Sponzorovaný odkaz

6561 Zkušební metody pro světlé ropné produkty

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 5163 - Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových a leteckých paliv - Motorová metoda 
Katalogové číslo:  95986
ČSN EN ISO 5163 - Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových a leteckých paliv - Motorová metoda
ČSN EN ISO 5163ČSN EN ISO 5163 This International Standard establishes the rating of liquid spark-ignition engine fuel in terms of an arbitrary scale of octane numbers using a standard single-cylin
Cena:  446,- Kč
ČSN DIN 51900-1 - Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 1: Obecné informace, základní vybavení a metoda 
Katalogové číslo:  96355
ČSN DIN 51900-1 - Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 1: Obecné informace, základní vybavení a metoda
ČSN DIN 51900-1ČSN DIN 51900-1 Tato norma popisuje metodu stanovení spalného tepla tuhých a kapalných paliv v kalorimetru s tlakovou nádobou a výpočet výhřevnosti. Může být také aplikovaná na pevné
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16136 - Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu a železa v bezolovnatém benzinu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES) 
Katalogové číslo:  98097
ČSN EN 16136 - Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu a železa v bezolovnatém benzinu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)
ČSN EN 16136ČSN EN 16136 Tato evropská norma specifikuje metodu založenou na optické emisní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES) pro stanovení obsahu manganu v rozsahu od 0,5 mg/l d
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3735 - Ropa a topné oleje - Stanovení úsad - Extrakční metoda 
Katalogové číslo:  58956
ČSN EN ISO 3735 - Ropa a topné oleje - Stanovení úsad - Extrakční metoda
ČSN EN ISO 3735ČSN EN ISO 3735 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení úsad v ropě a topných olejích extrakcí toluenem. Shodnost platí pro rozsah úsad od 0,01 % (m/m) do 0,40 % (m/m),
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 27941 - Technický propan a butan - Analýza plynovou chromatografií 
Katalogové číslo:  21285
ČSN EN 27941 - Technický propan a butan - Analýza plynovou chromatografií
ČSN EN 27941ČSN EN 27941 Norma je identická s EN 27941:1993. Oznámení o schválení: Tato mezinárodní norma ISO 7941:1988 byla schválena CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Hned za tímto
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 6246 - Ropné výrobky - Obsah pryskyřičných látek v palivech - Metoda odpařování tryskou 
Katalogové číslo:  503639
ČSN EN ISO 6246 - Ropné výrobky - Obsah pryskyřičných látek v palivech - Metoda odpařování tryskou
ČSN EN ISO 6246ČSN EN ISO 6246 Norma popisuje metodu stanovení obsahu pryskyřičných látek v leteckých palivech a obsahu pryskyřičných látek v automobilových benzinech nebo jiných těkavých destiláte
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16934 - Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení steryl glykosidů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-MS s předchozím čištěním pomocí SPE 
Katalogové číslo:  504204
ČSN EN 16934 - Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení steryl glykosidů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-MS s předchozím čištěním pomocí SPE
ČSN EN 16934ČSN EN 16934 This European Standard describes a procedure for the determination of steryl glycosides (SG) content in fatty acid methyl esters (FAME) in a range between 20 mg/kg and 38
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17155 - Kapalné ropné výrobky - Stanovení indikovaného cetanového čísla (ICN) ve středních destilátech - Metoda kalibrace primárními referenčními palivy s použitím spalovací komory s konstantním objemem 
Katalogové číslo:  506144
ČSN EN 17155 - Kapalné ropné výrobky - Stanovení indikovaného cetanového čísla (ICN) ve středních destilátech - Metoda kalibrace primárními referenčními palivy s použitím spalovací komory s konstantním objemem
ČSN EN 17155ČSN EN 17155 This European Standard specifies a test method for the quantitative determination of the indicated cetane number (ICN) of middle distillate fuels and blending components,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 3015 - Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení bodu zákalu 
Katalogové číslo:  509161
ČSN EN ISO 3015 - Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení bodu zákalu
ČSN EN ISO 3015ČSN EN ISO 3015 Tento dokument specifikuje metodu stanovení bodu zákalu ropných výrobků, které jsou ve vrstvě tloušťky 40 mm průhledné a mají hodnotu bodu zákalu nižší než 49 °C, mez
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 20846 - Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence 
Katalogové číslo:  509280
ČSN EN ISO 20846 - Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence
ČSN EN ISO 20846ČSN EN ISO 20846 This document specifies an ultraviolet (UV) fluorescence test method for the determination of the sulfur content of the following products: - having sulfur contents
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12916 - Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí 
Katalogové číslo:  510261
ČSN EN 12916 - Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí
ČSN EN 12916ČSN EN 12916 Tento dokument určuje metodu zkoušení pro stanovení obsahu monoaromatických, diaromatických a tri+aromatických uhlovodíků v motorových naftách, parafinických motorových naf
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 5164 - Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových paliv - Výzkumná metoda 
Katalogové číslo:  95985
ČSN EN ISO 5164 - Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových paliv - Výzkumná metoda
ČSN EN ISO 5164ČSN EN ISO 5164 This International Standard establishes the rating of liquid spark-ignition engine fuel in terms of an arbitrary scale of octane numbers using a standard single-cylin
Cena:  446,- Kč
ČSN DIN 51900-3 - Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 3: Metoda s kalorimetrem s adiabatickým pláštěm 
Katalogové číslo:  96354
ČSN DIN 51900-3 - Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 3: Metoda s kalorimetrem s adiabatickým pláštěm
ČSN DIN 51900-3ČSN DIN 51900-3 Tato norma popisuje metodu stanovení spalného tepla tuhých a kapalných paliv pomocí kalorimetru s adiabatickým pláštěm a výpočet výhřevnosti. Může být také aplikovaná
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16091 - Kapalné ropné výrobky - Střední destiláty a methylestery mastných kyselin (FAME) jako paliva a složky paliv - Stanovení oxidační stability zrychlenou oxidační mikrometodou 
Katalogové číslo:  90498
ČSN EN 16091 - Kapalné ropné výrobky - Střední destiláty a methylestery mastných kyselin (FAME) jako paliva a složky paliv - Stanovení oxidační stability zrychlenou oxidační mikrometodou
ČSN EN 16091ČSN EN 16091 Norma je českou verzí evropské normy EN 16091:2011. Norma popisuje metodu pro stanovení oxidační stability středních destilátů paliv, paliv z methylesterů mastných kyselin
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15553 - Ropné výrobky a příbuzné materiály - Stanovení skupin uhlovodíků - Metoda adsorpce fluorescenčním indikátorem 
Katalogové číslo:  79400
ČSN EN 15553 - Ropné výrobky a příbuzné materiály - Stanovení skupin uhlovodíků - Metoda adsorpce fluorescenčním indikátorem
ČSN EN 15553ČSN EN 15553 Tato evropská norma popisuje metodu adsorpční chromatografie s fluorescenčním indikátorem pro stanovení skupin uhlovodíků. Je určena pro stanovení aromatických uhlovodíků v
Cena:  232,- Kč
ČSN 65 6164 - Světlé ropné výrobky. Jodové číslo 
Katalogové číslo:  30101
ČSN 65 6164 - Světlé ropné výrobky. Jodové číslo
ČSN 65 6164ČSN 65 6164 Touto normou se zavádí ST SEV 2384-80 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnily tři články. V čl. 03 se uvádí: Při práci podle této normy je mus
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 12205 - Ropné výrobky - Stanovení oxidační stability středních destilátů 
Katalogové číslo:  43314
ČSN EN ISO 12205 - Ropné výrobky - Stanovení oxidační stability středních destilátů
ČSN EN ISO 12205ČSN EN ISO 12205 Tato mezinárodní norma popisuje postup měření přirozené stability střední destilační frakce ropných paliv za podmínek urychlené oxidace. Není vhodná pro paliva ob
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16997 - Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorovém palivu E85 - Metoda vlnově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie 
Katalogové číslo:  504203
ČSN EN 16997 - Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorovém palivu E85 - Metoda vlnově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie
ČSN EN 16997ČSN EN 16997 This European Standard specifies a wavelength-dispersive X-ray fluorescence (WDXRF) test method for the determination of the sulfur content in ethanol (E85) automotive fu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4264 - Ropné výrobky - Výpočet cetanového indexu paliv na bázi středních destilátů rovnicí o čtyřech proměnných 
Katalogové číslo:  507047
ČSN EN ISO 4264 - Ropné výrobky - Výpočet cetanového indexu paliv na bázi středních destilátů rovnicí o čtyřech proměnných
ČSN EN ISO 4264ČSN EN ISO 4264 Tato norma specifikuje postup pro výpočet cetanového indexu středních destilátů paliv ropného původu. Vypočítaná hodnota se nazývá "cetanový index stanovený rovnicí o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 22995 - Ropné výrobky - Stanovení bodu zákalu - Automatická postupná ochlazovací metoda 
Katalogové číslo:  509150
ČSN EN ISO 22995 - Ropné výrobky - Stanovení bodu zákalu - Automatická postupná ochlazovací metoda
ČSN EN ISO 22995ČSN EN ISO 22995 Tento dokument specifikuje metodu stanovení bodu zákalu za použití automatické postupné ochlazovací metody, která je prováděna za použití automatického zařízení vyb
Cena:  232,- Kč
ČSN DIN 51900-2 - Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 2: Metoda s isoperibolickým kalorimetrem nebo kalorimetrem se statickým pláštěm 
Katalogové číslo:  96353
ČSN DIN 51900-2 - Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 2: Metoda s isoperibolickým kalorimetrem nebo kalorimetrem se statickým pláštěm
ČSN DIN 51900-2ČSN DIN 51900-2 Tato norma popisuje metodu stanovení spalného tepla tuhých a kapalných paliv pomocí isoperibolického kalorimetru nebo kalorimetru se statickým pláštěm a výpočet výhře
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 3993 - Zkapalněný ropný plyn a lehké uhlovodíky - Stanovení hustoty a relativní hustoty - Metoda tlakového hustoměru 
Katalogové číslo:  42964
ČSN EN ISO 3993 - Zkapalněný ropný plyn a lehké uhlovodíky - Stanovení hustoty a relativní hustoty - Metoda tlakového hustoměru
ČSN EN ISO 3993ČSN EN ISO 3993 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení hustoty nebo relativní hustoty zkapalněných ropných plynů a jiných lehkých uhlovodíků. Předepsaný přístroj nesmí být pou
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12662 - Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu nečistot ve středních destilátech, motorových naftách a methylesterech mastných kyselin 
Katalogové číslo:  95624
ČSN EN 12662 - Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu nečistot ve středních destilátech, motorových naftách a methylesterech mastných kyselin
ČSN EN 12662ČSN EN 12662 Tato evropská norma popisuje metodu pro stanovení celkového obsahu nečistot jako obsahu nerozpuštěných látek ve středních destilátech, motorových naftách obsahujících až 30
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6501 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6502 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy6503 Zkušební metody6505 Vzorkování, balení, značení6510 Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně6511 Kyseliny anorganické6512 Kyseliny anorganické6513 Zásady anorganické technické6514 Zásady anorganické technické6515 Kysličníky anorganické technické6517 Kysličníky anorganické technické6520 Soli anorganické, technické6521 Soli anorganické, technické6522 Soli anorganické, technické6523 Soli anorganické, technické6524 Soli anorganické, technické6525 Soli anorganické, technické6526 Soli anorganické, technické6528 Soli anorganické, technické6529 Soli anorganické, technické6531 Soli anorganické, technické6533 Soli anorganické, technické6534 Soli anorganické, technické6535 Soli anorganické, technické6541 Soli odrezovací, žíhací, kalicí6543 Plyny technické a ostatní6544 Plyny technické a ostatní6546 Výrobky anorganické, bělicí prostředky6548 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6549 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky6557 Výrobky chemického průmyslu, pesticidy6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků6561 Zkušební metody pro světlé ropné produkty6562 Zkušební metody pro ropné oleje6563 Zkušební metody pro plastická maziva (Zkušební metody pro mazací tuky)6564 Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody6565 Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost6566 Minerální oleje, jakost6568 Minerální oleje, jakost6569 Plastická maziva (Mazací tuky)6570 Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky6571 Modifikované asfalty, jakost a zkušební metody6572 Asfalty a ostatní výrobky6573 Různé výrobky ropného průmyslu6579 Topné oleje6580 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6581 Deriváty z pyrolýzy uhlí6583 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6584 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody6585 Výrobky získané destilací dřeva6587 Polotovary pro výrobu barviv, báze naftalenová6590 Organická barviva. Všeobecně a zkušební metody6592 Sirná barviva6595 Organická barviva ostatní6596 Organické pigmenty a laky organických barviv6597 Organické pigmenty a laky organických barviv6598 Výrobky z biomasy
66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat