Sponzorovaný odkaz

5140 Stroje pro velkokuchyně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14957+A1 - Potravinářské stroje - Stroje na mytí nádobí s dopravníkem - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  86670
ČSN EN 14957+A1 - Potravinářské stroje - Stroje na mytí nádobí s dopravníkem - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 14957+A1ČSN EN 14957+A1 Tato evropská norma platí pro víceprostorové stroje na mytí nádobí, kde nádobí prochází přes motorem poháněný pásový (unašečový typ) nebo policový dopravník. V příp
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12851+A1 - Potravinářské stroje - Příslušenství strojů hromadného stravování s přídavným pohonem - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  86926
ČSN EN 12851+A1 - Potravinářské stroje - Příslušenství strojů hromadného stravování s přídavným pohonem - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 12851+A1ČSN EN 12851+A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu následujících příslušenství strojů hromadného stravování určených k připoje
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1678+A1 - Potravinářské stroje - Stroje na krájení zeleniny - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  87343
ČSN EN 1678+A1 - Potravinářské stroje - Stroje na krájení zeleniny - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 1678+A1ČSN EN 1678+A1 Tato evropská norma stanoví bezpečnostní a hygienické požadavky na provedení a výrobu strojů na krájení zeleniny, které jsou mobilní a mají maximální jmenovitý výkon
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13389+A1 - Potravinářské stroje - Mixéry s vodorovnými hřídeli - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  86407
ČSN EN 13389+A1 - Potravinářské stroje - Mixéry s vodorovnými hřídeli - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 13389+A1ČSN EN 13389+A1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci, přepravu, instalaci, provoz a údržbu mixérů určených pro kusovou výrobu, typu s pevnou nebo sklápěcí mísou s vo
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12854+A1 - Potravinářské stroje - Ramenové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  86925
ČSN EN 12854+A1 - Potravinářské stroje - Ramenové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 12854+A1ČSN EN 12854+A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu ramenových mixérů. Ramenové mixéry se používají v průmyslu stravování pro pří
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12853+A1 - Potravinářské stroje - Ruční mixéry a šlehače - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  87348
ČSN EN 12853+A1 - Potravinářské stroje - Ruční mixéry a šlehače - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 12853+A1ČSN EN 12853+A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu ručních mixérů a šlehačů používaných v restauračních a podnikových velkokuchy
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13208+A1 - Potravinářské stroje - Stroje na loupání zeleniny - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  87048
ČSN EN 13208+A1 - Potravinářské stroje - Stroje na loupání zeleniny - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 13208+A1ČSN EN 13208+A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu strojů na loupání zeleniny používaných v restauračních a podnikových velkokuc
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13621+A1 - Potravinářské stroje - Sušiče salátu - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  87103
ČSN EN 13621+A1 - Potravinářské stroje - Sušiče salátu - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 13621+A1ČSN EN 13621+A1 Tato norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu sušičů salátu, vzhledem k instalaci, čištění, odstraňování uváznuté potraviny, plnění,
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13886+A1 - Potravinářské stroje - Varné kotle vybavené motorem poháněným míchadlem a/nebo mixérem - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  86927
ČSN EN 13886+A1 - Potravinářské stroje - Varné kotle vybavené motorem poháněným míchadlem a/nebo mixérem - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 13886+A1ČSN EN 13886+A1 Tento dokument stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu varných kotlů vybavených motorem poháněným míchadlem a/nebo mixérem, vzhledem k in
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12852+A1 - Potravinářské stroje - Drtiče a mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky 
Katalogové číslo:  87102
ČSN EN 12852+A1 - Potravinářské stroje - Drtiče a mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky
ČSN EN 12852+A1ČSN EN 12852+A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu drtičů a mixérů. Norma platí pro drtiče a mixéry mající mísu, která je během
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat