Sponzorovaný odkaz

44 HORNICTVÍ - strana 11

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 44 7300 - Úpravnické zařízení. Názvosloví 
Katalogové číslo:  28487
ČSN 44 7300 - Úpravnické zařízení. Názvosloví
ČSN 44 7300ČSN 44 7300 Touto normou se zavádí ST SEV 1826-79 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro základní druhy úpravnickéh
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 4690 - Železné rudy. Stanovení síry spalovací metodou 
Katalogové číslo:  28634
ČSN ISO 4690 - Železné rudy. Stanovení síry spalovací metodou
ČSN ISO 4690ČSN ISO 4690 Norma obsahuje ISO 4690:1986. Tato mezinárodní norma určuje spalovací metodu pro stanovení obsahu síry v železných rudách. Metoda je použitelná pro stanovení síry v kon
Cena:  171,- Kč
ČSN 44 1342 - Koks. Třídící zkouška zrnění nad 10 mm 
Katalogové číslo:  28672
ČSN 44 1342 - Koks. Třídící zkouška zrnění nad 10 mm
ČSN 44 1342ČSN 44 1342 V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 728:1981 Koks (nominální max. zrnění větší než 20 mm). Údaje souhlasné s ISO 728:1981 jsou označeny čárou na levém okraji. Podst
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 8889 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení hliníku chelatometrickou metodou 
Katalogové číslo:  28677
ČSN ISO 8889 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení hliníku chelatometrickou metodou
ČSN ISO 8889ČSN ISO 8889 Norma obsahuje ISO 8889:1988. Určuje chelatometrickou metodu pro stanovení obsahu hliníku v chromových rudách a koncentrátech. Metoda je použitelná pro obsahy hliníku v
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 4410-2 - Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 2: Zkoušení kompletů důlní ocelové výztuže 
Katalogové číslo:  28715
ČSN 44 4410-2 - Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 2: Zkoušení kompletů důlní ocelové výztuže
ČSN 44 4410-2ČSN 44 4410-2 Kapitoly 3 a 4 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Slovenského banského úradu, na zá
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7335 - Železné rudy. Stanovení chemicky vázané vody. Titrační metoda podle Karl Fischera 
Katalogové číslo:  28845
ČSN ISO 7335 - Železné rudy. Stanovení chemicky vázané vody. Titrační metoda podle Karl Fischera
ČSN ISO 7335ČSN ISO 7335 Norma obsahuje ISO 7335:1987. Norma určuje titrační metodu používající Karl Fischerův roztok pro stanovení obsahu chemicky vázané vody v železných rudách. Tato metoda j
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6230 - Manganové rudy. Stanovení granulometrického složení sítovým rozborem 
Katalogové číslo:  15219
ČSN ISO 6230 - Manganové rudy. Stanovení granulometrického složení sítovým rozborem
ČSN ISO 6230ČSN ISO 6230 Norma obsahuje ISO 6230:1989. Tato mezinárodní norma určuje metody používané pro stanovení granulometrického složení sítovým rozborem přírodních nebo upravených (jako js
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 567 - Koks - Stanovení sypné hmotnosti v malé nádobě 
Katalogové číslo:  42098
ČSN ISO 567 - Koks - Stanovení sypné hmotnosti v malé nádobě
ČSN ISO 567ČSN ISO 567 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 567:1995. Mezinárodní norma ISO 567:1995 má status české technické normy. Specifikuje metodu pro stanovení sypné hmotnosti koks
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7404-4 - Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu. Část 4: Metoda stanovení složení mikrolitotypů, karbomineritů a mineritů 
Katalogové číslo:  17764
ČSN ISO 7404-4 - Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu. Část 4: Metoda stanovení složení mikrolitotypů, karbomineritů a mineritů
ČSN ISO 7404-4ČSN ISO 7404-4 Norma obsahuje ISO 7404-4:1988. Zahrnuje metody petrografické analýzy v současnosti používané pro charakteristiku černých uhlí a antracitů v souvislosti s jejich tec
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 556 - Koks (rozměr na 20 mm). Stanovení mechanické pevnosti 
Katalogové číslo:  17515
ČSN ISO 556 - Koks (rozměr na 20 mm). Stanovení mechanické pevnosti
ČSN ISO 556ČSN ISO 556 Norma obsahuje ISO 556:1980. Specifikuje metodu stanovení mechanické pevnosti koksu rozměru zrna nad 20 mm. Normalizována je podstata zkoušky: "Vzorek koksu rozměru nad 20
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1358 - Tuhá paliva - Stanovení složení popela 
Katalogové číslo:  72131
ČSN 44 1358 - Tuhá paliva - Stanovení složení popela
ČSN 44 1358ČSN 44 1358 Tato norma předepisuje metody pro stanovení složení popela tuhých paliv, které se vyjadřuje oxidy: SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, SO3, P205, Na2O a K2O.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14591-1 - Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech - Ochranné systémy - Část 1: Větrní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 barů 
Katalogové číslo:  72781
ČSN EN 14591-1 - Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech - Ochranné systémy - Část 1: Větrní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 barů
ČSN EN 14591-1ČSN EN 14591-1 Norma platí pro izolační objekty a větrní dveře pro větrní objekty, které zůstávají funkční i po výbuchu s tlakem do 2 barů. Větrní objekty jsou ochrannými systémy sl
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 687 - Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor 
Katalogové číslo:  89146
ČSN ISO 687 - Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor
ČSN ISO 687ČSN ISO 687 Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení vody v analytickém vzorku koksu pro obecný rozbor. Může se používat pro stanovení vody ve vysokopecním koksu, slévárenském ko
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 29541 - Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metoda 
Katalogové číslo:  91373
ČSN ISO 29541 - Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metoda
ČSN ISO 29541ČSN ISO 29541 Spolehlivé stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku je důležité pro technické výpočty, používané pro spalování uhlí. Správné a přesné stanovení obsahu uhlíku v
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 19579 - Tuhá paliva - Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie 
Katalogové číslo:  82412
ČSN ISO 19579 - Tuhá paliva - Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie
ČSN ISO 19579ČSN ISO 19579 Tato mezinárodní norma specifikuje alternativní metodu stanovení obsahu veškeré síry v černém uhlí, hnědém uhlí a lignitu vysokoteplotní spalovací metodou s infračervenou
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1889-2+A1 - Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 2: Lokomotivy 
Katalogové číslo:  84869
ČSN EN 1889-2+A1 - Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 2: Lokomotivy
ČSN EN 1889-2+A1ČSN EN 1889-2+A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a zkoušky pro lokomotivy určené pro použití při těžbě v podzemí (tzn. důlní lokomotivy) a pro jiné podzemní p
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1804-2+A1 - Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce 
Katalogové číslo:  86627
ČSN EN 1804-2+A1 - Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce
ČSN EN 1804-2+A1ČSN EN 1804-2+A1 Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky na stojky a válce, jsou-li používány podle specifikací výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce. Příklady pokryté t
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 10329 - Uhlí - Stanovení plastických vlastností - Metoda s Gieselerovým plastometrem s konstantním točivým momentem 
Katalogové číslo:  86793
ČSN ISO 10329 - Uhlí - Stanovení plastických vlastností - Metoda s Gieselerovým plastometrem s konstantním točivým momentem
ČSN ISO 10329ČSN ISO 10329 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro získání relativní míry plastických vlastností uhlí při zahřívání za předepsaných podmínek. Metoda může být užita pro získání
Cena:  232,- Kč
ČSN 44 1341 - Tuhá paliva - Plavicí zkouška uhlí 
Katalogové číslo:  94098
ČSN 44 1341 - Tuhá paliva - Plavicí zkouška uhlí
ČSN 44 1341ČSN 44 1341 Norma platí pro provádění plavicích zkoušek černých i hnědých uhlí pro stanovení upravitelnosti uhlí v celém rozsahu rozměrů zrn. Plavicí zkouškou se provádí rozbor surového
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 5074 - Černá uhlí - Stanovení indexu melitelnosti Hardgrove 
Katalogové číslo:  500730
ČSN ISO 5074 - Černá uhlí - Stanovení indexu melitelnosti Hardgrove
ČSN ISO 5074ČSN ISO 5074 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení indexu melitelnosti černých uhlí s použitím zařízení Hardgrove. Zároveň specifikuje postup pro kalibraci zkušebního zaří
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 13909-3 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků 
Katalogové číslo:  504864
ČSN ISO 13909-3 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků
ČSN ISO 13909-3ČSN ISO 13909-3 (44 1314) Tato část ISO 13909 specifikuje postupy pro mechanické vzorkování uhlí ze stacionárních celků, například z vagonů, nákladních člunů, lodí a hromad (skládek)
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 13909-7 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení 
Katalogové číslo:  506016
ČSN ISO 13909-7 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení
ČSN ISO 13909-7ČSN ISO 13909-7 V této části ISO 13909 jsou sestaveny rovnice propojující proměnné, které přispívají k celkové preciznosti vzorkování. Jsou uvedeny metody pro odhad celkové preciznos
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 13909-1 OPRAVA 1 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod 
Katalogové číslo:  507080
ČSN ISO 13909-1 OPRAVA 1 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod
ČSN ISO 13909-1 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN ISO 13909-8 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby 
Katalogové číslo:  507241
ČSN ISO 13909-8 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby
ČSN ISO 13909-8ČSN ISO 13909-8 Tato část ISO 13909 vymezuje zásady a postupy pro zkoušení systematické chyby (vychýlení) [bias] uhlí a koksu, v souladu ostatními částmi ISO 13909.
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 1213-2 - Tuhá paliva - Terminologie - Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze 
Katalogové číslo:  509672
ČSN ISO 1213-2 - Tuhá paliva - Terminologie - Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze
ČSN ISO 1213-2ČSN ISO 1213-2 Tento dokument definuje termíny obecně užívané při vzorkování, zkoušení a analýze tuhých paliv.
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ
4413 Tuhá paliva. Metody zkoušení4414 Jakost tuhých paliv4415 Zkoušení rud a koncentrátů4416 Zkoušení rud a koncentrátů4417 Zkoušení rud a koncentrátů4418 Zkoušení rud a koncentrátů4420 Otvírka a příprava hlubinných ložisek, všeobecně4426 Důlní ocelová výztuž4430 Strojní zařízení pro podzemní doly4431 Volné (vyhrazeno pro takové záležitosti nerostných surovin /mimo uhlí/, které se nedají zařadit do ostat. podskupin této skupiny ani do tř. 72)4442 Dobývací stroje a zařízení pro hlubinné dobývání nerostných surovin4444 Výztuž porubů a řízení horského tlaku při hlubinném dobývání nerostných surovin4447 Stroje a zařízení pro zakládání při hlubinném dobývání užitkových surovin4450 Hornická doprava a manipulace s materiálem, všeobecně (Doprava, všeobecně)4454 Stroje a zařízení svislé důlní dopravy (Vrátky, pneumatické motory a přísl.) (Klece, skipové nádoby, podstavníky) (Vybavení nádraží a posunovačů)4455 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních věží a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4457 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních klecí a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4461 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v dolech4462 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v podzemí dolů (Lutny a různá zařízení pro větrání)4464 Ochrana proti výbuchu, ohni, záparu a jiným druhům nebezpečí v podzemí dolů (průvanům, průtržím apod.)4465 Ochrana proti prachu, hluku a vibracím v hornictví4470 Úprava nerostných surovin v hornictví, všeobecně (Úpravnictví, všeobecně)4473 Úpravnická zařízení včetně pomocného vybavení při úpravě užitkových surovin v hornictví4491 Geologie v hornictví (mimo rámec ostatních skupin a tříd) (Potrubí důlní pro stlačený vzduch a vodu)
45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat