Sponzorovaný odkaz

8560 Nástroje a pomůcky pro zubní lékařství

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 28399 - Stomatologie - Prostředky pro zevní bělení zubů 
Katalogové číslo:  87971
ČSN EN ISO 28399 - Stomatologie - Prostředky pro zevní bělení zubů
ČSN EN ISO 28399
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21672-2 - Stomatologie - Parodontální sondy - Část 2: Označování 
Katalogové číslo:  91904
ČSN EN ISO 21672-2 - Stomatologie - Parodontální sondy - Část 2: Označování
ČSN EN ISO 21672-2
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6877 - Stomatologie - Ucpávací čípky pro kořenové kanálky 
Katalogové číslo:  76912
ČSN EN ISO 6877 - Stomatologie - Ucpávací čípky pro kořenové kanálky
ČSN EN ISO 6877
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 13295 - Stomatologie - Mandrely pro rotační nástroje 
Katalogové číslo:  79527
ČSN EN ISO 13295 - Stomatologie - Mandrely pro rotační nástroje
ČSN EN ISO 13295
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15087-1 - Stomatologická páka - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  63531
ČSN EN ISO 15087-1 - Stomatologická páka - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 15087-1
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 7551 - Stomatologické papírové čípky 
Katalogové číslo:  56757
ČSN EN ISO 7551 - Stomatologické papírové čípky
ČSN EN ISO 7551
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 15098-1 - Stomatologické pinzety - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  63389
ČSN EN ISO 15098-1 - Stomatologické pinzety - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 15098-1
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15087-6 - Stomatologické extrakční páky - Část 6: Páky Flohr 
Katalogové číslo:  60127
ČSN EN ISO 15087-6 - Stomatologické extrakční páky - Část 6: Páky Flohr
ČSN EN ISO 15087-6
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3630-3 - Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 3: Plniče plugger a spreader 
Katalogové číslo:  99122
ČSN EN ISO 3630-3 - Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 3: Plniče plugger a spreader
ČSN EN ISO 3630-3ČSN EN ISO 3630-3 This part of ISO 3630 specifies requirements and test methods for endodontic instruments used as pluggers and spreaders, used to compact endodontic filling mate
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12836 - Stomatologie - Digitální CAD/CAM systémy pro návrh a výrobu nepřímých zubních náhrad - Metody zkoušení pro hodnocení přesnosti 
Katalogové číslo:  98579
ČSN EN ISO 12836 - Stomatologie - Digitální CAD/CAM systémy pro návrh a výrobu nepřímých zubních náhrad - Metody zkoušení pro hodnocení přesnosti
ČSN EN ISO 12836ČSN EN ISO 12836 This International Standard specifies test methods for the assessment of the accuracy of digitizing devices for computer-aided design/computer-aided manufacturing
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 14457 - Stomatologie - Násadce a motory 
Katalogové číslo:  504563
ČSN EN ISO 14457 - Stomatologie - Násadce a motory
ČSN EN ISO 14457ČSN EN ISO 14457 This document specifies requirements and test methods for handpieces and motors used in dentistry for treatment of patients and having patient contact, regardless
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 7787-1 - Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 1: Ocelové laboratorní frézy 
Katalogové číslo:  500814
ČSN EN ISO 7787-1 - Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 1: Ocelové laboratorní frézy
ČSN EN ISO 7787-1ČSN EN ISO 7787-1 This part of ISO 7787 specifies dimensional and other requirements for the nine most commonly used steel cutters which are predominantly used in the dental labo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 20896-1 - Stomatologie - Zařízení pro digitální zobrazování - Část 1: Metody pro posuzování přesnosti 
Katalogové číslo:  509311
ČSN EN ISO 20896-1 - Stomatologie - Zařízení pro digitální zobrazování - Část 1: Metody pro posuzování přesnosti
ČSN EN ISO 20896-1ČSN EN ISO 20896-1 This document specifies test methods and procedures for assessing the accuracy of a three dimensional numerical description of intra-oral surfaces acquired di
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16408 - Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Výplachy úst 
Katalogové číslo:  99012
ČSN EN ISO 16408 - Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Výplachy úst
ČSN EN ISO 16408
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9687 - Stomatologie - Grafické značky pro stomatologické vybavení 
Katalogové číslo:  97439
ČSN EN ISO 9687 - Stomatologie - Grafické značky pro stomatologické vybavení
ČSN EN ISO 9687ČSN EN ISO 9687 This International Standard specifies graphical symbols for dental equipment. It is intended that the symbols are to be used on the appropriate piece of dental equi
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 9173-3 - Stomatologie - Extrakční kleště - Část 3: Tvary 
Katalogové číslo:  95746
ČSN EN ISO 9173-3 - Stomatologie - Extrakční kleště - Část 3: Tvary
ČSN EN ISO 9173-3ČSN EN ISO 9173-3 This part of ISO 9173 specifies the design for extraction forceps used in dentistry.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16635-2 - Stomatologie - Zubní technika kofferdam - Část 2: Upínací kleště 
Katalogové číslo:  96786
ČSN EN ISO 16635-2 - Stomatologie - Zubní technika kofferdam - Část 2: Upínací kleště
ČSN EN ISO 16635-2ČSN EN ISO 16635-2 This part of ISO 16635 specifies requirements and test methods for clamp forceps intended for the application of dental rubber dam clamps to teeth.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21606 - Stomatologie - Elastomerové pomůcky pro použití v ortodoncii 
Katalogové číslo:  79427
ČSN EN ISO 21606 - Stomatologie - Elastomerové pomůcky pro použití v ortodoncii
ČSN EN ISO 21606
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 13397-3 - Paradontální kyrety, nástroje na zubní kámen, exkavátory - Část 3: Nástroje na zubní kámen - Typ H 
Katalogové číslo:  51905
ČSN EN ISO 13397-3 - Paradontální kyrety, nástroje na zubní kámen, exkavátory - Část 3: Nástroje na zubní kámen - Typ H
ČSN EN ISO 13397-3ČSN EN ISO 13397-3 Tato část ISO 13397 stanoví rozměry nástrojů na zubní kámen typu H.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 15087-2 - Stomatologické extrakční páky - Část 2: Páky Warwick James 
Katalogové číslo:  60125
ČSN EN ISO 15087-2 - Stomatologické extrakční páky - Část 2: Páky Warwick James
ČSN EN ISO 15087-2
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat