Sponzorovaný odkaz

50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ - strana 5

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 8791-1 - Papír a lepenka. Stanovení drsnosti/hladkosti. (Metody úniku vzduchu). Část 1: Obecná metoda 
Katalogové číslo:  32240
ČSN ISO 8791-1 - Papír a lepenka. Stanovení drsnosti/hladkosti. (Metody úniku vzduchu). Část 1: Obecná metoda
ČSN ISO 8791-1ČSN ISO 8791-1 ISO 8791-1 vymezuje základní požadavky a pracovní postupy pro stanovení drsnosti/hladkosti papíru a lepenky metodami na principu úniku vzduchu.
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 187 - Papír, lepenka a vlákniny. Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení. Metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků 
Katalogové číslo:  15143
ČSN ISO 187 - Papír, lepenka a vlákniny. Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení. Metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků
ČSN ISO 187ČSN ISO 187 ISO 187 uvádí standardní atmosféru pro klimatizaci a zkoušení vláknin, papíru a lepenky a také postup měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Pro klimatizaci laborato
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 3689 - Papír a lepenka. Stanovení pevnosti v průtlaku po namočení do vody 
Katalogové číslo:  16541
ČSN ISO 3689 - Papír a lepenka. Stanovení pevnosti v průtlaku po namočení do vody
ČSN ISO 3689ČSN ISO 3689 Tato norma uvádí metodu stanovení pevnosti papíru a lepenky v průtlaku za mokra měřením pevnosti v průtlaku po namočení do vody na stanovenou dobu. V zásadě je metoda pou
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 17163 - Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení primárních aromatických aminů (PAA) ve vodném výluhu metodou LC-MS 
Katalogové číslo:  507400
ČSN EN 17163 - Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení primárních aromatických aminů (PAA) ve vodném výluhu metodou LC-MS
ČSN EN 17163ČSN EN 17163 This document describes two representative methods for the determination of the extractable amount of specific primary aromatic amines (PAA) in a water extract of paper, bo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1104 - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení přenosu antimikrobiálních látek 
Katalogové číslo:  506893
ČSN EN 1104 - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení přenosu antimikrobiálních látek
ČSN EN 1104ČSN EN 1104 This document specifies a method for the determination of transfer of antimicrobial constituents from paper and board materials and articles intended for food contact. N
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 648 - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti fluorescenčně běleného papíru a lepenky 
Katalogové číslo:  507703
ČSN EN 648 - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti fluorescenčně běleného papíru a lepenky
ČSN EN 648ČSN EN 648 This document describes procedures for the testing of the fastness of fluorescent whitened paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Some procedures depend
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12625-11 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 11: Stanovení pevnosti protržení za mokra průtlakem kuličkou 
Katalogové číslo:  508571
ČSN EN ISO 12625-11 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 11: Stanovení pevnosti protržení za mokra průtlakem kuličkou
ČSN EN ISO 12625-11ČSN EN ISO 12625-11 This document specifies a test method for the determination of the resistance to mechanical penetration (ball burst strength procedure) of tissue paper and ti
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8254-2 - Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 2: Lesk při 75° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN 
Katalogové číslo:  503629
ČSN EN ISO 8254-2 - Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 2: Lesk při 75° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN
ČSN EN ISO 8254-2ČSN EN ISO 8254-2 This part of ISO 8254 specifies a photometric test method for the assessment of visual gloss by means of a reflectometer value measured at an angle of 75°. It is
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12625-4 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu, protažení při maximální síle a absorpce energie v tahu 
Katalogové číslo:  502242
ČSN EN ISO 12625-4 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu, protažení při maximální síle a absorpce energie v tahu
ČSN EN ISO 12625-4ČSN EN ISO 12625-4 This document specifies a test method for the determination of the tensile strength, stretch at maximum force and tensile energy absorption of tissue paper and
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat