Sponzorovaný odkaz

44 HORNICTVÍ - strana 5

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 7404-5 - Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu 
Katalogové číslo:  85836
ČSN ISO 7404-5 - Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu
ČSN ISO 7404-5ČSN ISO 7404-5 Petrografické analýzy byly mezinárodně uznány jako významné v souvislosti s genezí, vertikálními a příčnými změnami, kontinuitou, metamorfózou a využitím uhlí. Mezináro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1804-3+A1 - Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické ovládací systémy 
Katalogové číslo:  86628
ČSN EN 1804-3+A1 - Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické ovládací systémy
ČSN EN 1804-3+A1ČSN EN 1804-3+A1 Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky pro hydraulická ovládací zařízení včetně hydraulických ventilů a jejich ovládacích prvků, kombinace ventilů, ovl
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 1171 - Tuhá paliva - Stanovení popela 
Katalogové číslo:  89145
ČSN ISO 1171 - Tuhá paliva - Stanovení popela
ČSN ISO 1171ČSN ISO 1171 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení popela pro všechna tuhá paliva. Navážka vzorku je zahřívána na vzduchu specifikovanou rychlostí na teplotu 815 °C ±
Cena:  171,- Kč
ČSN 44 1376 - Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální nasákavosti 
Katalogové číslo:  80087
ČSN 44 1376 - Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální nasákavosti
ČSN 44 1376ČSN 44 1376 Tato norma předepisuje metodu pro stanovení maximální nasákavosti, která charakterizuje obsah vody v uhlí ve sloji. Stanovení nasákavosti se vztahuje pouze na hnědá uhlí a li
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1377 - Tuhá paliva - Stanovení obsahu vody 
Katalogové číslo:  69665
ČSN 44 1377 - Tuhá paliva - Stanovení obsahu vody
ČSN 44 1377ČSN 44 1377 Tato norma pro stanovení obsahu vody předepisuje jednotlivé metody stanovení vody v černých a hnědých uhlích (tuhých palivech).
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 157 - Uhlí - Stanovení forem síry 
Katalogové číslo:  52042
ČSN ISO 157 - Uhlí - Stanovení forem síry
ČSN ISO 157ČSN ISO 157 Tato norma je českou mezinárodní normy ISO 157:1996. Mezinárodní norma ISO 157:1996 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma předepisuje metody stanovení ob
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 13605 - Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie 
Katalogové číslo:  511247
ČSN ISO 13605 - Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
ČSN ISO 13605ČSN ISO 13605 Tento dokument stanoví postup pro stanovení křemíku, hliníku, železa, vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku, titanu, manganu, fosforu a síry metodou vlnově disperzní rentgen
Cena:  232,- Kč
ČSN 44 1321 - Tuhá paliva. Stanovení zdánlivé hustoty uhlí 
Katalogové číslo:  28176
ČSN 44 1321 - Tuhá paliva. Stanovení zdánlivé hustoty uhlí
ČSN 44 1321
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1390 - Klasifikace přirozených tuhých paliv 
Katalogové číslo:  04070
ČSN 44 1390 - Klasifikace přirozených tuhých paliv
ČSN 44 1390
Cena:  171,- Kč
ČSN 44 1501 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení hygroskopické vlhkosti 
Katalogové číslo:  28218
ČSN 44 1501 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení hygroskopické vlhkosti
ČSN 44 1501ČSN 44 1501 Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje stanovení vlhkostí vážkovou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1508 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu lithného 
Katalogové číslo:  28225
ČSN 44 1508 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu lithného
ČSN 44 1508ČSN 44 1508 Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení oxidu lithného metody atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek oxi
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1513 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení mědi 
Katalogové číslo:  28230
ČSN 44 1513 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení mědi
ČSN 44 1513ČSN 44 1513 Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení mědi metodu polarografickou - pro hmotnostní zlomek mědi od 0,01 % a atomové abso
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1515 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení fosforu 
Katalogové číslo:  28232
ČSN 44 1515 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení fosforu
ČSN 44 1515ČSN 44 1515 Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje stanovení fosforu fotometrickou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustano
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1520 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení síry 
Katalogové číslo:  28237
ČSN 44 1520 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení síry
ČSN 44 1520ČSN 44 1520 Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje stanovení síry spalovací metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení po
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 5975 - Chromové rudy. Stanovení vápníku a hořčíku. Chelatometrická metoda 
Katalogové číslo:  28245
ČSN ISO 5975 - Chromové rudy. Stanovení vápníku a hořčíku. Chelatometrická metoda
ČSN ISO 5975ČSN ISO 5975 Norma obsahuje ISO 5975:1983. Určuje chelatometrickou metodu pro stanovení vápníku a hořčíku v chromových rudách. Metoda je použitelná pro obsahy vápníku vyšší než 0,1 %
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1587 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení titanu 
Katalogové číslo:  28250
ČSN 44 1587 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení titanu
ČSN 44 1587ČSN 44 1587 Norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje stanovení titanu fotometrickou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení po
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1589 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení fosforu 
Katalogové číslo:  28252
ČSN 44 1589 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení fosforu
ČSN 44 1589ČSN 44 1589 Norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje stanovení fosforu fotometrickou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení p
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1594 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení manganu 
Katalogové číslo:  28257
ČSN 44 1594 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení manganu
ČSN 44 1594ČSN 44 1594 Norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení manganu metody atomové absorpční spektrometrie pro hmotnostní zlomek manganu od 0,02 %
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1605 - Niklové rudy. Stanovení síry 
Katalogové číslo:  28264
ČSN 44 1605 - Niklové rudy. Stanovení síry
ČSN 44 1605ČSN 44 1605 Norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje pro stanovení síry metody spalovací - pro hmotnostní zlomek síry do 0,5 % a vážkovou - pro hmotnostní zlomek síry od
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1610 - Niklové rudy. Stanovení titanu 
Katalogové číslo:  28269
ČSN 44 1610 - Niklové rudy. Stanovení titanu
ČSN 44 1610ČSN 44 1610 Norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje stanovení titanu fotometrickou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1617 - Niklové rudy. Stanovení zinku 
Katalogové číslo:  28276
ČSN 44 1617 - Niklové rudy. Stanovení zinku
ČSN 44 1617ČSN 44 1617 Norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje stanovení zinku metodou atomové absorpční spektrometrie. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1625 - Olovnato-zinkové rudy. Stanovení mědi 
Katalogové číslo:  28281
ČSN 44 1625 - Olovnato-zinkové rudy. Stanovení mědi
ČSN 44 1625ČSN 44 1625 Norma platí pro chemický rozbor olovnato-zinkových rud a určuje pro stanovení mědi dvě metody: polarografickou pro hmotnostní zlomek mědi od 0,1 do 3 % a metodu AAS pro hm
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1627 - Olovnato-zinkové rudy. Stanovení arsenu 
Katalogové číslo:  28283
ČSN 44 1627 - Olovnato-zinkové rudy. Stanovení arsenu
ČSN 44 1627ČSN 44 1627 Norma platí pro chemický rozbor olovnato-zinkových rud a určuje stanovení arsenu metodou potenciometrickou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podl
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1631 - Olovnato-zinkové rudy. Stanovení stříbra 
Katalogové číslo:  28287
ČSN 44 1631 - Olovnato-zinkové rudy. Stanovení stříbra
ČSN 44 1631ČSN 44 1631 Norma platí pro chemický rozbor olovnato-zinkových rud a určuje stanovení stříbra metodou AAS. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1646 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého 
Katalogové číslo:  28294
ČSN 44 1646 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého
ČSN 44 1646ČSN 44 1646 Norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého metody: chelatometrickou - pro hmotnostní zlomek oxid
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1651 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení niklu 
Katalogové číslo:  28299
ČSN 44 1651 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení niklu
ČSN 44 1651ČSN 44 1651 Norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení niklu metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek niklu nad 0,005 a atomové absorp
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1653 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení rtuti 
Katalogové číslo:  28301
ČSN 44 1653 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení rtuti
ČSN 44 1653ČSN 44 1653 Norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje stanovení rtuti metodou fotometrickou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1658 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení selenu 
Katalogové číslo:  28306
ČSN 44 1658 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení selenu
ČSN 44 1658ČSN 44 1658 Norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje stanovení selenu metodou fotometrickou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ
4413 Tuhá paliva. Metody zkoušení4414 Jakost tuhých paliv4415 Zkoušení rud a koncentrátů4416 Zkoušení rud a koncentrátů4417 Zkoušení rud a koncentrátů4418 Zkoušení rud a koncentrátů4420 Otvírka a příprava hlubinných ložisek, všeobecně4426 Důlní ocelová výztuž4430 Strojní zařízení pro podzemní doly4431 Volné (vyhrazeno pro takové záležitosti nerostných surovin /mimo uhlí/, které se nedají zařadit do ostat. podskupin této skupiny ani do tř. 72)4442 Dobývací stroje a zařízení pro hlubinné dobývání nerostných surovin4444 Výztuž porubů a řízení horského tlaku při hlubinném dobývání nerostných surovin4447 Stroje a zařízení pro zakládání při hlubinném dobývání užitkových surovin4450 Hornická doprava a manipulace s materiálem, všeobecně (Doprava, všeobecně)4454 Stroje a zařízení svislé důlní dopravy (Vrátky, pneumatické motory a přísl.) (Klece, skipové nádoby, podstavníky) (Vybavení nádraží a posunovačů)4455 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních věží a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4457 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních klecí a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4461 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v dolech4462 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v podzemí dolů (Lutny a různá zařízení pro větrání)4464 Ochrana proti výbuchu, ohni, záparu a jiným druhům nebezpečí v podzemí dolů (průvanům, průtržím apod.)4465 Ochrana proti prachu, hluku a vibracím v hornictví4470 Úprava nerostných surovin v hornictví, všeobecně (Úpravnictví, všeobecně)4473 Úpravnická zařízení včetně pomocného vybavení při úpravě užitkových surovin v hornictví4491 Geologie v hornictví (mimo rámec ostatních skupin a tříd) (Potrubí důlní pro stlačený vzduch a vodu)
45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat