Sponzorovaný odkaz

8521 Přístroje pro anestezii a umělé dýchání

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 5356-1 - Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 1: Kuželové zástrčky a zásuvky 
Katalogové číslo:  98167
ČSN EN ISO 5356-1 - Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 1: Kuželové zástrčky a zásuvky
ČSN EN ISO 5356-1ČSN EN ISO 5356-1 Důvodem pro vypracování této evropské normy byla potřeba záruky bezpečnosti při sestavování dýchacího systému, kdy je spolu spojováno různé dýchací příslušenstv
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 23328-1 - Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 1: Metoda posuzování filtračních vlastností pomocí soli 
Katalogové číslo:  82020
ČSN EN ISO 23328-1 - Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 1: Metoda posuzování filtračních vlastností pomocí soli
ČSN EN ISO 23328-1ČSN EN ISO 23328-1 Norma poskytuje zkušební metodu pro posuzování filtračních vlastností filtrů dýchacích systémů (BSF) pro anestetické a respirační použití. Tato metoda vychází
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 18777 - Přemístitelné systémy s kapalným kyslíkem pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky 
Katalogové číslo:  84081
ČSN EN ISO 18777 - Přemístitelné systémy s kapalným kyslíkem pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky
ČSN EN ISO 18777ČSN EN ISO 18777 Norma stanovuje požadavky na bezpečnost a základní vlastnosti přemístitelných systémů s kapalným kyslíkem, které se používají jako napájecí zdroj při kyslíkové tera
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 4135 - Anestetické a respirační přístroje - Slovník 
Katalogové číslo:  66089
ČSN EN ISO 4135 - Anestetické a respirační přístroje - Slovník
ČSN EN ISO 4135ČSN EN ISO 4135 Norma zavádí slovník přibližně tří set termínů používaných v souvislosti s anestetickými a respiračními přístroji a jejich napájením, se souvisejícími přístroji a n
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 5366 - Anestetické a respirační přístroje - Tracheostomické trubice a spojky 
Katalogové číslo:  501567
ČSN EN ISO 5366 - Anestetické a respirační přístroje - Tracheostomické trubice a spojky
ČSN EN ISO 5366ČSN EN ISO 5366 This International Standard specifies requirements for adult and paediatric tracheostomy tubes and connectors. Such tubes are primarily designed for patients who re
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 5362 - Anestetické zásobní vaky 
Katalogové číslo:  508954
ČSN EN ISO 5362 - Anestetické zásobní vaky
ČSN EN ISO 5362ČSN EN ISO 5362 This International Standard specifies requirements for antistatic and non-antistatic reservoir bags for use with anaesthetic apparatus or lung-ventilator breathing sy
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 18562-1 - Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu managementu rizik 
Katalogové číslo:  510301
ČSN EN ISO 18562-1 - Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu managementu rizik
ČSN EN ISO 18562-1ČSN EN ISO 18562-1 This document specifies: - the general principles governing the biological evaluation within a risk management process of the gas pathways of a medical devic
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 10651-4 - Plicní ventilátory - Část 4: Zvláštní požadavky na ruční resuscitátory 
Katalogové číslo:  84175
ČSN EN ISO 10651-4 - Plicní ventilátory - Část 4: Zvláštní požadavky na ruční resuscitátory
ČSN EN ISO 10651-4ČSN EN ISO 10651-4 Norma ČSN EN ISO 10651-4:2009 nahrazuje normu ČSN EN ISO 10651-4:2002. Oběma dokumenty je zavedena tatáž mezinárodní norma ISO 10651-4:2002. Rozdílná je příloha
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 23328-2 - Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 2: Nefiltrační hlediska 
Katalogové číslo:  84168
ČSN EN ISO 23328-2 - Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 2: Nefiltrační hlediska
ČSN EN ISO 23328-2ČSN EN ISO 23328-2 Norma stanovuje požadavky jiné, než týkající se filtračních vlastností pro filtry dýchacích systémů (BSF), určené pro filtraci dýchacích plynů u lidí připojenýc
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 17510-1 - Dechová terapie spánkové apnoe - Část 1: Přístroje pro dechovou terapii spánkové apnoe 
Katalogové číslo:  84084
ČSN EN ISO 17510-1 - Dechová terapie spánkové apnoe - Část 1: Přístroje pro dechovou terapii spánkové apnoe
ČSN EN ISO 17510-1ČSN EN ISO 17510-1 Spánková apnoe je klinicky významnou občasnou absencí normálního dýchání, ke které dochází ve spánku. Poznání rizik, souvisejících se spánkovou apnoí, se v posl
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1282-2+A1 - Tracheostomické trubice - Část 2: Pediatrické trubice 
Katalogové číslo:  85284
ČSN EN 1282-2+A1 - Tracheostomické trubice - Část 2: Pediatrické trubice
ČSN EN 1282-2+A1ČSN EN 1282-2+A1 Tato norma stanovuje požadavky na tracheostomické trubice pro dospělé vyráběné z plastů a/nebo pryže. Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze srpna 2009. Změny
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5356-2 ed. 2 - Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 2: Závitové nosné konektory 
Katalogové číslo:  92824
ČSN EN ISO 5356-2 ed. 2 - Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 2: Závitové nosné konektory
ČSN EN ISO 5356-2 ed. 2ČSN EN ISO 5356-2 V této části ISO 5356 jsou stanoveny požadavky na závitové nosné kuželové konektory, určené k použití s inhalačními anestetickými přístroji a ventilátory. T
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 15001 - Anestetické a respirační přístroje - Kompatibilita s kyslíkem 
Katalogové číslo:  90515
ČSN EN ISO 15001 - Anestetické a respirační přístroje - Kompatibilita s kyslíkem
ČSN EN ISO 15001ČSN EN ISO 15001 Tato mezinárodní norma stanovuje minimální požadavky na kompatibilitu kyslíku s materiály, součástmi nebo prostředky pro anestetické a respirační aplikace, které mo
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 5364 ed. 2 - Anestetické a respirační přístroje - Orofaryngeální vzduchovody 
Katalogové číslo:  501569
ČSN EN ISO 5364 ed. 2 - Anestetické a respirační přístroje - Orofaryngeální vzduchovody
ČSN EN ISO 5364 ed. 2ČSN EN ISO 5364 ed. 2 This International Standard specifies requirements for oropharyngeal airways of plastics materials and/or rubber, including those with a reinforcement ins
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 18562-4 - Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 4: Zkoušky látek vyluhovatelných v kondenzátu 
Katalogové číslo:  510302
ČSN EN ISO 18562-4 - Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 4: Zkoušky látek vyluhovatelných v kondenzátu
ČSN EN ISO 18562-4ČSN EN ISO 18562-4 This document specifies tests for substances leached by liquid water condensing into gas pathways of a medical device, its parts or accessories, which are int
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 5361 ed. 2 - Anestetické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory 
Katalogové číslo:  501570
ČSN EN ISO 5361 ed. 2 - Anestetické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory
ČSN EN ISO 5361 ed. 2ČSN EN ISO 5361 ed. 2 This International Standard provides essential performance and safety requirements for oro-tracheal and naso-tracheal tubes and tracheal tube connectors.
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 14408 ed. 2 - Tracheální trubice pro laserovou chirurgii - Požadavky na značení a poskytované informace 
Katalogové číslo:  500425
ČSN EN ISO 14408 ed. 2 - Tracheální trubice pro laserovou chirurgii - Požadavky na značení a poskytované informace
ČSN EN ISO 14408 ed. 2ČSN EN ISO 14408 ed. 2 This International Standard specifies marking, labelling, and information to be supplied by the manufacturer for cuffed and uncuffed tracheal tubes an
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 20789 - Anestetické a respirační přístroje - Pasivní zvlhčovače 
Katalogové číslo:  509876
ČSN EN ISO 20789 - Anestetické a respirační přístroje - Pasivní zvlhčovače
ČSN EN ISO 20789ČSN EN ISO 20789 Tato norma specifikuje požadavky na pasivní zvlhčovače dýchacího traktu a jejich příslušenství, které jsou určené k použití pro pacienty v domácí péči a v zařízeníc
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 17510 - Zdravotnické prostředky - Dechová terapie spánkové apnoe - Masky a aplikační příslušenství 
Katalogové číslo:  510298
ČSN EN ISO 17510 - Zdravotnické prostředky - Dechová terapie spánkové apnoe - Masky a aplikační příslušenství
ČSN EN ISO 17510ČSN EN ISO 17510 This International Standard applies to MASKS and their ACCESSORIES used to connect SLEEP APNOEA BREATHING THERAPY EQUIPMENT to the PATIENT. It specifies requirement
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13544-2+A1 - Přístroje pro respirační terapii - Část 2: Hadice a konektory 
Katalogové číslo:  85319
ČSN EN 13544-2+A1 - Přístroje pro respirační terapii - Část 2: Hadice a konektory
ČSN EN 13544-2+A1ČSN EN 13544-2+A1 ČSN EN 13544-2+A1 stanovuje požadavky na hadice, které se používají s přístroji pro terapeutické podávání dýchacích plynů v domácí, ambulantní a nemocniční praxi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 7376 - Anestetické a respirační přístroje - Laryngoskopy pro tracheální intubaci 
Katalogové číslo:  85297
ČSN EN ISO 7376 - Anestetické a respirační přístroje - Laryngoskopy pro tracheální intubaci
ČSN EN ISO 7376ČSN EN ISO 7376 ČSN EN ISO 7376 z roku 2010, kterou je nahrazeno vydání z listopadu 2009, stanovuje požadavky na laryngoskopy pro tracheální intubaci, používané při anestezii, v inte
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 80369-20 - Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 20: Společné metody zkoušení 
Katalogové číslo:  98415
ČSN EN ISO 80369-20 - Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 20: Společné metody zkoušení
ČSN EN ISO 80369-20ČSN EN ISO 80369-20 This part of ISO 80369 specifies the test methods to evaluate the performance requirements for smallbore connectors specified in the ISO 80369- series.
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 14507-1 - Systémy pro inhalaci oxidu dusnatého - Část 1: Podávací systémy 
Katalogové číslo:  72714
ČSN P CEN/TS 14507-1 - Systémy pro inhalaci oxidu dusnatého - Část 1: Podávací systémy
ČSN P CEN/TS 14507-1ČSN P CEN/TS 14507-1 Tato předběžná norma je tvořena dvěma částmi, a to pro podávací systémy a pro systémy napájení. Tato část stanovuje zvláštní požadavky na podávací systémy
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14931 - Tlakové nádoby pro humánní použití - Systémy s tlakovými komorami pro hyperbarickou terapii více osob - Funkčnost, požadavky na bezpečnost a zkoušení 
Katalogové číslo:  76963
ČSN EN 14931 - Tlakové nádoby pro humánní použití - Systémy s tlakovými komorami pro hyperbarickou terapii více osob - Funkčnost, požadavky na bezpečnost a zkoušení
ČSN EN 14931ČSN EN 14931 ČSN EN 14931 stanovuje požadavky na funkčnost a bezpečnost, včetně příslušných zkušebních metod, pro vícemístné tlakové komory, určené pro tlaky překračující okolní atmosfé
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 5360 ed. 2 - Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum 
Katalogové číslo:  500426
ČSN EN ISO 5360 ed. 2 - Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum
ČSN EN ISO 5360 ed. 2ČSN EN ISO 5360 This International Standard specifies requirements, including dimensions, for agent-specific filling systems for agent-specific anaesthetic vaporizers. Thi
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 80369-3 - Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 3: Konektory pro enterální aplikace 
Katalogové číslo:  501162
ČSN EN ISO 80369-3 - Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 3: Konektory pro enterální aplikace
ČSN EN ISO 80369-3ČSN EN ISO 80369-3 This part of ISO 80369 specifies the dimensions and requirements for the design and functional performance of small-bore connectors intended to be used for co
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 18562-2 - Hodnoceni biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 2: Zkoušky emisí pevných částic 
Katalogové číslo:  510304
ČSN EN ISO 18562-2 - Hodnoceni biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 2: Zkoušky emisí pevných částic
ČSN EN ISO 18562-2ČSN EN ISO 18562-2 This document specifies tests for the emissions of particulate matter from the gas pathways of a medical device, its parts or accessories, which are intended
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 794-3+A2 - Plicní ventilátory - Část 3: Zvláštní požadavky na pohotovostní a transportní ventilátory 
Katalogové číslo:  85296
ČSN EN 794-3+A2 - Plicní ventilátory - Část 3: Zvláštní požadavky na pohotovostní a transportní ventilátory
ČSN EN 794-3+A2ČSN EN 794-3+A2 ČSN EN 794-3+A2 platí pro plicní ventilátory určené pro pohotovostní a transportní použití. Nahrazuje ČSN EN 794-3 z roku 1999. Toto konsolidované znění normy obsahuj
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat