Sponzorovaný odkaz

44 HORNICTVÍ - strana 11

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 44 1724 - Molybdenové koncentráty. Stanovení železa 
Katalogové číslo:  28348
ČSN 44 1724 - Molybdenové koncentráty. Stanovení železa
ČSN 44 1724ČSN 44 1724 Norma platí pro chemický rozbor molybdenových koncentrátů a určuje stanovení železa chelatometrickou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení p
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1731 - Molybdenové koncentráty. Stanovení cínu 
Katalogové číslo:  28355
ČSN 44 1731 - Molybdenové koncentráty. Stanovení cínu
ČSN 44 1731ČSN 44 1731 Norma platí pro chemický rozbor molybdenových koncentrátů a určuje pro stanovení cínu metody: polarografickou - pro hmotnostní zlomek cínu nad 0,05 do 1 % a atomové absor
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1739 - Měděné rudy. Stanovení mědi 
Katalogové číslo:  28360
ČSN 44 1739 - Měděné rudy. Stanovení mědi
ČSN 44 1739ČSN 44 1739 Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a určuje pro stanovení mědi metody: polarografickou - pro hmotnostní zlomek mědi od 0,1 % do 3 % a atomové absorpční spektrom
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1741 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení bismutu 
Katalogové číslo:  28361
ČSN 44 1741 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení bismutu
ČSN 44 1741ČSN 44 1741 Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje pro stanovení bismutu metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek bismutu od 0,01 % do 4 % a atomové
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1746 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení rtuti 
Katalogové číslo:  28366
ČSN 44 1746 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení rtuti
ČSN 44 1746ČSN 44 1746 Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje stanovení rtuti metodou fotometrickou s diethyldithiokarbamidanem měďnatým - pro hmotnostní zlomek rtu
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1753 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení zinku 
Katalogové číslo:  28373
ČSN 44 1753 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení zinku
ČSN 44 1753ČSN 44 1753 Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje pro stanovení zinku metody chelatometrickou - pro hmotnostní zlomek zinku nad 1 %. a atomové absorpční
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1758 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého 
Katalogové číslo:  28378
ČSN 44 1758 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého
ČSN 44 1758ČSN 44 1758 Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje stanovení oxidu hlinitého metodou chelatometrickou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna us
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1765 - Olověné koncentráty. Stanovení mědi 
Katalogové číslo:  28381
ČSN 44 1765 - Olověné koncentráty. Stanovení mědi
ČSN 44 1765ČSN 44 1765 Norma platí pro chemický rozbor olověných koncentrátů a určuje pro stanovení mědi metody: elektrogravimetrickou - pro hmotnostní zlomek mědi od 5 %, dále metodu polarogra
Cena:  171,- Kč
ČSN 44 1771 - Olověné koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého 
Katalogové číslo:  28386
ČSN 44 1771 - Olověné koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého
ČSN 44 1771ČSN 44 1771 Norma platí pro chemický rozbor olověných koncentrátů a určuje stanovení oxidu křemičitého metodou vážkovou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení po
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1773 - Olověné koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého 
Katalogové číslo:  28388
ČSN 44 1773 - Olověné koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého
ČSN 44 1773ČSN 44 1773 Norma platí pro chemický rozbor olověných koncentrátů a určuje pro stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého metody: chelatometrickou - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenat
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1778 - Olověné koncentráty. Stanovení cínu 
Katalogové číslo:  28393
ČSN 44 1778 - Olověné koncentráty. Stanovení cínu
ČSN 44 1778ČSN 44 1778 Norma platí pro chemický rozbor olověných koncentrátů a určuje stanovení cínu metodou polarografickou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČS
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1853 - Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Metoda atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda stanovení obsahu olova 
Katalogové číslo:  28435
ČSN 44 1853 - Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Metoda atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda stanovení obsahu olova
ČSN 44 1853ČSN 44 1853 Tato norma je překladem ST SEV 5498-86. Určuje stanovení obsahu olova metodou atomové absorpční spektrometrie - při obsahu olova od 0,005 do 1,0 % a polarografickou metod
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1869 - Bauxit. Vážková metoda stanovení oxidu křemičitého 
Katalogové číslo:  28443
ČSN 44 1869 - Bauxit. Vážková metoda stanovení oxidu křemičitého
ČSN 44 1869
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 7300 - Úpravnické zařízení. Názvosloví 
Katalogové číslo:  28487
ČSN 44 7300 - Úpravnické zařízení. Názvosloví
ČSN 44 7300ČSN 44 7300 Touto normou se zavádí ST SEV 1826-79 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro základní druhy úpravnickéh
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 4690 - Železné rudy. Stanovení síry spalovací metodou 
Katalogové číslo:  28634
ČSN ISO 4690 - Železné rudy. Stanovení síry spalovací metodou
ČSN ISO 4690ČSN ISO 4690 Norma obsahuje ISO 4690:1986. Tato mezinárodní norma určuje spalovací metodu pro stanovení obsahu síry v železných rudách. Metoda je použitelná pro stanovení síry v kon
Cena:  171,- Kč
ČSN 44 1342 - Koks. Třídící zkouška zrnění nad 10 mm 
Katalogové číslo:  28672
ČSN 44 1342 - Koks. Třídící zkouška zrnění nad 10 mm
ČSN 44 1342ČSN 44 1342 V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 728:1981 Koks (nominální max. zrnění větší než 20 mm). Údaje souhlasné s ISO 728:1981 jsou označeny čárou na levém okraji. Podst
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 8889 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení hliníku chelatometrickou metodou 
Katalogové číslo:  28677
ČSN ISO 8889 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení hliníku chelatometrickou metodou
ČSN ISO 8889ČSN ISO 8889 Norma obsahuje ISO 8889:1988. Určuje chelatometrickou metodu pro stanovení obsahu hliníku v chromových rudách a koncentrátech. Metoda je použitelná pro obsahy hliníku v
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 4410-2 - Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 2: Zkoušení kompletů důlní ocelové výztuže 
Katalogové číslo:  28715
ČSN 44 4410-2 - Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 2: Zkoušení kompletů důlní ocelové výztuže
ČSN 44 4410-2ČSN 44 4410-2 Kapitoly 3 a 4 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Slovenského banského úradu, na zá
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7335 - Železné rudy. Stanovení chemicky vázané vody. Titrační metoda podle Karl Fischera 
Katalogové číslo:  28845
ČSN ISO 7335 - Železné rudy. Stanovení chemicky vázané vody. Titrační metoda podle Karl Fischera
ČSN ISO 7335ČSN ISO 7335 Norma obsahuje ISO 7335:1987. Norma určuje titrační metodu používající Karl Fischerův roztok pro stanovení obsahu chemicky vázané vody v železných rudách. Tato metoda j
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6230 - Manganové rudy. Stanovení granulometrického složení sítovým rozborem 
Katalogové číslo:  15219
ČSN ISO 6230 - Manganové rudy. Stanovení granulometrického složení sítovým rozborem
ČSN ISO 6230ČSN ISO 6230 Norma obsahuje ISO 6230:1989. Tato mezinárodní norma určuje metody používané pro stanovení granulometrického složení sítovým rozborem přírodních nebo upravených (jako js
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 5074 - Černá uhlí - Stanovení indexu melitelnosti Hardgrove 
Katalogové číslo:  500730
ČSN ISO 5074 - Černá uhlí - Stanovení indexu melitelnosti Hardgrove
ČSN ISO 5074ČSN ISO 5074 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení indexu melitelnosti černých uhlí s použitím zařízení Hardgrove. Zároveň specifikuje postup pro kalibraci zkušebního zaří
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 13909-3 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků 
Katalogové číslo:  504864
ČSN ISO 13909-3 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků
ČSN ISO 13909-3ČSN ISO 13909-3 (44 1314) Tato část ISO 13909 specifikuje postupy pro mechanické vzorkování uhlí ze stacionárních celků, například z vagonů, nákladních člunů, lodí a hromad (skládek)
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 13909-7 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení 
Katalogové číslo:  506016
ČSN ISO 13909-7 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení
ČSN ISO 13909-7ČSN ISO 13909-7 V této části ISO 13909 jsou sestaveny rovnice propojující proměnné, které přispívají k celkové preciznosti vzorkování. Jsou uvedeny metody pro odhad celkové preciznos
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 13909-1 OPRAVA 1 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod 
Katalogové číslo:  507080
ČSN ISO 13909-1 OPRAVA 1 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod
ČSN ISO 13909-1 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN ISO 1213-2 - Tuhá paliva - Terminologie - Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze 
Katalogové číslo:  509672
ČSN ISO 1213-2 - Tuhá paliva - Terminologie - Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze
ČSN ISO 1213-2ČSN ISO 1213-2 Tento dokument definuje termíny obecně užívané při vzorkování, zkoušení a analýze tuhých paliv.
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 13909-8 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby 
Katalogové číslo:  507241
ČSN ISO 13909-8 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby
ČSN ISO 13909-8ČSN ISO 13909-8 Tato část ISO 13909 vymezuje zásady a postupy pro zkoušení systematické chyby (vychýlení) [bias] uhlí a koksu, v souladu ostatními částmi ISO 13909.
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ
4413 Tuhá paliva. Metody zkoušení4414 Jakost tuhých paliv4415 Zkoušení rud a koncentrátů4416 Zkoušení rud a koncentrátů4417 Zkoušení rud a koncentrátů4418 Zkoušení rud a koncentrátů4420 Otvírka a příprava hlubinných ložisek, všeobecně4426 Důlní ocelová výztuž4430 Strojní zařízení pro podzemní doly4431 Volné (vyhrazeno pro takové záležitosti nerostných surovin /mimo uhlí/, které se nedají zařadit do ostat. podskupin této skupiny ani do tř. 72)4442 Dobývací stroje a zařízení pro hlubinné dobývání nerostných surovin4444 Výztuž porubů a řízení horského tlaku při hlubinném dobývání nerostných surovin4447 Stroje a zařízení pro zakládání při hlubinném dobývání užitkových surovin4450 Hornická doprava a manipulace s materiálem, všeobecně (Doprava, všeobecně)4454 Stroje a zařízení svislé důlní dopravy (Vrátky, pneumatické motory a přísl.) (Klece, skipové nádoby, podstavníky) (Vybavení nádraží a posunovačů)4455 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních věží a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4457 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních klecí a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4461 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v dolech4462 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v podzemí dolů (Lutny a různá zařízení pro větrání)4464 Ochrana proti výbuchu, ohni, záparu a jiným druhům nebezpečí v podzemí dolů (průvanům, průtržím apod.)4465 Ochrana proti prachu, hluku a vibracím v hornictví4470 Úprava nerostných surovin v hornictví, všeobecně (Úpravnictví, všeobecně)4473 Úpravnická zařízení včetně pomocného vybavení při úpravě užitkových surovin v hornictví4491 Geologie v hornictví (mimo rámec ostatních skupin a tříd) (Potrubí důlní pro stlačený vzduch a vodu)
45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat