319 - Obecné zásady navrhování konstrukcí ze sádrových výrobků vyztužených vlákny
ČSN EN 15319ČSN EN 15319 Tato norma stanovuje zásady pro navrhování konstrukcí ze sádrových výrobků vyztužených vlákny, jak jsou uvedeny v EN 13815. Mohou zde být zahrnuty lité sádrové výrobky vyzt
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13815 - Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  78419
ČSN EN 13815 - Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13815ČSN EN 13815 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na průmyslově vyráběné lité sádrové výrobky vyztužené vlákny - profily, neohebné desky a kazety - zhotovenými různými postupy v
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12808-3 - Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku 
Katalogové číslo:  83497
ČSN EN 12808-3 - Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku
ČSN EN 12808-3ČSN EN 12808-3 Tato norma platí pro všechna lepidla a spárovací malty pro lepení keramických obkladových prvků na stěny i podlahy pro vnitřní i vnější použití. Tato norma stanovuje zk
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13892-1 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles 
Katalogové číslo:  68559
ČSN EN 13892-1 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles
ČSN EN 13892-1ČSN EN 13892-1 Zkušební evropská norma určuje postup pro odběr vzorků potěrových materiálů, zhotovení a ošetřování zkušebních těles.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1015-4 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace) 
Katalogové číslo:  57103
ČSN EN 1015-4 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)
ČSN EN 1015-4ČSN EN 1015-4 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1015-4:1998. Evropská norma EN 1015-4:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje metodu stanovení ko
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1015-7 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě 
Katalogové číslo:  57105
ČSN EN 1015-7 - Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě
ČSN EN 1015-7ČSN EN 1015-7 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1015-7:1998. Evropská norma EN 1015-7:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje dvě metody pro stan
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12860 - Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  64439
ČSN EN 12860 - Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12860ČSN EN 12860 Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrová lepidla používaná pro zděné konstrukce ze sádrových tvárnic a ostatních sádrových prvků. Zahrnuje následující
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12004-1 - Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování 
Katalogové číslo:  505652
ČSN EN 12004-1 - Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování
ČSN EN 12004-1ČSN EN 12004-1 Tato norma platí pro následující tři druhy lepidel pro keramické obkladové prvky, tj. cementová lepidla, určená pro vnitřní i venkovní instalace obkladových prvků, disp
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13963 ed. 2 - Spárovací materiály pro sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  96275
ČSN EN 13963 ed. 2 - Spárovací materiály pro sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13963 ed. 2ČSN EN 13963 ed. 2 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na spárovací tmely a papírové pásky pro tmelení a přetmelení spojů vytvořených na podélných a příčných hranách sádrokar
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200 Všeobecně7201 Základní zkušební metody pro silikáty7205 Geologie a petrografie, všeobecně7210 Zeminy, popisy a klasifikace7211 Zkušební metody hornin a zemin7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu7213 Horniny složené, žula apod.7214 Přírodní a umělý kámen7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet7221 Pojiva na bázi cementu7222 Pojiva na bázi vápna7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely7224 Malty, maltové směsi, potěry7225 Stavební prvky z přírodního kamene7226 Cihlářské pálené výrobky7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce7229 Vláknocementové trouby a tvarovky7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky7232 Betonové dlaždice a betonová krytina7233 Stavební dílce speciální7234 Vláknocementové výrobky7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti7247 Keramické výrobky - kachle7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika7250 Keramické materiály pro elektrotechniku7251 Stavební keramika7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika7256 Porcelán laboratorní a chemický7257 Keramické výrobky pro elektrotechniku7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální7262 Žárovzdorné tvarovky7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy7272 Izolační materiály a výrobky směsové7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken7275 Speciální technická keramika7276 Hydroizolační pásy a fólie7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek7291 Drtiče a podavače nerostných hmot7292 Mlýny na nerostné hmoty7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat