Sponzorovaný odkaz

44 HORNICTVÍ - strana 4

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 44 1689 - Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení oxidu hlinitého 
Katalogové číslo:  28331
ČSN 44 1689 - Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení oxidu hlinitého
ČSN 44 1689ČSN 44 1689 Norma platí pro chemický rozbor tetraedritu a určuje stanovení oxidu hlinitého metodou chelatometrickovou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podl
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1694 - Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení zinku 
Katalogové číslo:  28336
ČSN 44 1694 - Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení zinku
ČSN 44 1694ČSN 44 1694 Norma platí pro chemický rozbor tetraedritu a určuje stanovení zinku metodou atomové absorpční spektrometrie (AAS). Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustano
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1721 - Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého 
Katalogové číslo:  28345
ČSN 44 1721 - Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého
ČSN 44 1721ČSN 44 1721 Norma platí pro chemický rozbor molybdenových koncentrátů a určuje stanovení oxidu křemičitého vážkovou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanoven
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1726 - Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého 
Katalogové číslo:  28350
ČSN 44 1726 - Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého
ČSN 44 1726ČSN 44 1726 Norma platí pro chemický rozbor molybdenových koncentrátů a určuje pro stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého metody: chelatometrickou - pro hmotnostní zlomek oxidu váp
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1728 - Molybdenové koncentráty. Stanovení mědi 
Katalogové číslo:  28352
ČSN 44 1728 - Molybdenové koncentráty. Stanovení mědi
ČSN 44 1728ČSN 44 1728 Norma platí pro chemický rozbor molybdenových koncentrátů a určuje pro stanovení mědi metody: polarometrickou - pro hmotnostní zlomek mědi nad 0,2 % do 6 % a atomové abso
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1733 - Molybdenové koncentráty. Stanovení olova 
Katalogové číslo:  28357
ČSN 44 1733 - Molybdenové koncentráty. Stanovení olova
ČSN 44 1733ČSN 44 1733 Norma platí pro chemický rozbor molybdenových koncentrátů a určuje pro stanovení olova metody: atomové absorpční spektrometrie (AAS) - pro hmotnostní zlomek olova od 0,1
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1743 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení niklu 
Katalogové číslo:  28363
ČSN 44 1743 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení niklu
ČSN 44 1743ČSN 44 1743 Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje pro stanovení niklu metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek niklu od 0,005 % a atomové absorpční
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1748 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení thalia 
Katalogové číslo:  28368
ČSN 44 1748 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení thalia
ČSN 44 1748ČSN 44 1748 Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje stanovení thalia metodou fotometrickou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení pod
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1755 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení arsenu 
Katalogové číslo:  28375
ČSN 44 1755 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení arsenu
ČSN 44 1755ČSN 44 1755 Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje pro stanovení arsenu metodu potenciometrickou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanov
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1767 - Olověné koncentráty. Fotometrická metoda stanovení germania 
Katalogové číslo:  28383
ČSN 44 1767 - Olověné koncentráty. Fotometrická metoda stanovení germania
ČSN 44 1767ČSN 44 1767 Norma platí pro chemický rozbor olověných koncentrátů a určuje stanovení germania metodou fotometrickou. Podstata metody: Po kyselinovém rozkladu vzorku se germanium oddě
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1775 - Olověné koncentráty. Stanovení india 
Katalogové číslo:  28390
ČSN 44 1775 - Olověné koncentráty. Stanovení india
ČSN 44 1775ČSN 44 1775 Norma platí pro chemický rozbor olověných koncentrátů a určuje stanovení india metodou polarografickou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle Č
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1803 - Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Atomově absorpční, fotometrická a potenciometrická metoda stanovení manganu 
Katalogové číslo:  28413
ČSN 44 1803 - Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Atomově absorpční, fotometrická a potenciometrická metoda stanovení manganu
ČSN 44 1803ČSN 44 1803 Tato norma je překladem ST SEV 482-88. Platí pro stanovení manganu metodou AAS - pro hmotnostní zlomek manganu od 0,01 do 10,0 %, metodou fotometrickou - pro hmotnostní z
Cena:  232,- Kč
ČSN 44 1855 - Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Stanovení ztráty hmotnosti při žíhání 
Katalogové číslo:  28437
ČSN 44 1855 - Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Stanovení ztráty hmotnosti při žíhání
ČSN 44 1855ČSN 44 1855 Tato norma je překladem ST SEV 6155-88. Určuje stanovení ztráty hmotnosti při žíhání metodou vážkovou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČS
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 2005 - Překopy a chodby. Rozměry světlých průřezů 
Katalogové číslo:  28455
ČSN 44 2005 - Překopy a chodby. Rozměry světlých průřezů
ČSN 44 2005
Cena:  171,- Kč
ČSN 44 2601 - Důlní ocelová výztuž. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  28460
ČSN 44 2601 - Důlní ocelová výztuž. Společná ustanovení
ČSN 44 2601
Cena:  171,- Kč
ČSN 44 5004 - Úzkorozchodné tratě v dolech pro lokomotivní dopravu. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  28470
ČSN 44 5004 - Úzkorozchodné tratě v dolech pro lokomotivní dopravu. Základní ustanovení
ČSN 44 5004ČSN 44 5004 Norma platí pro projektování, výstavbu a provoz úzkorozchodných kolejových tratí o rozchodu menším než 1435 mm, používaných pro lokomotivní dopravu v dolech. Přiměřeně pl
Cena:  347,- Kč
ČSN 44 6405 - Odběr a rozbor vzorků inertního prachu a směsí uhelného a inertního prachu 
Katalogové číslo:  28480
ČSN 44 6405 - Odběr a rozbor vzorků inertního prachu a směsí uhelného a inertního prachu
ČSN 44 6405ČSN 44 6405 Norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Slovenského báňského úřadu na základě jeho požadavku. Stano
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6154 - Chromové rudy. Příprava vzorků 
Katalogové číslo:  28847
ČSN ISO 6154 - Chromové rudy. Příprava vzorků
ČSN ISO 6154ČSN ISO 6154 Norma obsahuje ISO 6154:1989. Tato mezinárodní norma určuje metody přípravy vzorků chromových rud pro stanovení chemického složení a obsahu vlhkosti dodávky. Metody jso
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 4296-1 - Manganové rudy. Vzorkování. Část 1: Odběr dílčího vzorku 
Katalogové číslo:  28538
ČSN ISO 4296-1 - Manganové rudy. Vzorkování. Část 1: Odběr dílčího vzorku
ČSN ISO 4296-1ČSN ISO 4296-1 Norma obsahuje ISO 4296-1:1984. Tato část ISO 4296 stanoví metody pro odběr vzorků manganových rud určených pro stanovení chemického složení a obsahu vlhkosti dodáv
Cena:  232,- Kč
ČSN 44 2065 - Tvárnicová výstuž banských diel. Spoločné ustanovenia 
Katalogové číslo:  28540
ČSN 44 2065 - Tvárnicová výstuž banských diel. Spoločné ustanovenia
ČSN 44 2065ČSN 44 2065 Norma určuje zásady navrhování, zhotovování a kontroly báňských výstuží z tvárnic vyrobených z obyčejného, hutního, jednoduchého betonu a železobetonu pro vodorovná a svi
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 5997 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení křemíku spektrofotometrickou a vážkovou metodou 
Katalogové číslo:  28569
ČSN ISO 5997 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení křemíku spektrofotometrickou a vážkovou metodou
ČSN ISO 5997ČSN ISO 5997 Norma obsahuje ISO 5997:1984. Určuje následující metody pro stanovení obsahu křemíku v chromových rudách a koncentrátech: Metoda A: spektrofotometrická metoda použiteln
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 4410-4 - Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 4: Zkoušení spojů 
Katalogové číslo:  28717
ČSN 44 4410-4 - Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 4: Zkoušení spojů
ČSN 44 4410-4ČSN 44 4410-4 Kapitoly 4 a 5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Slovenského banského úradu, na zá
Cena:  171,- Kč
ČSN 44 1379 - Tuhá paliva - Stanovení veškeré síly metodou Eschka 
Katalogové číslo:  98003
ČSN 44 1379 - Tuhá paliva - Stanovení veškeré síly metodou Eschka
ČSN 44 1379ČSN 44 1379 Tato norma určuje referenční metodu pro stanovení obsahu veškeré síry černých, hnědých uhlí, lignitů a koksu metodou Eschka.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 23380 - Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí 
Katalogové číslo:  97993
ČSN ISO 23380 - Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí
ČSN ISO 23380ČSN ISO 23380 Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro výběr metod použitých pro stanovení stopových prvků v uhlí. Ke stopovým prvkům důležitým z hlediska životního prostředí patří a
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 11722 - Tuhá paliva - Černá uhlí - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře 
Katalogové číslo:  96512
ČSN ISO 11722 - Tuhá paliva - Černá uhlí - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře
ČSN ISO 11722ČSN ISO 11722 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení obsahu vody v analytickém vzorku černých uhlí pro obecný rozbor sušením v atmosféře dusíku.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 15967 - Přímo redukované železo - Stanovení indexů nárazu a otěru u železa briketovaného za horka (HBI) 
Katalogové číslo:  96876
ČSN ISO 15967 - Přímo redukované železo - Stanovení indexů nárazu a otěru u železa briketovaného za horka (HBI)
ČSN ISO 15967ČSN ISO 15967 Tato norma specifikuje metodu stanovující relativní míru hodnocení odolnosti k rozpadu částic přímo redukovaného železa rázem a opotřebením. Specifikuje metodu určení ind
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 1928 - Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti 
Katalogové číslo:  86792
ČSN ISO 1928 - Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti
ČSN ISO 1928ČSN ISO 1928 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení spalného tepla tuhých paliv při konstantním objemu a referenční teplotě 25°C v kalorimetru s tlakovou nádobou, kalib
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 1171 - Tuhá paliva - Stanovení popela 
Katalogové číslo:  89145
ČSN ISO 1171 - Tuhá paliva - Stanovení popela
ČSN ISO 1171ČSN ISO 1171 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení popela pro všechna tuhá paliva. Navážka vzorku je zahřívána na vzduchu specifikovanou rychlostí na teplotu 815 °C ±
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12321+A1 - Důlní stroje - Specifikace bezpečnostních požadavků na porubové hřeblové dopravníky 
Katalogové číslo:  84868
ČSN EN 12321+A1 - Důlní stroje - Specifikace bezpečnostních požadavků na porubové hřeblové dopravníky
ČSN EN 12321+A1ČSN EN 12321+A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky na porubové hřeblové dopravníky a kryty, pohonné jednotky dopravníků, vratné stanice, žlaby, řetězové úseky, za
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 7404-5 - Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu 
Katalogové číslo:  85836
ČSN ISO 7404-5 - Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu
ČSN ISO 7404-5ČSN ISO 7404-5 Petrografické analýzy byly mezinárodně uznány jako významné v souvislosti s genezí, vertikálními a příčnými změnami, kontinuitou, metamorfózou a využitím uhlí. Mezináro
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ
4413 Tuhá paliva. Metody zkoušení4414 Jakost tuhých paliv4415 Zkoušení rud a koncentrátů4416 Zkoušení rud a koncentrátů4417 Zkoušení rud a koncentrátů4418 Zkoušení rud a koncentrátů4420 Otvírka a příprava hlubinných ložisek, všeobecně4426 Důlní ocelová výztuž4430 Strojní zařízení pro podzemní doly4431 Volné (vyhrazeno pro takové záležitosti nerostných surovin /mimo uhlí/, které se nedají zařadit do ostat. podskupin této skupiny ani do tř. 72)4442 Dobývací stroje a zařízení pro hlubinné dobývání nerostných surovin4444 Výztuž porubů a řízení horského tlaku při hlubinném dobývání nerostných surovin4447 Stroje a zařízení pro zakládání při hlubinném dobývání užitkových surovin4450 Hornická doprava a manipulace s materiálem, všeobecně (Doprava, všeobecně)4454 Stroje a zařízení svislé důlní dopravy (Vrátky, pneumatické motory a přísl.) (Klece, skipové nádoby, podstavníky) (Vybavení nádraží a posunovačů)4455 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních věží a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4457 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních klecí a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4461 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v dolech4462 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v podzemí dolů (Lutny a různá zařízení pro větrání)4464 Ochrana proti výbuchu, ohni, záparu a jiným druhům nebezpečí v podzemí dolů (průvanům, průtržím apod.)4465 Ochrana proti prachu, hluku a vibracím v hornictví4470 Úprava nerostných surovin v hornictví, všeobecně (Úpravnictví, všeobecně)4473 Úpravnická zařízení včetně pomocného vybavení při úpravě užitkových surovin v hornictví4491 Geologie v hornictví (mimo rámec ostatních skupin a tříd) (Potrubí důlní pro stlačený vzduch a vodu)
45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat