Sponzorovaný odkaz

9820 Architektura informačních systémů ve zdravotnictví - Ochrana dat

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 12052 - Zdravotnická informatika - Digitální zobrazování a komunikace v medicíně (DICOM), včetně pracovního postupu a správy dat 
Katalogové číslo:  503762
ČSN EN ISO 12052 - Zdravotnická informatika - Digitální zobrazování a komunikace v medicíně (DICOM), včetně pracovního postupu a správy dat
ČSN EN ISO 12052ČSN EN ISO 12052 ISO 12052:2017, within the field of health informatics, addresses the exchange of digital images and information related to the production and management of those
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1064 - Zdravotnická informatika - Standardní komunikační protokol - Počítačem podporovaná elektrokardiografie 
Katalogové číslo:  511166
ČSN EN 1064 - Zdravotnická informatika - Standardní komunikační protokol - Počítačem podporovaná elektrokardiografie
ČSN EN 1064ČSN EN 1064 This document specifies the common conventions required for the interchange of specific patient data (demographic, recording conditions ...), ECG signal data and metadata, EC
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN 1068 - Zdravotnická informatika - Registrace kódovacích systémů 
Katalogové číslo:  74663
ČSN EN 1068 - Zdravotnická informatika - Registrace kódovacích systémů
ČSN EN 1068ČSN EN 1068 Tato evropská norma specifikuje postupy pro registraci kódových systémů ve zdravotnictví pro jakékoli účely. Specifikuje také alokaci jednotného "Označování systému kódování
Cena:  347,- Kč
ČSN P ISO/TS 25238 - Zdravotnická informatika - Klasifikace bezpečnostních rizik ze zdravotnického software 
Katalogové číslo:  86192
ČSN P ISO/TS 25238 - Zdravotnická informatika - Klasifikace bezpečnostních rizik ze zdravotnického software
ČSN P ISO/TS 25238ČSN P ISO/TS 25238 Tato předběžná technická specifikace je zaměřena na bezpečnost pacientů a podává pokyny pro analýzu a kategorizaci nebezpečí a rizik pro pacienty, které souvisí
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 25237 - Zdravotnická informatika - Pseudonymizace 
Katalogové číslo:  502288
ČSN EN ISO 25237 - Zdravotnická informatika - Pseudonymizace
ČSN EN ISO 25237ČSN EN ISO 25237 ISO 25237:2017 contains principles and requirements for privacy protection using pseudonymi-zation services for the protection of personal health information. Thi
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 12967-2 - Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 2: Informační hledisko 
Katalogové číslo:  89287
ČSN EN ISO 12967-2 - Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 2: Informační hledisko
ČSN EN ISO 12967-2ČSN EN ISO 12967-2 Cílem ISO 12967 není definování jedinečného modelu pro klinické, organizační, řídicí nebo administrativní činnosti, ale spíše definování množiny toků prací, i
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 12967-1 - Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 1: Podnikové hledisko 
Katalogové číslo:  89288
ČSN EN ISO 12967-1 - Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 1: Podnikové hledisko
ČSN EN ISO 12967-1ČSN EN ISO 12967-1 Cílem ISO 12967 není definování jedinečného modelu pro klinické, organizační, řídicí nebo administrativní činnosti, ale spíše definování množiny toků prací, i
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 21298 - Zdravotnická informatika - Funkční a strukturální role 
Katalogové číslo:  502419
ČSN EN ISO 21298 - Zdravotnická informatika - Funkční a strukturální role
ČSN EN ISO 21298ČSN EN ISO 21298 This International Standard defines a model for expressing functional and structural roles and populates it with a basic set of roles for international use in healt
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 27799 - Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002 
Katalogové číslo:  506770
ČSN EN ISO 27799 - Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002
ČSN EN ISO 27799ČSN EN ISO 27799 Tato norma poskytuje pokyny k implementaci všech opatření uvedených v ISO/IEC 27002 a doplňuje je, kde je to nezbytné, aby mohly být efektivně použity pro řízení be
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 12251 - Zdravotnická informatika - Bezpečná identifikace uživatele pro zdravotní péči - Správa a bezpečnost autentizace heslem 
Katalogové číslo:  86318
ČSN EN 12251 - Zdravotnická informatika - Bezpečná identifikace uživatele pro zdravotní péči - Správa a bezpečnost autentizace heslem
ČSN EN 12251ČSN EN 12251 Tento dokument byl navržen proto, aby podpořil zdokonalení autentizace jednotlivých uživatelům IT systémů zdravotní péče posilováním automatických softwarových procedur spo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12967-3 - Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 3: Počítačové hledisko 
Katalogové číslo:  89286
ČSN EN ISO 12967-3 - Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 3: Počítačové hledisko
ČSN EN ISO 12967-3ČSN EN ISO 12967-3 Cílem ISO 12967 není definování jedinečného modelu pro klinické, organizační, řídicí nebo administrativní činnosti, ale spíše definování množiny toků prací, i
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 27789 - Zdravotnická informatika - Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů 
Katalogové číslo:  94004
ČSN EN ISO 27789 - Zdravotnická informatika - Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů
ČSN EN ISO 27789ČSN EN ISO 27789 Tato mezinárodní norma specifikuje společný rámec pro auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů (EHR), pokud jde o události spouštění auditu a dat auditu,
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 13120 - Zdravotnická informatika - Syntaxe pro zobrazení obsahu klasifikačních systémů zdravotní péče - Značkovací jazyk pro klasifikaci (ClaML) 
Katalogové číslo:  508179
ČSN EN ISO 13120 - Zdravotnická informatika - Syntaxe pro zobrazení obsahu klasifikačních systémů zdravotní péče - Značkovací jazyk pro klasifikaci (ClaML)
ČSN EN ISO 13120ČSN EN ISO 13120 The main purpose of ClaML is to formally represent the content and hierarchical structure of healthcare classification systems in a markup language for the safe exc
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat