Sponzorovaný odkaz

8540 Provozní zkoušky a provozní opatření

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61223-2-4 - Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-4: Zkoušky stálosti - Kamery pro trvalý záznam 
Katalogové číslo:  22014
ČSN EN 61223-2-4 - Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-4: Zkoušky stálosti - Kamery pro trvalý záznam
ČSN EN 61223-2-4ČSN EN 61223-2-4 Norma je identická s EN 61223-2-4:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1223-2-4:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez modifikací. T
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61223-3-5 - Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii 
Katalogové číslo:  72725
ČSN EN 61223-3-5 - Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii
ČSN EN 61223-3-5ČSN EN 61223-3-5 Norma je součástí souboru IEC 61223, který zavádí metody přejímacích zkoušek a zkoušek stálosti zdravotnických diagnostických rentgenových zařízení. Přejímací zko
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61223-2-5 - Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-5: Zkoušky stálosti - Obrazové displeje 
Katalogové číslo:  22013
ČSN EN 61223-2-5 - Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-5: Zkoušky stálosti - Obrazové displeje
ČSN EN 61223-2-5ČSN EN 61223-2-5 Norma je identická s EN 61223-2-5:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1223-2-5:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez modifikací. T
Cena:  358,- Kč
ČSN IEC 1223-1 - Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 1: Všeobecná hlediska 
Katalogové číslo:  56638
ČSN IEC 1223-1 - Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 1: Všeobecná hlediska
ČSN IEC 1223-1ČSN IEC 1223-1 Tato technická zpráva prezentuje pojem ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI na diagnostických rentgenových odděleních a zavádí řady zkušebních metod, které mají být prováděny na zo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 23907-1 - Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Nádoby na ostré předměty pro jedno použití 
Katalogové číslo:  507454
ČSN EN ISO 23907-1 - Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Nádoby na ostré předměty pro jedno použití
ČSN EN ISO 23907-1ČSN EN ISO 23907-1 This document specifies requirements for single-use sharps containers intended to hold potentially hazardous sharps medical waste with or without sharps protect
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61223-2-6 ed. 2 - Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-6: Zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii 
Katalogové číslo:  80092
ČSN EN 61223-2-6 ed. 2 - Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-6: Zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii
ČSN EN 61223-2-6 ed. 2ČSN EN 61223-2-6 ed. 2 Tato část IEC 61223 napomáhá při provádění zkoušek stálosti CT skenerů. Platí pro ty části CT skenerů, které ovlivňují jakost obrazu, dávku pacientovi
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 63077 - Správná praxe při renovaci zdravotnických zobrazovacích zařízení 
Katalogové číslo:  509991
ČSN EN IEC 63077 - Správná praxe při renovaci zdravotnických zobrazovacích zařízení
ČSN EN IEC 63077ČSN EN IEC 63077 This document describes and defines the process of refurbishment of used medical imaging equipment and applies to the restoring of used medical imaging equipment to
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14155 - Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Správná klinická praxe 
Katalogové číslo:  90576
ČSN EN ISO 14155 - Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Správná klinická praxe
ČSN EN ISO 14155ČSN EN ISO 14155 Tato norma se týká správné klinické praxe při plánování a provádění klinických zkoušek zdravotnických prostředků, zaznamenávání průběhu klinických zkoušek a podáván
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 23908 - Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a metody zkoušení - Přípravek pro ochranu před ostrými předměty pro injekční jehly pro jedno použití, zavaděče katetrů a jehly používané pro odběr krve 
Katalogové číslo:  93696
ČSN EN ISO 23908 - Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a metody zkoušení - Přípravek pro ochranu před ostrými předměty pro injekční jehly pro jedno použití, zavaděče katetrů a jehly používané pro odběr krve
ČSN EN ISO 23908ČSN EN ISO 23908 Tato mezinárodní norma uvádí požadavky a metody zkoušení pro hodnocení provozních parametrů aktivního nebo pasivního provedení přípravků pro ochranu před poraněním
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61223-3-4 - Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-4: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u stomatologických rentgenových zařízení 
Katalogové číslo:  61934
ČSN EN 61223-3-4 - Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-4: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u stomatologických rentgenových zařízení
ČSN EN 61223-3-4ČSN EN 61223-3-4 Tato část IEC 61223 platí pro ty součásti stomatologických RENTGENOVÝCH ZAŘÍZENÍ, které používají skiagrafické zobrazovací systémy ovlivňující jakost obrazu a dá
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61223-3-3 - Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-3: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u rentgenových zařízení pro digitální substrakční angiografii (DSA) 
Katalogové číslo:  52615
ČSN EN 61223-3-3 - Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-3: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u rentgenových zařízení pro digitální substrakční angiografii (DSA)
ČSN EN 61223-3-3ČSN EN 61223-3-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61223-3-3:1996. Evropská norma EN 61223-3-3:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 1223-2-1 - Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-1: Zkoušky stálosti - Vyvolávací automaty 
Katalogové číslo:  56639
ČSN IEC 1223-2-1 - Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-1: Zkoušky stálosti - Vyvolávací automaty
ČSN IEC 1223-2-1ČSN IEC 1223-2-1 Tato technická zpráva popisuje parametry stálosti VYVOLÁVACÍCH AUTOMATŮ a metodu kontroly těchto parametrů tak, aby mohly být udrženy podmínky pro tvorbu shodnýc
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2 - Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii 
Katalogové číslo:  509578
ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2 - Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii
ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2 This part of IEC 61223 applies to ct scanners that conform to IEC 60601-2-44:2009, IEC 60601-2-44:2009/AMD1:2012 and IEC 60601-2-44:2009/AMD2:
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat