Sponzorovaný odkaz

4615 Cereálie a cereální produkty

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 6647-2 - Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 2: Praktická metoda 
Katalogové číslo:  98374
ČSN EN ISO 6647-2 - Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 2: Praktická metoda
ČSN EN ISO 6647-2ČSN EN ISO 6647-2 This part of ISO 6647 specifies a simplified routine method for the determination of the amylose content of milled, non-parboiled rice in the range from 1 % to
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11747 - Rýže - Stanovení odolnosti vařeného zrna rýže proti extruzi 
Katalogové číslo:  91547
ČSN EN ISO 11747 - Rýže - Stanovení odolnosti vařeného zrna rýže proti extruzi
ČSN EN ISO 11747
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 5530-1 - Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 1: Stanovení absorpce vody a reologických vlastností pomocí farinografu 
Katalogové číslo:  97709
ČSN EN ISO 5530-1 - Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 1: Stanovení absorpce vody a reologických vlastností pomocí farinografu
ČSN EN ISO 5530-1ČSN EN ISO 5530-1 This part of ISO 5530 specifies a method, using a farinograph, for the determination of the water absorption of flours and the mixing behaviour of doughs made fro
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 6647-1 - Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 1: Referenční metoda 
Katalogové číslo:  98365
ČSN EN ISO 6647-1 - Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 1: Referenční metoda
ČSN EN ISO 6647-1ČSN EN ISO 6647-1 This part of ISO 6647 specifies a reference method for determining calibration values for standards that will be used to make a standard curve for the quantificat
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5530-2 - Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 2: Stanovení reologických vlastností pomocí extenzografu 
Katalogové číslo:  97707
ČSN EN ISO 5530-2 - Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 2: Stanovení reologických vlastností pomocí extenzografu
ČSN EN ISO 5530-2ČSN EN ISO 5530-2 This part of ISO 5530 specifies a method, using an extensograph, for the determination of the rheological properties of wheat flour dough in an extension test.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21415-2 - Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 2: Stanovení mokrého lepku a indexu lepku mechanickým způsobem 
Katalogové číslo:  99396
ČSN EN ISO 21415-2 - Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 2: Stanovení mokrého lepku a indexu lepku mechanickým způsobem
ČSN EN ISO 21415-2ČSN EN ISO 21415-2 This part of ISO 21415 specifies a method for determining the content of wet gluten and the gluten index for wheat flours (Triticum aestivum L. and Triticum dur
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17718 - Pšeničná mouka a pšeničná celozrnná mouka (Triticum aestivum L.) - Stanovení reologického chování v závislosti na míchání a zahřívání 
Katalogové číslo:  97714
ČSN EN ISO 17718 - Pšeničná mouka a pšeničná celozrnná mouka (Triticum aestivum L.) - Stanovení reologického chování v závislosti na míchání a zahřívání
ČSN EN ISO 17718ČSN EN ISO 17718 This International Standard specifies the determination of rheological behaviour as a function of mixing and temperature increase. It is applicable to all wholeme
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 17715 - Pšeničná mouka (Triticum aestivum L.) - Amperometrická metoda stanovení poškození škrobu 
Katalogové číslo:  97708
ČSN EN ISO 17715 - Pšeničná mouka (Triticum aestivum L.) - Amperometrická metoda stanovení poškození škrobu
ČSN EN ISO 17715ČSN EN ISO 17715 This International Standard specifies the determination of the damage to starch using an amperometric method. It is applicable to all flour samples from indust
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat