Sponzorovaný odkaz

44 HORNICTVÍ - strana 3

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 44 1308 - Tuhá paliva. Vzorkování z hromad pro provedení třídicí zkoušky 
Katalogové číslo:  18810
ČSN 44 1308 - Tuhá paliva. Vzorkování z hromad pro provedení třídicí zkoušky
ČSN 44 1308ČSN 44 1308 Norma platí pro vzorkování tříděných druhů tuhých paliv, tj. hnědých uhlí, černých uhlí a koksu, z hromad hmotnosti do 500 t sypaných do výšky max. 4 m, pro třídicí zkoušk
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7404-1 - Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník 
Katalogové číslo:  501200
ČSN ISO 7404-1 - Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník
ČSN ISO 7404-1ČSN ISO 7404-1 Tato část ISO 7404 definuje termíny, které jsou používány ve spojení s macerálovou a mikrolitotypovou analýzou a se stanovením odraznosti vitrinitu. Používají se při zk
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 13909-1 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod 
Katalogové číslo:  504863
ČSN ISO 13909-1 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod
ČSN ISO 13909-1ČSN ISO 13909-1 Tato část ISO 13909 definuje základní termíny používané při vzorkování tuhých paliv, popisuje obecné principy vzorkování a podrobnosti o informacích uváděných v dokum
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 19225 - Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy 
Katalogové číslo:  504742
ČSN EN ISO 19225 - Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy
ČSN EN ISO 19225ČSN EN ISO 19225 This document specifies safety requirements to minimize the hazards listed in Clause 4 that can occur during the assembly, use, maintenance, repair, decommissioning
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 12900 - Černá uhlí - Stanovení abrazivity 
Katalogové číslo:  500728
ČSN ISO 12900 - Černá uhlí - Stanovení abrazivity
ČSN ISO 12900ČSN ISO 12900 Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení abrazivity černých uhlí.
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 11726 - Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních analytických metod 
Katalogové číslo:  509630
ČSN ISO 11726 - Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních analytických metod
ČSN ISO 11726ČSN ISO 11726 Tento dokument popisuje postupy validace alternativních metod analýzy uhlí a koksu buď přímo porov-náním s odpovídající mezinárodně normalizovanou metodou, nebo nepřímým
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 4296-1 - Manganové rudy. Vzorkování. Část 1: Odběr dílčího vzorku 
Katalogové číslo:  28538
ČSN ISO 4296-1 - Manganové rudy. Vzorkování. Část 1: Odběr dílčího vzorku
ČSN ISO 4296-1ČSN ISO 4296-1 Norma obsahuje ISO 4296-1:1984. Tato část ISO 4296 stanoví metody pro odběr vzorků manganových rud určených pro stanovení chemického složení a obsahu vlhkosti dodáv
Cena:  232,- Kč
ČSN 44 2065 - Tvárnicová výstuž banských diel. Spoločné ustanovenia 
Katalogové číslo:  28540
ČSN 44 2065 - Tvárnicová výstuž banských diel. Spoločné ustanovenia
ČSN 44 2065ČSN 44 2065 Norma určuje zásady navrhování, zhotovování a kontroly báňských výstuží z tvárnic vyrobených z obyčejného, hutního, jednoduchého betonu a železobetonu pro vodorovná a svi
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 5997 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení křemíku spektrofotometrickou a vážkovou metodou 
Katalogové číslo:  28569
ČSN ISO 5997 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení křemíku spektrofotometrickou a vážkovou metodou
ČSN ISO 5997ČSN ISO 5997 Norma obsahuje ISO 5997:1984. Určuje následující metody pro stanovení obsahu křemíku v chromových rudách a koncentrátech: Metoda A: spektrofotometrická metoda použiteln
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 4410-4 - Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 4: Zkoušení spojů 
Katalogové číslo:  28717
ČSN 44 4410-4 - Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 4: Zkoušení spojů
ČSN 44 4410-4ČSN 44 4410-4 Kapitoly 4 a 5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Slovenského banského úradu, na zá
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 6154 - Chromové rudy. Příprava vzorků 
Katalogové číslo:  28847
ČSN ISO 6154 - Chromové rudy. Příprava vzorků
ČSN ISO 6154ČSN ISO 6154 Norma obsahuje ISO 6154:1989. Tato mezinárodní norma určuje metody přípravy vzorků chromových rud pro stanovení chemického složení a obsahu vlhkosti dodávky. Metody jso
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 317 - Manganové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu. Spektrofotometrická metoda 
Katalogové číslo:  28241
ČSN ISO 317 - Manganové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu. Spektrofotometrická metoda
ČSN ISO 317ČSN ISO 317 Norma obsahuje ISO 317:1984. Tato mezinárodní norma určuje spektrofotometrickou metodu pro stanovení arsenu v manganových rudách a koncentrátech. Metoda je použitelná pro
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7723 - Manganové rudy a koncentráty. Stanovení titanu. Spektrofotometrická metoda s 4,4'-diantipyrilmethanem 
Katalogové číslo:  28244
ČSN ISO 7723 - Manganové rudy a koncentráty. Stanovení titanu. Spektrofotometrická metoda s 4,4'-diantipyrilmethanem
ČSN ISO 7723ČSN ISO 7723 Norma obsahuje ISO 7723:1984. Určuje spektrofotometrickou metodu pro stanovení titanu v manganových rudách a koncentrátech s 4,4°-diantipyrilmethanem. Metoda je použitel
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1582 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu chromitého 
Katalogové číslo:  28249
ČSN 44 1582 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu chromitého
ČSN 44 1582ČSN 44 1582 Norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje stanovení oxidu chromitého titrační metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanove
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1593 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení mědi 
Katalogové číslo:  28256
ČSN 44 1593 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení mědi
ČSN 44 1593ČSN 44 1593 Norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení mědi metody atomové absorpční spektrometrie pro hmotnostní zlomek mědi od 0,02 % a foto
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1602 - Niklové rudy. Stanovení oxidu křemičitého 
Katalogové číslo:  28261
ČSN 44 1602 - Niklové rudy. Stanovení oxidu křemičitého
ČSN 44 1602ČSN 44 1602 Norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje stanovení oxidu křemičitého vážkovou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 4
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1604 - Niklové rudy. Stanovení arsenu 
Katalogové číslo:  28263
ČSN 44 1604 - Niklové rudy. Stanovení arsenu
ČSN 44 1604ČSN 44 1604 Norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje stanovení arsenu potenciometrickou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1609 - Niklové rudy. Stanovení fosforu 
Katalogové číslo:  28268
ČSN 44 1609 - Niklové rudy. Stanovení fosforu
ČSN 44 1609ČSN 44 1609 Norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje stanovení fosforu fotometrickou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 170
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1616 - Niklové rudy. Stanovení olova 
Katalogové číslo:  28275
ČSN 44 1616 - Niklové rudy. Stanovení olova
ČSN 44 1616ČSN 44 1616 Norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje stanovení olova metodou polarografickou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 170
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1624 - Olovnato-zinkové rudy. Stanovení zinku 
Katalogové číslo:  28280
ČSN 44 1624 - Olovnato-zinkové rudy. Stanovení zinku
ČSN 44 1624ČSN 44 1624 Norma platí pro chemický rozbor olovnato-zinkových rud a určuje pro stanovení zinku dvě metody: polarografickou pro hmotnostní zlomek zinku od 0,2 do 5 % a metodu AAS pro
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1626 - Olovnato-zinkové rudy. Stanovení kadmia 
Katalogové číslo:  28282
ČSN 44 1626 - Olovnato-zinkové rudy. Stanovení kadmia
ČSN 44 1626ČSN 44 1626 Norma platí pro chemický rozbor olovnato-zinkových rud a určuje stanovení kadmia metodou AAS. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1645 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého 
Katalogové číslo:  28293
ČSN 44 1645 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého
ČSN 44 1645ČSN 44 1645 Norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje stanovení oxidu křemičitého metodou vážkovou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna usta
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1650 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení zinku 
Katalogové číslo:  28298
ČSN 44 1650 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení zinku
ČSN 44 1650ČSN 44 1650 Norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje stanovení zinku metodou atomové absorpční spektrometrie (AAS). Při provádění rozboru musí být dodr
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1657 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení zlata a stříbra 
Katalogové číslo:  28305
ČSN 44 1657 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení zlata a stříbra
ČSN 44 1657ČSN 44 1657 Norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje stanovení zlata a stříbra metodou atomové absorpční spektrometrie (AAS). Při provádění rozboru mus
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1663 - Zinkové koncentráty. Stanovení antimonu 
Katalogové číslo:  28310
ČSN 44 1663 - Zinkové koncentráty. Stanovení antimonu
ČSN 44 1663ČSN 44 1663 Norma platí pro chemický rozbor zinkových koncentrátů a určuje pro stanovení antimonu metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek antimonu od 0,01 do 0,5 % a metodu ato
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1665 - Zinkové koncentráty. Stanovení železa 
Katalogové číslo:  28312
ČSN 44 1665 - Zinkové koncentráty. Stanovení železa
ČSN 44 1665ČSN 44 1665 Norma platí pro chemický rozbor zinkových koncentrátů a určuje stanovení železa metodou titrační. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1670 - Zinkové koncentráty. Stanovení kobaltu 
Katalogové číslo:  28317
ČSN 44 1670 - Zinkové koncentráty. Stanovení kobaltu
ČSN 44 1670ČSN 44 1670 Norma platí pro chemický rozbor zinkových koncentrátů a určuje pro stanovení kobaltu metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek kobaltu od 0,005 % a atomové absorpční
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1682 - Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení mědi 
Katalogové číslo:  28324
ČSN 44 1682 - Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení mědi
ČSN 44 1682ČSN 44 1682 Norma platí pro chemický rozbor tetraedritu a určuje stanovení mědi metodou elektrogravimetrickou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1687 - Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení oxidu křemičitého 
Katalogové číslo:  28329
ČSN 44 1687 - Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení oxidu křemičitého
ČSN 44 1687ČSN 44 1687 Norma platí pro chemický rozbor tetraedritu a určuje stanovení oxidu křemičitého metodou vážkovou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1689 - Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení oxidu hlinitého 
Katalogové číslo:  28331
ČSN 44 1689 - Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení oxidu hlinitého
ČSN 44 1689ČSN 44 1689 Norma platí pro chemický rozbor tetraedritu a určuje stanovení oxidu hlinitého metodou chelatometrickovou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podl
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ
4413 Tuhá paliva. Metody zkoušení4414 Jakost tuhých paliv4415 Zkoušení rud a koncentrátů4416 Zkoušení rud a koncentrátů4417 Zkoušení rud a koncentrátů4418 Zkoušení rud a koncentrátů4420 Otvírka a příprava hlubinných ložisek, všeobecně4426 Důlní ocelová výztuž4430 Strojní zařízení pro podzemní doly4431 Volné (vyhrazeno pro takové záležitosti nerostných surovin /mimo uhlí/, které se nedají zařadit do ostat. podskupin této skupiny ani do tř. 72)4442 Dobývací stroje a zařízení pro hlubinné dobývání nerostných surovin4444 Výztuž porubů a řízení horského tlaku při hlubinném dobývání nerostných surovin4447 Stroje a zařízení pro zakládání při hlubinném dobývání užitkových surovin4450 Hornická doprava a manipulace s materiálem, všeobecně (Doprava, všeobecně)4454 Stroje a zařízení svislé důlní dopravy (Vrátky, pneumatické motory a přísl.) (Klece, skipové nádoby, podstavníky) (Vybavení nádraží a posunovačů)4455 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních věží a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4457 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních klecí a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4461 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v dolech4462 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v podzemí dolů (Lutny a různá zařízení pro větrání)4464 Ochrana proti výbuchu, ohni, záparu a jiným druhům nebezpečí v podzemí dolů (průvanům, průtržím apod.)4465 Ochrana proti prachu, hluku a vibracím v hornictví4470 Úprava nerostných surovin v hornictví, všeobecně (Úpravnictví, všeobecně)4473 Úpravnická zařízení včetně pomocného vybavení při úpravě užitkových surovin v hornictví4491 Geologie v hornictví (mimo rámec ostatních skupin a tříd) (Potrubí důlní pro stlačený vzduch a vodu)
45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat