Sponzorovaný odkaz

8558 Lékařské pomůcky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 22612 - Ochranný oděv proti infekčním agens - Zkušební metoda odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha 
Katalogové číslo:  73758
ČSN EN ISO 22612 - Ochranný oděv proti infekčním agens - Zkušební metoda odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha
ČSN EN ISO 22612ČSN EN ISO 22612 ČSN EN ISO 22612 popisuje zkušební metodu, která poskytuje prostředky k posouzení odolnosti bariérových materiálů proti pronikání částic, které nesou bakterie.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 20696 - Sterilní urologické katetry pro jedno použití 
Katalogové číslo:  505987
ČSN EN ISO 20696 - Sterilní urologické katetry pro jedno použití
ČSN EN ISO 20696ČSN EN ISO 20696 This document specifies requirements and test methods for sterile urethral catheters for single use, with or without a balloon. This document does not include
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 8362-1 - Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 1: Injekční lahvičky ze skleněných trubic 
Katalogové číslo:  509315
ČSN EN ISO 8362-1 - Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 1: Injekční lahvičky ze skleněných trubic
ČSN EN ISO 8362-1ČSN EN ISO 8362-1 This document specifies the form, dimensions and capacities of glass vials for injectable preparations. It also specifies the material from which such containers
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15927 - Služby poskytované odborníky pro naslouchadla 
Katalogové číslo:  87068
ČSN EN 15927 - Služby poskytované odborníky pro naslouchadla
ČSN EN 15927ČSN EN 15927 This European Standard applies to the services offered by hearing aid professionals in their efforts to provide benefit for their clients. This European Standard specifie
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 3826-3 - Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 3: Systémy krevních vaků s integrovanými prvky 
Katalogové číslo:  81982
ČSN EN ISO 3826-3 - Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 3: Systémy krevních vaků s integrovanými prvky
ČSN EN ISO 3826-3ČSN EN ISO 3826-3 ČSN EN ISO 3826-3 specifikuje požadavky, včetně požadovaných výkonových charakteristik, na integrované prvky plastových, skládacích, nevětraných, sterilních vaků
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3826-2 - Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 2: Grafické značky pro používání na štítcích a v příbalových informacích 
Katalogové číslo:  82928
ČSN EN ISO 3826-2 - Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 2: Grafické značky pro používání na štítcích a v příbalových informacích
ČSN EN ISO 3826-2ČSN EN ISO 3826-2 Tato norma uvádí značky, které se mají používat k předání informací týkajících se zdravotnických prostředků určených k odběru krve, jejího skladování a distribuce
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10555-6 - Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 6: Podkožní implantované porty 
Katalogové číslo:  503770
ČSN EN ISO 10555-6 - Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 6: Podkožní implantované porty
ČSN EN ISO 10555-6ČSN EN ISO 10555-6 This part of ISO 10555 specifies requirements, performance, and user safety issues related to subcutaneous implanted ports and catheters for intravascular lon
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1618 - Neintravaskulární katetry - Zkušební postupy 
Katalogové číslo:  52128
ČSN EN 1618 - Neintravaskulární katetry - Zkušební postupy
ČSN EN 1618ČSN EN 1618 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1618:1997. Evropská norma EN 1618:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví postupy pro zkoušení všeob
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 22610 - Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Metoda stanovení odolnosti proti bakteriální penetraci za mokra 
Katalogové číslo:  77640
ČSN EN ISO 22610 - Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Metoda stanovení odolnosti proti bakteriální penetraci za mokra
ČSN EN ISO 22610ČSN EN ISO 22610 ČSN EN ISO 22610 specifikuje zkušební metodu, s příslušným zkušebním zařízením (schematický obrázek zařízení je uveden v příloze A), které se používá ke stanovení o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11070 - Sterilní intravaskulární zavaděče, dilatátory a vodicí dráty pro jedno použití 
Katalogové číslo:  96788
ČSN EN ISO 11070 - Sterilní intravaskulární zavaděče, dilatátory a vodicí dráty pro jedno použití
ČSN EN ISO 11070ČSN EN ISO 11070 This International Standard specifies requirements for introducer needles, introducer catheters, sheath introducers, guidewires, and dilators supplied in the ster
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13795-2 - Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Oděvy do čistých prostor 
Katalogové číslo:  507935
ČSN EN 13795-2 - Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Oděvy do čistých prostor
ČSN EN 13795-2ČSN EN 13795-2 This document specifies information to be supplied to users and third party verifiers in addition to the usual labelling of medical devices (see EN 1041 and EN ISO 1522
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 22413 - Přenosové soupravy pro farmaceutické přípravky - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  93697
ČSN EN ISO 22413 - Přenosové soupravy pro farmaceutické přípravky - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN ISO 22413ČSN EN ISO 22413 Tato mezinárodní norma platí pro sterilizované přenosové soupravy pro jedno použití, které se používají pro farmaceutické přípravky. Přenosové soupravy pro farmaceu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8836 - Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu 
Katalogové číslo:  96787
ČSN EN ISO 8836 - Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu
ČSN EN ISO 8836ČSN EN ISO 8836 This International Standard specifies requirements for suction catheters, including closed suction catheters, made of flexible materials and intended for use in sucti
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12439 - Sterilní rektální katetry pro jednorázové použití 
Katalogové číslo:  57306
ČSN EN 12439 - Sterilní rektální katetry pro jednorázové použití
ČSN EN 12439
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 14683+AC - Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  508810
ČSN EN 14683+AC - Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 14683+ACČSN EN 14683+AC This document specifies construction, design, performance requirements and test methods for medical face masks intended to limit the transmission of infective agent
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13795-1 - Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Chirurgické roušky a pláště 
Katalogové číslo:  507936
ČSN EN 13795-1 - Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Chirurgické roušky a pláště
ČSN EN 13795-1ČSN EN 13795-1 This document specifies information to be supplied to users and third party verifiers in addition to the usual labelling of medical devices (see EN 1041 and EN ISO 1522
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 20697 - Sterilní drenážní katetry a příslušenství pro jedno použití 
Katalogové číslo:  505988
ČSN EN ISO 20697 - Sterilní drenážní katetry a příslušenství pro jedno použití
ČSN EN ISO 20697ČSN EN ISO 20697 This document specifies requirements for sterile, single use drainage catheters, wound and fluid accumulation drainage systems, surgical drainage catheters and th
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat