Sponzorovaný odkaz

44 HORNICTVÍ - strana 5

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 4296-1 - Manganové rudy. Vzorkování. Část 1: Odběr dílčího vzorku 
Katalogové číslo:  28538
ČSN ISO 4296-1 - Manganové rudy. Vzorkování. Část 1: Odběr dílčího vzorku
ČSN ISO 4296-1ČSN ISO 4296-1 Norma obsahuje ISO 4296-1:1984. Tato část ISO 4296 stanoví metody pro odběr vzorků manganových rud určených pro stanovení chemického složení a obsahu vlhkosti dodáv
Cena:  232,- Kč
ČSN 44 2065 - Tvárnicová výstuž banských diel. Spoločné ustanovenia 
Katalogové číslo:  28540
ČSN 44 2065 - Tvárnicová výstuž banských diel. Spoločné ustanovenia
ČSN 44 2065ČSN 44 2065 Norma určuje zásady navrhování, zhotovování a kontroly báňských výstuží z tvárnic vyrobených z obyčejného, hutního, jednoduchého betonu a železobetonu pro vodorovná a svi
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 5997 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení křemíku spektrofotometrickou a vážkovou metodou 
Katalogové číslo:  28569
ČSN ISO 5997 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení křemíku spektrofotometrickou a vážkovou metodou
ČSN ISO 5997ČSN ISO 5997 Norma obsahuje ISO 5997:1984. Určuje následující metody pro stanovení obsahu křemíku v chromových rudách a koncentrátech: Metoda A: spektrofotometrická metoda použiteln
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 4410-4 - Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 4: Zkoušení spojů 
Katalogové číslo:  28717
ČSN 44 4410-4 - Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 4: Zkoušení spojů
ČSN 44 4410-4ČSN 44 4410-4 Kapitoly 4 a 5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Slovenského banského úradu, na zá
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 6154 - Chromové rudy. Příprava vzorků 
Katalogové číslo:  28847
ČSN ISO 6154 - Chromové rudy. Příprava vzorků
ČSN ISO 6154ČSN ISO 6154 Norma obsahuje ISO 6154:1989. Tato mezinárodní norma určuje metody přípravy vzorků chromových rud pro stanovení chemického složení a obsahu vlhkosti dodávky. Metody jso
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 13605 - Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie 
Katalogové číslo:  511247
ČSN ISO 13605 - Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
ČSN ISO 13605ČSN ISO 13605 Tento dokument stanoví postup pro stanovení křemíku, hliníku, železa, vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku, titanu, manganu, fosforu a síry metodou vlnově disperzní rentgen
Cena:  232,- Kč
ČSN 44 4450 - Mechanizovaná výztuž určená do slojí ohrožených důlními otřesy - Typová zkouška 
Katalogové číslo:  79041
ČSN 44 4450 - Mechanizovaná výztuž určená do slojí ohrožených důlními otřesy - Typová zkouška
ČSN 44 4450ČSN 44 4450 Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže a jejich části a součásti včetně hydraulických stojek a válců, hydraulických ventilů a jeji
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14983 - Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Zařízení a ochranné systémy pro degazaci důlního plynu 
Katalogové číslo:  79565
ČSN EN 14983 - Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Zařízení a ochranné systémy pro degazaci důlního plynu
ČSN EN 14983ČSN EN 14983 Norma stanoví požadavky pro zařízení a ochranné systémy pro degazaci důlního plynu v dolech. Obsahuje rovněž požadavky na konstrukci a monitorování těchto zařízení a ochran
Cena:  358,- Kč
ČSN 44 1324 - Tuhá paliva - Stanovení sypné hmotnosti uhlí pro zvláštní provozní účely 
Katalogové číslo:  82410
ČSN 44 1324 - Tuhá paliva - Stanovení sypné hmotnosti uhlí pro zvláštní provozní účely
ČSN 44 1324ČSN 44 1324 Tato norma platí pro stanovení sypné hmotnosti vyráběných druhů černých a hnědých uhlí a lignitů pro zvláštní účely. Sypná hmotnost podle této normy odpovídá objemové hmotnos
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1402 - Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv 
Katalogové číslo:  83871
ČSN 44 1402 - Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv
ČSN 44 1402ČSN 44 1402 Tato norma platí pro stanovení a prověřování jakosti černých a hnědých uhlí, lignitů, briket a koksu (dále tuhá paliva), dodávaných z výrobních podniků a závodů (dále dodavat
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 562 - Černá uhlí a koks - Stanovení prchavé hořlaviny 
Katalogové číslo:  89144
ČSN ISO 562 - Černá uhlí a koks - Stanovení prchavé hořlaviny
ČSN ISO 562ČSN ISO 562 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení prchavé hořlaviny černého uhlí a koksu. Nelze ji používat pro hnědá uhlí a lignity Podle této normy se prchavá hořlavina
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 18283 - Uhlí a koks - Ruční vzorkování 
Katalogové číslo:  94101
ČSN ISO 18283 - Uhlí a koks - Ruční vzorkování
ČSN ISO 18283ČSN ISO 18283 Tato mezinárodní norma platí pro ruční odběr vzorků z paliv v pohybu (z proudu). Pokyny pro ruční odběr vzorků paliv ve stacionárních situacích jsou uvedeny v Příloze B,
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 7404-2 - Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí 
Katalogové číslo:  85834
ČSN ISO 7404-2 - Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí
ČSN ISO 7404-2ČSN ISO 7404-2 Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí Tato část ISO 7404 stanovuje metodu přípravy leštěných zrnových nábrusů ze vzorku rozdrceného uh
Cena:  232,- Kč
ČSN 44 1321 - Tuhá paliva. Stanovení zdánlivé hustoty uhlí 
Katalogové číslo:  28176
ČSN 44 1321 - Tuhá paliva. Stanovení zdánlivé hustoty uhlí
ČSN 44 1321
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1390 - Klasifikace přirozených tuhých paliv 
Katalogové číslo:  04070
ČSN 44 1390 - Klasifikace přirozených tuhých paliv
ČSN 44 1390
Cena:  171,- Kč
ČSN 44 1501 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení hygroskopické vlhkosti 
Katalogové číslo:  28218
ČSN 44 1501 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení hygroskopické vlhkosti
ČSN 44 1501ČSN 44 1501 Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje stanovení vlhkostí vážkovou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1508 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu lithného 
Katalogové číslo:  28225
ČSN 44 1508 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu lithného
ČSN 44 1508ČSN 44 1508 Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení oxidu lithného metody atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek oxi
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1513 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení mědi 
Katalogové číslo:  28230
ČSN 44 1513 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení mědi
ČSN 44 1513ČSN 44 1513 Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení mědi metodu polarografickou - pro hmotnostní zlomek mědi od 0,01 % a atomové abso
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1515 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení fosforu 
Katalogové číslo:  28232
ČSN 44 1515 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení fosforu
ČSN 44 1515ČSN 44 1515 Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje stanovení fosforu fotometrickou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustano
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1520 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení síry 
Katalogové číslo:  28237
ČSN 44 1520 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení síry
ČSN 44 1520ČSN 44 1520 Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje stanovení síry spalovací metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení po
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 5975 - Chromové rudy. Stanovení vápníku a hořčíku. Chelatometrická metoda 
Katalogové číslo:  28245
ČSN ISO 5975 - Chromové rudy. Stanovení vápníku a hořčíku. Chelatometrická metoda
ČSN ISO 5975ČSN ISO 5975 Norma obsahuje ISO 5975:1983. Určuje chelatometrickou metodu pro stanovení vápníku a hořčíku v chromových rudách. Metoda je použitelná pro obsahy vápníku vyšší než 0,1 %
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1587 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení titanu 
Katalogové číslo:  28250
ČSN 44 1587 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení titanu
ČSN 44 1587ČSN 44 1587 Norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje stanovení titanu fotometrickou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení po
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1589 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení fosforu 
Katalogové číslo:  28252
ČSN 44 1589 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení fosforu
ČSN 44 1589ČSN 44 1589 Norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje stanovení fosforu fotometrickou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení p
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1594 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení manganu 
Katalogové číslo:  28257
ČSN 44 1594 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení manganu
ČSN 44 1594ČSN 44 1594 Norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení manganu metody atomové absorpční spektrometrie pro hmotnostní zlomek manganu od 0,02 %
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1605 - Niklové rudy. Stanovení síry 
Katalogové číslo:  28264
ČSN 44 1605 - Niklové rudy. Stanovení síry
ČSN 44 1605ČSN 44 1605 Norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje pro stanovení síry metody spalovací - pro hmotnostní zlomek síry do 0,5 % a vážkovou - pro hmotnostní zlomek síry od
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1610 - Niklové rudy. Stanovení titanu 
Katalogové číslo:  28269
ČSN 44 1610 - Niklové rudy. Stanovení titanu
ČSN 44 1610ČSN 44 1610 Norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje stanovení titanu fotometrickou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ
4413 Tuhá paliva. Metody zkoušení4414 Jakost tuhých paliv4415 Zkoušení rud a koncentrátů4416 Zkoušení rud a koncentrátů4417 Zkoušení rud a koncentrátů4418 Zkoušení rud a koncentrátů4420 Otvírka a příprava hlubinných ložisek, všeobecně4426 Důlní ocelová výztuž4430 Strojní zařízení pro podzemní doly4431 Volné (vyhrazeno pro takové záležitosti nerostných surovin /mimo uhlí/, které se nedají zařadit do ostat. podskupin této skupiny ani do tř. 72)4442 Dobývací stroje a zařízení pro hlubinné dobývání nerostných surovin4444 Výztuž porubů a řízení horského tlaku při hlubinném dobývání nerostných surovin4447 Stroje a zařízení pro zakládání při hlubinném dobývání užitkových surovin4450 Hornická doprava a manipulace s materiálem, všeobecně (Doprava, všeobecně)4454 Stroje a zařízení svislé důlní dopravy (Vrátky, pneumatické motory a přísl.) (Klece, skipové nádoby, podstavníky) (Vybavení nádraží a posunovačů)4455 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních věží a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4457 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních klecí a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4461 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v dolech4462 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v podzemí dolů (Lutny a různá zařízení pro větrání)4464 Ochrana proti výbuchu, ohni, záparu a jiným druhům nebezpečí v podzemí dolů (průvanům, průtržím apod.)4465 Ochrana proti prachu, hluku a vibracím v hornictví4470 Úprava nerostných surovin v hornictví, všeobecně (Úpravnictví, všeobecně)4473 Úpravnická zařízení včetně pomocného vybavení při úpravě užitkových surovin v hornictví4491 Geologie v hornictví (mimo rámec ostatních skupin a tříd) (Potrubí důlní pro stlačený vzduch a vodu)
45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat