Sponzorovaný odkaz

44 HORNICTVÍ - strana 3

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 1804-1+A1 - Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  86629
ČSN EN 1804-1+A1 - Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a všeobecné požadavky
ČSN EN 1804-1+A1ČSN EN 1804-1+A1 Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky na sekce výztuží, jsou-li používány, jak je specifikováno výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Příklady sekcí
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 12900 - Černá uhlí - Stanovení abrazivity 
Katalogové číslo:  500728
ČSN ISO 12900 - Černá uhlí - Stanovení abrazivity
ČSN ISO 12900ČSN ISO 12900 Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení abrazivity černých uhlí.
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 13909-1 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod 
Katalogové číslo:  504863
ČSN ISO 13909-1 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod
ČSN ISO 13909-1ČSN ISO 13909-1 Tato část ISO 13909 definuje základní termíny používané při vzorkování tuhých paliv, popisuje obecné principy vzorkování a podrobnosti o informacích uváděných v dokum
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 19225 - Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy 
Katalogové číslo:  504742
ČSN EN ISO 19225 - Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy
ČSN EN ISO 19225ČSN EN ISO 19225 This document specifies safety requirements to minimize the hazards listed in Clause 4 that can occur during the assembly, use, maintenance, repair, decommissioning
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 7404-1 - Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník 
Katalogové číslo:  501200
ČSN ISO 7404-1 - Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník
ČSN ISO 7404-1ČSN ISO 7404-1 Tato část ISO 7404 definuje termíny, které jsou používány ve spojení s macerálovou a mikrolitotypovou analýzou a se stanovením odraznosti vitrinitu. Používají se při zk
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 157 - Uhlí - Stanovení forem síry 
Katalogové číslo:  52042
ČSN ISO 157 - Uhlí - Stanovení forem síry
ČSN ISO 157ČSN ISO 157 Tato norma je českou mezinárodní normy ISO 157:1996. Mezinárodní norma ISO 157:1996 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma předepisuje metody stanovení ob
Cena:  347,- Kč
ČSN 44 1376 - Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální nasákavosti 
Katalogové číslo:  80087
ČSN 44 1376 - Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální nasákavosti
ČSN 44 1376ČSN 44 1376 Tato norma předepisuje metodu pro stanovení maximální nasákavosti, která charakterizuje obsah vody v uhlí ve sloji. Stanovení nasákavosti se vztahuje pouze na hnědá uhlí a li
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1171 - Tuhá paliva - Stanovení popela 
Katalogové číslo:  89145
ČSN ISO 1171 - Tuhá paliva - Stanovení popela
ČSN ISO 1171ČSN ISO 1171 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení popela pro všechna tuhá paliva. Navážka vzorku je zahřívána na vzduchu specifikovanou rychlostí na teplotu 815 °C ±
Cena:  171,- Kč
ČSN 44 1375 - Tuhá paliva - Zrychlené stanovení obsahu veškeré vody 
Katalogové číslo:  83872
ČSN 44 1375 - Tuhá paliva - Zrychlené stanovení obsahu veškeré vody
ČSN 44 1375ČSN 44 1375 Tato norma platí pro zrychlené stanovení obsahu veškeré vody jednostupňovou metodou u černých uhlí a koksu, obsahu zbylé vody a vody v analytickém vzorku u všech tuhých paliv
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 4701 - Železné rudy a železo po přímé redukci - Stanovení rozdělení zrnitosti třídicí zkouškou 
Katalogové číslo:  83195
ČSN ISO 4701 - Železné rudy a železo po přímé redukci - Stanovení rozdělení zrnitosti třídicí zkouškou
ČSN ISO 4701ČSN ISO 4701 Tato norma specifikuje metody používané ke stanovení rozdělení zrnitosti částic železné rudy nebo železa po přímé redukci (s výjimkou železných briket) třídicí zkouškou vyu
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 1928 - Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti 
Katalogové číslo:  86792
ČSN ISO 1928 - Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti
ČSN ISO 1928ČSN ISO 1928 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení spalného tepla tuhých paliv při konstantním objemu a referenční teplotě 25°C v kalorimetru s tlakovou nádobou, kalib
Cena:  545,- Kč
ČSN 44 1379 - Tuhá paliva - Stanovení veškeré síly metodou Eschka 
Katalogové číslo:  98003
ČSN 44 1379 - Tuhá paliva - Stanovení veškeré síly metodou Eschka
ČSN 44 1379ČSN 44 1379 Tato norma určuje referenční metodu pro stanovení obsahu veškeré síry černých, hnědých uhlí, lignitů a koksu metodou Eschka.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 23380 - Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí 
Katalogové číslo:  97993
ČSN ISO 23380 - Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí
ČSN ISO 23380ČSN ISO 23380 Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro výběr metod použitých pro stanovení stopových prvků v uhlí. Ke stopovým prvkům důležitým z hlediska životního prostředí patří a
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 11722 - Tuhá paliva - Černá uhlí - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře 
Katalogové číslo:  96512
ČSN ISO 11722 - Tuhá paliva - Černá uhlí - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře
ČSN ISO 11722ČSN ISO 11722 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení obsahu vody v analytickém vzorku černých uhlí pro obecný rozbor sušením v atmosféře dusíku.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 15967 - Přímo redukované železo - Stanovení indexů nárazu a otěru u železa briketovaného za horka (HBI) 
Katalogové číslo:  96876
ČSN ISO 15967 - Přímo redukované železo - Stanovení indexů nárazu a otěru u železa briketovaného za horka (HBI)
ČSN ISO 15967ČSN ISO 15967 Tato norma specifikuje metodu stanovující relativní míru hodnocení odolnosti k rozpadu částic přímo redukovaného železa rázem a opotřebením. Specifikuje metodu určení ind
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12321+A1 - Důlní stroje - Specifikace bezpečnostních požadavků na porubové hřeblové dopravníky 
Katalogové číslo:  84868
ČSN EN 12321+A1 - Důlní stroje - Specifikace bezpečnostních požadavků na porubové hřeblové dopravníky
ČSN EN 12321+A1ČSN EN 12321+A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky na porubové hřeblové dopravníky a kryty, pohonné jednotky dopravníků, vratné stanice, žlaby, řetězové úseky, za
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 7404-5 - Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu 
Katalogové číslo:  85836
ČSN ISO 7404-5 - Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu
ČSN ISO 7404-5ČSN ISO 7404-5 Petrografické analýzy byly mezinárodně uznány jako významné v souvislosti s genezí, vertikálními a příčnými změnami, kontinuitou, metamorfózou a využitím uhlí. Mezináro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1804-3+A1 - Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické ovládací systémy 
Katalogové číslo:  86628
ČSN EN 1804-3+A1 - Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické ovládací systémy
ČSN EN 1804-3+A1ČSN EN 1804-3+A1 Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky pro hydraulická ovládací zařízení včetně hydraulických ventilů a jejich ovládacích prvků, kombinace ventilů, ovl
Cena:  358,- Kč
ČSN 44 1377 - Tuhá paliva - Stanovení obsahu vody 
Katalogové číslo:  69665
ČSN 44 1377 - Tuhá paliva - Stanovení obsahu vody
ČSN 44 1377ČSN 44 1377 Tato norma pro stanovení obsahu vody předepisuje jednotlivé metody stanovení vody v černých a hnědých uhlích (tuhých palivech).
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1304 - Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení 
Katalogové číslo:  32597
ČSN 44 1304 - Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení
ČSN 44 1304ČSN 44 1304 Norma platí pro metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení. ČSN 44 1304 byla schválena 14.4.1989 a nabyla účinnosti od 1.9.1989. "Změnou a)-1/1991" se s úč
Cena:  232,- Kč
ČSN 44 1346 - Tuhá paliva. Stanovení typů černých uhlí podle odraznosti 
Katalogové číslo:  28185
ČSN 44 1346 - Tuhá paliva. Stanovení typů černých uhlí podle odraznosti
ČSN 44 1346
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1409 - Tuhá paliva. Názvosloví a značky pro vyráběné druhy hnědých uhlí 
Katalogové číslo:  28209
ČSN 44 1409 - Tuhá paliva. Názvosloví a značky pro vyráběné druhy hnědých uhlí
ČSN 44 1409ČSN 44 1409 Norma stanoví názvosloví a značky vyráběných druhů hnědých uhlí. Nejde o typickou názvoslovnou normu, jsou spíše uvedeny hlavní druhy hnědých uhlí, jejich rozdělení a kval
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1507 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého 
Katalogové číslo:  28224
ČSN 44 1507 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého
ČSN 44 1507ČSN 44 1507 Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje stanovení oxidu hlinitého chelatometrickou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena vše
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1512 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení titanu 
Katalogové číslo:  28229
ČSN 44 1512 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení titanu
ČSN 44 1512ČSN 44 1512 Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje stanovení titanu fotometrickou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanov
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1519 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení vanadu 
Katalogové číslo:  28236
ČSN 44 1519 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení vanadu
ČSN 44 1519ČSN 44 1519 Tato norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje stanovení vanadu fotometrickou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna us
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 317 - Manganové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu. Spektrofotometrická metoda 
Katalogové číslo:  28241
ČSN ISO 317 - Manganové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu. Spektrofotometrická metoda
ČSN ISO 317ČSN ISO 317 Norma obsahuje ISO 317:1984. Tato mezinárodní norma určuje spektrofotometrickou metodu pro stanovení arsenu v manganových rudách a koncentrátech. Metoda je použitelná pro
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7723 - Manganové rudy a koncentráty. Stanovení titanu. Spektrofotometrická metoda s 4,4'-diantipyrilmethanem 
Katalogové číslo:  28244
ČSN ISO 7723 - Manganové rudy a koncentráty. Stanovení titanu. Spektrofotometrická metoda s 4,4'-diantipyrilmethanem
ČSN ISO 7723ČSN ISO 7723 Norma obsahuje ISO 7723:1984. Určuje spektrofotometrickou metodu pro stanovení titanu v manganových rudách a koncentrátech s 4,4°-diantipyrilmethanem. Metoda je použitel
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1582 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu chromitého 
Katalogové číslo:  28249
ČSN 44 1582 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu chromitého
ČSN 44 1582ČSN 44 1582 Norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje stanovení oxidu chromitého titrační metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanove
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1593 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení mědi 
Katalogové číslo:  28256
ČSN 44 1593 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení mědi
ČSN 44 1593ČSN 44 1593 Norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení mědi metody atomové absorpční spektrometrie pro hmotnostní zlomek mědi od 0,02 % a foto
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1602 - Niklové rudy. Stanovení oxidu křemičitého 
Katalogové číslo:  28261
ČSN 44 1602 - Niklové rudy. Stanovení oxidu křemičitého
ČSN 44 1602ČSN 44 1602 Norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje stanovení oxidu křemičitého vážkovou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 4
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ
4413 Tuhá paliva. Metody zkoušení4414 Jakost tuhých paliv4415 Zkoušení rud a koncentrátů4416 Zkoušení rud a koncentrátů4417 Zkoušení rud a koncentrátů4418 Zkoušení rud a koncentrátů4420 Otvírka a příprava hlubinných ložisek, všeobecně4426 Důlní ocelová výztuž4430 Strojní zařízení pro podzemní doly4431 Volné (vyhrazeno pro takové záležitosti nerostných surovin /mimo uhlí/, které se nedají zařadit do ostat. podskupin této skupiny ani do tř. 72)4442 Dobývací stroje a zařízení pro hlubinné dobývání nerostných surovin4444 Výztuž porubů a řízení horského tlaku při hlubinném dobývání nerostných surovin4447 Stroje a zařízení pro zakládání při hlubinném dobývání užitkových surovin4450 Hornická doprava a manipulace s materiálem, všeobecně (Doprava, všeobecně)4454 Stroje a zařízení svislé důlní dopravy (Vrátky, pneumatické motory a přísl.) (Klece, skipové nádoby, podstavníky) (Vybavení nádraží a posunovačů)4455 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních věží a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4457 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních klecí a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4461 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v dolech4462 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v podzemí dolů (Lutny a různá zařízení pro větrání)4464 Ochrana proti výbuchu, ohni, záparu a jiným druhům nebezpečí v podzemí dolů (průvanům, průtržím apod.)4465 Ochrana proti prachu, hluku a vibracím v hornictví4470 Úprava nerostných surovin v hornictví, všeobecně (Úpravnictví, všeobecně)4473 Úpravnická zařízení včetně pomocného vybavení při úpravě užitkových surovin v hornictví4491 Geologie v hornictví (mimo rámec ostatních skupin a tříd) (Potrubí důlní pro stlačený vzduch a vodu)
45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat